Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ποιοι ήταν οι χορηγοί των εκκλησιών; Ι. Παλαιοχριστιανική περίοδος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ποιοι ήταν οι χορηγοί των εκκλησιών; Ι. Παλαιοχριστιανική περίοδος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ποιοι ήταν οι χορηγοί των εκκλησιών; Ι. Παλαιοχριστιανική περίοδος
Μέτζου-Μεϊμάρη Κ., Η παρουσία της γυναίκας στις ελληνικές επιγραφές από τον Δ’ μέχρι τον Ι’ μ.Χ. αιώνα, στα: Akten des XVI. Internationaler Byzantinistenkongresses, Wien 4-9 Oktober, 1981, JÖB 32/2 (1982) Ασημακοπούλου-Ατζακά Π., Οι δωρητές στις ελληνικές αφιερωματικές επιγραφές του ανατολικού κράτους στην όψιμη αρχαιότητα, στο: Αρμός. Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Ν.Κ. Μουτσόπουλο για τα 25 χρόνια πνευματικής προσφοράς του στο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 1990, Ασημακοπούλου-Ατζακά Π., Οι ψηφιδωτές επιγραφές στην όψιμη αρχαιότητα, στο: η ίδια, Ψηφιδωτά δάπεδα. Προσέγγιση στην τέχνη του αρχαίου ψηφιδωτού. Έξι κείμενα, Θεσσαλονίκη 2003, Caillet J.-P., L'évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses marges d'après l'épigraphie des pavements de mosaïque (IVe- VIIe siècles), Collection de l'École française de Rome 175, Rome-Paris 1993 Duval Y., Pietri L., Évergétisme et épigraphie dans l’Occident chrétien (IVe-Vie s.), στα: Actes du Xe congres international d’épigraphie grecque et latine, Nîmes 4-9 octobre 1993, Paris 1997, Rapp Cl., The Bishops in Late Antiquity. The Nature of Christian Leadership in an Age of Transition, Oakland, California, 2005

2 Φίλιπποι, Οκτάγωνο (4ος αι. και γύρω στο 500)

3 επιγραφή επισκόπου Πορφυρίου
Βλ. V. Abrahamsen, Bishop Porphyrios and the City of Philippi in the Early Fourth Century, Vigiliae Christianae 43 (1989) 80-85 Φίλιπποι, Οκτάγωνο, επιγραφή επισκόπου Πορφυρίου

4 Παλαιόπολη Κέρκυρας, βασιλική Ιοβιανού
Παπαγεώργιος Σπ., Χριατιανικαί αρχαιότητες Κερκύρας, ΔΧΑΕ 9 ( ) 42-52, ιδιαίτ. 45. Παλαιόπολη Κέρκυρας, βασιλική Ιοβιανού ☩ Αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου. Δίκεοι εἰσελεύσοντ<αι> ἐν αὐτῇ. ☩ Πίστιν ἔχων βασίλιαν ἐμῶν μενέων συνέριθον | σοί, μά<κα>ρ ὑψιμέδον, τόνδ’ ἱερὸν ἔκτισα νηὸν ☩ | Ἑλλήνων τεμένη καὶ βωμοὺς ἐξαλαπάξας ☩ | χειρὸς ἀπ’ οὐτιδανῆς Ἰοβιανὸς ἕδνον ἄνακτι. | IG IX 1, 720 και 721

5 J. και L. Robert, Bulletin épigraphique, REG 65 (1952) 151-152 αρ. 67.

6 Νικόπολη, βασιλική Α

7

8 Κλαψί Ευρυτανίας, βασιλική

9

10

11

12

13


Κατέβασμα ppt "Ποιοι ήταν οι χορηγοί των εκκλησιών; Ι. Παλαιοχριστιανική περίοδος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google