Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοιχεία γεωμορφολογίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοιχεία γεωμορφολογίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοιχεία γεωμορφολογίας
Λεκάνη απορροής

2 διεργασίες Δημιουργία απορροής από κατακρημνίσματα Διάβρωση εδάφους
Γεωλισθήσεις Στερεομεταφορά υδατορευμάτων

3 Χαρακτηριστικά λεκάνης απορροής
Μέγεθος ( επηρεάζει την συνολική απορροή, τον χρόνο συλλογής της απορροής, την κλίση της λεκάνης…. Παράμετρος του διαβόλου) Σχήμα( επηρεάζει τον χρόνο συλλογής του νερού άρα την παροχή στην έξοδο, π.χ. επιμήκεις λεκάνες έχουν μεγαλύτερο χρόνο συλλογής από τις κυκλικές, επομένως κάτω από τις ίδιες συνθήκες οι πρώτες έχουν μικρότερη παροχή). Υπολογίζεται, ως δείκτης συγκέντρωσης, από τον λόγο: περίμετρος λεκάνης με εμβαδό Α/περίμετρος κύκλου με εμβαδό Α.

4 Χαρακτηριστικά συνέχεια,
Υψόμετρο. Εχει άμεση σχέση τόσο με τα κατακρημνίσματα όσο και με τη θερμοκρασία. Τα πρώτα αυξάνονται με το υψόμετρο ενώ η θερμοκρασία μειώνεται. Για τον προσδιορισμό του μέσου υψομέτρου της λεκάνης, διαιρείται πρώτα η λεκάνη σε υποπεριοχές και το αντίστοιχο υψόμετρο κάθε μιάς. Ανάγλυφο και κλίσεις εδάφους. Επηρεάζουν τις διεργασίες βροχής-απορροής. Μεγάλες κλίσεις οδηγούν σε μικρό χρόνο συγκέντρωσης νερού, μεγάλη απορροή, μικρή διήθηση, κίνδυνοι για πλημμύρα.

5 Χαρακτηριστικά υδρογραφικού δικτύου
Δίκτυο φυσικών υδατορευμάτων διαφόρων μεγεθών. Μέθοδος κατάταξης Horton ( σε τάξεις) ρεύμα πρώτης τάξης είναι εκείνο το οποίο δεν έχει άλλους συμβαλλόμενους κλάδους . Δυο ρεύματα πρώτης τάξης δίνουν ένα ρεύμα δεύτερης τάξης,…..

6 Η πυκνότητα του υδρολογικού δικτύου συνδέεται άμεσα με τις διεργασίες μέσα στη λεκάνη.
Πυκνό δίκτυο δημιουργεί πλημμυρικές αιχμές, φαινόμενα μεταφοράς φερτών υλικών κ.λ.π. Για να εκφράσουμε την πυκνότητα του δικτύου υπολογίζουμε το μήκος των υδατορευμάτων ανα μονάδα επιφάνειας της λεκάνης.


Κατέβασμα ppt "Στοιχεία γεωμορφολογίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google