Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS Εκτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας του Κτιριακού Αποθέματος της πόλης των Σερρών (Seismic Vulnerability Assessment of the building.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS Εκτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας του Κτιριακού Αποθέματος της πόλης των Σερρών (Seismic Vulnerability Assessment of the building."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS Εκτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας του Κτιριακού Αποθέματος της πόλης των Σερρών (Seismic Vulnerability Assessment of the building stock in the city of Serres) H έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους Συμμετοχή ερευνητών τα παρακάτω ιδρύματα/οργανισμούς – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – ΟΑΣΠ/ΙΤΣΑΚ

2 Μέγεθος (Μ R ) Ένταση (Ι Μ ) Δεν σκοτώνουν οι σεισμοί, αλλά οι ανθρώπινες κατασκευές.

3

4 Εκτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας του Κτιριακού Αποθέματος της πόλης των Σερρών (Seismic Vulnerability Assessment of the building stock in the city of Serres) Εκτίμηση πιθανών σεισμικών διεγέρσεων Σύνθεση του κτιριακού αποθέματος Καμπύλες τρωτότητας Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης Εκτίμηση των απωλειών Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης Εκτίμηση των απωλειών Μετασεισμικός χαρακτηρισμός Οικονομικές απώλειες Κατανομή των βλαβών Μελέτη των χαρακτηριστικών του εδάφους

5 1. Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας της περιοχής. Κατά τον Ε.Α.Κ. οι Σέρρες δεν ανήκουν σε ζώνη υψηλού σεισμικού κινδύνου. Όμως σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα των τελευταίων 2 αιώνων, η περιοχή έχει κατ’ επανάληψη υποστεί σημαντικές καταστροφές από ισχυρούς σεισμούς.

6 Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τον σεισμό της 5 ης Μαΐου 1829 με μήκος σεισμικού ρήγματος 75km και μέγεθος Μ = 7.3 που ισοπέδωσε την Δράμα και είχε ένταση στην περιοχή Σερρών πάνω από 8

7 Ένταση στις Σέρρες, πάνω από 7.

8 Κατά τον σεισμό της Ιερισσού 26ης Σεπτεμβρίου 1932 μεγέθους Μ = 7.0 και έντασης στις Σέρρες πάνω από 5 22/5/2012 Βουλγαρία (Πέρνικ) μεγέθους Μ = 5.8, πολύ αισθητός σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη Κατά τον σεισμό του Στίβου (Θεσσαλονίκης) της 20 ης Ιουνίου 1978 μεγέθους Μ = 6.5, στις Σέρρες καταγράφηκαν εντάσεις πάνω από 5

9 Ρήγμα Σερρών

10

11 Σεισμικό σενάριο για την πόλη των Σερρών με Μ6.3 και R=3 km το οποίο μπορεί να προκληθεί από το σεισμοτεκτονικό ρήγμα των Σερρών

12 Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS Προσδιορισμός των γεωτεχνικών και γεωφυσικών χαρακτηριστικών των επιφανειακών γεωλογικών σχηματισμών στην πόλη των Σερρών Γεωφυσικές διασκοπήσεις με μετρήσεις: πλέγματος σημείων (array) σε 3 θέσεις (ΤΕΙ, Νομαρχεία, Δεξαμενές) μονών σημείων (single station) σε διάφορες θέσεις του αστικού ιστού 2. Προσδιορισμός εδαφικού προφίλ σε χαρακτηριστικές θέσεις.

13 Θέσεις γεωφυσικών διασκοπήσεων με πλέγμα (array) Array 1: ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Αλλούβια) Array 2: Περιφέρεια (Ριπίδια) Array 3: Δεξαμενές (Νεογενή χαλαρά)

14 Θέσεις μετρήσεων μονού σημείου (single-station; H/V)

15 Τοποθέτηση σεισμογράφων σε επιλεγμένα σημεία

16

17 Καμπύλες διασποράς και προφίλ διατμητικών ταχυτήτων από τις γεωφυσικές διασκοπήσεις στη θέση Array 1 στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Αλλούβια)

18 Καμπύλες διασποράς και προφίλ διατμητικών ταχυτήτων από τις γεωφυσικές διασκοπήσεις στη θέση Array 3 στις Δεξαμενές (Νεογενή Χαλαρά)

19 Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS 3. Εκτίμηση ισχυρής εδαφικής κίνησης - φάσματα απόκρισης. Στόχος  Εκτίμηση φασμάτων απόκρισης σε διάφορες θέσεις της πόλης των Σερρών για επιλεγμένα σεισμικά σενάρια, λαμβάνοντας υπόψη τα εδαφοδυναμικά χαρακτηριστικά των εδαφικών στρώσεων Συνάρτηση μεταφοράς στην περίπτωση εδαφικής στρώσης με απόσβεση

20 Μεταβολή των εδαφικών παραμέτρων με την διατμητική παραμόρφωση Μέτρο διάτμησης (αριστερά )και Απόσβεση(δεξιά )

21 Προσδιορισμός 1D εδαφικών προφίλ για αναλύσεις εδαφικής απόκρισης

22 Διαστρωμάτωση για αναλύσεις εδαφικής απόκρισης

23 Αποτελέσματα εδαφικών δυναμικών αναλύσεων (εδαφικά χαρακτηριστικά θέσης-1, ΤΕΙ)

24 Αποτελέσματα εδαφικών δυναμικών αναλύσεων (Επιλογή input motion σε συνθήκες υποβάθρου)

25 Αποτελέσματα εδαφικών δυναμικών αναλύσεων (εδαφικά χαρακτηριστικά θέσης-1, ΤΕΙ)

26 Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS 4. Καταγραφή αντιπροσωπευτικού δείγματος του κτιριακού αποθέματος. Συμπλήρωση δελτίου καταγραφής κτιρίου Χρήση στοιχείων δημόσιων υπηρεσιών – επιτόπου αυτοψίες Ομάδες καθηγητών και φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Δείγμα της τάξης του 20% των κτιρίων της περιοχής (2420 κτίρια)

27 Επιτόπου αυτοψίες - Διάκριση περιοχών

28 Διάκριση των κτιρίων βάσει χαρακτηριστικών που επηρεάζουν τη σεισμική απόκριση – Ηλικία (κανονισμός σχεδιασμού) – Ύψος (χαμηλά, μέσου ύψους, υψηλά) – Υλικό (οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία)

29

30

31

32

33 Δημιουργία ηλεκτρονικών χαρτών με τα στοιχεία της μελέτης

34 Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS Συμβατικές μεθοδολογίες βαθμολόγησης των κτιρίων βάσει των δομικών χαρακτηριστικών τους Διαδικασίες πιθανοτικού χαρακτήρα στηριζόμενες στην ‘υβριδική’ προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στο Α.Π.Θ. Ενεργειακή προσέγγιση του φαινομένου, χρησιμοποιώντας κατάλληλους ενεργειακούς δείκτες για τον προσδιορισμό αξιόπιστων ορίων βλάβης 5. Ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού σεισμικής τρωτότητας κτιρίων

35

36

37

38 Υπολογισμός καμπυλών τρωτότητας για ελληνικά κτίρια: «υβριδική» (ή σύνθετη) προσέγγιση Εξέλιξη του οικονομικού δείκτη βλάβης συναρτήσει της επιτάχυνσης, για κτίρια με μικτό σύστημα μέσου (αριστερά) και μεγάλου ύψους, σχεδιασμένα με τους παλιούς κανονισμούς (Β.Δ.’59)

39

40 (α) διώροφα κτίρια σχεδιασμένα με το ΒΔ’59 (β) τετραώροφα κτίρια σχεδιασμένα με τα Πρ. Άρθρα του 84 Υβριδικές καμπύλες τρωτότητας βάσει διαφορετικών παραδοχών

41 Ενεργειακή προσέγγιση – Όρια βλάβης (Damage bounds) Παραδείγματα καταγραφών με φασματική ισοδυναμία αλλά διαφορετικής διάρκειας Καμπύλες τρωτότητας φασματικά ισοδύναμων καταγραφών μεγάλης (μπλέ) και μικρής διάρκειας (κόκκινη)

42 Δείκτης φασματικής διατηρησιμότητας λ 2

43 Σύγκριση άνω - κάτω - διάμεσου ορίων βλάβης που προκύπτουν από εμπειρικούς εκτιμητές αξιοποιώντας τους δείκτες διατηρησιμότητας με αποτελέσματα ανελαστικών δυναμικών αναλύσεων (σημεία). Tel = 0.3s, 0.5s, 0.8s

44 Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS 6. Σενάρια σεισμικής διακινδύνευσης – Χάρτες κατανομής βλαβών. Συνδυασμός των στοιχείων των προηγούμενων δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη μιας σειράς σεναρίων σεισμικής διακινδύνευσης του κτιριακού αποθέματος με εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες απώλειες σε οικονομικούς όρους αλλά και προβλέψεις για το μετασεισμικό χαρακτηρισμό των κτιρίων. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε περιβάλλον GIS, το οποίο στην τελική του μορφή θα είναι διαθέσιμο στις τεχνικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με τον τρόπο αυτό η πολιτεία θα διαθέτει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, σε θέματα όπως η διαχείριση των έκτακτων καταστάσεων λόγω ενός ισχυρού σεισμού, η σκοπιμότητα προσεισμικών ενισχύσεων κτλ.

45 Ενδεικτικά αποτελέσματα από παλαιότερες δουλειές, αντίστοιχα με αυτά που θα προκύψουν στο τέλος του προγράμματος Στάθμες βλάβης των κτιρίων της Θεσ/νίκης (πρόγραμμα RiskUE) Μετασεισμικός χαρακτηρισμός των κτιρίων των Γρεβενών (πρόγραμμα SRM-DGC)

46

47 Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS Η ιστοσελίδα του προγράμματος βρίσκεται στο σύνδεσμο http://seivas.net/


Κατέβασμα ppt "Ερευνητικό πρόγραμμα SeiVAS Εκτίμηση της Σεισμικής Τρωτότητας του Κτιριακού Αποθέματος της πόλης των Σερρών (Seismic Vulnerability Assessment of the building."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google