Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Σκοποί ενότητας In this section you will acquire specific vocabulary to understand some aspects of managerial finance practise determiners and articles 4

5 Working Capital

6 Working Capital= Current Assets – Current Liabilities Working capital is the difference between current assets and current liabilities. It indicates how much money would remain if a firm paid off all current liabilities with cash and other current assets. The “proper” amount of working capital depends on the type of business. A firm with too little working capital may have to borrow money to finance its operations. A firm with excess working capital can invest it to earn interest over a short period of time.

7 The Control of Working Capital Important elements of working capital management include cash management, credit policy and money collections, inventory management, and short-term borrowing. In other words, working capital management deals with day-to-day operations, making sure that production lines do not stop because the firm runs out of raw materials, that inventories do not build up because production continues unchanged while sales dip, that customers pay on time, and that enough cash is on hand to make payments when they are due.

8 The Control of Working Capital Glossary working capital: a measure of both a company's efficiency and its short- term financial health/ κεφάλαιο κίνησης finance: supply with money or capital/χρηματοδοτώ pay off (also pay up): pay a debt in full/ εξοφλώ πλήρως excess: more than necessary; surplus/περίσσεια, υπερβολικός, πρόσθετος cash management: the technique or practice of handling or dealing with cash (= money readily available) /διαχείρηση χρήματος credit policy: strategy or a plan of action that sets the terms and conditions for supplying goods on credit/ πιστωτική πολιτική inventory management: control over merchandise on hand, work in progress, raw materials and finished goods/ έλεγχος απογραφής collect: call for or receive payment/ συλλέγω, εισπράττω run out of: exhaust a supply or quantity of/ εξαντλούμαι due: owed at present; often used to denote that a deadline for a payment is at hand/ οφειλόμενος, πληρωτέος

9 Inventory control is the management of stocks of raw materials, work in progress, and finished goods to minimize the total inventory costs. A method of reducing inventory costs is the just-in-time system, designed to ensure that materials or supplies arrive at facilities just when they are needed so that storage is minimized. The just-in-time system reduces carrying costs and excessive inventory. Inventory Management

10 Inventory management Glossary inventory: stock of goods and materials/ καταγραφή, απογραφή εμπορευμάτων raw materials :in the natural state, not manufactured or prepared for use/ πρώτες ύλες work in progress inventory: partially completed products that require further processing/ προιόντα σε στάδιο επεξεργασίας just-in-time system: materials arrive when they are needed to avoid inventory costs/ σύστημα άμεσης παράδοσης supplies: an amount available for use; stock/ προμήθειες facilities: something designed, built or installed to serve a specific function/ εγκαταστάσεις

11 Τέλος Ενότητας


Κατέβασμα ppt "Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google