Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HORTON.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HORTON."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HORTON

2 1ης 2ης 3ης και 4ης τάξης κλάδοι

3 2ος νόμος του Horton "Τα μέσα μήκη των διαδοχικά μεγαλύτερης τάξης κλάδων ενός υδρογραφικού δικτύου, τείνουν να σχηματίσουν μια αύξουσα γεωμετρική ακολουθία, της οποίας πρώτος όρος είναι το μέσο μήκος των κλάδων πρώτης τάξης και λόγος ο λόγος του μήκους (RL) ". Η μαθηματική έκφραση του νόμου έχει ως εξής: Όπου Lu : το μέσο μήκος των κλάδων τάξης u L1 : το μέσο μήκος κλάδων 1ης τάξης u : η ζητούμενη τάξη

4 Απόκλιση (%) από την ιδανική τιμή
Τάξη Μέσο μήκος (Lu) Λόγος μήκους RL Μέσος λόγος μήκους Ιδανικό μήκος κλάδων Απόκλιση (%) από την ιδανική τιμή Ι 1,10 0,0 ΙΙ 0,97 0,88 2,08 2,29 -57,64 ΙΙΙ 4,10 4,23 4,76 -13,87 ΙV 4,65 1,13 9,90 -53,03 σε ιδαν. μήκος 2,29 έχω διαφορά 2,29-0,97=1,32 σε Χ=132/2,29=57,64

5

6 3ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HORTON

7

8 3ος νόμος του Horton "Το μέσο εμβαδόν των διαδοχικά μεγαλύτερης τάξης λεκανών απορροής ενός υδρογραφικού δικτύου, τείνει να σχηματίσει μια αύξουσα γεωμετρική ακολουθία, της οποίας πρώτος όρος είναι το μέσο εμβαδόν των λεκανών των κλάδων πρώτης τάξης και λόγος, ο λόγος του εμβαδού (RA)". Η μαθηματική έκφραση του νόμου έχει ως εξής: Όπου Au: το μέσο εμβαδόν των λεκανών των κλάδων τάξης u A1: το μέσο εμβαδόν των λεκανών των κλάδων 1ης τάξης u: η ζητούμενη τάξη

9 Μέσο εμβαδόν λεκανών (Αu) Απόκλιση (%) από την ιδανική τιμή
Τάξη Μέσο εμβαδόν λεκανών (Αu) Λόγος εμβαδού Rb Μέσος λόγος εμβαδού Ιδανικό εμβαδόν λεκανών Απόκλιση (%) από την ιδανική τιμή Ι 0,65 0,0 ΙΙ 2,29 3.52 3.83 2,49 -8,03 ΙΙΙ 11,22 4.90 9,53 17,73 ΙV 34,33 3.06 36,52 -6,00 σε ιδαν. αριθμό 2,49 έχω διαφορά 2,49-2,29=0,2 σε Χ=20/2,49=8,03

10

11 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
F=υδρογραφική συχνότητα N=αριθμός κλάδων λεκάνης Ε=εμβαδόν λεκάνης απορροής

12

13

14 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
D=υδρογραφική πυκνότητα ΣL=συνολικό μήκος κοιτών Ε=εμβαδόν λεκάνης απορροής

15

16

17 ΚΛΙΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
S=κλίση λεκάνης (%) Lc=συνολικό μήκος ισοϋψών (km) Ε=εμβαδόν λεκάνης (km2)

18

19


Κατέβασμα ppt "2ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HORTON."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google