Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IMDG code International Maritime Dangerous Goods Code.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IMDG code International Maritime Dangerous Goods Code."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IMDG code International Maritime Dangerous Goods Code

2 Objectives ► Explain the dangerous goods classification ► Recognize the IMDG labels ► Name the packing groups ► Name the proper documents ► Explain the DG cargo information flow ► Describe the stowage and segregation requirements ► Explain how to work with the IMDG code books.

3

4 Hazardous Cargoes ► Petroleum products ► Chemicals( industrial,pharmaceutical, agricultural ) ► Minerals ► Animal products ► Plant products ► Radioactive materials

5

6 Class 1EXPLOSIVES ► Class 1.1 mass explosion hazard Ουσίες και αντικείμενα που ενέχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης Ουσίες και αντικείμενα που ενέχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης ► Class 1.2 projection hazard, not mass explosion Ουσίες και αντικείμενα τα οποία ενέχουν κίνδυνο εκτόξευσης δίχως να ενέχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης ► Class 1.3 fire hazard minor, blast and/or projection hazard, not mass explosion Ουσίες και αντικείμενα τα οποία ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς με μικρότερο κίνδυνο έκρηξης ή ήσσονος σημασίας κίνδυνο εκτόξευσης είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο μαζικής έκρηξης Ουσίες και αντικείμενα τα οποία ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς με μικρότερο κίνδυνο έκρηξης ή ήσσονος σημασίας κίνδυνο εκτόξευσης είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο μαζικής έκρηξης ► Class 1.4 no significant hazard Ουσίες και αντικείμενα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο Ουσίες και αντικείμενα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο

7 ► Class 1.5 very insensitive, but mass explosion hazard Πολύ αδρανείς ουσίες που έχουν μια μαζική έκρηξη Πολύ αδρανείς ουσίες που έχουν μια μαζική έκρηξη ► Class 1.6 Εξαιρετικώς αδρανή αντικείμενα που δεν έχουν κίνδυνο μαζικής έκρηξης

8 Class 2Gases ► Class 2.1flammable gases εύφλεκτα αέρια εύφλεκτα αέρια ► Class 2.2non flammable, compressed gases μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια ► Class 2.3poisonous gases τοξικά αέρια τοξικά αέρια

9 Class 3Flammable liquids ► Class 3.1 Flashpoint below -18 o C ► Class 3.2 Flashpoint in range -18 o C to < 23 o C ► Class 3.3 Flashpoint in range 23 o C to 61 o C

10 Class 4 Goods ► Class 4.1flammable solids εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά ► Class 4.2solids or liquids spontaneously ουσίες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη ουσίες που υπόκεινται σε αυτανάφλεξη ► Class 4.3dangerous when wet ουσίες οι οποίες, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια ουσίες οι οποίες, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια

11 Class 5Goods ► Class 5.1 oxidizing agents / oxidizing substances οξειδωτικές ουσίες οξειδωτικές ουσίες ► Class 5.2 organic peroxides οργανικά υπεροξείδια οργανικά υπεροξείδια

12 Class 6Goods ► Class 6.1poisonous substances τοξικές ουσίες τοξικές ουσίες ► Class 6.2infectious substances μολυσματικές ουσίες μολυσματικές ουσίες

13 Class 7Goods RADIOACTIVE MATERIALS

14 Class 8Goods CORROSIVES

15 Class 9Goods MISCELLANEOUS

16

17

18

19

20 Product Containment ► 1Conventional packages ► 2Intermediate bulk containers ( IBC ) ► 3Portable tanks and road tank vehicles ► 4Bulk packaging and portable tanks for solid dangerous goods ► 5Limited quantities

21

22

23 Un 2823

24 DG declaration

25 DG note

26 DG packing certificate

27 Dg list

28 Need for Advance Cargo Information ► 1For checking cargo on arrival ► 2For planning storage ► 3for confirming stowage ► 4For special treatment

29 Uses of Advance Information on Dangerous Cargoes ► 1For checking cargo on arrival ► 2For planning storage and stowage ► 3For preparing for emergencies

30 Inspection resluts

31 Stowage Categories and Sources of Information on Stowage

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Accident Prevention ► 1Obey all safety rules and regulations ► 2No smoking ► 3Do not eat or drink when handling DG ► 4Take particular care when handling DG ► 5Check DG is storage ► 6Keep the DG information system up to date

42 Emergency Plan ► 1Initial response system ► 2Lines of responsibility and command ► 3Emergency equipment ► 4Liaison with local emergency services ► 5Action specification ► 6Reporting system ► 7Publication and distribution of plan

43 Dealing with Emergencies ► 1Accident prevention ► 2emergency plan ► 3Procedure practice ► 4Equipment checking ► 5Following the plan ► 6Reporting system

44

45

46 EMS

47 MFAG

48 Dimos Th. Georgitsis Master mariner dimosgeor@yahoo.gr 6974724273 dimosgeor@yahoo.gr


Κατέβασμα ppt "IMDG code International Maritime Dangerous Goods Code."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google