Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ d.fotiadis@kastoria.teikoz.gr

2 AC ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Η ac αντίσταση εκπομπού ισούται με 25mV προς το/τη: Α. Ρεύμα ηρεμίας της βάσης Β. DC ρεύμα εκπομπού Γ. AC ρεύμα εκπομπού Δ. Μεταβολή στο ρεύμα συλλέκτη

3 AC ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Αν η ac τάση στα άκρα της διόδου εκπομπού είναι 1mV και το ac ρεύμα εκπομπού είναι 100μA, η ac αντίσταση της διόδου είναι: Α. 1Ω Β. 10Ω Γ. 100Ω Δ. 1kΩ

4 AC ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Μια γραφική παράσταση ενός ac ρεύματος εκπομπού σε συνάρτηση με την ac τάση βάσης-εκπομπού ισχύει για το/την: Α. Αντίσταση Β. Δίοδο εκπομπού Γ. Δίοδο συλλέκτη Δ. Τροφοσοδία ισχύος

5 AC ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Το ac ρεύμα εκπομπού επί την ac αντίσταση εκπομπού ισούται με την: Α. DC τάση εκπομπού Β. AC τάση βάσης Γ. AC τάση συλλέκτη Δ. Τάση τροφοδοσίας

6 AC ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Το ac ρεύμα συλλέκτη ισούται με το ac ρεύμα βάσης επί την/το: Α. AC αντίσταση συλλέκτη Β. DC κέρδος ρεύματος Γ. AC κέρδος ρεύματος Δ. Τάση γεννήτριας

7 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Η τάση εξόδου μιας βαθμίδας κοινού εκπομπού (CE) με παράκαμψη στον εκπομπό συνήθως: Α. Είναι σταθερή Β. Εξαρτάται από την r e ’ Γ. Είναι μικρή Δ. Είναι μικρότερη από τη μονάδα

8 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Το κέρδος τάσης ισούται με το πηλίκο της τάσης εξόδου προς την: Α. Τάση εισόδου Β. AC αντίσταση εκπομπού Γ. AC αντίσταση συλλέκτη Δ. Τάση γεννήτριας

9 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Η σύνθετη αντίσταση της βάσης μειώνεται όταν: Α. Αυξάνεται το β Β. Αυξάνεται η τάση τροφοδοσίας Γ. Ελαττώνεται το β Δ. Αυξάνεται η AC αντίσταση συλλέκτη

10 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Αν η αντίσταση συλλέκτη είναι βραχυκυκλωμένη, η ac τάση εξόδου: Α. Ελαττώνεται Β. Αυξάνεται Γ. Παραμένει η ίδια Δ. Είναι μηδενική

11 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Αν η αντίσταση φορτίου είναι ανοικτή, η ac τάση εξόδου: Α. Ελαττώνεται Β. Αυξάνεται Γ. Παραμένει η ίδια Δ. Είναι μηδενική

12 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Αν ο πυκνωτής σύζευξης εισόδου είναι ανοικτός, η ac τάση εισόδου: Α. Ελαττώνεται Β. Αυξάνεται Γ. Παραμένει η ίδια Δ. Είναι μηδενική

13 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Αν ο πυκνωτής σύζευξης εξόδου είναι ανοικτός, η ac τάση εισόδου: Α. Ελαττώνεται Β. Αυξάνεται Γ. Παραμένει η ίδια Δ. Είναι μηδενική

14 ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Αν σε ένα διβάθμιο ενισχυτή η σύνθετη αντίσταση εισόδου της δεύτερης βαθμίδας μειωθεί, το κέρδος τάσης της πρώτης βαθμίδας: Α. Ελαττώνεται Β. Αυξάνεται Γ. Παραμένει η ίδια Δ. Είναι μηδενική

15 ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΟΜΠΟΥ Αν σε ένα διβάθμιο ενισχυτή η αντίσταση φορτίου της δεύτερης βαθμίδας είναι ανοικτή, το κέρδος τάσης της πρώτης βαθμίδας: Α. Ελαττώνεται Β. Αυξάνεται Γ. Παραμένει το ίδιο Δ. Είναι μηδενικό


Κατέβασμα ppt "ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ M.Sc. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google