Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9ο. Ναοδομία Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9ο. Ναοδομία Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9ο. Ναοδομία Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας
Γ. Βελένης, Οι Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης και η σχολή της Κωνσταντινούπολης, στα: Akten des XVI. Internationalen Byzantinisten Kongresses, Jahrbuch der Österreichischen Byantinistik 32/4 (1981), Γ. Βελένης, Η αρχιτεκτονική σχολή της Μακεδονίας κατά την μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο, Σύναξη 63 (1997), 49-59 Α. Ξυγγόπουλος, Τέσσαρες μικροί ναοί της Θεσσαλονίκης εκ των χρόνων των Παλαιολόγων, Θεσσαλονίκη, 1952 Α. Ξυγγόπουλος, Τα βυζαντινά μνημεία των Σερρών, Θεσσαλονίκη 1965 Θ. Παπαζώτος, Η Βέροια και οι ναοί της (11ος – 18ος αι.), Αθήνα 1994 Cv. Grozdanov, Ohridsko zidno slikarstvo XIV veka, Beograd 1980 M.L. Rautman, The Church of the Holy Apostles in Thessaloniki (Ph.D., University of Indiana, 1984) Sl. Ćurčić, The Role of Late Byzantine Thessaloniki in Church Architecture in the Balkans, DOP 57 (2003), 65-84

2 Σέρρες, καθολικό μονής Τιμίου Προδρόμου (τέλη 13ου και 14ος αι.)

3 Σέρρες, Άγιος Νικόλαος του Κάστρου (α’ μισό 14ου αι.)

4 Σέρρες, Άγιος Νικόλαος του Κάστρου (σημερινή κατάσταση)

5 Βέροια, τοπογραφικό του ιστορικού κέντρου

6 Βέροια, καθολικό μονής Χριστού
Ξένος Ψαλιδάς και σύζυγός του Ευφροσύνη (1314/5)

7 Βέροια, καθολικό μονής Χριστού

8 Βέροια, ναός αγίου Σάββα της Κυριώτισσας (14ος αι.)
μοναχή Ξένη Παλαιολογίνα (μνεία το 1344) αφιερώτρια του ναού (;)

9 Βέροια, ναός αγίου Σάββα της Κυριώτισσας

10 Θεσσαλονίκη, τοπογραφικό της πόλης

11 Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος Ορφανός (β’ φάση, 1310-1320)

12 Θεσσαλονίκη, Άγιοι Ταξιάρχες (β’ φάση, α’ τέταρτο 14ου αι.)

13 Θεσσαλονίκη, Άγιοι Ταξιάρχες

14 Θεσσαλονίκη, ναός Χριστού Σωτήρος (β’ φάση, περ.1340)

15 Θεσσαλονίκη, Αγία Αικατερίνη, τέλη 13ου αι.

16 Θεσσαλονίκη, Αγία Αικατερίνη

17 Θεσσαλονίκη, Άγιος Παντελεήμων (περ. 1300)
Μονή του κυρ-Ισαάκ (;), μητροπολίτης Ιάκωβος ( )

18 Θεσσαλονίκη, Άγιος Παντελεήμων

19 Θεσσαλονίκη, Άγιος Παντελεήμων

20 Θεσσαλονίκη, Άγιοι Απόστολοι
Πατριάρχης Νήφων ( )

21 Θεσσαλονίκη, Άγιοι Απόστολοι

22 Θεσσαλονίκη, Άγιοι Απόστολοι

23 Θεσσαλονίκη, Άγιοι Απόστολοι

24 Θεσσαλονίκη, Άγιοι Απόστολοι

25 Θεσσαλονίκη, Προφήτης Ηλίας (περ. 1360-1380)

26 Θεσσαλονίκη, Προφήτης Ηλίας

27 Θεσσαλονίκη, Προφήτης Ηλίας

28 Σύνοψη: τυπολογία ναών Μακεδονίας
Μονόχωρος τρουλαίος - με περίστωο - με πλάγιες κόγχες - τετράκογχος Μονόχωρος ξυλόστεγος με περίστωο Σταυροειδής εγγεγραμμένος με περίστωο Σταυροειδής εγγεγραμμένος αθωνικός με λιτή και περίστωο Τρίκλιτη βασιλική (;)

29 Σύνοψη: τοιχοποιίες ναών Μακεδονίας

30 Σύνοψη: τρούλοι ναών Μακεδονίας

31 Διάταξη περιστώου και τρούλων
σε παλαιολόγειους ναούς της Μακεδονίας και της Ηπείρου

32 Σύγκριση: αψίδες ναών Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης και νότιας εκκλησίας της μονής Λιβός Κωνσταντινούπολης


Κατέβασμα ppt "9ο. Ναοδομία Θεσσαλονίκης και Μακεδονίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google