Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΓ1 - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λιμένων ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΓ1 - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λιμένων ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΓ1 - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λιμένων ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μαρία Λάμπρου, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου RAPPORTEURS Δημήτρης Σπύρου, ΟΛΠ ΑΕ Νικόλαος Μαριάνος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2 Αντικείμενο της OE ΙΓ1 και δομή εργασίας Kαθορισμός συστηματικού πλαισίου ανάλυσης και σχεδιασμού πρωτοβουλιών και συστημάτων ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιμένων με βάση τρία αλληλεπιδρώντα επίπεδα: (Α) πολιτική και οικονομική λιμένων ( μοντέλα αναφοράς ) (Β) μοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λιμένων (Γ) εφαρμογές, η-υπηρεσίες και τεχνολογίες/πλατφόρμες Πλαίσιο ανάλυσης/σχεδιασμού πρωτοβουλιών και η-υπηρεσιών λιμένων και εμπειρική έρευνα για την ελληνική περίπτωση

3 Η-Υπηρεσίες Λιμένων Πολιτική και οικονομική λιμένων Σύντομη καταγραφή μοντέλων αναφοράς (reference models) σχετικά με την πολιτική και οικονομική λιμένων: μοντέλα διακυβέρνησης λιμένων, σχέση δημόσιου ιδιωτικού, διαχειριστικά μοντέλα

4 Η-Υπηρεσίες Λιμένων Μοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λιμένων (α) Mοντέλα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης λιμένων: ενδοδίκτυα, διεπιχειρησιακά δίκτυα, η-αγορές (β) Δικτυακή οργάνωση και διακυβέρνηση λιμένων

5 Μοντέλα η-διακυβέρνησης λιμένων

6 Η-Υπηρεσίες Λιμένων Εφαρμογές, υπηρεσίες και τεχνολογίες/πλατφόρμες Καταγραφή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εφαρμογών, και τεχνολογιών/πλατφορμών λιμένων με βάση λιμένες αναφοράς (best practices) (α) Ταξινόμηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιμένων: λειτουργικότητα, πληροφοριακές/συναλλακτικές, κύριες/ προστιθέμενης αξίας (β) Εμπορικές Πλατφόρμες ηλεκτρονικών υπηρεσιών λιμένων: βασική λειτουργικότητα (γ) Μελέτες περίπτωσης συστημάτων /εφαρμογών ΟΛΠ & ΟΛΘ ΄

7 Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών Λειτουργικότητα –Ναυσιπλοΐας, πλοίου, φορτίου, εφοσιαστικής αλυσίδας, επιχειρηματικής πληροφόρησης (business intelligence), ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος Ολοκλήρωση/βαθμός ωριμότητας –Πληροφοριακές και συναλλακτικές Επιχειρηματικής κουλτούρας – κύριες και προστιθέμενης αξίας

8 Υπηρεσίες Ναυσιπλοϊας Services/ Functionality InformationalTransactional Navigation related  Provided maritime services list (c)  Meteorological services / Meteorological Charts (c)  Navigation instructions (c)  Navigation charts (c)  VHF Channels (c)  Vessel Traffic Management (c)  Pilot and tug reservations (c)  Automatic berth assignment (v)

9 Υπηρεσίες Πλοίου 1/2 Services/ Functionality InformationalTransactional Ship related services  Provided services list (c)  Port services price table (v)  Port services fee calculator (v) Ship arrival / departure processing (c) Automatic generation of sailing times (v) Crew related documents processing (v) Supplies orders (v) Service orders/ reservations (v) Port state control (v)

10 Υπηρεσίες Πλοίου 2/2 Services/ Functionality InformationalTransactional Ship related services  Electronic transactions / payments progress tracking system (c)  Virtual marketplace for goods and services (v)  Electronic transactions / payments progress tracking (c)  Electronic negotiations / auctions system (v)

11 Υπηρεσίες Φορτίου 1/2 Services/ Functionality InformationalTransactional Cargo related services  Provided cargo function list (c)  Customs procedures management / monitoring (c)  Cargo declaration - EDI (v)  Cargo declaration - Internet (v)  Cargo handling, stowing and warehousing (c)  Telematics connection between cargo stakeholders with common use of data (v)  Input and maintenance of cargo bookings (c)

12 Υπηρεσίες Φορτίου 2/2 Services/ Functionality InformationalTransactional Cargo related services  Generation of cargo and freight manifests (c)  Dangerous cargo declaration / approval (v)  Veterinary cargo declaration (v)  Cargo / Container tracking (c)  Automatic cargo tracking and equipment assignment (v)  Ship planning system (c)  Barge planning/ processing (v)

13 Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσσίδας Services/ Functionality InformationalTransactional Logistics services  Transportation services list (c)  Served lines list (v)  Schedule of ships arrival (v)  Real time ship arrivals and departures information provision via sms (v)  Railroad transportation planning/ processing (v)  Road transportation planning/ processing (v)  Cargo transhipment planning/ processing (v)

14 Επιχειρηματικής Πληροφόρησης 1/2 Services/ Functionality InformationalTransactional Business Intelligence  Port general information (c)  Port facilities information (c)  Contact details (c)  Port statistics (v)  List of companies operating in port area (c)  Port development plans (v)  Central interface for processing and exchanging data through terminals, agents, shipping companies and stakeholders (v)  Management reporting tool (v)  Cargo related problem solving with the use of port related research data (v)

15 Επιχειρηματικής Πληροφόρησης 2/2 Services/ Functionality InformationalTransactional Business Intelligence  Job offers information (v)  Education related information (v)  History of departures and arrivals (v)  List of anchored ships (v)  Shipping Announcements (v)  Conducting of market research by order (v)  Provision of reliable maritime transportation and international commerce data and statistics (v)

16 Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Services/ Functionality InformationalTransactional Security and Environmental Safety  Port operation rules (c)  Emergency management information (c)  Port safety related information (c)  Waste management processing (c)

17 Πλαίσιο ανάλυσης/σχεδιασμού πρωτοβουλιών η-υπηρεσιών λιμένων Ρυθμιστική, οργανωτική, επιχειρηματικής κουλτούρας και ηγεσίας, οικονομική, λειτουργική, τεχνολογική διάσταση Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα, Διαχείριση Καινοτομίας

18 Πλαίσιο ανάλυσης/σχεδιασμού πρωτοβουλιών η-υπηρεσιών λιμένων

19 Η-Υπηρεσίες Λιμένων Εμπειρική αποτίμηση της στάσης των δρώντων παικτών, των τάσεων και των προοπτικών όσον αφορά την αξιοποίηση προηγμένων μοντέλων η-διακυβένησης και η-υπηρεσιών στα (μεγάλα) λιμάνια της χώρας (α) Καθορισμός παικτών (λιμενική αρχή, πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών, πάροχοι λύσεων S/W) (β) Αντιστοίχηση ερευνητικών ζητημάτων/υποθέσεων σε τεχνικές/εργαλεία εμπειρικής έρευνας: διερευνητική έρευνα (exploratory research), ημι-δομημένες συνεντεύξεις

20 Συζήτηση – Σχόλια και Προγραμματισμός Επόμενων Εργασιών


Κατέβασμα ppt "ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΓ1 - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Λιμένων ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google