Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ της Ε.Ε η Ευρώπη δεν μπορεί να αποκτήσει μια συγκροτημένη εξωτερική και αμυντική πολιτική, επειδή δεν υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο λήψης των βασικών αποφάσεων, δεν είναι προφανές πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις ούτε ποιοι λογοδοτούν για τις συνέπειές τους, κίνδυνος απώλειας της εθνικής τους ταυτότητας των κρατών-μελών, γραφειοκρατία, ιδεολογική σύγχυση, έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης, ανεργία.

3 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε «Τα μεγάλα οφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη διάσωση της Ελλάδας» Γ. Σιάτρας

4 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtMJPyKIHr86A1upPl-sv_nS-d8RXZ1lXL6QrWK7YglpTADPOgyw

5

6 http://europa.eu/eu-life/index_el.htm Εργασία και συνταξιοδότηση
Εκπαίδευση και νεολαία Υγειονομική περίθαλψη Αγορές Ταξίδια Διαμονή στο εξωτερικό Οικογένεια – Νομοθεσία άλλων χωρών της ΕΕ Οδήγηση

7

8 ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ Ε.Ε 1950: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες). 1957:Συνθήκη της Ρώμης / Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), ή «Κοινή Αγορά» . 1973:Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 1979: Όλοι οι πολίτες μπορούν για πρώτη φορά να εκλέξουν απευθείας τα μέλη του Ε.Κ. 1981: Η Ελλάδα προσχωρεί στην ΕΕ. 1986: Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στην Ε.Ε / Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (εξάλειψη των εμποδίων στο ελεύθερο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ). 1992: Συνθήκη του Μάαστριχτ. 1993: Η Ενιαία Αγορά ολοκληρώνεται με την καθιέρωση των «τεσσάρων ελευθεριών»: της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων / 1995: Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην Ε.Ε /Αρχίζει να ισχύει η συμφωνία του Σένγκεν (σε επτά χώρες: Bέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία). 1997: Συνθήκη του Άμστερνταμ (ισχύει από το 1999). 1999:Υιοθετείται το ευρώ από Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Φινλανδία. 2004:Η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Τσεχική Δημοκρατία ,η Κύπρος και η Μάλτα προσχωρούν στην ΕΕ. 2007: Συνθήκη της Λισαβόνας (τίθεται σε ισχύ το 2009) / Τα 25 κράτη μέλη υπογράφουν Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης 1 Ιανουαρίου 2007/ Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην ΕΕ. Η Κροατία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και η Τουρκία είναι επίσης χώρες υποψήφιες για προσχώρηση. Σεπτέμβριος 2008: Σοβαρή χρηματοπιστωτική κρίση πλήττει την παγκόσμια οικονομία, κατάσταση που επηρεάζει την οικονομία των χωρών της ΕΕ

9

10


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google