Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το WEB 2.0 η κοινωνική δικτύωση και οι νέες κοινωνικές πρακτικές 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το WEB 2.0 η κοινωνική δικτύωση και οι νέες κοινωνικές πρακτικές 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το WEB 2.0 η κοινωνική δικτύωση και οι νέες κοινωνικές πρακτικές 1

2 Μερικοί βασικοί ορισμοί Διαφοροποίηση web 2.0 από την προηγούμενη γενιά υπηρεσιών Διαφοροποίηση web 2.0 από την προηγούμενη γενιά υπηρεσιών Με τον όρο «web 2.0» εννοούνται μια σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και ευνοούν την ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών Με τον όρο «web 2.0» εννοούνται μια σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα στο Διαδίκτυο που χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι είναι ανοιχτά στην πρόσβαση και ευνοούν την ουσιαστική συμμετοχή των χρηστών 2

3 Μερικοί βασικοί ορισμοί Το WEB 2.0, αυτό καθαυτό, είναι πολύ σημαντικό - με την έννοια ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι ευρύτατα διαδεδομένες και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκφράζονται, επικοινωνούν και τελικά διαμορφώνουν τις ταυτότητές τους, κυρίως μεταξύ των νέων Το WEB 2.0, αυτό καθαυτό, είναι πολύ σημαντικό - με την έννοια ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι ευρύτατα διαδεδομένες και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εκφράζονται, επικοινωνούν και τελικά διαμορφώνουν τις ταυτότητές τους, κυρίως μεταξύ των νέων 3

4 Μερικοί βασικοί ορισμοί Το web 2.0 διανοίγει πολλές νέες διδακτικές δυνατότητες. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών ωστόσο, πολλές φορές προϋποθέτει την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων. Αν, αντίθετα, τα νέα αυτά εργαλεία χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια τυπικών, παραδοσιακών μαθημάτων, η χρησιμότητα τους θα είναι πολύ περιορισμένη. Το web 2.0 διανοίγει πολλές νέες διδακτικές δυνατότητες. Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών ωστόσο, πολλές φορές προϋποθέτει την εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων. Αν, αντίθετα, τα νέα αυτά εργαλεία χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια τυπικών, παραδοσιακών μαθημάτων, η χρησιμότητα τους θα είναι πολύ περιορισμένη. 4

5 Μερικοί βασικοί ορισμοί Χαρακτηριστικά web 2.0 Χαρακτηριστικά web 2.0 επιτρέπει την προσωπική έκφραση και διάδοση των ιδεών - η ανάπτυξη της «ατομικής δημοσιογραφίας» επιτρέπει την προσωπική έκφραση και διάδοση των ιδεών - η ανάπτυξη της «ατομικής δημοσιογραφίας» ευνοεί τη δημιουργία - και φυσικά διαμοίραση - περιεχομένου, ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων πόρων από τους χρήστες ευνοεί τη δημιουργία - και φυσικά διαμοίραση - περιεχομένου, ψηφιακών ή ψηφιοποιημένων πόρων από τους χρήστες 5

6 Μερικοί βασικοί ορισμοί Χαρακτηριστικά web 2.0 Χαρακτηριστικά web 2.0 είναι ανοιχτό με την έννοια της ανοιχτής πρόσβασης από όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, οικονομική κατάσταση κλπ. είναι ανοιχτό με την έννοια της ανοιχτής πρόσβασης από όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από ηλικία, μόρφωση, οικονομική κατάσταση κλπ. επιτρέπει και ευνοεί τη συνεργασία, την συλλογική δράση την κοινωνική δικτύωση. Ειδικότερα, σε σχέση με τη μάθηση, η κυρίαρχη αντίληψη είναι η «συμμετοχική» και όχι η αντίληψη της «πρόσκτησης» της γνώσης επιτρέπει και ευνοεί τη συνεργασία, την συλλογική δράση την κοινωνική δικτύωση. Ειδικότερα, σε σχέση με τη μάθηση, η κυρίαρχη αντίληψη είναι η «συμμετοχική» και όχι η αντίληψη της «πρόσκτησης» της γνώσης 6

7 Βασικές έννοιες και ορολογία Τα μέλη μιας κοινότητας επικοινωνούν μεταξύ τους, ενδεχομένως συνεργάζονται και μέσα από τις ανταλλαγές τους συνδιαμορφώνουν τελικά δεσμούς και διαμορφώνουν κοινά στοιχεία υποκειμενικότητας, κοινά στοιχεία της ταυτότητάς τους Τα μέλη μιας κοινότητας επικοινωνούν μεταξύ τους, ενδεχομένως συνεργάζονται και μέσα από τις ανταλλαγές τους συνδιαμορφώνουν τελικά δεσμούς και διαμορφώνουν κοινά στοιχεία υποκειμενικότητας, κοινά στοιχεία της ταυτότητάς τους 7

8 Βασικές έννοιες και ορολογία Τα μέλη της Κοινότητας αναπτύσσουν, κατά κανόνα, δεσμούς μεταξύ τους. Σταδιακά, εκτός από τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται, εμφανίζεται και αναπτύσσεται ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου: τα μέλη των κοινοτήτων συγκροτούν ένα είδος κοινωνικού ιστού, ένα είδος δικτύου στο οποίο οι δεσμοί αποκτούν ένα πιο γενικευμένο χαρακτήρα (όχι απρόσωπο, αλλά γενικευμένο). Τα μέλη της Κοινότητας αναπτύσσουν, κατά κανόνα, δεσμούς μεταξύ τους. Σταδιακά, εκτός από τις διαπροσωπικές σχέσεις που δημιουργούνται, εμφανίζεται και αναπτύσσεται ένα είδος κοινωνικού κεφαλαίου: τα μέλη των κοινοτήτων συγκροτούν ένα είδος κοινωνικού ιστού, ένα είδος δικτύου στο οποίο οι δεσμοί αποκτούν ένα πιο γενικευμένο χαρακτήρα (όχι απρόσωπο, αλλά γενικευμένο). 8

9 Βασικές έννοιες και ορολογία Εκτός από το κοινωνικό κεφάλαιο όμως, αναπτύσσεται και ένα γνωσιακό κεφάλαιο: η κατανεμημένη γνώση, η διεσπαρμένη επιθυμία για επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την Κοινότητα, η συλλογική προσπάθεια για απάντηση στα τιθέμενα ερωτήματα εμπλουτίζουν τόσο το ατομικό γνωστικό απόθεμα των μελών της Κοινότητας, όσο και το κοινό της αποθεματικό. Εκτός από το κοινωνικό κεφάλαιο όμως, αναπτύσσεται και ένα γνωσιακό κεφάλαιο: η κατανεμημένη γνώση, η διεσπαρμένη επιθυμία για επίλυση προβλημάτων που απασχολούν την Κοινότητα, η συλλογική προσπάθεια για απάντηση στα τιθέμενα ερωτήματα εμπλουτίζουν τόσο το ατομικό γνωστικό απόθεμα των μελών της Κοινότητας, όσο και το κοινό της αποθεματικό. 9

10 Βασικές έννοιες και ορολογία Ορισμένοι ερευνητές (Etienne Wenger 1999) θεωρούν ότι αυτή η συμμετοχή σε Κοινότητες, τις Κοινότητες Πρακτικής, όπως τις ονομάζει, αποτελούν το βασικό παράγοντα μάθησης. Σε πολλές περιπτώσεις η γνώση, η μάθηση και το συλλογικό γνωστικό κεφάλαιο είναι με έναν εμφανή τρόπο απότοκα της κοινής δραστηριότητας. Ορισμένοι ερευνητές (Etienne Wenger 1999) θεωρούν ότι αυτή η συμμετοχή σε Κοινότητες, τις Κοινότητες Πρακτικής, όπως τις ονομάζει, αποτελούν το βασικό παράγοντα μάθησης. Σε πολλές περιπτώσεις η γνώση, η μάθηση και το συλλογικό γνωστικό κεφάλαιο είναι με έναν εμφανή τρόπο απότοκα της κοινής δραστηριότητας. 10

11 Εργαλεία Web 2.0 Στο Διαδίκτυο είναι δυνατό εύκολα να βρεθούν σχετικά ενημερωμένοι καταλόγοι με τα σπουδαιότερα περιβάλλοντα και υπηρεσίες web 2.0. Στο Διαδίκτυο είναι δυνατό εύκολα να βρεθούν σχετικά ενημερωμένοι καταλόγοι με τα σπουδαιότερα περιβάλλοντα και υπηρεσίες web 2.0. με τα σπουδαιότερα περιβάλλοντα και υπηρεσίες με τα σπουδαιότερα περιβάλλοντα και υπηρεσίες 11

12 Υπηρεσίεςweb 2.0 PODCASTS και VODCASTS PODCASTS και VODCASTS PODCAST: από τις και λέξεις Portable Demand Broadcasting (φορητή αναμετάδοση κατόπιν αιτήσεως) PODCAST: από τις και λέξεις Portable Demand Broadcasting (φορητή αναμετάδοση κατόπιν αιτήσεως) Είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από αρχεία ήχου (ή βίντεο) τα οποία είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο κυρίως μέσα από υπηρεσίες προσωπικής συνδρομής (σύστημα RSS feed η Atom) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Η.Υ. ή άλλες συσκευές Είναι ουσιαστικά ένα σύνολο από αρχεία ήχου (ή βίντεο) τα οποία είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο κυρίως μέσα από υπηρεσίες προσωπικής συνδρομής (σύστημα RSS feed η Atom) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε Η.Υ. ή άλλες συσκευές 12

13 podcasts Πρόκειται για ένα σύνολο μεθόδων και εφαρμογών για δημοσιοποίηση αρχείων (κυρίως ήχου – αλλά και άλλου είδους) στο Διαδίκτυο, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά και (αν επιθυμούν) αυτόματη ενημέρωση για την επικαιροποίησή τους. Πρόκειται για ένα σύνολο μεθόδων και εφαρμογών για δημοσιοποίηση αρχείων (κυρίως ήχου – αλλά και άλλου είδους) στο Διαδίκτυο, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά και (αν επιθυμούν) αυτόματη ενημέρωση για την επικαιροποίησή τους.για δημοσιοποίηση αρχείωνγια δημοσιοποίηση αρχείων 13

14 Σύστημα RSS feed RSS είναι το αρκτικόλεξο του Really Simple Syndication, RSS είναι το αρκτικόλεξο του Really Simple Syndication, χρησιμοποιείται για τη μεταφορά περιεχομένου στο ίντερνετ ( άρθρα, ειδήσεις ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες, blogs, forum threads κ.λ.π χρησιμοποιείται για τη μεταφορά περιεχομένου στο ίντερνετ ( άρθρα, ειδήσεις ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ιστοσελίδες, blogs, forum threads κ.λ.π Μέσω του RSS Feed, ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει τις πληροφορίες από τους ιστοχώρους που τον ενδιαφέρουν, σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. Μέσω του RSS Feed, ο χρήστης μπορεί να λαμβάνει τις πληροφορίες από τους ιστοχώρους που τον ενδιαφέρουν, σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους. 14

15 Σύστημα RSS feed Μπορείτε να λαμβάνεται RSS Feeds απευθείας στον browser. Όλοι οι σύγχρονοι browsers έχουν ενσωματωμένη τη λειτουργία λήψης RSS Feed. Για τη σύνδεση και τη λήψη άρθρων και πληροφοριών που δημοσιεύονται στα sites που ενδιαφέρουν και διαθέτουν αυτή τη λειτουργία, αρκεί ένα κλικ στο μικρό πορτοκαλί εικονίδιο που υπάρχει στα δεξιά της γραμμής διευθύνσεων (firefox). Στη συνέχεια, εφόσον υπάρξουν νέες δημοσιεύσεις, θα μπορούν να βρεθούν στο μενού Σελιδοδείκτες -> Εργαλειοθήκη σελιδοδεικτών (firefox). 15

16 Υπηρεσίεςweb 2.0 Εικονικοί κόσμοι Εικονικοί κόσμοι http://secondlife.com, http://opensimulator.org/wiki/Main_Page http://secondlife.com, http://opensimulator.org/wiki/Main_Page http://secondlife.com http://opensimulator.org/wiki/Main_Page http://secondlife.com http://opensimulator.org/wiki/Main_Page Διαδεδομένο μέσο για τη διδασκαλία, αν και η εκτεταμένη χρήση τους στο τυπικό σχολικό περιβάλλον (και ιδιαίτερα το ελληνικό) είναι δύσκολη. Διαδεδομένο μέσο για τη διδασκαλία, αν και η εκτεταμένη χρήση τους στο τυπικό σχολικό περιβάλλον (και ιδιαίτερα το ελληνικό) είναι δύσκολη. 16

17 Virtual Worlds Οι πιο γνωστοί είναι o «κόσμος» Second Life και ο OpenSim. Οι πιο γνωστοί είναι o «κόσμος» Second Life και ο OpenSim.Second Life OpenSimSecond Life OpenSim Οι εκπαιδευτικές χρήσεις τους είναι πολλαπλές και μπορεί κανείς εύκολα να τις εντοπίσει στο Διαδίκτυο Οι εκπαιδευτικές χρήσεις τους είναι πολλαπλές και μπορεί κανείς εύκολα να τις εντοπίσει στο Διαδίκτυοεύκολα να τις εντοπίσει εύκολα να τις εντοπίσει 17

18 Υπηρεσίεςweb 2.0 Κοινωνική δικτύωση Κοινωνική δικτύωση τα περισσότερα από τα δίκτυα αυτά έχουν ιδιαίτερα τμήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση με διάφορους τρόπους: δημοσιοποίηση εργασιών, υποστήριξη εκπαιδευτικών δικτύων ποικίλης μορφής, διαμοίραση υλικού είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που υλοποιούνται μέσω των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης. τα περισσότερα από τα δίκτυα αυτά έχουν ιδιαίτερα τμήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση με διάφορους τρόπους: δημοσιοποίηση εργασιών, υποστήριξη εκπαιδευτικών δικτύων ποικίλης μορφής, διαμοίραση υλικού είναι μερικές μόνο από τις δραστηριότητες που υλοποιούνται μέσω των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης. 18

19 Υπηρεσίεςweb 2.0 Κοινωνική δικτύωση Κοινωνική δικτύωση Folksonomy Folksonomy Η ιδέα της έμμεσης αξιολόγησης των ψηφιακών πόρων και την ανάδειξη (ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει κατά περίπτωση) των πλέον σημαντικών βρίσκει πολλές γενικεύσεις Η ιδέα της έμμεσης αξιολόγησης των ψηφιακών πόρων και την ανάδειξη (ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει κατά περίπτωση) των πλέον σημαντικών βρίσκει πολλές γενικεύσεις 19

20 Διαμοίραση πόρων και ανάδειξη των «καλυτέρων»: folksonomy Συνεργασία και συλλογική νοημοσύνη Πρωτογενείς πηγές: Πρωτογενείς πηγές: http://books.google.com/ http://books.google.com/ http://books.google.com/ http://www.europeana.eu/portal/ http://www.europeana.eu/portal/ http://www.europeana.eu/portal/ Διαμοίραση άλλων πόρων (παραδείγματα): Διαμοίραση άλλων πόρων (παραδείγματα): http://www.flickr.com/ http://www.flickr.com/ http://www.flickr.com/ http://picasa.google.gr/ http://picasa.google.gr/ http://picasa.google.gr/ http://www.amazon.com/ http://www.amazon.com/ http://www.amazon.com/ http://del.icio.us http://del.icio.us http://del.icio.us 20

21 Υπηρεσίεςweb 2.0 Κοινωνική δικτύωση Κοινωνική δικτύωση http://facebook.com, http://www.myspace.com http://facebook.com, http://www.myspace.com http://facebook.com http://www.myspace.com http://facebook.com http://www.myspace.com http://www.twitter.com http://www.twitter.com http://www.twitter.com 21

22 Κοινωνική δικτύωση και οι επιπτώσεις της Facebook: www.facebook.com Facebook: www.facebook.comwww.facebook.com Ning www.ning.com Ning www.ning.comwww.ning.com MySpace www.myspace.com MySpace www.myspace.comwww.myspace.com YouTube www.youtube.com YouTube www.youtube.comwww.youtube.com Twitter http://twitter.com/ Twitter http://twitter.com/http://twitter.com/ 22

23 Υπηρεσίεςweb 2.0 Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δημοσιογραφία» Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δημοσιογραφία» Εφαρμογή πρακτικών συλλογικής /συνεργατικής αξιολόγησης Εφαρμογή πρακτικών συλλογικής /συνεργατικής αξιολόγησης Από http://about.digg.com/ ό,τιδήποτε δημοσιοποιείται στον ιστοχώρο υποβάλλεται για «κρίση» στους αναγνώστες του ιστοχώρου. Αν αυτό λάβει αρκετές ψήφους (τα λεγόμενα Diggs)) τότε δημοσιοποιείται στην πρώτη σελίδα, ενώ οι αναγνώστες μπορούν να το σχολιάσουν δημόσια. Από http://about.digg.com/ ό,τιδήποτε δημοσιοποιείται στον ιστοχώρο υποβάλλεται για «κρίση» στους αναγνώστες του ιστοχώρου. Αν αυτό λάβει αρκετές ψήφους (τα λεγόμενα Diggs)) τότε δημοσιοποιείται στην πρώτη σελίδα, ενώ οι αναγνώστες μπορούν να το σχολιάσουν δημόσια.http://about.digg.com/ 23

24 Υπηρεσίεςweb 2.0 Δυο οι επικρατέστερες τάσεις: Δυο οι επικρατέστερες τάσεις: η «φορητή ταυτότητα», δηλαδή η διασύνδεση των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης (έτσι ώστε στοιχεία από τον ένα να μεταδίδονται και να ενημερώνουν το λογαριασμό του ίδιου χρήστη σε άλλον) η «φορητή ταυτότητα», δηλαδή η διασύνδεση των ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης (έτσι ώστε στοιχεία από τον ένα να μεταδίδονται και να ενημερώνουν το λογαριασμό του ίδιου χρήστη σε άλλον) η επέκταση των υπηρεσιών στις φορητές συσκευές (τηλέφωνα τρίτης και τέταρτης γενιάς, ίpod αλλά και υπερφορητά netboooks κ.ά.). η επέκταση των υπηρεσιών στις φορητές συσκευές (τηλέφωνα τρίτης και τέταρτης γενιάς, ίpod αλλά και υπερφορητά netboooks κ.ά.). 24

25 Υπηρεσίεςweb2.0 Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δημοσιογραφία» Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δημοσιογραφία» Για τη δημιουργία ιστολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί Για τη δημιουργία ιστολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας απομεμακρυσμένος πάροχος υπηρεσιών αυτού του είδους (π.χ. Google) ένας απομεμακρυσμένος πάροχος υπηρεσιών αυτού του είδους (π.χ. Google) η δυνατότητα που ενσωματώνεται σε ορισμένα περιβάλλοντα διαχείρισης της γνώσης ή διαχείρισης περιεχομένου (όπως το Μoodle) η δυνατότητα που ενσωματώνεται σε ορισμένα περιβάλλοντα διαχείρισης της γνώσης ή διαχείρισης περιεχομένου (όπως το Μoodle) μια ειδική εφαρμογή (htp://wordpress.org) μια ειδική εφαρμογή (htp://wordpress.org) 25

26 Blogs Τρείς «τυπικές» χρήσεις ιστολογίων (blogs) στη γλωσσική εκπαίδευση και στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού μπορούν να είναι Τρείς «τυπικές» χρήσεις ιστολογίων (blogs) στη γλωσσική εκπαίδευση και στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού μπορούν να είναι blogs στα οποία συγκεντρώνονται στοιχεία για το γλωσσικό μάθημα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία blogs στα οποία συγκεντρώνονται στοιχεία για το γλωσσικό μάθημα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλίασυγκεντρώνονται στοιχεία για το γλωσσικό μάθημασυγκεντρώνονται στοιχεία για το γλωσσικό μάθημα blogs προσανατολισμένα στις δραστηριότητες σχολείων blogs προσανατολισμένα στις δραστηριότητες σχολείωνπροσανατολισμένα στις δραστηριότητες σχολείωνπροσανατολισμένα στις δραστηριότητες σχολείων blogs με μια γενικότερη θεώρηση των σημαντικών εκπαιδευτικών και μη-εκπαιδευτικών γεγονότων. blogs με μια γενικότερη θεώρηση των σημαντικών εκπαιδευτικών και μη-εκπαιδευτικών γεγονότων.εκπαιδευτικών και μη-εκπαιδευτικών γεγονότωνεκπαιδευτικών και μη-εκπαιδευτικών γεγονότων 26

27 wikis Τα wikis αποτελούν ιστοσελίδες και ιστοχώρους που δημιουργούνται και συντηρούνται συλλογικά. Τα wikis αποτελούν ιστοσελίδες και ιστοχώρους που δημιουργούνται και συντηρούνται συλλογικά.που δημιουργούνται και συντηρούνται συλλογικάπου δημιουργούνται και συντηρούνται συλλογικά Τα πιο γνωστό wiki είναι βέβαια αύτό που σχετίζεται με τη wikipedia και το wikimedia Τα πιο γνωστό wiki είναι βέβαια αύτό που σχετίζεται με τη wikipedia και το wikimediawikipedia wikimediawikipedia wikimedia 27

28 Mερικά νέα εργαλεία (παραδείγματα) GoogleEarth GoogleEarth GoogleEarth Google Apps for Education Google Apps for Education Google Apps for Education Google Apps for Education ΕΛ/ΛΑΚ ΕΛ/ΛΑΚ ΕΛ/ΛΑΚ 28

29 BLOG 29

30 Τι είναι BLOG Τα blog είναι ιστοχώροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά συνήθως σε καθημερινή βάση. Τα blog είναι ιστοχώροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά συνήθως σε καθημερινή βάση. Ο όρος blog στα ελληνικά μπορεί να αποδωθεί ως ιστολόγιο. Ο όρος blog στα ελληνικά μπορεί να αποδωθεί ως ιστολόγιο. Ένα ιστολόγιο είναι ο εύχρηστος δικτυακός σας τόπος, όπου μπορείτε στα γρήγορα να δημοσιεύσετε σκέψεις, να συναλλαγείτε με ανθρώπους και να κάνετε πολλά άλλα. Ένα ιστολόγιο είναι ο εύχρηστος δικτυακός σας τόπος, όπου μπορείτε στα γρήγορα να δημοσιεύσετε σκέψεις, να συναλλαγείτε με ανθρώπους και να κάνετε πολλά άλλα. 30

31 Προέλευση Από που προήλθαν τα blog; Κανείς δεν ξέρει σίγουρα Από που προήλθαν τα blog; Κανείς δεν ξέρει σίγουρα Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90 υπήρχαν μερικές ιστοσελίδες με links και με προσωπικά σχόλια που μπορούμε να τα θεωρήσουμε τα πρώτα blog. Γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90 υπήρχαν μερικές ιστοσελίδες με links και με προσωπικά σχόλια που μπορούμε να τα θεωρήσουμε τα πρώτα blog. 31

32 Προέλευση To πραγματικό blogging άρχισε το 1999. To πραγματικό blogging άρχισε το 1999. Στην αρχή ήταν οργανωμένες οδηγίες περιήγησης στο internet για συγκεκριμένα θέματα Στην αρχή ήταν οργανωμένες οδηγίες περιήγησης στο internet για συγκεκριμένα θέματα Σιγά σιγά εξελίχθησαν στα σημερινά "ημερολόγια" με το συνεχώς φρέσκο περιεχόμενο. Σιγά σιγά εξελίχθησαν στα σημερινά "ημερολόγια" με το συνεχώς φρέσκο περιεχόμενο. 32

33 Περιεχόμενο των ιστολογίων Τα blog περιέχουν πληροφορίες σχετικές με ένα θέμα και συνήθως χρησιμοποιούνται σαν καθημερινά ημερολόγια από τους δημιουργούς τους. Ημερολόγια που αφορούν την προσωπική ζωή ή τα ενδιαφέροντα του εκδότη τους. Τα blog περιέχουν πληροφορίες σχετικές με ένα θέμα και συνήθως χρησιμοποιούνται σαν καθημερινά ημερολόγια από τους δημιουργούς τους. Ημερολόγια που αφορούν την προσωπική ζωή ή τα ενδιαφέροντα του εκδότη τους. 33

34 Ποιοι χρησιμοποιούν blog Τα blog χρησιμοποιούνται ευρέως για την έκφραση πολιτικών απόψεων και για κοινωνικά σχόλια Τα blog χρησιμοποιούνται ευρέως για την έκφραση πολιτικών απόψεων και για κοινωνικά σχόλια Τελευταία όταν οι εταιρείες ανακάλυψαν τη δυναμική των blog, τα χρησιμοποιούν για να κρατούν ενημερωμένους τους ενδιαφερόμενους αλλά και για να δώσουν ένα βήμα έκφρασης στους εργαζόμενους ή στους συνεργάτες τους Τελευταία όταν οι εταιρείες ανακάλυψαν τη δυναμική των blog, τα χρησιμοποιούν για να κρατούν ενημερωμένους τους ενδιαφερόμενους αλλά και για να δώσουν ένα βήμα έκφρασης στους εργαζόμενους ή στους συνεργάτες τους 34

35 Υπηρεσία blogger Στην πραγματικότητα τα blog μπορούν να είναι οτιδήποτε θέλει ο εκδότης τους. Στην πραγματικότητα τα blog μπορούν να είναι οτιδήποτε θέλει ο εκδότης τους. Πραγματική μόδα τα έκανε το GOOGLE με την δωρεάν δυνατότητα που έδωσε να δημιουργούν ιστολόγια και άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα από κατασκευή ιστοσελίδων, με την υπηρεσία blogger Πραγματική μόδα τα έκανε το GOOGLE με την δωρεάν δυνατότητα που έδωσε να δημιουργούν ιστολόγια και άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα από κατασκευή ιστοσελίδων, με την υπηρεσία bloggerblogger 35

36 Επιρροές Σύγχρονες εκδοχές της blogμανίας είναι τα βιβλία που έχουν εκδοθεί με το περιεχόμενο διαφόρων blog Σύγχρονες εκδοχές της blogμανίας είναι τα βιβλία που έχουν εκδοθεί με το περιεχόμενο διαφόρων blog Συχνά διάφορα έντυπα αναπαράγουν κείμενα από blog Συχνά διάφορα έντυπα αναπαράγουν κείμενα από blog Κάποιοι blogers έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στα μέσα ενημέρωσης. Κάποιοι blogers έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στα μέσα ενημέρωσης. Καινούργια μόδα είναι η αναδημοσίευση διάφορων επιλεγμένων Posts από blogs σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. Καινούργια μόδα είναι η αναδημοσίευση διάφορων επιλεγμένων Posts από blogs σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά. 36

37 Το μέλλον Το μέλλον των blog διαφαίνεται λαμπρό καθώς το συνεχώς ανανεωμένο περιεχόμενο τα κάνει σημαντικά και για τους χρήστες του internet αλλά και για τις μηχανές αναζήτησης. Το μέλλον των blog διαφαίνεται λαμπρό καθώς το συνεχώς ανανεωμένο περιεχόμενο τα κάνει σημαντικά και για τους χρήστες του internet αλλά και για τις μηχανές αναζήτησης. Υπάρχουν πια πολλές εταιρίες που προσφέρουν online εργαλεία για τη δημιουργία blog και δωρεάν φιλοξενία, όπως και μηχανές αναζήτησης μόνο για blog περιεχόμενο. Υπάρχουν πια πολλές εταιρίες που προσφέρουν online εργαλεία για τη δημιουργία blog και δωρεάν φιλοξενία, όπως και μηχανές αναζήτησης μόνο για blog περιεχόμενο. 37

38 Υπηρεσίεςweb 2.0 Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δημοσιογραφία» Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δημοσιογραφία» συχνά λειτουργούν ως χώροι «προσωπικής δημοσιογραφίας», ως ένα είδος δηλαδή εφημερίδων, ή ακριβέστερα ως ένα είδος «δημοσιογραφικού πρακτορείου» συχνά λειτουργούν ως χώροι «προσωπικής δημοσιογραφίας», ως ένα είδος δηλαδή εφημερίδων, ή ακριβέστερα ως ένα είδος «δημοσιογραφικού πρακτορείου» Η «δημοσιογραφία των πολιτών» είναι μια νέα, σχετικά, κοινωνική πρακτική πολιτών που επιθυμούν να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στη συλλογή, επεξεργασία, αναφορά και διάδοση ειδήσεων Η «δημοσιογραφία των πολιτών» είναι μια νέα, σχετικά, κοινωνική πρακτική πολιτών που επιθυμούν να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στη συλλογή, επεξεργασία, αναφορά και διάδοση ειδήσεων 38

39 Υπηρεσίες web 2.0 Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δημοσιογραφία» Blogs (Ιστολόγια) και «προσωπική δημοσιογραφία» Η πρακτική αυτή, ολοένα και πιο συχνή, όπως είναι φυσικό, εγείρει πολλές συζητήσεις, καθώς θέτει θέματα ηθικής και δεοντολογίας, επαγγελματισμού, οικονομικά θέματα - ανταγωνισμός με τις εφημερίδες - αλλά και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ά. Η πρακτική αυτή, ολοένα και πιο συχνή, όπως είναι φυσικό, εγείρει πολλές συζητήσεις, καθώς θέτει θέματα ηθικής και δεοντολογίας, επαγγελματισμού, οικονομικά θέματα - ανταγωνισμός με τις εφημερίδες - αλλά και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας κ.ά. 39

40 Υπηρεσίεςweb 2.0 WIKIS WIKIS Ιστοχώροι ή ιστοσελίδες στους οποίους οι χρήστες, και όχι μόνο ο δημιουργός, επιτρέπεται να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται το περιεχόμενο. Η δημιουργία και επεξεργασία των ιστοσελίδων δε γίνεται έμμεσα, δηλαδή αλλάζοντας τον κώδικα html αλλά άμεσα, μέσω ενός φυλλομετρητή Ιστοχώροι ή ιστοσελίδες στους οποίους οι χρήστες, και όχι μόνο ο δημιουργός, επιτρέπεται να προσθέτουν ή να επεξεργάζονται το περιεχόμενο. Η δημιουργία και επεξεργασία των ιστοσελίδων δε γίνεται έμμεσα, δηλαδή αλλάζοντας τον κώδικα html αλλά άμεσα, μέσω ενός φυλλομετρητή 40

41 wikis 41

42 wikis Το λογισμικό wiki παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη μιας ομάδας χρηστών, Το λογισμικό wiki παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη μιας ομάδας χρηστών, να καταθέτουν ισότιμα τη συμβολή τους (ιδέες, φωτογραφίες, πηγές κ.α.) να καταθέτουν ισότιμα τη συμβολή τους (ιδέες, φωτογραφίες, πηγές κ.α.) για την παραγωγή ενός κοινού έργου (λ.χ. μια μικρή σχολική έρευνα, παραγωγή σημειώσεων, ανταλλαγή ιδεών για ένα αντικείμενο συζήτησης κ.α.), για την παραγωγή ενός κοινού έργου (λ.χ. μια μικρή σχολική έρευνα, παραγωγή σημειώσεων, ανταλλαγή ιδεών για ένα αντικείμενο συζήτησης κ.α.), που αναρτάται σε έναν δικτυακό τόπο. που αναρτάται σε έναν δικτυακό τόπο. 42

43 wikis Ένα Wiki είναι μία ιστοσελίδαπου επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, Ένα Wiki είναι μία ιστοσελίδαπου επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούντο περιεχόμενό της, ή να επεξεργαστούντο περιεχόμενό της, πολύ γρήγορακαι εύκολα, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή πολύ γρήγορακαι εύκολα, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή Διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου Διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου 43

44 Παραδοσιακό και νέο μοντέλο συγγραφής 44

45 wikis Το πρώτο wiki, δημιουργήθηκε το 1994 και εγκαταστάθηκε στον Ιστό στις 25 Μαρτίου του 1995 από τον Ward Cunninghan Το πρώτο wiki, δημιουργήθηκε το 1994 και εγκαταστάθηκε στον Ιστό στις 25 Μαρτίου του 1995 από τον Ward Cunninghan Το wiki wiki ήταν η πρώτη χαβανέζικη λέξη που έμαθε στην πρώτη επίσκεψή του στα νησιά, όταν τον κατεύθυνε ο πράκτορας αερολιμένων για να πάρει το λεωφορείο wikiwiki μεταξύ των τερματικών("γρήγορα" λεωφορεία πυκνών δρομολογίων ). Το wiki wiki ήταν η πρώτη χαβανέζικη λέξη που έμαθε στην πρώτη επίσκεψή του στα νησιά, όταν τον κατεύθυνε ο πράκτορας αερολιμένων για να πάρει το λεωφορείο wikiwiki μεταξύ των τερματικών("γρήγορα" λεωφορεία πυκνών δρομολογίων ). Ο Cunningham δήλωσε: "επέλεξα το wiki-wiki ως παρηχητικό υποκατάστατο για το "γρήγορα" και με αυτόν τον τρόπο απέφυγα την ονομασία quick-web”. Ο Cunningham δήλωσε: "επέλεξα το wiki-wiki ως παρηχητικό υποκατάστατο για το "γρήγορα" και με αυτόν τον τρόπο απέφυγα την ονομασία quick-web”. 45

46 wikis Καμία μορφή ελέγχου επί των περιεχομένων δεν ισχύει.Ένα wiki ανήκει στην κοινότητα των χρηστών του, πράγμα που σημαίνει ότι οποισδήποτε προσθέτει κάτι σε ένα wiki, θα πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί ότι ο επόμενος χρήστης μπορεί να το σβήσει ή να το παραφράσει. Καμία μορφή ελέγχου επί των περιεχομένων δεν ισχύει.Ένα wiki ανήκει στην κοινότητα των χρηστών του, πράγμα που σημαίνει ότι οποισδήποτε προσθέτει κάτι σε ένα wiki, θα πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί ότι ο επόμενος χρήστης μπορεί να το σβήσει ή να το παραφράσει. Είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο που ενδυναμώνει τη συνεργασία. Είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο που ενδυναμώνει τη συνεργασία. 46

47 wikis Παρακολούθηση εκδόσεων Η ιστορία κάθε ελάχιστης αλλαγής-ενημέρωσης κάθε σελίδας ενός wiki είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε, πράγμα που σημαίνει ότι μια σελίδα μπορεί να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο κάθε στιγμή Παρακολούθηση εκδόσεων Η ιστορία κάθε ελάχιστης αλλαγής-ενημέρωσης κάθε σελίδας ενός wiki είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε, πράγμα που σημαίνει ότι μια σελίδα μπορεί να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο κάθε στιγμή 47

48 wikis Παρά τις προβλέψεις που ήθελαν το μεγάλο αριθμό των συγγραφέων που επεξεργάζονταν τις ίδιες σελίδες να οδηγήσουν τα wikis σε χάος και κακή χρήση, Παρά τις προβλέψεις που ήθελαν το μεγάλο αριθμό των συγγραφέων που επεξεργάζονταν τις ίδιες σελίδες να οδηγήσουν τα wikis σε χάος και κακή χρήση, τα wikis έχουν καταφέρει να κρατήσουν την ταυτότητά τους ως ένα από τα περισσότερα συνεργατικά και πλούσια εργαλεία στον κυβερνοχώρο. τα wikis έχουν καταφέρει να κρατήσουν την ταυτότητά τους ως ένα από τα περισσότερα συνεργατικά και πλούσια εργαλεία στον κυβερνοχώρο. Π.χ. Wikipedia Π.χ. Wikipedia 48

49 Wikis - Blog Ιστολόγια Ιστολόγια Δομημένα Δομημένα Προσωπικά Προσωπικά Εστιασμένα στη διεργασία δημοσίευσης Εστιασμένα στη διεργασία δημοσίευσης Διαχειριζονται από έναν δημιουργό Διαχειριζονται από έναν δημιουργό Οργανωμένα χρονολογικά Οργανωμένα χρονολογικά Wiki Wiki Ευέλικτα Ευέλικτα Έντονα συνεργατικά Έντονα συνεργατικά Εστιασμένα στο περιεχόμενο Εστιασμένα στο περιεχόμενο Διαχειρίζονται από έναν αριθμό ανθρώπων Διαχειρίζονται από έναν αριθμό ανθρώπων Μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον καθένα Μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τον καθένα Μπορούν να οργανωθούν με αναρίθμητους τρόπους Μπορούν να οργανωθούν με αναρίθμητους τρόπους 49

50 Wikis - BLOG WIKIS WIKIS τα λήμματα ή οι πληροφορίες οργανώνονται με βάση τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους και διασυνδέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των άρθρων που ορίζουν οι συγγραφείς/επιμελητές. τα λήμματα ή οι πληροφορίες οργανώνονται με βάση τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους και διασυνδέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των άρθρων που ορίζουν οι συγγραφείς/επιμελητές. BLOG BLOG Οι πληροφορίες κατατάσσονται, οργανώνονται, εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά - δηλαδή πρώτα οι πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και μετέπειτα οι πιο παλαιές- Οι πληροφορίες κατατάσσονται, οργανώνονται, εμφανίζονται κατά χρονολογική σειρά - δηλαδή πρώτα οι πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και μετέπειτα οι πιο παλαιές- 50

51 Wikis - BLOG Wikis Wikis Στα wikis το περιεχόμενο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Οι συγγραφείς- επιμελητές συμβάλλουν συλλογικά στη δημιουργία του περιεχομένου χωρίς αυτό να ανήκει ονομαστικά σε κανέναν αλλά σε όλους Στα wikis το περιεχόμενο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Οι συγγραφείς- επιμελητές συμβάλλουν συλλογικά στη δημιουργία του περιεχομένου χωρίς αυτό να ανήκει ονομαστικά σε κανέναν αλλά σε όλους BLOG BLOG Ένα ιστολόγιο συνήθως ανήκει σε ένα άτομα ή σε μία μικρή ομάδα ανθρώπων, οι δημοσιεύσεις/αναρτήσεις των οποίων φέρουν απαραιτήτως το όνομά τους. Οι συγγραφείς ονομάζονται bloggers και οι δημοσιεύεις αυτών posts Ένα ιστολόγιο συνήθως ανήκει σε ένα άτομα ή σε μία μικρή ομάδα ανθρώπων, οι δημοσιεύσεις/αναρτήσεις των οποίων φέρουν απαραιτήτως το όνομά τους. Οι συγγραφείς ονομάζονται bloggers και οι δημοσιεύεις αυτών posts 51

52 Wikis - BLOG Wikis Wikis Τα wikis δεν έχουν προκαθορισμένη (χρονολογική) δομή. Αντίθετα, οργανώνονται με βάση τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους και τις διασυνδέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των άρθρων που ορίζουν οι συγγραφείς-επιμελητές Τα wikis δεν έχουν προκαθορισμένη (χρονολογική) δομή. Αντίθετα, οργανώνονται με βάση τους εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους και τις διασυνδέσεις που δημιουργούνται μεταξύ των άρθρων που ορίζουν οι συγγραφείς-επιμελητές BLOG BLOG Τα άρθρα στο ιστολόγιο εμφανίζονται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά, δηλαδή πρώτα εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και μετέπειτα οι πιο παλαιές. Κατά συνέπεια οι επισκέπτες του blog αποκομίζουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση Τα άρθρα στο ιστολόγιο εμφανίζονται κατά φθίνουσα χρονολογική σειρά, δηλαδή πρώτα εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και μετέπειτα οι πιο παλαιές. Κατά συνέπεια οι επισκέπτες του blog αποκομίζουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση 52

53 Wikis - BLOG Wikis Wikis Στα wikis από τη στιγμή που το περιεχόμενο (content) δεν ανήκει σε κανέναν όλοι μπορούν να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, να επιμεληθούν οποιαδήποτε σελίδα. Στα wikis από τη στιγμή που το περιεχόμενο (content) δεν ανήκει σε κανέναν όλοι μπορούν να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, να επιμεληθούν οποιαδήποτε σελίδα. Επειδή η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου είναι μια αέναη και συνεχής διαδικασία, το περιεχόμενο μπορεί να αλλαχτεί όσες φορές και αν χρειαστεί και οποιαδήποτε στιγμή Επειδή η διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου είναι μια αέναη και συνεχής διαδικασία, το περιεχόμενο μπορεί να αλλαχτεί όσες φορές και αν χρειαστεί και οποιαδήποτε στιγμή BLOG BLOG Στα ιστολόγια μόνο ο/οι συγραφέας/εις μπορεί να δημιουργήσει μια ανάρτηση, ένα άρθρο. Στα ιστολόγια μόνο ο/οι συγραφέας/εις μπορεί να δημιουργήσει μια ανάρτηση, ένα άρθρο. Οι επισκέπτες που διαβάζουν το blog μπορούν να αφήσουν ένα σχόλιο (comment) ή παρατηρήσεις, λέγοντας τη γνώμη τους για τη συγκεκριμένη ανάρτηση (post) που διάβασαν. Οι επισκέπτες που διαβάζουν το blog μπορούν να αφήσουν ένα σχόλιο (comment) ή παρατηρήσεις, λέγοντας τη γνώμη τους για τη συγκεκριμένη ανάρτηση (post) που διάβασαν. Ο συγγραφέας σπάνια αλλάζει το post που έχει ήδη αναρτήσει Ο συγγραφέας σπάνια αλλάζει το post που έχει ήδη αναρτήσει 53

54 Wikis - BLOG Wikis Wikis Τα wikis είναι κατάλληλα για ομάδες ανθρώπων που δουλεύουν συνεργατικά και συλλογικά για έναν συγκεκριμένο σκοπό Τα wikis είναι κατάλληλα για ομάδες ανθρώπων που δουλεύουν συνεργατικά και συλλογικά για έναν συγκεκριμένο σκοπό. BLOG BLOG Τα ιστολόγια είναι κατάλληλα για τα άτομα που επιθυμούν να διαδώσουν, να κοινοποιήσουν μια πληροφορία ή να αρχίσουν ένα διάλογο Τα ιστολόγια είναι κατάλληλα για τα άτομα που επιθυμούν να διαδώσουν, να κοινοποιήσουν μια πληροφορία ή να αρχίσουν ένα διάλογο 54

55 wikis Τυπικές χρήσεις Τυπικές χρήσεις Συνεργατική συγγραφή κειμένων, ή διαδικτυακού περιεχομένου Συνεργατική συγγραφή κειμένων, ή διαδικτυακού περιεχομένου Ομαδικά έργα Ομαδικά έργα Καταιγισμός ιδεών Καταιγισμός ιδεών Υποστήριξη συναντήσεων Υποστήριξη συναντήσεων Λίστες εργασιών Λίστες εργασιών Συλλογές συνδέσμων Συλλογές συνδέσμων Δημιουργία προσωπικών ή ομαδικών portfolio Δημιουργία προσωπικών ή ομαδικών portfolio 55

56 Wikis H οργάνωση στα WIKIS βασίζεται στην αλληλεξάρτηση και στη σύνδεση των λημμάτων και των πληροφοριών μεταξύ τους (εντός, ακόμα και εκτός του wiki), ανάλογα με τους νοηματικούς, γλωσσικούς, οντολογικούς, παραπεμπτικούς συσχετισμούς. H οργάνωση στα WIKIS βασίζεται στην αλληλεξάρτηση και στη σύνδεση των λημμάτων και των πληροφοριών μεταξύ τους (εντός, ακόμα και εκτός του wiki), ανάλογα με τους νοηματικούς, γλωσσικούς, οντολογικούς, παραπεμπτικούς συσχετισμούς. Με βάση αυτό το κριτήριο πολλοί ισχυρίζονται ότι η δομή ενός wiki είναι πιο συγκεχυμένη καθώς δεν υπάρχει ευρετήριο, δεν υπάρχει πίνακας περιεχομένων, κάποια εμφανής ιεραρχία, ή ακόμα δεν φαίνονται ποιες σελίδες είναι διαθέσιμες ή καταχωρημένες με αποτέλεσμα η πληροφορία να χάνεται. Με βάση αυτό το κριτήριο πολλοί ισχυρίζονται ότι η δομή ενός wiki είναι πιο συγκεχυμένη καθώς δεν υπάρχει ευρετήριο, δεν υπάρχει πίνακας περιεχομένων, κάποια εμφανής ιεραρχία, ή ακόμα δεν φαίνονται ποιες σελίδες είναι διαθέσιμες ή καταχωρημένες με αποτέλεσμα η πληροφορία να χάνεται. 56

57 Οφέλη από Wiki στην εκπαίδευση Συνδέσεις-διασυνδέσεις Συνδέσεις-διασυνδέσεις Ανάπτυξη μεγαλύτερων συνδέσεων μεταξύ της νέας και της παλιότερης γνώσης επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους τη δημιουργία δομών για τις πληροφορίες και τις ιδέες. Ανάπτυξη μεγαλύτερων συνδέσεων μεταξύ της νέας και της παλιότερης γνώσης επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους τη δημιουργία δομών για τις πληροφορίες και τις ιδέες. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της σύνθεσης και της αξιολόγησης συνεχώς και με συνέπεια όταν εργάζονται σε ένα wiki. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της σύνθεσης και της αξιολόγησης συνεχώς και με συνέπεια όταν εργάζονται σε ένα wiki. 57

58 Οφέλη από Wiki στην εκπαίδευση Δημιουργικότητα Δημιουργικότητα Ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, ειδικά τις δεξιότητες της επεξεργασίας πληροφοριών και της λεκτικής έκφρασης. Ανάπτυξη της δημιουργικής ευελιξίας με την αποδοχή των τροποποιήσεων των άλλων. Ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, ειδικά τις δεξιότητες της επεξεργασίας πληροφοριών και της λεκτικής έκφρασης. Ανάπτυξη της δημιουργικής ευελιξίας με την αποδοχή των τροποποιήσεων των άλλων. Ενθάρρυνση της «εκμαίευσης» ιδεών, της παραγωγής νέων νοημάτων (ένας τύπος δημιουργικής επεξεργασίας και αναλυτικής σκέψης : αν ισχύει το Χ, τι ισχύει τότε για το Υ;). Ενθάρρυνση της «εκμαίευσης» ιδεών, της παραγωγής νέων νοημάτων (ένας τύπος δημιουργικής επεξεργασίας και αναλυτικής σκέψης : αν ισχύει το Χ, τι ισχύει τότε για το Υ;). Εισαγωγή και ενίσχυση της ιδέας ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένο». Εισαγωγή και ενίσχυση της ιδέας ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένο». 58

59 Οφέλη από Wiki στην εκπαίδευση Δέσμευση Δέσμευση Αυξάνεται η δέσμευση όλων των εκπαιδευόμενων. Αυξάνεται η δέσμευση όλων των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι δεν κατέχουν πλέον τον παθητικό ρόλο του «καταναλωτή», που δέχεται την πληροφορία που του παρουσιάζεται (με αποτέλεσμα να χάνουν το ενδιαφέρον τους και να την αγνοούν). Ως συντελεστές του wiki απαντούν, κάνουν αλλαγές και κάνουν βελτιώσεις. Οι εκπαιδευόμενοι δεν κατέχουν πλέον τον παθητικό ρόλο του «καταναλωτή», που δέχεται την πληροφορία που του παρουσιάζεται (με αποτέλεσμα να χάνουν το ενδιαφέρον τους και να την αγνοούν). Ως συντελεστές του wiki απαντούν, κάνουν αλλαγές και κάνουν βελτιώσεις. Έργα τα οποία βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν. Έργα τα οποία βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν. 59

60 Οφέλη από Wiki στην εκπαίδευση Διαπροσωπικές σχέσεις Ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα την και του συμβιβασμού, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το αποτέλεσμα κινητοποιεί την διαπροσωπική λύση προβλημάτων. Ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα την και του συμβιβασμού, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το αποτέλεσμα κινητοποιεί την διαπροσωπική λύση προβλημάτων. Ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων εργασίας σε ομάδες Ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων εργασίας σε ομάδες 60

61 Οφέλη από Wiki στην εκπαίδευση Συγγραφή Συγγραφή Βελτίωση της ικανότητας αναθεώρησης και επανεξέτασης κειμένων. Βελτίωση της ικανότητας αναθεώρησης και επανεξέτασης κειμένων. Αύξηση της ευελιξίας στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του ίδιου νοήματος. Αύξηση της ευελιξίας στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του ίδιου νοήματος. Προσαρμογή σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερου και πιο αυθεντικού κοινού. Προσαρμογή σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερου και πιο αυθεντικού κοινού. 61

62 Κίνδυνοι Κίνδυνοι Η περιστασιακή ανευθυνότητα των χρηστών Η περιστασιακή ανευθυνότητα των χρηστών Καταστροφικές δραστηριότητες και βανδαλισμός Καταστροφικές δραστηριότητες και βανδαλισμός Ακόμη απαιτούνται κάποιες βασικές δεξιότητες τεχνολογικού αλφαβητισμού Ακόμη απαιτούνται κάποιες βασικές δεξιότητες τεχνολογικού αλφαβητισμού Ακρίβεια πληροφοριών; Ακρίβεια πληροφοριών; Εξειδίκευση ή θεωρητικές υποθέσεις (ποιοι είναι οι συγγραφείς); Εξειδίκευση ή θεωρητικές υποθέσεις (ποιοι είναι οι συγγραφείς); Κίνδυνοι 62

63 Κίνδυνοι Κίνδυνοι Αστάθεια(διαφορετικές ομάδες επίβλεψης, διαφορετικές επιλογές) Αστάθεια(διαφορετικές ομάδες επίβλεψης, διαφορετικές επιλογές) Κάλυψη: οικειοθελείς συνεισφορές αναπαριστούν κυρίως τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις κάποιων ατόμων που συνεισφέρουν – δεν αποτελούν συστηματικές προσπάθειες οργάνωσης της ανθρώπινης γνώσης Κάλυψη: οικειοθελείς συνεισφορές αναπαριστούν κυρίως τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις κάποιων ατόμων που συνεισφέρουν – δεν αποτελούν συστηματικές προσπάθειες οργάνωσης της ανθρώπινης γνώσης Πηγές γνώσης: Πολλά άρθρα Πηγές γνώσης: Πολλά άρθρα α) δεν αναφέρουν τις πηγές τους α) δεν αναφέρουν τις πηγές τους β) αναφέρουν μόνο ηλεκτρονικές πηγές β) αναφέρουν μόνο ηλεκτρονικές πηγές Κίνδυνοι 63

64 Iδέες για τη χρήση ενός wiki στην τάξη: Iδέες για τη χρήση ενός wiki στην τάξη: Δημιουργήστε έναν χώρο για ελεύθερη έκφραση Δημιουργήστε έναν χώρο για ελεύθερη έκφραση Συζητήστε θέματα εργασιών, όπως και επιλεγμένα αναγνώσματα του μαθήματος Συζητήστε θέματα εργασιών, όπως και επιλεγμένα αναγνώσματα του μαθήματος Διατηρήστε ένα περιοδικό εργασίας αποτελούμενης από ομαδικές εργασίες Διατηρήστε ένα περιοδικό εργασίας αποτελούμενης από ομαδικές εργασίες Απαιτήστε τη συνεργασία των μαθητών στη συγγραφή κειμένων, όπως μία έκθεση γραμμένη από όλη την τάξη Απαιτήστε τη συνεργασία των μαθητών στη συγγραφή κειμένων, όπως μία έκθεση γραμμένη από όλη την τάξη Μοιραστείτε πηγές όπως αναφορές σε βιβλιογραφία, ιστοσελίδες, δείγματα επιτυχούς συγγραφής, συσκέψεις, ανακοινώσεις εργασιών Μοιραστείτε πηγές όπως αναφορές σε βιβλιογραφία, ιστοσελίδες, δείγματα επιτυχούς συγγραφής, συσκέψεις, ανακοινώσεις εργασιών Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού wiki 64

65 Iδέες για τη χρήση ενός wiki στην τάξη: Iδέες για τη χρήση ενός wiki στην τάξη: Συζητήστε καινοτομίες στους τομείς της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης Συζητήστε καινοτομίες στους τομείς της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης Ενθαρρύνετε τους μαθητές να διορθώσουν σελίδες της wikipedia ή να αναλάβουν νέες σελίδες της wikipedia Ενθαρρύνετε τους μαθητές να διορθώσουν σελίδες της wikipedia ή να αναλάβουν νέες σελίδες της wikipedia Εμπνεύστε και ενθαρρύνετε τους μαθητές να γράψουν ένα Wikibook Εμπνεύστε και ενθαρρύνετε τους μαθητές να γράψουν ένα Wikibook Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού wiki 65


Κατέβασμα ppt "Το WEB 2.0 η κοινωνική δικτύωση και οι νέες κοινωνικές πρακτικές 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google