Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Eνημερωτική συζήτηση για το Lobbying Δρ. Μαρία Κραμβία Καπαρδή Αναπλ. Καθ. Λογιστικής, ΤΕΠΑΚ Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνειας Κύπρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Eνημερωτική συζήτηση για το Lobbying Δρ. Μαρία Κραμβία Καπαρδή Αναπλ. Καθ. Λογιστικής, ΤΕΠΑΚ Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνειας Κύπρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Eνημερωτική συζήτηση για το Lobbying Δρ. Μαρία Κραμβία Καπαρδή Αναπλ. Καθ. Λογιστικής, ΤΕΠΑΚ Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνειας Κύπρου

2  Lobbying – Άσκηση πίεσης "Κάθε άμεση ή έμμεση επικοινωνία με δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικούς φορείς λήψης αποφάσεων ή των εκπροσώπων τους για σκοπούς επηρεασμού τις λήψης αποφάσεων στο δημόσιο τομέα που πραγματοποιείται από ή για λογαριασμό συγκεκριμένης ομάδας"  Lobbyist ή Λομπιστας: ένα πρόσωπο ή οντότητα που προσπαθεί να επηρεάσει την κυβέρνηση για λογαριασμό ενός ειδικού ενδιαφέροντος Πως ορίζεται το Lobbying;

3 Αναπόσπαστο κομμάτι των δημοκρατικών συστημάτων Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Παρχοχή πολύτιμων πληροφορίων και δεδομένων Τι είναι το Lobbying;

4 Lobbying και η μείωση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης  81% των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι υπερβολικά στενοί δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτικής οδηγεί σε διαφθορά  Περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι ο μόνος τρόπος για να πετύχει η επιχείρηση τους είναι μέσα από πολιτικές διασυνδέσεις  Περισσότεροι από τους μισούς πιστεύουν ότι η κυβέρνηση της χώρας τους διευθύνεται σε μεγάλο βαθμό ή εξ ολοκλήρου από λίγες μεγάλες επιχειρήσεις Για την Κύπρο  90% των Κυπρίων πιστεύουν ότι οι στενοί δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων και της πολιτικής οδηγεί σε διαφθορά  83% των Κυπρίων πιστεύουν ότι η χρήση των διασυνδέσεων είναι υψίστης σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησή τους  Υψηλότερα ποσοστά μεταξύ της ΕΕ  Οι πολίτες είναι αμφίβολοι σχετικά με τις δυνατότητες των κυβερνήσεών τους για να λάβουν τις σωστές επιλογές  Οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τις αγορές  Οι πιο πλούσιοι είναι συχνά αυτοί που χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα  Οι επιχειρήσεις ασκούν αθέμιτη επιρροή στη δημόσια πολιτική  Η πρόσφατη οικονομική κρίση ανέδειξε σοβαρά λάθη τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης αλλά και ρυθμιστικές αποτυχίες, φαινόμενα περιστρεφόμενης πόρτες, συγκρούσεων συμφερόντων  Η διαφάνεια στο lobbying είναι ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας στη διαδικασία λήψης δημόσιων αποφάσεων

5  19 χώρες εντός της ΕΕ  Σκοπός του έργου  Η αξιολόγηση του βαθμού στον οποίον οι χώρες έχουν ένα διαφανές, δεοντολογικό και ανοικτό πλαίσιο για το lobbying και τη λήψη αποφάσεων.  Παραδοτέα του έργου  Η πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση για το lobbying στην Κύπρο  Τον Ιανουάριο η Πανευρωπαϊκή έκθεση με βαθμολόγηση ανά χώρα. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Lifting the lid on lobbying»

6 Το Lobbying δεν είναι ρυθμιζόμενο!  Αναποτελεσματικότητα στον καθορισμό του lobbying  Οι άτυπες πρακτικές lobbying είναι διαδεδομένες  Δεν υπάρχει νομοθεσία σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες  Απουσία φορέων εποπτείας  Οι Κύπριοι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με το ποιος ασκεί πιέσεις σε ποιον και για ποιο σκοπό  Η αθέμιτη και ανεξέλεγκτη άσκηση πιέσεων στην Κύπρο είναι διαδεδομένη Η περίπτωση της Κύπρου

7  Δεν υπάρχει διαφάνεια στην εφαρμογή της νομοθεσίας για το φαινόμενο «περιστρεφόμενης πόρτας»  ‘Ελλειψη «νομοθετικού αποτυπώματος»  Ο Κώδικας Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Δημοσίων Υπαλλήλων δεν αντιμετωπίζει το lobbying με επαρκείς τρόπο  Το Κυπριακό νομικό πλαίσιο δεν ευνοεί τη διαβούλευση και τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γιατί είχαμε την χαμηλότερη βαθμολογία

8  Εταιρείες και άτομα έχουν αναπτύξει στενές σχέσεις με τους νομοθέτες  ‘Ελλειψη νομικού ορισμού για το lobbying  Η πρακτική του lobbying δεν απεικονίζεται στα μέσα ενημέρωσης  απεικονίζεται συχνά ως σκάνδαλο ή/ και περιστατικό διαφθοράς  Ο όρος lobbying έχει συνδεθεί με την ευνοιοκρατία, το νεποτισμό, τη διαφθορά, τη χειραγώγηση και τη δωροδοκία Ευρήματα της Κυπριακής Έκθεσης για το lobbying

9 Organisation ( http://www.lobbyfacts.eu/ )http://www.lobbyfacts.eu/LobbyistsLobbying expenses AD Carbon Positive Services3450,000 - 500,000 € CMU RESEARCH INSTITUTE450,000 € Turkish Cypriot Chamber of Commerce4 - 1 (EU Parliament access)50,000 € stas trade consultants limited1 - 1 (EU Parliament access)3,000 € turnover Friends of Akamas1050,000 € EEIGROUP European Economic Integration & Governance41,500 € CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY650,000 € Amicorp250,000 € BirdLife Cyprus150,000 € EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS5150,000 - 200,000 € EUROCOTT450,000 €

10  Η Κύπρος έχει σημειώσει την χαμηλότερη βαθμολογία από τις 19 χώρες της ΕΕ!  Συνολική βαθμολογία μόλις 14%  7% στην Διαφάνεια  21% στην Ακεραιότητα Μηχανισμών  13% στην Ισότητα της Πρόσβασης Ευρήματα της Κυπριακής Έκθεσης για το lobbying

11

12

13

14  Το Κυπριακό νομικό πλαίσιο δεν ευνοεί το διαφανές και δεοντολογικό lobbying!  σημαντικές ανεπάρκειες στις ισχύουσες νομοθεσίες  απουσία αναγκαίας ρύθμισης για τήρηση των βασικών πρότυπων διαφάνειας της ΕΕ  έλλειψη ισχυρών μηχανισμών ακεραιότητας για τη ρύθμιση των ομάδων συμφερόντων και εκείνων που δέχονται τις πιέσεις. Ευρήματα της Κυπριακής Έκθεσης για το lobbying

15  Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ουσιαστικής ρύθμισης αναφορικά με το lobbying  Ρυθμίσεις για:  Πρόσβαση σε πληροφορίες  Προστασία υπαλλήλων που προβαίνουν σε καταγγελίες δυσλειτουργιών (whistleblowing)  Δήλωση περιουσιακών στοιχείων  Σύγκρουση συμφερόντων και το φαινόμενο των «περιστρεφόμενων πορτών».  Η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα της ΕΕ χωρίς νομοθεσία περί ελεύθερης πληροφόρησης! Εισηγήσεις της Κυπριακής Έκθεσης για το lobbying

16  Θα πρέπει να καθιερωθεί η διαφάνεια ως μέσο πρόληψης της πολιτικής διαφθοράς  Δημιουργία ενός υποχρεωτικού ‘Μητρώου για βουλευτές και υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους’  Δημιουργία ενός επίσημου ‘Μητρώου άσκησης πίεσης’  Δημιουργία ενός ισχυρού Κώδικα Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος θα εστιάζει στο lobbying Εισηγήσεις της Κυπριακής Έκθεσης για το lobbying

17 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο…  http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do  http://www.euractiv.com/sections/public-affairs/eu-lobbyist- register-become-mandatory-2017-301581 http://www.euractiv.com/sections/public-affairs/eu-lobbyist- register-become-mandatory-2017-301581

18  Πώς προχωράμε;  Πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το lobbying όταν λαμβάνει χώρα σε άτυπες συναντήσεις και σε κοινωνικές εκδηλώσεις;  Πώς θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για την άσκηση πίεσης; Συζήτηση

19 Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας!


Κατέβασμα ppt "Eνημερωτική συζήτηση για το Lobbying Δρ. Μαρία Κραμβία Καπαρδή Αναπλ. Καθ. Λογιστικής, ΤΕΠΑΚ Πρόεδρος, Διεθνής Διαφάνειας Κύπρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google