Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιστολογία των Οστών των Γνάθων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιστολογία των Οστών των Γνάθων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιστολογία των Οστών των Γνάθων
Νικόλαος Γ. Νικητάκης, DDS, PhD Επίκουρος Καθηγητής Στοματολογίας

2 Ιστολογία των οστών Ιστολογική δομή Τύποι oστού
Σύσταση Οστού Θεμέλια ουσία Κύτταρα οστού Περιόστεο - Ενδόστεο Τύποι oστού Αρχιτεκτονική δομή των γνάθων

3 Οστίτης Ιστός Εξειδικευμένος συνδετικός ιστός με σημαντικές λειτουργίες Υποστήριξη μυϊκών μαζών Προστασία οργάνων και μυελού Κινητικές λειτουργίες Παρακαταθήκη ιόντων

4 Σύσταση Οστού Μεσοκυττάρια ή θεμέλια ουσία (Οστική μητρική ουσία)
Κύτταρα του οστού Οστεοβλάστες Οστεοκύτταρα Οστεοκλάστες Περιόστεο - Ενδόστεο

5 Μεσοκυττάρια ή Θεμέλια Ουσία
Οργανικά Συστατικά: 33% Ίνες Κολλαγόνου Τύπου Ι: 28% Άμορφη θεμέλια ουσία Άλλες πρωτεΐνες (οστεονεκτίνη, οστεοκαλσίνη, σιαλοπρωτεΐνη του οστού κ.ά.) Βλεννοπολυσακχαρίτες Ανόργανα Συστατικά: 67% Υδροξυαπατίτης (Ca10(PO4)6(OH)2)

6 Κύτταρα Οστού Οστεοβλάστες Κύτταρα παραγωγής οστού
Προέλευση από αδιαφοροποίητα μεσεγχυματικά κύτταρα Ικανότητα παραγωγής οργανικών συστατικών της θεμέλιας ουσίας Διάταξη κατά μήκος των επιφανειών των οστών

7 Οστεοβλάστες

8 Κύτταρα Οστού Οστεοκύτταρα
Παριστούν οστεοβλάστες που περικλείονται στη θεμέλια ουσία που παράγουν Εντοπίζονται μέσα σε οστικές κρύπτες Εμφανίζουν αποφυάδες που επεκτείνονται μέσα σε οστικά σωληνάρια

9 Οστεοκύτταρα

10 Κύτταρα Οστού Οστεοκλάστες
Πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα, επιφορτισμένα με την απορρόφηση του οστού Εντοπίζονται στην επιφάνεια του οστού μέσα σε οστεορρηκτικά βοθρία του Howship Πρωτεολυτικά ένζυμα Ουσίες χηλήσεως

11 Οστεοκλάστες

12

13 Περιόστεο - Ενδόστεο Περιόστεο Ενδόστεο
Περιβάλλει την εξωτερική επιφάνεια του οστού Αποτελείται από δύο στιβάδες: Εξωτερική: πυκνός ινώδης συνδετικός ιστός Εσωτερική: κυτταροβριθής συνδετικός ιστός με ικανότητα διαφοροποίησης σε οστεοβλάστες Ενδόστεο Επενδύει τις εσωτερικές επιφάνειες του οστού Σειρά κυττάρων με ικανότητα διαφοροποίησης σε οστεοβλάστες

14 Περιόστεο Ενδόστεο

15 Τύποι Οστού Μικροσκοπικό επίπεδο
Πρωτογενές ή ανώριμο ή δικτυωτό οστούν Ακανόνιστη κατανομή των δεσμίδων κολλαγόνου Χαμηλότερο ποσοστό ανόργανων στοιχείων Μεγαλύτερος αριθμός οστεοκυττάρων Δευτερογενές ή ώριμο ή πεταλιώδες οστούν Οργάνωση των δεσμίδων κολλαγόνου σε οστικά πετάλια Μεγαλύτερη ενασβεστίωση και λιγότερα οστεοκύτταρα Αβέρσειο σύστημα ή Οστεώνας: οργάνωση συγκεντρικών πεταλίων γύρω από αγγειακό σωλήνα

16 Πρωτογενές οστούν

17 Δευτερογενές οστούν

18 Τύποι Οστού Μακροσκοπικό επίπεδο Συμπαγές οστούν Σπογγώδες οστούν
Εντόπιση στις εξωτερικές επιφάνειες των οστών Περιέχει πολλαπλά Αβέρσεια συστήματα Σπογγώδες οστούν Αποτελείται από οστικές δοκίδες που ξεκινούν από το περιφερικό συμπαγές οστούν, επεκτείνονται προς το εσωτερικό και αφορίζουν τις μυελοκυψέλες Ο βαθμός πυκνότητας εξαρτάται από την ποσοτική αναλογία οστικών δοκίδων και μυελικών χώρων Πυκνό ή αραιό σπογγώδες οστούν

19

20

21 Τύποι Οστού Ανάλογα με τον ιστογενετικό μηχανισμό
Υμενογενή (ενδομεμβρανώδη) οστά Σχηματίζονται απευθείας από συμπυκνωμένο μεσεγχυματικό ιστό χωρίς μεσολάβηση χόνδρου Συμπεριλαμβάνουν τις γνάθους Χονδρογενή οστά Προοδευτική παραγωγή και αντικατάσταση χονδρικού ιστού από οστίτη ιστό Περιοχές ενδοχόνδριας οστέωσης με παραμονή χονδρικών στοιχείων παρατηρούνται και στις γνάθους (κονδυλοειδής και κορωνοειδής απόφυση, γενειακή σύμφυση, πρόσθια μοίρα άνω γνάθου)

22 Ενδοχόνδρια οστέωση

23 Ενδομεμβρανώδης οστέωση

24 Πλαστικότητα Οστού Τα οστά βρίσκονται σε μία δυναμική ισορροπία συνεχούς φθοράς και ανάπλασης (remodeling) Δυνατότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες μηχανολειτουργικές απαιτήσεις Διακίνηση ιόντων μεταξύ οστών και μεσοκυττάριου υγρού Συμμετοχή ορμονών (παραθορμόνη, καλσιτονίνη) και βιταμινών (Vit-D) Γραμμές αναστροφής (reversal lines) Υποδηλώνουν περιοχές διαδοχικής απορρόφησης και εναπόθεσης οστού

25

26 Αρχιτεκτονική Δομή των Γνάθων
Παρατηρείται συμπαγές οστούν εξωτερικά και σπογγώδες οστούν εσωτερικά Η αναλογία και η συσχέτιση ποικίλει ανάλογα με την ακριβή εντόπιση Περιοχές πάχυνσης συμπαγούς οστού Κάτω γνάθος: έξω και έσω πέταλο, κάτω χείλος, έξω και έσω λοξή γραμμή Άνω γνάθος: έσω (υπερώιο) πέταλο Το σχήμα, οι διαστάσεις και η πυκνότητα των οστικών δοκίδων του σπογγώδους οστού καθορίζεται από τις μηχανολειτουργικές επιβαρύνσεις Ο μυελός των οστών προοδευτικά αντικαθίστεται από λιπώδη και ινώδη συνδετικό ιστό Παρομονή αιμοποιητικού μυελού στη γωνία και κονδυλοειδή απόφυση της κάτω γνάθου και στο γναθιαίο κύρτωμα της άνω γνάθου

27

28 Αρχιτεκτονική Δομή των Γνάθων
Φατνιακές αποφύσεις Το φατνιακό οστούν περικλείει και στηρίζει τα δόντια μέσα στις φατνιακές κοιλότητες (ή φατνία) Ενδοφάτνιο Λεπτό πέταλο συμπαγούς οστού που επενδύει τα φατνία Περιέχει ίνες κολλαγόνου (ίνες του Sharpey) με προέλευση από το περιρρίζιο (δεσμιδωτό οστούν) Ακτινογραφικά, ο όρος Lamina dura αναφέρεται στην απεικόνιση του ενδοφατνίου ως λεπτή σκιερή γραμμή περιφερικά του ακτινοδιαυγαστικού περιρριζικού χώρου Παρουσία επιθηλιακών στοιχείων μέσα στο σπογγώδους οστούν και στον περιρριζικό χώρο που αποτελούν υπολείμματα της οδοντογένεσης Επιθηλιακά υπολείμματα του Malassez ή της οδοντικής ταινίας

29

30

31


Κατέβασμα ppt "Ιστολογία των Οστών των Γνάθων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google