Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μικτές ακτινοδιαυγαστικές- ακτινοσκιερές βλάβες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μικτές ακτινοδιαυγαστικές- ακτινοσκιερές βλάβες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μικτές ακτινοδιαυγαστικές- ακτινοσκιερές βλάβες
[Mixed radiolucent – radiopaque lesions] 1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια Περιακρορριζικές Περιμυλικές 1.1. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα) 1.2. Οστεοποιό ίνωμα 1.3. Οστεϊνοβλάστωμα 1.4. Οδόντωμα 1.5. Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος 1.6. Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (κύστη του Gorlin) 1.7. Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος (όγκος του Pindborg)

2 2. Μικτές βλάβες που δεν σχετίζονται με τα δόντια
2.1. Χειρουργηθείσα περιοχή στο στάδιο της επούλωσης 2.2. Χρόνια οστεομυελίτιδα 2.3. Οστεοακτινονέκρωση 2.4. Ινώδης δυσπλασία 2.5. Εντοπισμένη οστεϊνική δυσπλασία 2.6. Νόσος Paget 2.7. Οστεοποιό ίνωμα 2.8. Οστεογενές σάρκωμα 2.9. Χόνδρωμα και χονδροσάρκωμα 2.10. Μεταστατικό καρκίνωμα

3 1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές
1.1. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα) – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Periapical cemento-osseous dysplasia (cementoma) προηγούμενη ονομασία: «οστεϊνωμα» (cementoma) αντιδραστική ινο-οστική βλάβη (βλέπε Πίνακα 1 «Κατάταξη ινο-οστικών βλαβών», slide 9). Πιστεύεται ότι δημιουργείται από στοιχεία του περιοδοντικού συνδέσμου (οστεοβλάστες, οστεϊνοβλάστες, πρόδρομα κύτταρα) ως αντίδραση σε κάποια αιτία (π.χ. τραύμα) Ηλικία: συνήθως > 40 ετών Φύλο: 80% γυναίκες Εντόπιση: το 90% στην κάτω γνάθο, συνήθως στους τομείς Μέγεθος: διάμετρος μέχρι 1 cm Ασυμπτωματικές βλάβες Μονήρεις ή πολλαπλές Παρακείμενα δόντια: με ζωντανό πολφό, χωρίς μετατόπιση ή απορρόφηση ρίζας Ιστολογική και Ακτινογραφική εικόνα Η βλάβη έχει 3 στάδια ανάπτυξης, που απεικονίζονται και στην ακτινογραφική της εικόνα [Σημαντικό: Ανεξάρτητα από το στάδιο εξέλιξης, η βλάβη έχει συνήθως σαφώς καθορισμένα και ομαλά ακτινοδιαυγαστικά όρια] 1ο στάδιο: οστεολυτική δραστηριότητα στην ακρορριζική περιοχή του δοντιού, όπου αναπτύσσονται ινοβλάστες, κολλαγόνες ίνες και αγγεία. Ακτινογραφικά: ακτινοδιαύγαση, περίπου στρογγυλού σχήματος, με σαφή όρια, που μοιάζει με κύστη 2ο στάδιο (ενδιάμεσο).οι ινοβλάστες διαφοροποιούνται σε οστεοβλάστες ή /και οστεϊνοβλάστες και παράγουν οστεοειδή ουσία. Έτσι σχηματίζονται σποραδικές εστίες ενασβεστίωσης στο κέντρο της βλάβης. Η ουσία που παράγεται μπορεί να είναι οστείνη ή οστούν ή συνδυασμοί. Ακτινογραφικά: ακτινοδιαυγαστική περιοχή που περιέχει ακτινοσκιερά στοιχεία διαφόρου μεγέθους, σχήματος, αριθμού και βαθμού ακτινοσκιερότητας (συνδυασμός διαύγασης- σκίασης) 3ο στάδιο. Ώριμη βλάβη, όπου οι οστεοειδείς σχηματισμοί έχουν αυξηθεί και συνενωθεί σε μία ομοιογενή, συμπαγή ενασβεστιωμένη μάζα. Ακτινογραφικά: ομοιογενής σκίαση με σαφή όρια που περιβάλλεται από λεπτή διαυγαστική γραμμή.

4 Διαφορική Διάγνωση (του ενδιάμεσου σταδίου)
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.1. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα) – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Διαφορική Διάγνωση (του ενδιάμεσου σταδίου) α) από το οδόντωμα (ενδιάμεσο στάδιο) Στο σύνθετο οδόντωμα (compound odontoma) οι ακτινοσκιερές μάζες παρουσιάζουν μεγάλη ανατομική ομοιότητα με φυσιολογικά δόντια (υπάρχουν κατά σειρά όλες οι ουσίες του δοντιού -αδαμαντίνη, οδοντίνη, πολφός – αλλά η διάπλαση του δοντιού είναι ανώμαλη). Αντίθετα, στο σύμπλεκτο οδόντωμα (complex odontoma) οι ακτινοσκιερές μάζες δεν έχουν ομοιότητα με την αρχιτεκτονική του δοντιού, αν και υπάρχουν οδοντικές ουσίες σε διάφορες αναλογίες. Ωστόσο, η παρουσία της έντονα ακτινοσκιερής αδαμαντίνης μπορεί να είναι το κλειδί για την διάγνωση. Επιπλέον, το οδόντωμα είναι συνήθως περιμυλική βλάβη (σχετίζεται με την μύλη έγκλειστου δοντιού) και πολύ σπάνια σχετίζεται με την ακρορριζική περιοχή Τέλος, τα οδοντώματα εμφανίζονται συνήθως σε μικρές ηλικίες (<20 ετών) β) από το οστεϊνοβλάστωμα (ενδιάμεσο στάδιο) Το οστεϊνοβλάστωμα είναι σπάνια βλάβη Εντοπίζεται σε γομφίους κάτω γνάθου, ενώ η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία σε τομείς κάτω γνάθου Το οστεϊνοβλάστωμα εμφανίζεται στη 2η και 3η δεκαετία (συνήθως <25 ετών), ενώ η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία σε ηλικία >40 ετών Προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα, ενώ η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία έχει προτίμηση στις γυναίκες Στο οστεϊνοβλάστωμα μπορεί να υπάρχει ήπιος πόνος (στο 50% των περιπτώσεων) και έκπτυξη (διόγκωση) του οστού Χαρακτηριστικό της ακτινογραφικής εικόνας του οστεϊνοβλαστώματος: η πολύ στενή σχέση του με τη ρίζα του δοντιού, την οποία επικαλύπτει και φαίνεται - σχεδόν- να την αντικαθιστά, ενώ η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία εντοπίζεται στην περι-ακρορριζική περιοχή.

5 Διαφορική Διάγνωση (του ενδιάμεσου σταδίου)-συνέχεια
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.1. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα) – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Διαφορική Διάγνωση (του ενδιάμεσου σταδίου)-συνέχεια γ) από την ινώδη δυσπλασία (ενδιάμεσο στάδιο) Η ινώδης δυσπλασία είναι πιο συχνή στην άνω γνάθο, ενώ όλες οι ινο-οστικές βλάβες που προέρχονται από τον περιοδοντικό σύνδεσμο εμφανίζονται κατά 90% στην κάτω γνάθο Η ινώδης δυσπλασία εμφανίζεται συνήθως σε μικρές ηλικίες (< 20 ετών) Η ινώδης δυσπλασία προσβάλλει και τα δύο φύλα, ενώ η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία έχει προτίμηση στις γυναίκες Χαρακτηριστικό ινώδους δυσπλασίας: τα ακτινογραφικά όριά της δεν είναι σαφή δ) από το οστεοποιό ίνωμα (ενδιάμεσο στάδιο) Δύσκολη η διαφορική διάγνωση, επειδή και οι δύο βλάβες εντοπίζονται στα ακρορρίζια ζωντανών δοντιών, έχουν σαφή όρια και εξελίσσονται σε 3 παρόμοια στάδια. Ωστόσο, η διαφορική διάγνωση είναι απαραίτητη, διότι το μεν οστεοποιό ίνωμα έχει προδιάθεση να αυξηθεί σημαντικά και πρέπει να εξαιρεθεί χειρουργικά, ενώ η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία δεν χρειάζεται θεραπεία, αλλά μόνο παρακολούθηση. Η διαφορική διάγνωση θα βασιστεί στα εξής χαρακτηριστικά: ΠΟΔ: είναι συνήθης βλάβη. ΟΙ: σπάνια βλάβη ΠΟΔ: εντόπιση στους τομείς κάτω γνάθου. ΟΙ: στους γομφίους και προγόμφιους κάτω γνάθου ΠΟΔ: σε ηλικίες >40 ετών. ΟΙ: ηλικίες ετών (μέση ηλικία: 26 έτη) ΠΟΔ: διάμετρος βλάβης <1 cm. ΟΙ: διάμετρος 2-4 cm ΠΟΔ: δεν προκαλεί έκπτυξη οστού (διόγκωση). ΟΙ: συχνά προκαλεί έκπτυξη ΠΟΔ: μονήρης βλάβη ή πολλαπλές βλάβες. ΟΙ: πάντα μονήρης βλάβη

6 Ακτινογραφικές εικόνες
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.1. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα) – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

7 Ακτινογραφικές εικόνες
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.1. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα) – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

8 Ακτινογραφικές εικόνες
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.1. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα) – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

9 Κατάταξη ινο-οστικών βλαβών
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατάταξη ινο-οστικών βλαβών I. Ινώδης δυσπλασία II. Αντιδραστικές (δυσπλαστικές) βλάβες που προέρχονται από στοιχεία του περιοδοντικού συνδέσμου. Με βάση την ακτινογραφική τους εικόνα και την εντόπισή τους χωρίζονται σε 3 τύπους, αν και αντιπροσωπεύουν την ίδια παθολογική εξεργασία. Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα) (Periapical): στους τομείς κάτω γνάθου Εντοπισμένη οστεϊνική δυσπλασία (Focal): στους γομφίους και προγόμφιους κάτω γνάθου Διάχυτη οστεϊνική δυσπλασία (Florid): σε όλα τα δόντια μιας γνάθου ή και των δύο γνάθων III. Ινο-οστικά νεοπλάσματα (θεωρείται ότι προέρχονται και αυτά από στοιχεία του περιοδοντικού συνδέσμου) Οστεοποιό ίνωμα / οστεϊνοποιό ίνωμα / οστεϊνο-οστεοποιό ίνωμα

10 1.2. Οστεοποιό ίνωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ossifying fibroma
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.2. Οστεοποιό ίνωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ossifying fibroma Είναι ινο-οστικό νεόπλασμα (βλ. Πίνακα 1- “Κατάταξη ινο-οστικών βλαβών”, slide 9). Οι τρεις παθολογικές οντότητες: οστεοποιό ίνωμα (ossifying fibroma) – οστεϊνοποιό ίνωμα (cementifying fibroma) - οστεϊνο-οστεοποιό ίνωμα (cemento-ossifying fibroma) αποτελούν την ίδια παθολογική εξεργασία. Διακρίνονται μεταξύ τους μόνο ιστολογικά, από την ενασβεστιωμένη ουσία που υπάρχει στη μάζα τους (οστούν, οστείνη ή συνδυασμός). H διάκριση δεν έχει κλινική σημασία. Σπάνια, καλοήθης βλάβη. Ηλικία: συνήθως ετών (μέση ηλικία τα 26 έτη) Φύλο: προδιάθεση για τις γυναίκες Εντόπιση: το 70-80% στην κάτω γνάθο, συνήθως στην περιοχή γομφίων και προγομφίων Μέγεθος: διάμετρος 2-4 cm Ασυμπτωματικές βλάβες όταν είναι μικρές. Καθώς αυξάνουν σε μέγεθος προκαλούν μετατόπιση των γειτονικών δοντιών και έκπτυξη του οστού (διόγκωση) Πάντα μονήρης βλάβη Ιστολογική και Ακτινογραφική εικόνα Η βλάβη έχει 3 στάδια ανάπτυξης, που απεικονίζονται και στην ακτινογραφική της εικόνα 1ο στάδιο. Eμφανίζεται οστεολυσία στην ακρορριζική περιοχή του δοντιού, που γεμίζει με ινοβλάστες και κολλαγόνες ίνες. Ακτινογραφικά: διαύγαση με σαφή όρια. Χαρακτηριστικό: τα όρια της βλάβης είναι σε όλα τα στάδια καλά περιγεγραμμένα και εξαιρετικά σαφή. 2ο στάδιο (ενδιάμεσο). Σχηματίζονται νησίδες ενασβεστιωμένου ιστού (οστούν,οστείνη ή συνδυασμός). Ακτινογραφικά: διαύγαση με ακτινοσκιερές περιοχές (συνδυασμός διαύγασης-σκίασης). 3ο στάδιο. Οι ενασβεστιωμένες νησίδες αυξάνονται και συνενώνονται σχηματίζοντας μια ομοιογενή ενασβεστιωμένη μάζα, που απεικονίζεται ως ακτινοσκιερότητα που περιβάλλεται από διαυγαστική ζώνη Σημαντικό: το οστεοποιό ίνωμα μπορεί να σχετίζεται με την ακρορριζική περιοχή των δοντιών, αλλά μπορεί να εμφανίζεται και ως ανεξάρτητη μικτή βλάβη, σε περιοχές των γνάθων που δεν σχετίζονται με δόντια. Γι’ αυτό αναφέρεται τόσο στις μικτές βλάβες που σχετίζονται με δόντια, όσο και στις μικτές βλάβες που δεν σχετίζονται με δόντια.

11 1.2. Οστεοποιό ίνωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.2. Οστεοποιό ίνωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Διαφορική Διάγνωση του οστεοποιού ινώματος που σχετίζεται με την περιακρορριζική περιοχή των δοντιών (ενδιάμεσο στάδιο) α) από την περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (ενδιάμεσο στάδιο) Δύσκολη η διαφορική διάγνωση, επειδή και οι δύο βλάβες εντοπίζονται στα ακρορρίζια ζωντανών δοντιών, έχουν σαφή όρια και εξελίσσονται σε 3 παρόμοια στάδια. Ωστόσο, η διαφορική διάγνωση είναι απαραίτητη, διότι το μεν οστεοποιό ίνωμα έχει προδιάθεση να αυξηθεί σημαντικά και πρέπει να εξαιρεθεί χειρουργικά, ενώ η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία δεν χρειάζεται θεραπεία, αλλά μόνο παρακολούθηση. Η διαφορική διάγνωση θα βασιστεί στα εξής χαρακτηριστικά: ΠΟΔ: είναι συνήθης βλάβη. ΟΙ: σπάνια βλάβη ΠΟΔ: εντόπιση στους τομείς κάτω γνάθου. ΟΙ: στους γομφίους και προγόμφιους κάτω γνάθου ΠΟΔ: σε ηλικίες >40 ετών. ΟΙ: ηλικίες ετών (μέση ηλικία: 26 έτη) ΠΟΔ: διάμετρος βλάβης <1 cm. ΟΙ: διάμετρος 2-4 cm ΠΟΔ: δεν προκαλεί έκπτυξη οστού (διόγκωση). ΟΙ: συχνά προκαλεί έκπτυξη ΠΟΔ: μονήρης βλάβη ή πολλαπλές βλάβες. ΟΙ: πάντα μονήρης βλάβη β) από το οστεϊνοβλάστωμα (ενδιάμεσο στάδιο) Το οστεϊνοβλάστωμα όπως και το οστεοποιό ίνωμα είναι σπάνιες βλάβες Και οι δύο βλάβες εξελίσσονται σε 3 στάδια ανάπτυξης Και οι δύο βλάβες εντοπίζονται σε γομφίους κάτω γνάθου Και οι δύο βλάβες εμφανίζονται σε ηλικίες <40 ετών Και οι δύο βλάβες προκαλούν έκπτυξη του οστού (διόγκωση) Το οστεϊνοβλάστωμα προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα, ενώ το ΟΙ έχει προτίμηση στις γυναίκες Και οι δύο απαιτούν χειρουργική εξαίρεση, η οριστική διάγνωση τίθεται με την ιστολογική εξέταση γ) από τις άλλες βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια (οδόντωμα, ενασβεστιούμενο επιθηλιακό οδοντογενή όγκο, ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη) διαφοροποιείται από την εντόπιση (σε συνδυασμό με τα άλλα ακτινογραφικά ή/και κλινικά ευρήματα): το οστεοποιό ίνωμα εμφανίζεται στην ακρορριζική περιοχή ενώ οι άλλες βλάβες στην περιμυλική περιοχή των δοντιών.

12 1.2. Οστεοποιό ίνωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.2. Οστεοποιό ίνωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

13 1.3. Οστεϊνοβλάστωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Cementoblastoma
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.3. Οστεϊνοβλάστωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Cementoblastoma Καλόηθες νεόπλασμα Σπάνια βλάβη Ηλικία: νεαρά άτομα, 2ης και 3ης δεκαετίας (τυπική εμφάνιση πριν τα 25 έτη) Φύλο: δεν υπάρχει προδιάθεση φύλου, προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα Εντόπιση: συνήθως στην κάτω γνάθο, στην περιοχή γομφίων και προγομφίων Μπορεί να υπάρχει ήπιος πόνος (στο 50% των περιπτώσεων) και έκπτυξη του οστού (διόγκωση) [Χαρακτηριστικό: το οστεϊνοβλάστωμα είναι στενά προσκολλημένο στην επιφάνεια της ρίζας του δοντιού. Το δόντι παραμένει ζωντανό.] Ιστολογική και Ακτινογραφική εικόνα Η βλάβη έχει 3 στάδια ανάπτυξης, που απεικονίζονται και στην ακτινογραφική της εικόνα. 1ο στάδιο. Oστεολυσία στην ακρορριζική περιοχή του δοντιού, που γεμίζει με οστεϊνοβλάστες, οστεϊνοκλάστες, πολλά αγγεία και κολλαγόνες ίνες. Ακτινογραφικά: διαύγαση 2ο στάδιο (ενδιάμεσο). Σχηματίζονται νησίδες οστείνης. Ακτινογραφικά: διαύγαση με ακτινοσκιερές περιοχές (συνδυασμός διαύγασης-σκίασης) 3ο στάδιο. Οι νησίδες οστείνης αυξάνονται και συνενώνονται σχηματίζοντας μια συμπαγή και ομοιογενή μάζα, που απεικονίζεται ακτινογραφικά ως ακτινοσκιερότητα, σε στενή επαφή με τη ρίζα του δοντιού, τόσο που φαίνεται να επικαλύπτει και να αντικαθιστά τη ρίζα. Η ακτινοσκιερότητα συνήθως περιβάλλεται από διαυγαστική ζώνη.

14 1.3. Οστεϊνοβλάστωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.3. Οστεϊνοβλάστωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Διαφορική διάγνωση (ενδιάμεσο στάδιο) [Χαρακτηριστικό της ακτινογραφικής εικόνας του οστεϊνοβλαστώματος είναι η πολύ στενή σχέση του με τη ρίζα του δοντιού: την επικαλύπτει και σχεδόν την αντικαθιστά] α) από την περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστείνωμα),(ενδιάμεσο στάδιο) Το οστεϊνοβλάστωμα: σπάνια βλάβη. Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία: συνήθης Το οστεϊνοβλάστωμα: σε γομφίους-προγόμφιους κάτω γνάθου. Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία: σε τομείς κάτω γνάθου Το οστεϊνοβλάστωμα εμφανίζεται στη 2η και 3η δεκαετία (συνήθως <25 ετών).Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία σε ηλικία >40 ετών Προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα, ενώ η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία τις γυναίκες Στο οστεϊνοβλάστωμα μπορεί να υπάρχει ήπιος πόνος (στο 50% των περιπτώσεων) και έκπτυξη (διόγκωση) του οστού β) από το οστεοποιό ίνωμα (ενδιάμεσο στάδιο) Το οστεϊνοβλάστωμα όπως και το οστεοποιό ίνωμα είναι σπάνιες βλάβες Και οι δύο βλάβες εξελίσσονται σε 3 στάδια ανάπτυξης Και οι δύο βλάβες εντοπίζονται σε γομφίους κάτω γνάθου Και οι δύο βλάβες εμφανίζονται σε ηλικίες <40 ετών Και οι δύο βλάβες προκαλούν έκπτυξη του οστού (διόγκωση) Οστεϊνοβλάστωμα: εξίσου και στα δύο φύλα. Οστεοποιό ίνωμα: προτίμηση στις γυναίκες Και οι δύο απαιτούν χειρουργική εξαίρεση, η οριστική διάγνωση τίθεται με την ιστολογική εξέταση. γ) από τις άλλες βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια (οδόντωμα, ενασβεστιούμενο επιθηλιακό οδοντογενή όγκο, ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη) διαφοροποιείται από την εντόπιση (σε συνδυασμό με τα άλλα ακτινογραφικά ή/και κλινικά ευρήματα): το οστεϊνοβλάστωμα εμφανίζεται στην ακρορριζική περιοχή ενώ οι άλλες βλάβες στην περιμυλική περιοχή των δοντιών.

15 1.3. Οστεϊνοβλάστωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.3. Οστεϊνοβλάστωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

16 1.3. Οστεϊνοβλάστωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- α) Περιακρορριζικές 1.3. Οστεϊνοβλάστωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Μικτές ακτινοδιαυγαστικές – ακτινοσκιερές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια α) Περιακρορριζικές Βλάβη Φύλο Ηλικία Εντόπιση Περιοχή Χαρακτηριστικά Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα) Θ: 80% > 4Ο κάτω γνάθος: 90% τομείς: ακρορριζική περιοχή Ζωντανά δόντια Μέγεθος <1 cm Συχνά πολλαπλές Σαφή όρια με διαυγαστική γραμμή Οστεοποιό ίνωμα Θ 20-40 κάτω γνάθος: 70-80% γομφίοι- προγόμφιοι Σπάνια βλάβη Μέγεθος: 2-4 cm Σαφή όρια Πάντα μονήρης Μετατόπιση δοντιών-διόγκωση οστού Οστεϊνοβλάστωμα Α =Θ 10-30 κάτω γνάθος Στενή σχέση με ρίζα δοντιού Ζωντανό δόντι Ήπιος πόνος-διόγκωση οστού

18 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Odontoma
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια-β) Περιμυλικές 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Odontoma Μικτός οδοντογενής όγκος: δημιουργείται από ιστούς επιθηλιακής και μεσεγχυματικής προέλευσης Σχετικά συχνή βλάβη, ο πιο συχνός οδοντογενής όγκος Συνδέεται με τη μύλη έγκλειστου μόνιμου δοντιού, εμποδίζοντας την ανατολή του στη στοματική κοιλότητα. Ο αντίστοιχος νεογιλός μπορεί να μην έχει αποπέσει. Δύο τύποι: σύμπλεκτο και σύνθετο οδόντωμα Σύνθετο οδόντωμα (compound odontoma): σχηματίζεται από οδοντικούς ιστούς (αδαμαντίνη, οδοντίνη, οστείνη, πολφό) που συνθέτουν σχηματισμούς με μεγάλη μορφολογική ομοιότητα με δόντια. Μέσα στο σύνθετο οδόντωμα υπάρχουν πολλά μικρά δόντια, με ανώμαλο σχήμα. Σύμπλεκτο οδόντωμα (complex odontoma): οι οδοντικοί ιστοί που το αποτελούν δεν μοιάζουν με δόντια, αλλά υπάρχει άμορφη συγκέντρωση των σκληρών οδοντικών ιστών. Ηλικία: 5-20 ετών Φύλο: σύνθετο: δεν υπάρχει προτίμηση φύλου σύμπλεκτο: 70% γυναίκες Εντόπιση: το σύνθετο: 60% στην άνω γνάθο – περιοχή τομέων, κυνοδόντων το σύμπλεκτο: στην κάτω γνάθο – το 70% στους α΄και β΄γομφίους Μέγεθος: συνήθως 1-3 cm. Μπορεί να αυξηθούν πάρα πολύ (έντονη ασυμμετρία προσώπου) Συνήθως είναι ασυμπτωματικό. Κλινικά ευρήματα μπορεί να είναι: η μη απόπτωση νεογιλού, η μη ανατολή μονίμου, η τοπική διόγκωση του οστού, η ασυμμετρία Ιστολογική και Ακτινογραφική εικόνα Η βλάβη έχει 3 στάδια ανάπτυξης, που αντιστοιχούν σε στάδια διάπλασης του δοντιού 1ο στάδιο. 0στεολυσία. Ακτινογραφικά: περιγεγραμμένη διαύγαση. 2ο στάδιο (ενδιάμεσο). Μερική ενασβεστίωση των οδοντογενών ιστών. Ακτινογραφικά: διαύγαση, σαφώς περιγεγραμμένη, με πολλές ακτινοσκιερές περιοχές. Οι ακτινοσκιερές μάζες στο σύνθετο οδόντωμα μοιάζουν με τομές δοντιών που βρίσκονται υπό διάπλαση. Στο σύμπλεκτο οδόντωμα είναι άμορφες, ακανόνιστες μάζες, με διάφορο μέγεθος, ακτινοσκιερότητα και σχήμα. 3ο στάδιο. Ολοκληρώνεται η ενασβεστίωση. Στο σύνθετο οδόντωμα σχηματίζονται μικρά, ανώμαλα δόντια. Στο σύμπλεκτο οδόντωμα, οι οδοντικές ουσίες είναι διασκορπισμένες τυχαία μέσα στην βλάβη.

19 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Διαφορική διάγνωση (ενδιάμεσο στάδιο) Το σύνθετο οδόντωμα έχει χαρακτηριστική ακτινογραφική εικόνα. Ακόμη και στο ενδιάμεσο στάδιο μπορούν να διακριθούν οι ακτινοσκιερές οδοντικές ουσίες που εξελίσσονται για να σχηματίσουν δόντια. Το σύμπλεκτο οδόντωμα, ιδίως στο ενδιάμεσο στάδιο, όπου οι οδοντικές ουσίες μοιάζουν με άμορφες ακτινοσκιερές μάζες, πρέπει να διαφοροδιαγνωσθεί από άλλες βλάβες με παρόμοια εικόνα: α) από την περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία (οστεϊνωμα)-(ενδιάμεσο στάδιο) Και οι δύο βλάβες εντοπίζονται στην κάτω γνάθο (οδόντωμα: περιοχή γομφίων, ΠΟΔ: πρόσθια) Και οι δύο βλάβες είναι ασυμπτωματικές στο ενδιάμεσο στάδιο Η παρουσία της έντονα ακτινοσκιερής αδαμαντίνης στο οδόντωμα είναι το κλειδί για την διάγνωση Το οδόντωμα: περιμυλική βλάβη. Η περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία: περιακρορριζική Οδόντωμα: σε μικρές ηλικίες (<20 ετών). Περιακρορριζική οστεϊνική δυσπλασία: μεγάλες (>40 ετ.) β) από τον ενασβεστιούμενο επιθηλιακό οδοντογενή όγκο (όγκος του Pindborg) Ο όγκος του Pindborg είναι σπάνια βλάβη Οδόντωμα: σε μικρές ηλικίες (<20 ετών). Όγκος του Pindborg: μέσος όρος ηλικίας τα 40 έτη γ) από την ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη (κύστη Gorlin) Η ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη είναι σπάνια βλάβη Εμφανίζεται πιο συχνά στην άνω γνάθο Οι δύο βλάβες μπορούν να διαχωριστούν με τη διαδικασία της αναρρόφησης: στην ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη αναρροφάται ένα παχύ, κοκκοειδές, κίτρινο υγρό (κερατίνη), ενώ στο οδόντωμα δεν υπάρχει προϊόν της αναρρόφησης. δ) από τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο Είναι σπάνια βλάβη Όπως και το οδόντωμα, ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες, σχετίζεται με την μύλη έγκλειστου δοντιού και το ενδιάμεσο στάδιό του έχει παρόμοια ακτινογραφική εικόνα Αντίθετα με το σύμπλεκτο οδόντωμα που εντοπίζεται περισσότερο στους γομφίους της κάτω γνάθου, ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος εντοπίζεται πιο συχνά στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου

20 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

21 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

22 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.4. Οδόντωμα – Ενδιάμεσο (2ο) στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

23 1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές
1.5. Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος - 2ο στάδιο Adenomatoid odontogenic tumor Σχετικά σπάνιος καλοήθης οδοντογενής όγκος Ηλικία: νεαρά άτομα, μεταξύ 10 και 30 ετών, με μέση ηλικία τα 17 έτη Φύλο: το 65% εμφανίζεται σε γυναίκες Εντόπιση: πιο συχνά στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου. Το 75% των όγκων σχετίζονται με την μύλη έγκλειστων δοντιών, συνήθως με την μύλη έγκλειστου κυνόδοντα. Μέγεθος: μέχρι 3 cm διάμετρος. Συνήθως είναι ασυμπτωματικός. Κλινικά ευρήματα μπορεί να είναι: η μη απόπτωση νεογιλού, η μη ανατολή μονίμου, η τοπική διόγκωση της περιοχής. Ακτινογραφική εικόνα Η βλάβη στο αρχικό της στάδιο απεικονίζεται ως μια περιμυλική διαύγαση με σαφή όρια και μοιάζει με κύστη. Καθώς ωριμάζει, εμφανίζονται νησίδες ενασβεστιωμένου ιστού (ακτινοσκιερές περιοχές) μέσα στη διαύγαση (μικτή βλάβη).

24 1.5. Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος - 2ο στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.5. Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος - 2ο στάδιο Διαφορική Διάγνωση- 2ο στάδιο α) από το σύμπλεκτο οδόντωμα (ενδιάμεσο στάδιο) Σύμπλεκτο οδόντωμα: συχνή βλάβη. Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος: σχετικά σπάνια βλάβη Όπως και το οδόντωμα, ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες, σχετίζεται με τη μύλη έγκλειστου δοντιού και το ενδιάμεσο στάδιό του έχει παρόμοια ακτινογραφική εικόνα Αντίθετα με το σύμπλεκτο οδόντωμα που εντοπίζεται περισσότερο στους γομφίους της κάτω γνάθου, ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος εντοπίζεται πιο συχνά στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου β) από την ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη (κύστη Gorlin) Και οι δύο βλάβες είναι σπάνιες Και οι δύο βλάβες εμφανίζονται πιο συχνά στην άνω γνάθο Οι δύο βλάβες μπορούν να διαχωριστούν με τη διαδικασία της αναρρόφησης: στην ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη αναρροφάται ένα παχύ, κοκκοειδές, κίτρινο υγρό (κερατίνη), ενώ στον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο δεν υπάρχει προϊόν της αναρρόφησης. γ) από τον ενασβεστιούμενο επιθηλιακό οδοντογενή όγκο (όγκος του Pindborg) Ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος: σε μικρές ηλικίες (μέση ηλικία τα 17 έτη). Ο όγκος του Pindborg: σε ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη Και οι δύο βλάβες σχετίζονται σε μεγάλο ποσοστό με τη μύλη έγκλειστων δοντιών. Ο όγκος του Pindborg όμως, εντοπίζεται πιο συχνά στην περιοχή των γομφίων της κάτω γνάθου, ενώ ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου.

25 1.5. Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος - 2ο στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.5. Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος - 2ο στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

26 1.5. Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος - 2ο στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.5. Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος - 2ο στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

27 1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές
1.6. Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (κύστη του Gorlin) - 2ο στάδιο Calcifying odontogenic cyst Σπάνια οδοντογενής βλάβη, που προέρχεται από υπολείμματα του οδοντογενούς επιθηλίου Ηλικία: άτομα κάτω των 40 ετών, με αιχμή τη 2η δεκαετία (17 ετών) Φύλο: άλλοι θεωρούν ότι έχει προτίμηση στις γυναίκες, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι εμφανίζεται εξίσου και στα δύο φύλα Εντόπιση: το 70% στην άνω γνάθο, στην πρόσθια περιοχή τομέων – κυνοδόντων. Όταν όμως εντοπίζεται στην κάτω γνάθο, συνήθως είναι στην οπίσθια περιοχή γομφίων – προγομφίων. Το 50% των βλαβών σχετίζονται με τη μύλη έγκλειστων δοντιών, γι’ αυτό συμπεριλαμβάνονται στις περιμυλικές μικτές βλάβες. Μέγεθος: από 1 ως 8 cm, με μέση διάμετρο 3 cm. Κλινικά δεν υπάρχει πόνος ή ευαισθησία (ασυμπτωματική βλάβη). Όταν αυξηθεί σε μέγεθος μπορεί να προκαλέσει έκπτυξη (διόγκωση) του οστού και μετατόπιση δοντιών. Ακτινογραφική εικόνα Η βλάβη στο αρχικό της στάδιο απεικονίζεται ως μια περιμυλική διαύγαση με σαφή όρια και μοιάζει με κύστη. Καθώς ωριμάζει, εμφανίζονται διάσπαρτες νησίδες ενασβεστιωμένου ιστού (ακτινοσκιερές περιοχές) μέσα στη διαύγαση (μικτή βλάβη). [Χαρακτηριστικό: όταν γίνει παρακέντηση και αναρρόφηση της βλάβης, αναρροφάται ένα παχύρρευστο, κίτρινο, κοκκώδες υγρό (κερατίνη)]

28 1.6. Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (κύστη του Gorlin) - 2ο στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.6. Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (κύστη του Gorlin) - 2ο στάδιο Διαφορική Διάγνωση (του 2ου σταδίου) α) από το σύμπλεκτο οδόντωμα (ενδιάμεσο στάδιο) Η ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη: σπάνια βλάβη. Το οδόντωμα: συχνή Εμφανίζεται πιο συχνά στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου ενώ το οδόντωμα στην οπίσθια περιοχή της κάτω γνάθου Οι δύο βλάβες μπορούν να διαχωριστούν με τη διαδικασία της αναρρόφησης: στην ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη αναρροφάται ένα παχύ, κοκκοειδές, κίτρινο υγρό (κερατίνη), ενώ στο οδόντωμα δεν υπάρχει προϊόν της αναρρόφησης. β) από τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο Και οι δύο βλάβες είναι σπάνιες Και οι δύο βλάβες εμφανίζονται πιο συχνά στην άνω γνάθο Οι δύο βλάβες μπορούν να διαχωριστούν με τη διαδικασία της αναρρόφησης: στην ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη αναρροφάται ένα παχύ, κοκκοειδές, κίτρινο υγρό (κερατίνη), ενώ στον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο δεν υπάρχει προϊόν της αναρρόφησης. γ) από τον ενασβεστιούμενο επιθηλιακό οδοντογενή όγκο (όγκος του Pindborg) Η ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη εμφανίζεται σε ηλικίες μικρότερες των 40 ετών, με ηλικία αιχμής τα 17 έτη, ενώ ο όγκος του Pindborg σε ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη Και οι δύο βλάβες σχετίζονται σε μεγάλο ποσοστό με τη μύλη έγκλειστων δοντιών. Ο όγκος του Pindborg όμως, εντοπίζεται πιο συχνά στην περιοχή των γομφίων της κάτω γνάθου, ενώ η ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη στην πρόσθια περιοχή της άνω γνάθου.

29 1.6. Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (κύστη του Gorlin) - 2ο στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.6. Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (κύστη του Gorlin) - 2ο στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

30 1.6. Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (κύστη του Gorlin) - 2ο στάδιο
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.6. Ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη (κύστη του Gorlin) - 2ο στάδιο Ακτινογραφικές εικόνες

31 1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές
1.7. Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος (όγκος του Pindborg) – Μικτή βλάβη Calcifying epithelial odontogenic tumor (Pindborg’s tumor) Σπάνιο καλόηθες νεόπλασμα οδοντογενούς προέλευσης Ηλικία: από 10 ως 90 ετών, με μέση ηλικία τα 40 έτη Φύλο: δεν υπάρχει προδιάθεση φύλου, προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα Εντόπιση: το 70% στην κάτω γνάθο, στην περιοχή των γομφίων. Επόμενη πιο συνηθισμένη εντόπιση είναι η περιοχή των γομφίων της άνω γνάθου και κατόπιν η περιοχή προγομφίων της κάτω γνάθου. Το 50% των όγκων σχετίζονται με τη μύλη έγκλειστων δοντιών, γι’ αυτό συμπεριλαμβάνονται στις περιμυλικές μικτές βλάβες. Κλινικά δεν υπάρχει πόνος ή ευαισθησία (ασυμπτωματική βλάβη) όταν η βλάβη είναι μικρή. Καθώς αυξάνεται αργά σε μέγεθος προκαλεί έκπτυξη (διόγκωση) του οστού και μετατόπιση των γειτονικών δοντιών. Ακτινογραφική εικόνα Οι πιο συχνές ακτινογραφικές εικόνες του όγκου του Pindborg είναι: 1) Διαύγαση με σαφή όρια γύρω από τη μύλη έγκλειστου δοντιού, που μοιάζει με κύστη. 2) Μικτή βλάβη, δηλ. διαύγαση με σαφή όρια που περιέχει διάχυτα, ακανόνιστα ακτινοσκιερά στοιχεία (νησίδες ενασβεστιωμένων μαζών).

32 Διαφορική Διάγνωση της μικτής βλάβης
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.7. Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος (όγκος του Pindborg) – Μικτή βλάβη Διαφορική Διάγνωση της μικτής βλάβης α) από το σύμπλεκτο οδόντωμα (ενδιάμεσο στάδιο) Ο όγκος του Pindborg: σπάνια βλάβη. Το σύμπλεκτο οδόντωμα: πιο συνηθισμένη Το οδόντωμα: σε μικρές ηλικίες. Ο όγκος του Pindborg: μέσος όρος ηλικίας τα 40 έτη Και οι δύο βλάβες εντοπίζονται στην περιοχή των γομφίων της κάτω γνάθου και επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό όγκων του Pindborg σχετίζονται με τη μύλη δοντιών που δεν έχουν ανατείλει. β) από την ενασβεστιούμενη οδοντογενή κύστη (κύστη του Gorlin) Και οι δύο βλάβες είναι σπάνιες Η ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη: σε ηλικίες μικρότερες των 40 ετών, με ηλικία αιχμής τα 17 έτη. Ο όγκος του Pindborg: σε ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη Και οι δύο βλάβες σχετίζονται σε μεγάλο ποσοστό με την μύλη έγκλειστων δοντιών. Ο όγκος του Pindborg όμως, εντοπίζεται πιο συχνά στην περιοχή των γομφίων κάτω γνάθου, ενώ η ενασβεστιούμενη οδοντογενής κύστη στην πρόσθια περιοχή άνω γνάθου. γ) από τον αδενοματοειδή οδοντογενή όγκο Ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος εμφανίζεται σε μικρές ηλικίες (μέση ηλικία τα 17 έτη), ενώ ο όγκος του Pindborg σε ασθενείς με μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη Και οι δύο βλάβες σχετίζονται σε μεγάλο ποσοστό με τη μύλη έγκλειστων δοντιών. Ο όγκος του Pindborg όμως, εντοπίζεται πιο συχνά στην περιοχή των γομφίων κάτω γνάθου, ενώ ο αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος στην πρόσθια περιοχή άνω γνάθου.

33 Ακτινογραφικές εικόνες
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.7. Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος (όγκος του Pindborg) – Μικτή βλάβη Ακτινογραφικές εικόνες

34 Ακτινογραφικές εικόνες
1. Μικτές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια- β) Περιμυλικές 1.7. Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος (όγκος του Pindborg) – Μικτή βλάβη Ακτινογραφικές εικόνες

35 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Μικτές ακτινοδιαυγαστικές – ακτινοσκιερές βλάβες που σχετίζονται με τα δόντια β) Περιμυλικές Βλάβη Φύλο Ηλικία Εντόπιση Περιοχή Χαρακτηριστικά Οδόντωμα Σύνθετο: Α=Θ Σύμπλεκτο: 70% Θ 5-20 Σύνθετο: 60% άνω γνάθος Σύμπλεκτο: κάτω γνάθο τομείς – κυνόδοντες 70% γομφίοι με έγκλειστα δόντια Μέγεθος 1-3 cm Διαύγαση με ομαλά όρια Σκιάσεις: είναι μικρά, ανώμαλα δόντια ή τομές δοντιών (σύνθετο) Σκιάσεις: άμορφες, ακανόνιστες μάζες οδοντικών ουσιών (σύμπλεκτο) Αδενοματοειδής οδοντογενής όγκος 65% Θ 10-30 (μέση 17) Άνω γνάθος πρόσθια περιοχή (κυνόδοντας) Σπάνιος καλοήθης όγκος Μέγεθος: έως 3 cm Σαφή όρια Ασυμπτωματικός Κλινικά: μη ανατολή μονίμου-διόγκωση οστού Ενασβεστιούμενη κύστη (Gorlin) ; Θ ; Α=Θ <40 70% άνω γνάθος 30% κάτω γνάθος Άνω: πρόσθια περιοχή Κάτω: οπίσθια Σπάνια βλάβη Μέγεθος: 1-8 cm Ασυμπτωματική Κλινικά: μετατόπιση δοντιών-διόγκωση οστού Σε αναρρόφηση: κίτρινο, παχύρρευστο υγρό (κερατίνη) Ενασβεστιούμενος επιθηλιακός οδοντογενής όγκος (Pindborg) 10–90 (μέση 40) 70% κάτω γνάθος 1η: κάτω γομφίοι 2η: άνω γομφίοι 3η: κάτω προγόμφιοι Σπάνιο καλόηθες νεόπλασμα Το 50% σχετίζεται με έγκλειστα δόντια Κλινικά: μετατόπιση δοντιών-έκπτυξη οστού 2 ακτινογραφικές εικόνες: διαύγαση ή μικτή βλάβη


Κατέβασμα ppt "Μικτές ακτινοδιαυγαστικές- ακτινοσκιερές βλάβες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google