Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ – ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

2 Χαρακτήρες μη ελληνικοί-λατινικοί
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ) Χαρακτήρες μη ελληνικοί-λατινικοί Δασυνόμενες λέξεις

3 Σε περίπτωση χρήσης πολλών έργων τα έργα τίθενται με χρονολογική σειρά
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ) Σε περίπτωση χρήσης πολλών έργων του ίδιου συγγραφέα, τα έργα τίθενται με χρονολογική σειρά

4 Σε περίπτωση που, αντί για συγγραφέα,
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ) Σε περίπτωση που, αντί για συγγραφέα, υπάρχει εκδότης-επιμελητής, αυτός είτε αναγράφεται στην αρχή και ακολουθεί παρένθεση Μαλτέζου Χρύσα (επιμ.), Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού, Αθήνα 1993, είτε αναγράφεται μετά τον τίτλο Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού, Χρύσα Μαλτέζου, επιμ., Αθήνα 1993. Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού, Χρύσα Μαλτέζου (επιμ.), Αθήνα 1993. Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού, επιμ. Χρύσα Μαλτέζου, Αθήνα 1993.

5 δίπλα στη χρονολογία τοποθετείται δείκτης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ) Σε περίπτωση χρήσης έργου με πολλές εκδόσεις, δίπλα στη χρονολογία τοποθετείται δείκτης. Σκόπιμο είναι σε παρένθεση να αναγράφεται ο χρόνος της πρώτης έκδοσης (α΄ έκδ. 1888).

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ)
Οι ελληνικοί τόποι έκδοσης μετατρέπονται στη σημερινή μορφή τους: Αθήνα (αντί Αθήνησιν, εν Αθήναις, Αθήναι) Οι ξένοι τόποι, στο μέτρο του δυνατού, μετατρέπονται στην ελληνική μορφή τους (ή και καταγράφονται αυτούσια με ελληνικούς χαρακτήρες: Νέα Υόρκη, αντί New York) Πρίνστον (αντί Princeton) Εάν ο τόπος έκδοσης παραλείπεται ή δεν είναι πραγματικός, τίθεται σε αγκύλες ο πραγματικός: Σύρος [Αθήνα]

7 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Συγγραφέας (με πεζά, σε ονομαστική, με όρθια στοιχεία):
επώνυμο, όνομα (άνδρες συγγραφείς με το/α πρώτο/α γράμμα/τα του ονόματος, γυναίκες συγγραφείς με πλήρες το όνομα) τίτλος (πλάγια γράμματα) τόμος (αν υπάρχει). Ελληνικά ψηφία στα ελληνικά έργα, λατινική αρίθμηση στα λατινικά ή και αραβικοί αριθμοί (τόμος, τ. / vol. Όχι απαραίτητα). εκδοτικός οίκος (δυνητικά) τόπος χρόνος έκδοσης (χωρίς τις σελίδες, που έχουν χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μας).

8 Μάλλιαρης Α. , Η Πάτρα κατά τη βενετική περίοδο (1687-1715)
Μάλλιαρης Α., Η Πάτρα κατά τη βενετική περίοδο ( ). Γη, πληθυσμοί, κοινωνία στη Β.Δ. Πελοπόννησο (Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Θωμάς Φλαγγίνης 2), Βενετία 2008.

9 ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Συγγραφέας (με πεζά, σε ονομαστική, με όρθια στοιχεία): επώνυμο, όνομα (άνδρες συγγραφείς με το/α πρώτο/α γράμμα/τα του ονόματος, γυναίκες συγγραφείς με πλήρες το όνομα) τίτλος (όρθια γράμματα / δυνητικά σε εισαγωγικά) περιοδικό (πλάγια γράμματα) αριθμός τόμου (με αραβικούς αριθμούς) χρόνος έκδοσης (σε παρένθεση) σελίδες (όλες και όχι μόνο αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μας).

10 Ντόκος Κ., «Η μετοικεσία των Αθηναίων στην Πελοπόννησο και η πρώτη φάση του επαναπατρισμού τους ( )», Μνήμων 10 (1985),

11 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ)
Συγγραφέας (με πεζά, σε ονομαστική, με όρθια στοιχεία): επώνυμο, όνομα (άνδρες συγγραφείς με το/α πρώτο/α γράμμα/τα του ονόματος, γυναίκες συγγραφείς με πλήρες το όνομα) τίτλος μελέτης (όρθια γράμματα / δυνητικά σε εισαγωγικά) τίτλος σύμμικτου τόμου (πλάγια γράμματα) τόμος (αν υπάρχει). Ελληνικά ψηφία/αραβικοί αριθμοί στα ελληνικά έργα, λατινική αρίθμηση στα λατινικά εκδοτικός οίκος (δυνητικά) τόπος χρόνος έκδοσης σελίδες (όλες και όχι μόνο αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί στη μελέτη μας).

12 Πατραμάνη Μαρία Γ., «Οι Κρητικοί πρόσφυγες ( ) και οι τύχες τους στις νέες εστίες εγκατάστασής τους (Πρόδρομη ανακοίνωση)», Πεπραγμένα Η΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ηράκλειο, 9-14 Σεπτεμβρίου 1996, τ. Β2, Ηράκλειο 2000, σ

13 Μαλτέζου Χρύσα Α., «Η Κρήτη στη διάρκεια της περιόδου της βενετοκρατίας ( )», Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, επιμέλεια Ν. Μ. Παναγιωτάκης, εκδοτική φροντίδα «Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη», τ. 2 [Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης], Κρήτη 1988,

14 Βλάσση-Sponza Δέσποινα, «Μια πρεσβεία της Κοινότητας της Κεφαλονιάς προς τη Βενετία (1634), Αφιέρωμα στον πανεπιστημιακό δάσκαλο Βασ. Βλ. Σφυρόερα από τους μαθητές του, Αθήνα, Εκδόσεις Λύχνος, 1992,

15 Κείμενο με δείκτες κατ’ αύξοντα αριθμό
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Στο τέλος της μελέτης Κάτω από το κείμενο Μέσα στο κείμενο

16 Για τη διευκόλυνση των παραπομπών, δυνατότητα συντομογραφιών
στη βιβλιογραφία Α΄ (Στο τέλος της μελέτης - Κάτω από το κείμενο) Αλεξίου, «Κάστρο»: Αλεξίου Στ., «Το Κάστρο της Κρήτης και η ζωή του στο ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ αιώνα», Κρητικά Χρονικά 19 (1965), Arbel, Cyprus: Arbel B., Cyprus, the Franks and Venice, 13th-16th Centuries, Ashgate 2000.

17 Για τη διευκόλυνση των παραπομπών, δυνατότητα συντομογραφιών
στη βιβλιογραφία Β΄ (κυρίως μέσα στο κείμενο) Αλεξίου 1965: Αλεξίου Στ., «Το Κάστρο της Κρήτης και η ζωή του στο ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ αιώνα», Κρητικά Χρονικά 19 (1965), Arbel 2000: Arbel B., Cyprus, the Franks and Venice, 13th-16th Centuries, Ashgate 2000.

18 Σε περίπτωση συντομογραφίας, σε κάθε αναφορά
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Σε περίπτωση συντομογραφίας, σε κάθε αναφορά καταγράφεται η συντομογραφία και προστίθενται οι συγκεκριμένες σελίδες της παραπομπής Αλεξίου, «Κάστρο», Arbel, Cyprus, σ ή Αλεξίου 1965, σ

19 Σε περίπτωση μη συντομογραφίας,
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Σε περίπτωση μη συντομογραφίας, την πρώτη φορά της αναφοράς του έργου, καταγράφεται ολόκληρος ο τίτλος και προστίθενται οι συγκεκριμένες σελίδες της παραπομπής Αλεξίου Στ., «Το Κάστρο της Κρήτης και η ζωή του στο ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ αιώνα», Κρητικά Χρονικά 19 (1965), Arbel B., Cyprus, the Franks and Venice, 13th-16th Centuries, Ashgate 2000, σ

20 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Σε περίπτωση πολλών παραπομπών στο ίδιο έργο, αν έχουν γίνει συντομογραφίες, επαναλαμβάνεται η συντομογραφία, με τις συγκεκριμένες σελίδες 1. Αλεξίου, «Κάστρο», 2. Arbel, Cyprus, σ 3. Αλεξίου, «Κάστρο», 4. Αλεξίου, «Κάστρο»,

21 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Σε περίπτωση πολλών παραπομπών στο ίδιο έργο, αν δεν έχουν γίνει συντομογραφίες, την πρώτη φορά της αναφοράς του έργου υπάρχει πλήρης καταγραφή του τίτλου και προστίθενται οι συγκεκριμένες σελίδες της παραπομπής. Αλεξίου Στ., «Το Κάστρο της Κρήτης και η ζωή του στο ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ αιώνα», Κρητικά Χρονικά 19 (1965), Τις επόμενες φορές Όπου παραπάνω / Ό.π. / Αλεξίου,«Κάστρο», ό.π.

22 ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1. Αλεξίου Στ., «Το Κάστρο της Κρήτης και η ζωή του στο ΙΣΤ΄ και ΙΖ΄ αιώνα», Κρητικά Χρονικά 19 (1965), 2. Στο ίδιο / Ό.π., σ. 20. 3. Arbel B., Cyprus, the Franks and Venice, 13th-16th Centuries, Ashgate 2000, σ 4. Αλεξίου, «Κάστρο», ό.π., σ 5. Arbel, Cyprus, ό.π., σ. 80.


Κατέβασμα ppt "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google