Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Κι εγώ στην ηλικία σου αποφάσισα ότι θέλω να γίνω Οικονομολόγος……!» Τσιτσιρίδη Ε. Ελπίδα Γενική Γραμματέας Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Κι εγώ στην ηλικία σου αποφάσισα ότι θέλω να γίνω Οικονομολόγος……!» Τσιτσιρίδη Ε. Ελπίδα Γενική Γραμματέας Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Κι εγώ στην ηλικία σου αποφάσισα ότι θέλω να γίνω Οικονομολόγος……!» Τσιτσιρίδη Ε. Ελπίδα Γενική Γραμματέας Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης

2 Το Οικονομικό Επιμελητήριο Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) : Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. Αποτελεί το θεσμοθετημένο οικονομικό σύμβουλο της χώρας, ενώ παράλληλα είναι και ο φορέας έκφρασης των 90.000 περίπου Ελλήνων οικονομολόγων. www.oe-e.gr1/3/20152

3 Το Οικονομικό Επιμελητήριο Το Ο.Ε.Ε. διοικείται από την Κεντρική Διοίκηση η οποία απαρτίζεται από 15 μέλη, και η οποία εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από το Ανώτατο Όργανο του ΟΕΕ, τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Η ανάδειξη των 200 Αντιπροσώπων του ΟΕΕ γίνεται κατόπιν εκλογικής διαδικασίας από τα εγγεγραμμένα μέλη αυτού ανά την Ελλάδα. Για την καλύτερη λειτουργία του ΟΕΕ ιδρύθηκαν 16 Περιφερειακά Τμήματα περιφερειακές αρμοδιότητες, τα οποία προωθούν τοπικά την πολιτική του ΟΕΕ. Τα Π.Τ. διοικούνται από 7μελείς Τοπικές Διοικήσεις οι οποίες προκύπτουν κατόπιν εκλογικής διαδικασίας από τα εγγεγραμμένα μέλη αυτού στο χώρο δραστηριοποίησης του καθενός από αυτά. www.oe-e.gr1/3/20153

4 Το Οικονομικό Επιμελητήριο Βασικοί σκοποί του Ο.Ε.Ε. είναι: Η γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα. Η επεξεργασία και η εισήγηση στις αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών δημοσιονομικών λογιστικών ελεγκτικών κοστολογικών εμπορικών και λοιπών αρχών. Η γνωμοδότηση σε θέματα εκπαίδευσης του οικονομικού τομέα. Η χορήγηση στα μέλη του όταν χρησιμοποιούν το πτυχίο τους για επαγγελματικούς λόγους, ειδικής άδειας να ασκήσουν το οικονομολογικό επάγγελμα. Η συνεργασία με τα επιστημονικά και επαγγελματικά σωματεία του κλάδου των Οικονομικών Επιστημόνων και η παροχή βοηθείας σε αυτά για την επίτευξη των σκοπών τους. 1/3/2015www.oe-e.gr4

5 Τα Οικονομικά ως Επιστήμη Ανήκουν στις κοινωνικές επιστήμες και το αντικείμενό τους είναι η οικονομία υπό την έννοια ότι αυτή αποτελεί το σύνολο των ενσυνείδητων ενεργειών τις οποίες καταβάλλουν άτομα (ή ομάδες ανθρώπων) οργανωμένων κοινωνιών, προκειμένου να αποκτήσουν απαραίτητα "μέσα" για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Περιγράφουν τη διαδικασία σε όρους ανταλλαγής μεταξύ των ανταγωνιστικών επιλογών, όπως αυτή παρατηρείται μέσω μετρήσιμων ποσοτήτων (εισροών, τιμών, εκροών). Οι Οικονομικές επιστήμες ασχολούνται με την έρευνα των οικονομικών φαινομένων όπως τον προσδιορισμό τιμών των αγαθών στην αγορά, την προσφορά και τη ζήτηση αυτών, τις οικονομικές κρίσεις καθώς και τα μέτρα που έλαβαν ή λαμβάνουν κατά καιρούς οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών για την αντιμετώπισή τους. Η οικονομική επιστήμη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: -Μικροοικονομική, που ασχολείται κυρίως με τις επιμέρους οικονομικές μονάδες, τη συμπεριφορά τους και τις σχέσεις που απορρέουν από αυτή -Μακροοικονομική, που ασχολείται με τη συμπεριφορά του συνόλου μιας οικονομίας ή μεγάλων τομέων αυτής κι εξετάζει τα συνολικά οικονομικά μεγέθη 1/3/2015www.oe-e.gr5

6 Οι Οικονομικές Σπουδές Τμήματα τα οποία μεταξύ άλλων αφορούν σε οικονομικές σπουδές: Οικονομικών Επιστημών Marketing, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Διοίκησης & Τεχνολογίας Ναυτιλιακών Σπουδών Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές 1/3/2015www.oe-e.gr6

7 Το Οικονομολογικό Επάγγελμα Ο επαγγελματίας Οικονομολόγος ασχολείται με: την ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινόμενων και μεγεθών, τη σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς την παροχή συμβουλών επί θεμάτων οικονομικής εν γένει φύσεως την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διεύθυνσης των οικονομικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διεύθυνσης και εποπτείας λογιστικών υπηρεσιών, σχεδιασμού, κατάρτισης και υπογραφής οικονομικών καταστάσεων την παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών, οργάνωση, λειτουργία και διεύθυνση γραφείων και επιχειρήσεων στις αντίστοιχες υπηρεσίες το σχεδιασμό στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, επεξεργασία, ανάλυση, ερμηνεία, επιστημονική και πρακτική τους αξιοποίηση τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών καταστάσεων βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων και οργανισμών τη διδασκαλία των θεωριών, αρχών, μεθόδων και πορισμάτων της οικονομικής επιστήμης και σκέψης και της εφαρμοσμένης οικονομικής σε εκπαιδευτικά ιδρύματα 1/3/2015www.oe-e.gr7

8 Το Οικονομολογικό Επάγγελμα Πιθανές Κατευθύνσεις πτυχιούχων οικονομολόγων… Λογιστής Τραπεζικός Χρηματοοικονομικός Αναλυτής ή Σύμβουλος Δημόσιος Υπάλληλος Εκπαιδευτικός Β’/βάθμιας ή Γ’/βάθμιας Εκπαίδευσης Μελετητής Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής Στέλεχος Πωλήσεων – Marketing, Ανθρώπινου Δυναμικού, Logistics, Πληροφοριακών Συστημάτων, Ξενοδοχειακής Διοίκησης, Διοίκησης Μονάδων Υγείας… Ασφαλιστής Σύμβουλος Επενδύσεων Εκτιμητής Ακίνητης Περιουσίας ή Κτηματομεσίτης Οικονομικός Δημοσιογράφος Διπλωμάτης κ.ά. 1/3/2015www.oe-e.gr8

9 Το Οικονομολογικό Επάγγελμα Οι απαιτήσεις αγοράς εργασίας επιβάλλουν στο σύγχρονο επιστήμονα και επαγγελματία Οικονομολόγο: την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος τη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας τη γνώση Η/Υ και την ευχέρεια χρήσης προγραμμάτων υπολογιστικών, στατιστικών και άλλων 1/3/2015www.oe-e.gr9

10 Το Οικονομολογικό Επάγγελμα Επιπλέον, αναλόγως την ειδίκευση στην οποία κανείς στοχεύει, ενδέχεται να απαιτούνται και ειδικές δεξιότητες ή ικανότητες σημαντικά διαφοροποιημένες κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, οικονομολόγος ερευνητής, χρειάζεται κυρίως ερευνητική, ευρηματική, δημιουργική, αριθμητική ικανότητα, μεθοδικότητα, αναλυτική και συνθετική σκέψη. Ο οικονομολόγος διοίκησης (manager), ταιριάζει περισσότερο σε άτομα με διοικητική ικανότητα, μεθοδικότητα, ενεργητικότητα και αποφασιστικότητα. Ο λογιστής - φοροτεχνικός πρέπει να είναι τακτικός, μεθοδικός, να διαθέτει επιμονή και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες αριθμητικών και υπολογιστικών πράξεων. 1/3/2015www.oe-e.gr10

11 Το Οικονομολογικό Επάγγελμα Το οικονομολογικό θεωρείται ως ένα επάγγελμα με σταθερά θετικές προοπτικές. Αυτό οφείλεται κυρίως στο εύρος των επιλογών που έχει στη διάθεσή του ο οικονομολόγος μετά το πτυχίο του αλλά και στην ευελιξία και διεισδυτικότητα του ίδιου του αντικειμένου μας σε πολλούς κλάδους της Οικονομίας. Παρόλα αυτά ένα επάγγελμα που σήμερα θεωρείται κορεσμένο ή μη δε σημαίνει ότι μια πιθανή αλλαγή των συνθηκών στην Οικονομία δε θα διαφοροποιήσει μια τέτοια Συνεπώς ο πιθανός κορεσμός ή μη δε θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο βάσει του οποίου κάποιος θα προβεί σε εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές αποφάσεις. Η οικονομική ρευστότητα και η τεχνολογική μεταβλητότητα της εποχής μας ενδέχεται να οδηγήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν επάγγελμα δύο και τρεις φορές στη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Στον επαγγελματικό κόσμο και στην αγορά εργασίας ισχύει ένα είδος "φυσικής επιλογής". Αυτό σημαίνει ότι πλεονέκτημα έχουν τα άτομα που είναι προετοιμασμένα για άμεση αναπροσαρμογή στόχων και διαρκή εμπλουτισμό γνώσεων. Ένας εργαζόμενος πρέπει πλέον να είναι διαρκώς προετοιμασμένος να μεταπηδήσει από ένα κορεσμένο επάγγελμα σε ένα άλλο που ίσως είναι συναφές με το προηγούμενο αλλά με καλύτερες προοπτικές. 1/3/2015www.oe-e.gr11

12 Η Συμβουλή της Ημέρας! Κοντά σε όλα αυτά, κι εμείς στην ηλικία σου αποφασίσαμε ότι θέλουμε να γίνουμε Οικονομολόγοι… και ως Οικονομολόγοι έχουμε να σου δώσουμε μια σημαντική συμβουλή…… ……θα πρέπει πάντα να θυμάσαι ότι, μεγαλύτερο κεφάλαιο για το μέλλον μας αποτελεί η ΓΝΩΣΗ….. Αυτή είναι που οδηγεί στη σιγουριά και την εμπιστοσύνη για τον εαυτό μας και στην ευελιξία στην αγορά εργασίας! 1/3/2015www.oe-e.gr12

13 Μήνυμα του John Maynard Keynes «Η μελέτη της οικονομικής δεν φαίνεται να προϋποθέτει κάποια ειδικά χαρίσματα ασυνήθιστα ή υψηλού επιπέδου. […] Είναι ένα εύκολο αντικείμενο, στο οποίο όμως ελάχιστοι διαπρέπουν! Το παράδοξο αυτό εξηγείται, ίσως, από το γεγονός ότι ο ικανός οικονομολόγος πρέπει να διαθέτει ένα σπάνιο συνδυασμό χαρισμάτων. Πρέπει να είναι μαθηματικός, ιστορικός, πολιτικός, φιλόσοφος- σε κάποιο βαθμό. Πρέπει να κατανοεί τα σύμβολα και να εκφράζεται με λέξεις. Πρέπει να στοχάζεται το ειδικό με όρους γενικού, και να εξετάζει το αφηρημένο και το συγκεκριμένο με την ίδια έξαρση της σκέψης. Πρέπει να μελετά το παρόν, υπό το φως του παρελθόντος, για τους σκοπούς του μέλλοντος. Κανένας τομέας από τη φύση ή τους θεσμούς του ανθρώπου δεν πρέπει να διαφεύγει τελείως της προσοχής του. Πρέπει να είναι ταυτόχρονα επίμονος και ανυστερόβουλος, απόμακρος και αδιάφθορος όπως ένας καλλιτέχνης, και την ίδια στιγμή κοντά στην πραγματικότητα όπως ένας πολιτικός.» 1/3/2015www.oe-e.gr13

14 Καλή σταδιοδρομία σε ότι κι αν κάνετε…! Τσιτσιρίδη Ε. Ελπίδα Γενική Γραμματέας Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης


Κατέβασμα ppt "«Κι εγώ στην ηλικία σου αποφάσισα ότι θέλω να γίνω Οικονομολόγος……!» Τσιτσιρίδη Ε. Ελπίδα Γενική Γραμματέας Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google