Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΜΕρίΑς: Πληροφοριακό Σύστημα Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΜΕρίΑς: Πληροφοριακό Σύστημα Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Γεώργιος Κουρουπέτρογλου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΜΕρίΑς: Πληροφοριακό Σύστημα Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Γεώργιος Κουρουπέτρογλου koupe@di.uoa.gr

2 Εργαστήριο Φωνής & Προσβ@σιμότητας Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών http://speech.di.uoa.gr Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία http://access.uoa.gr Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

3 Αμερίας ο Μακεδών, 3ος αιώνας π.Χ. λεξικογράφος, ασχολήθηκε με τη συστηματική καταγραφή και ταξινόμηση των λέξεων

4 Υποέργο 2: «Διαδικτυακή Εφαρμογή για την Υποστήριξη της Διαρκούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Κατάστασης των Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)»

5 Στόχος έργου Η ανάπτυξη ενός: λειτουργικού, χρηστικού και αποτελεσματικού Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου θα καθίσταται δυνατή η διαρκής παρακολούθηση, από όλες τις βαθμίδες διοίκησης της εκπαίδευσης, της εκάστοτε τρέχουσας κατάστασης και της ποσοτικής & ποιοτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

6 Πηγή (2011): http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/linkfor/linkfor.htm Δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) αριθμός μονάδων Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής100 Τμήματα Ένταξης σε Νηπιαγωγεία245 Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής173 Τμήματα Ένταξης σε Δημοτικά Σχολεία1.563 Γυμνάσια - Λύκεια Ειδικής Αγωγής16 Τμήματα Ένταξης σε Γυμνάσια-Λύκεια332 Τ.Ε.Ε. - ΕΠΑΛ Ειδικής Αγωγής24 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης77 ΚΕΔΔΥ58 Παράλληλη Στήριξη Διδασκαλία στο σπίτι

7 ομάδες χρηστών πληροφοριακού συστήματος ΑΜΕρίΑς διοίκηση της εκπαίδευσης ΔΕΑΕ εκπαιδευτικοί ΔΕΑΕ ~ 5.130 προσωπικό ΚΕΔΔΥ ~ 590 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ~ 35.000 γονείς/οικογένειες μαθητών διαχειριστές συστήματος στοιχεία 2011

8 ομάδες χρηστών πληροφοριακού συστήματος ΑΜΕρίΑς διοίκηση της εκπαίδευσης: α) στελέχη της Διεύθυνσης Ειδικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας β) στελέχη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής γ) σύμβουλοι ειδικής εκπαίδευσης δ) προσωπικό των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των 13 περιφερειών που ασχολούνται με θέματα Ειδικής Εκπαίδευσης ε) στελέχη των: ΣΜΕΑΕ, σχολείων με τάξεις ένταξης ή παράλληλης στήριξης, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ

9 ομάδες χρηστών πληροφοριακού συστήματος ΑΜΕρίΑς εκπαιδευτικοί: α) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) β) γενικής εκπαίδευσης (+ αναπληρωτές) που εφαρμόζουν το θεσμό της Ένταξης ή Παράλληλης Στήριξης γ) προσωπικό ΚΕΔΔΥ - ΕΔΕΑΥ

10 Πακέτα Εργασίας Υποέργου 2: ΠΕ2.1: Ηλεκτρονικά Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων Αξιολόγησης ΔΕΑΕ ΠΕ2.2: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης ΔΕΑΕ ΠΕ2.3: Εκπαίδευση Χρηστών Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης ΔΕΑΕ ΠΕ2.4: Υποστήριξη Λειτουργίας της Διαδικτυακής Εφαρμογής Παρακολούθησης ΔΕΑΕ

11 Δραστηριότητες Υποέργου 2: Δ2.1.1 Ανάπτυξη Εργαλείων / Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Υποέργου 1 σε ηλεκτρονική μορφή Δ2.1.2 Μεταφορά Δεδομένων εφαρμογής Ηλεκτρονικών Εργαλείων /Ερωτηματολογίων Υποέργου 1 στο Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων Δ2.2.1 Ανάλυση Διαδικτυακής Εφαρμογής Δ2.2.2 Σχεδίαση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Δ2.2.3 Υλοποίηση της Διαδικτυακής Εφαρμογής Δ2.2.4 Ολοκλήρωση Εφαρμογής και Έλεγχος Δ2.3.1 Σχεδίαση & Ανάπτυξη Εγχειριδίων χρήσης Δ2.3.2 Σχεδίαση & Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού Δ2.3.3 Σχεδίαση & Υλοποίηση εκπαίδευσης Χρηστών Δ2.3.4 Περιεχόμενο Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Δ2.4.1 Υποστήριξη Λειτουργίας και Επίλυση Προβλημάτων

12 Διαλειτουργικότητα Έργο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία» Σύστημα ΑΜΕρίΑς Ηλεκτρονικό Μητρώο Μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

13 Βασική Δομή Πληροφοριακού Συστήματος ΑΜΕρίΑς Web-based υπηρεσίες Αρχιτεκτονική τριών επιπέδων: – επίπεδο πρόσβασης δεδομένων (data access layer) – επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (business logic layer) – επίπεδο παρουσίασης (presentation layer)

14 Αρχιτεκτονική ΑΜΕρίΑ Χρήστες ΔΕΑΕ ΑΜΕρίΑς Χρήστες ΥΠΘ Χρήστες ΔΕΑΕ Χρήστες ΔΕΑΕ Web browser (Φυλλομετρητής) Web browser (Φυλλομετρητής) Web browser (Φυλλομετρητής) Χρήστες Περιφερειακών Διευθύνσεων MySchool Μητρώο Μαθητών ΑμεΑ Web browser (Φυλλομετρητής)

15 http://amerias.di.uoa.gr

16 Πληροφοριακό Σύστημα ΑΜΕρίΑς Ι. Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών ΙΙ. Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων ΙΙΙ. Υποσύστημα Εργαλείων Αξιολόγησης ΙV. Υποσύστημα Αναφορών V. Υποσύστημα Παρουσίασης / Διεπαφής Χρήστη

17 Βασικές λειτουργίας συστήματος ΑΜΕρίΑς Επεξεργασία πληροφοριών Δομών Ειδικής Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ) – Υποδομές – Εξοπλισμός – Προσωπικό: Οργανικές θέσεις /Υπηρετούν/Κενές θέσεις Καταχώριση δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία και τις τυπικές διαδικασίες κάθε ΔΕΑΕ Αυτόματη δημιουργία αναφορών από τα δεδομένα που εισάγονται Αυτοματοποίηση/Τυποποίηση περιοδικών αναφορών ΔΕΑΕ Υποβολή προβλημάτων και προτάσεων για βελτιώσεις ΕΑΕ Βιβλιοθήκη με νόμους, ΦΕΚ, χρήσιμα έγγραφα 17

18 Αρχές Υλοποίησης ΑΜΕρίΑ Βασισμένη σε διεξοδική ανάλυση αναγκών των διαφόρων χρηστών Απλή και διαισθητική χρήση – Αυτοματισμοί για την εισαγωγή των δεδομένων όπου επιτρέπεται Κοινά στοιχεία δεδομένων και εισόδου/σύνδεσης με το MySchool (π.χ. όνομα χρήστη & συνθηματικό) Υποβοήθηση με επεξηγηματικά κείμενα ή άλλες πρόσθετες πληροφορίες, όπου απαιτείται (π.χ. προδιαγραφές εξοπλισμού) Πλήρως παραμετροποιήσιμο σε: – νομοθετικές αλλαγές, – ρόλους/δικαιώματα χρηστών, – αναφορές/στατιστικά στοιχεία 18

19 Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρηστών στο Πληροφορικό Σύστημα ΑΜΕρίΑς http://eclass.uoa.gr/courses/DI360/

20 http://access.uoa.gr/ATHENA/

21 http://access.uoa.gr/nemeth/

22 http://eclass.gunet.gr/courses/OCGU103/ Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εκπαιδευτικού υλικού στο MS-Office 2007, 2010 & 2013 Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εκπαιδευτικού υλικού στο LibreOffice 4.0 Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή PDF Ειδικές οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για τις Θετικές Επιστήμες

23 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φωνής & Προσβ@σιμότητας Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://speech.di.uoa.gr Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία http://access.uoa.gr Υποέργο: «Διαδικτυακή Εφαρμογή για την Υποστήριξη της Διαρκούς Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Κατάστασης των Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΔΕΑΕ)»


Κατέβασμα ppt "ΑΜΕρίΑς: Πληροφοριακό Σύστημα Δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Γεώργιος Κουρουπέτρογλου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google