Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθαρόπουλος Δημήτριος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθαρόπουλος Δημήτριος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθαρόπουλος Δημήτριος
Εργασία για το μάθημα “Εισαγωγή στη Μουσική Τεχνολογία” Καθαρόπουλος Δημήτριος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2 ΟΡΙΣΜΟΣ Ο διεθνής όρος technology είναι αντιδάνειο από την ελληνική γλώσσα και τη λέξη τεχνολογία, που είναι σύνθετη από τις λέξεις τέχνη (που σημαίνει “τέχνη”, “ικανότητα”, “δεξιότητα”) και τη λέξη –λογία (που σημαίνει “μελέτη περί ~”). Ο όρος χρησιμοποιείται τόσο γενικά όσο και εξειδικευμένα: τεχνολογία επικοινωνιών, τεχνολογία τροφίμων, φαρμακευτική τεχνολογία και σημαίνει την παραγωγή, χρήση, γνώση εργαλείων, μηχανημάτων, τεχνικών, τεχνών, συστημάτων ή μεθόδων οργάνωσης είτε προς επίλυση ενός προβλήματος είτε προς εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στο σύνολο των σχετικών εργαλείων, μηχανημάτων και διαδικασιών. Η διαμόρφωση του όρου “τεχνολογία” έγινε στο α’ μισό του 20ού αιώνα (ως τότε ο όρος αφορούσε τη μελέτη και περιγραφή των χρήσιμων τεχνών και συνδεόταν με την εκπαίδευση), σε συνάφεια με τη 2η Βιομηχανική Επανάσταση, όταν Αμερικάνοι κοινωνιολόγοι μετέφρασαν ιδέες του γερμανικού όρου Technik στον όρο Technology. Εν τούτοις, οι δύο όροι δεν ταυτίζονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, όχι όμως και στην αγγλική, όπου αμφότεροι μεταφράζονται ως “Τεχνολογία”. Η διαφορά των δύο όρων (Technique, Technology) έγκειται στο ότι όρος technology αναφέρεται στις ίδιες τις βιομηχανικές τέχνες και όχι στη μελέτη αυτών.

3 ΟΡΙΣΜΟΣ(β’ μέρος) Ο Read Bain αναφέρει το 1937 ότι «Η τεχνολογία περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία, τις μηχανές, τα όπλα, τα όργανα, την οικοσκευή, το ρουχισμό, τις συσκευές τηλεπικοινωνιών και μεταφορών και τις δεξιότητες μέσω των οποίων τις παράγουμε και τις χρησιμοποιούμε». Ο ορισμός αυτός είναι από τους πιο διαδεδομένους μεταξύ των μελετητών. Εξίσου σπουδαίος είναι και ο ορισμός της τεχνολογίας ως «Εφαρμοσμένης Επιστήμης», ιδίως μεταξύ επιστημόνων και μηχανικών. Εν τούτοις οι κοινωνιολόγοι μελετητές της Τεχνολογίας απορρίπτουν αυτόν τον ορισμό. Πρόσφατα, οι μελετητές δανείστηκαν το φιλοσοφικό όρο “Technique” προκειμένου να προεκτείνουν την έννοια του όρου τεχνολογία σε ποικίλες μορφές οργανικού λόγου, όπως ο Φουκώ στο έργο του “Τεχνολογία του εγώ” Το λεξικό Merriam-Webster ορίζει την Τεχνολογία ως την “πρακτική εφαρμογή της γνώσης εξειδικευμένα σε έναν συγκεκριμένο τομέα” και ως “μία ικανότητα δεδομένη από την πρακτική εφαρμογή της γνώσης” “Τεχνολογία” = Η παρούσα κατάσταση της ανθρώπινης γνώσης για τον τρόπο συνδυασμού πόρων για την παραγωγή των επιθυμητών προϊόντων, για την επίλυση προβλημάτων, την εκπλήρωση αναγκών ή την ικανοποίηση επιθυμιών. Περιλαμβάνει τεχνικές μεθόδους, ικανότητες, διαδικασίες, τεχνικές, εργαλεία και πρώτες ύλες.

4 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η ιστορία της τεχνολογίας είναι η ιστορία της επινόησης εργαλείων και τεχνικών και είναι εν πολλοίς συγγενής με την ιστορία της ανθρωπότητας. Το γνωστικό υπόβαθρο βοήθησε τον άνθρωπο να δημιουργήσει νέα πράγματα και αντιστρόφως πολλά επιστημονικά επιτεύγματα κατέστησαν εφικτά μέσω της τεχνολογίας. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα είναι προϊόντα μιας οικονομίας, ένας μοχλός για οικονομική ανάπτυξη και μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής. Οι τεχνολογικές καινοτομίες αλληλεπιδρούν με τις πολιτισμικές παραδόσεις μιας κοινωνίας. Αποτελούν επίσης μέσο για ανάπτυξη και προγραμματισμό στρατιωτικής δύναμης.

5 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (β’ μέρος)
ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ Πολλοί κοινωνιολόγοι και ανθρωπολόγοι διατύπωσαν κοινωνικές θεωρίες για να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της εξέλιξης κοινωνιών και πολιτισμών. Ορισμένοι διακηρύσσουν ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που οδηγεί την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Ο Lewis H. Morgan διακρίνει τρία βασικά στάδια στην κοινωνική εξέλιξη (αγριότητα, βαρβαρότητα, πολιτισμός), με βάση τεχνολογικά ορόσημα, όπως 1, Αγριότητα: η φωτιά, το τόξο και η κεραμική 2. Βαρβαρότητα: η εξημέρωση των ζώων, η γεωργία και η μεταλλουργία 3. Πολιτισμός: το αλφάβητο και η γραφή στην εποχή του πολιτισμού. Ο Leslie White αποφάσισε ότι το μέτρο αξιολόγησης της εξέλιξης είναι η ενέργεια. Για το White “πρωταρχική λειτουργία του πολιτισμού” είναι να “τιθασεύσει την ενέργεια”. Έτσι διακρίνει πέντε στάδια ανθρώπινης εξέλιξης: 1. Ενέργεια από ανθρώπινη μυϊκή δύναμη. 2. Ενέργεια από εξημερωμένα ζώα. 3. Ενέργεια από φυτά (γεωργική επανάσταση) 4. Ενέργεια από φυσικούς πόρους: άνθρακα, πετρέλαιο, αέριο. 5. Πυρηνική ενέργεια.

6 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ (β’ μέρος)
Ο Gerhard Lenski προσεγγίζει το θέμα πιο σύγχρονα και εστιάζει στην πληροφορία. Όσο πιο πολλές πληροφορίες και γνώσεις έχει μία δεδομένη κοινωνία (ειδικά που να επιτρέπουν τη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος), τόσο πιο εξελιγμένη είναι. Διακρίνει τέσσερα στάδια ανθρώπινης εξέλιξης: 1. Μετάδοση πληροφορίας γονιδιακά. 2. Απόκτηση ευαισθησίας και απόκτηση και μετάδοση γνώσης με την εμπειρία. 3. Ανάπτυξη λογικής. 4. Δημιουργία συμβόλων, ανάπτυξη γλώσσας και γραφής. Διακρίνει επίσης τις κοινωνίες με βάση το επίπεδο τεχνολογίας, επικοινωνίας και οικονομίας τους: a. Κοινωνίες κυνηγών και συλλεκτών b. Απλές αγροτικές κοινωνίες c. Εξελιγμένες αγροτικές κοινωνίες d. Βιομηχανικές κοινωνίες e. Ειδικές κοινωνίες (όπως, π.χ.: κοινωνίες ψαράδων)

7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΛΙΘΙΝΗ ΕΠΟΧΗ ( π.Χ π.Χ.) ΦΩΤΙΑ: π.Χ. ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: π.Χ. ΤΟΥΒΛΑ: π.Χ. ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΙΑ: π.Χ. ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ: π.Χ. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ: π.Χ. ΠΡΩΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ: π.Χ. ΛΟΥΡΙΑ- ΕΞΗΜΕΡΩΣΗ ΖΩΩΝ: π.Χ.

8 ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3.300 π.Χ.- 1.500 π.Χ.)
ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΓΡΑΦΗ: περ π.Χ. ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ: π.Χ. ΑΡΟΤΡΟ- ΥΠΟΖΥΓΙΑ: π.Χ. ΚΕΡΑΜΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ: π.Χ. ΑΒΑΚΑΣ: π.Χ. ΤΡΟΧΟΣ: π.Χ.

9 ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (1.500 π.Χ.- 500 π.Χ.) ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΟΥΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΙΝΔΙΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

10 ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΚΙΝΑ ΧΑΡΤΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΠΙΡΤΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΟΣ (Εκκλησιαστικό όργανο, Κτησίβιος Αλεξανδρεύς) ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (Μηχανισμός Αντικυθήρων) ΦΥΣΙΚΗ ΧΩΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Διόπτρα του Ήρωνος)

11 ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΡΩΜΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΚΟΛΟΜΒΙΑΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΜΑΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΓΡΑΦΗ

12 ΙΝΚΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΖΤΕΚΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

13 ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ (500- 1450) ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ: 7ος- 15ος αιώνας μ.Χ.
ΚΙΝΗΤΟΙ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ (Πρωτογενείς και εξελιγμένοι): 10ος- 15ος αιώνας μ.Χ. ΔΥΝΑΜΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ: 11ος- 12ος αιώνας (Αγγλία, απορρόφηση δύναμης κύματος σε μεγάλη παλίρροια και αξιοποίησή της όταν αυτή υποχωρήσει) ΠΥΡΓΟΣ-ΡΟΛΟΪ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: 1094 μ.Χ. (Πύργος που παρατηρεί την κίνηση των άστρων και του χρόνου. Φιγούρες εμφανίζονται και κρούουν καμπάνες για να δείξουν την ώρα) ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ: 13ος αιώνας (Αγγλία, προάγγελος Βιομηχανικής Επανάστασης) ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ: 13ος-14ος αιώνας (Ευρώπη)

14 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1450-1650) ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ (1450-1550)
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ: (Γουτεμβέργιος, Ευρώπη) ΟΙΚΙΑΚΑ ΡΟΛΟΓΙΑ: 15ος αιώνας (Ουαλία) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ: 1590 (Zacharias Janssen) ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΡΟΛΟΪ: 1640 (Γαλιλαίος) ΑΝΤΛΙΑ ΑΤΜΟΥ: (Thomas Savery, αρχικά για την αφάντληση νερού από ορυχεία) ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ( ) ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

15 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1750-1800)
ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ “ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ” ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 19ος ΑΙΩΝΑΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟ- ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΟ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (Σκοτία, χρήση ασφάλτου) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (Χρήση γυαλιού και σιδήρου στην κατασκευή κτηρίων)

16 20ός ΑΙΩΝΑΣ ΡΑΔΙΟ: Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα
ΡΑΝΤΑΡ: Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Αρχές 20ού αιώνα (Ιδέα της διάσπασης του πυρήνα. Χρήση διάσπασης του πυρήνα για έκκληση ενέργειας ) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα (Αμφισβητείται ο επινοητής. Αναμφισβήτητα ο Bell ήταν ο πρώτος που κατοχύρωσε την πατέντα)

17 21ος ΑΙΩΝΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Εμφανίστηκε τον 20ό αιώνα και αναπτύχθηκε στη διάρκεια του 21ου. (Ανάπτυξη επιμέρους κλάδων έρευνας, όπως εναλλακτικές πηγές ενέργειας και πράσινη τεχνολογία) ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΕΣ: Στα πλαίσια της εξέλιξης στην υποατομική φυσική. ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Εμφανίστηκαν στον 20ό αιώνα και αναπτύχθηκαν σημαντικά στον 21ο. (Ολοκλήρωση διαστημικού σταθμού ως βάσης για διαστημικά πειράματα και αποστολές)

18 ΠΗΓΕΣ Wikipedia, the free encyclopedia Historyworld.net
Technology History of technology Historyworld.net Wikipedia, die freie Enzyklopädie Chronologie der Technik


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθαρόπουλος Δημήτριος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google