Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πως γράφουμε μια εργασία Καθ Αθηνά Μαυρίδου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ • ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ: • ΠΤΥΧΙΑΚΗ • ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ • ΣΥΝΕΔΡΙΟ • ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πως γράφουμε μια εργασία Καθ Αθηνά Μαυρίδου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ • ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ: • ΠΤΥΧΙΑΚΗ • ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ • ΣΥΝΕΔΡΙΟ • ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πως γράφουμε μια εργασία Καθ Αθηνά Μαυρίδου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ • ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ: • ΠΤΥΧΙΑΚΗ • ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ • ΣΥΝΕΔΡΙΟ • ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

3 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ (Τίτλος εργασίας)............ (Ονοματεπώνυμο σπουδαστή)................. (Ονοματεπώνυμο εισηγητή)................. (Πόλη και χρονολογία)....................

4 ΤΑ ΜΕΡΗ • ο πίνακας περιεχομένων • Περίληψη (ελληνικά, αγγλικά) • Εισαγωγή • Υλικά-Μέθοδοι • Αποτελέσματα • Συζήτηση • Συμπεράσματα • Βιβλιογραφία • Ευχαριστίες • σχήματα, φωτογραφίες, πίνακες

5 Εισαγωγή • Α) Σύντομη εισαγωγή και επεξήγηση του κεντρικού ερωτήματος ή ζητήματος στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε ή να αναλύσουμε. • β) ο προβληματισμός άλλων ερευνητών γύρω από αυτό • γ) Ανάπτυξη θεμάτων σε κάθε κεφάλαιο που είναι απαραίτητα για την ανάδειξη τουκεντρικού ζητήματος. • οι τίτλοι των κεφαλαίων πρέπει να αντιστοιχούν στο περιεχόμενο τους και να συνδέονται με το κύριο ζητούμενο. • παράδειγμα • αν το θέμα μιας πτυχιακής εργασίας είναι «η επίδραση των ορμονών στην οστεοπόρωση» θα πρέπει στην εισαγωγή να αναλυθεί η δομή των οστών, το σύστημα των ενδοκρινών αδένων του οργανισμού και ο μηχανισμός δράσης των ορμονών.

6 Υλικά και μέθοδοι • Δειγματοληψία, τύπος δείγματος • Χρονική περίοδος, διάρκεια • Αναλυτικά οι μέθοδοι • Παρουσίαση στατιστικής (μέθοδος) • Οχι αποτελέσματα • Οχι συγκρίσεις • Οχι σχόλια

7 Αποτελέσματα • Κείμενο • Πίνακες • Σχήματα • Γραφήματα • Αποτελέσματα στατιστικής • Όχι σχόλια!!!

8 Συζήτηση • Σχόλια • Σύγκριση με άλλους ερευνητές • Παρουσίαση αδυναμιών • Προβληματισμοί • Παρουσίαση σπουδαιότητας καινοτομίας

9 Συμπεράσματα • Τα σημαντικά στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί • η απάντηση στο κεντρικό ερώτημα • βάσει ποιών δεδομένων καταλήγουμε στο συμπέρασμα • τυχόν ανοικτά ερωτήματα • πιθανή ανάπτυξη μελλοντικών προοπτικών

10 Σχήματα, φωτογραφίες, πίνακες • Τα σχήματα και οι φωτογραφίες έχουν την αρίθμηση και την επεξήγησή τους (λεζάντα) στο κάτω μέρος. • Οι πίνακες έχουν αρίθμηση και μία περιεκτική και σύντομη επεξηγηματική λεζάντα στο πάνω μέρος τους. • Τα σχήματα, οι φωτογραφίες και οι πίνακες εάν έχουν ληφθεί από κάποιο βιβλίο ή εργασία, πρέπει να αναφέρεται η βιβλιογραφική προέλευση τους.

11 Σχήμα 2. Τομή αμμόφιλτρου

12 ΣΧΗΜΑ 3: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ PH ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ (ΠΟΥ 2006)

13 Σχήμα 5: Είδη κολυμβητηρίων που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα

14 Βιβλιογραφία Οι πρωτογενείς πηγές : τα βιβλία, τα άρθρα των διαφόρων επιστημονικών περιοδικών, τα πρακτικά των συνεδρίων, οι κυβερνητικές εκδόσεις ) • Οι δευτερογενείς σχολιάζουν τις πρωτογενείς • Οι τριτογενείς πηγές είναι διάφοροι οδηγοί, γενικού περιεχομένου βιβλιογραφίες, εγκυκλοπαίδειες κλπ., που κυρίως συντείνουν στην απλή ενημέρωση για κάποιο θέμα

15 Η αρίθμηση της βιβλιογραφίας • γίνεται κατά δύο τρόπους. • Κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των ονομάτων των συγγραφέων • › Χωρίς αλφαβητική σειρά αλλά βάσει της εμφάνισης των πληροφοριών στην ροή του κειμένου. • › • Η παράθεση της βιβλιογραφίας συνήθως αρχίζει με τις ξενόγλωσσες πηγές, ακολουθούμενες από τις ελληνικές και τους δικτυακούς τόπους.

16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ • 1. WHO (2006): Guidelines for safe Recreational Water Environment. Vol. 2 Swimming Pools and Similar Environments • • 2. Hadjicristodoulou C and Mouchtouri V (2006) Waterborne disease prevention: Evaluation of inspection scoring system for water sites according to water microbiological tests during the Athens 2004 pre-Olympic and Olympic period. J. Epidemiol. Community Health, 60, 829-835. • 3. Παπαπετροπούλου Μ και Μαυρἰδου α )1995): Μικροβιολογία του υδἀτινου περιβάλλοντος. Εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα • www. Keelpno.gr

17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΕ 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ • Watson J. D, Crick F. H. Genetic implications of the structure of deoxyribonucleic acid. Nature, 171:964-967, 1953

18 ΔΗΛΑΔΗ • Οταν αναφερόμαστε σε βιβλία ανώνυμα γράφουμε αντί για ονόματα συγγραφέων τον τίτλο του Οργανισμού. • Ανώνυμα : βιβλία/κείμενα που έχουν εκδοθεί από διεθνείς Oργανισμούς, κράτη. Ε.Ε. – (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας –World Health Organization), νομοθεσίες, Ευρωπαϊκές οδηγίες κλπ

19 ΔΗΛΑΔΗ αναφορές σε εργασίες • Αναγράφονται τα στοιχεία της εργασίας με την εξής σειρά • Ονόματα:επιθετο, αρχικό μικρού ονόματος, • (Χρονολογία ) • Τίτλος • Περιοδικό • Τόμος • σελίδες

20 ΔΗΛΑΔΗ Αναφορές σε βιβλία • Αναγράφονται τα στοιχεία της εργασίας με την εξής σειρά • Ονόματα: επίθετο, αρχικό μικρού ονόματος, • (Χρονολογία ) • Τίτλος • Εκδότης • Πόλη έκδοσης

21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ • Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J. D. «Βasic genetic mechanisms. Molecular biology of the cell», 2 nd ed., Garland Publishing Inc., New York & London, 1989, ISBN............

22 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ • ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αναστασάκου Ευγ., Τσουράπης Σπ. • ΤΙΤΛΟΣ Επίπεδα ενεργότητας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE) σε ασθενείς με θετικά αντισώματα στον ιό Epstein-Barr • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 11ο Πνευμονολογικό Συνέδριο • ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 2001

23 Bιβλιογραφία μέσα στο κείμενο • Στο τέλος κάθε τεκμηριωμένης ενότητας της συγγραφής, σημειώνεται εντός παρενθέσεως η πηγή από την οποία αντλήθηκαν οι πληροφορίες που παραθέτονται • Στην παρένθεση υπάρχει το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, αν είναι ένας και το έτος της έκδοσης του βιβλίου ή της δημοσίευσης του συγγραφέα π.χ. (Μαυρίδου, 2002 ) • Όταν οι συγγραφείς είναι δύο αναφέρονται τα επώνυμα και των δυο π.χ. (Μαυρίδου και Καρίκας, 2003). • Όταν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι, τότε αναγράφεται το όνομα του πρώτου και ακολουθούν οι λέξεις "et.al." στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ή "και συν." στην ελληνική (Μαυρίδου και συν ή Μavridou et al, 2003). • Εναλλακτικά μπορεί να γραφεί ένας αριθμός εντός αγκύλης π.χ. [7], που αντιστοιχεί στην πηγή αρ. 7 του καταλόγου της βιβλιογραφίας, όπως αυτή παρατίθεται στο τέλος.

24 Παράδειγμα Αναφοράς σε Οργανισμό • Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, 2006) προτείνονται τα παρακάτω ανάλογα με το είδος της κολυμβητικής δεξαμενής. •.....

25 Παράδειγμα Αναφοράς σε ελληνικό κείμενο • Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Μαυρίδου και συν, 2006) προτείνονται τα παρακάτω ανάλογα με το είδος της κολυμβητικής δεξαμενής. •.....

26 Παράδειγμα Αναφοράς σε ξενόγλωσσο κείμενο • Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Smith et al, 2007) προτείνονται τα παρακάτω ανάλογα με το είδος της κολυμβητικής δεξαμενής. •.....

27 ΠΡΟΣΟΧΗ • Καμία εργασία δεν πρέπει να περιέχει βιβλιογραφία μόνο από μια πηγή διότι • ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ!!!!


Κατέβασμα ppt "Πως γράφουμε μια εργασία Καθ Αθηνά Μαυρίδου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ • ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ: • ΠΤΥΧΙΑΚΗ • ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ • ΣΥΝΕΔΡΙΟ • ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google