Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μορφές συστημάτων Υγείας των χωρών: Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας των χωρών εξαρτώνται από: -Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μορφές συστημάτων Υγείας των χωρών: Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας των χωρών εξαρτώνται από: -Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μορφές συστημάτων Υγείας των χωρών: Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας των χωρών εξαρτώνται από: -Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της χώρας -Τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά -Τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν -Και τα πολιτικά δεδομένα της χώρας Τα παραπάνω αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του συστήματος υγείας της κάθε χώρας ξεχωριστά. Το σύστημα Υγείας είναι αντικείμενο συνεχούς ανάπτυξης και διαχρονικών αλλαγών οι οποίες συνδέονται με τα χαρακτηριστικά του.

2 Το κράτος είναι αυτό το οποίο καθορίζει τι μορφή υγειονομικού συστήματος θα έχει παρεμβαίνει και δίνει λύσεις σε προβλήματα που αφορούν τον τρόπο οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών. Υπάρχουν 3 πρότυπα οργάνωσης, παραγωγής και διάθεσης των υπηρεσιών: -To ιδιωτικό σύστημα «ελεύθερο» -Το δημόσιο σύστημα «κρατικό ή εθνικό μοντέλο» -Το μεικτό σύστημα το οποίο αποτελεί ενδιάμεση μορφή και των δύο παραπάνω

3 Το ιδιωτικό σύστημα χαρακτηριστικά: -Λειτουργεί με τις δυνάμεις της αγοράς προσφοράς και ζήτησης -Υπάρχει πλήρη ελευθερία γιατρών και ασθενών -Το σύστημα κυριαρχείται από την ιδιωτική ασφάλιση «ασφαλιστικές εταιρείες» ή από τις απευθείας πληρωμές των ασθενών. Το σύστημα αυτό στην κανονική του μορφή δεν συναντάται πουθενά – πλησιέστερος εκπρόσωπος αυτού του ιδιωτικού συστήματος είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι οποίες ποτέ δεν είχαν παράδοση στο κοινωνικό κράτος πρόνοιας.

4 Τα μειονεκτήματα του συστήματος είναι: - Οδηγεί σε μεγάλες υγειονομικές ανισότητες η κάλυψη εξαρτάται από την οικονομική δυνατότητα του ασθενή «ΗΠΑ 37 εκατ. Ανασφάλιστοι». -Υποθάλπει την προκλητή ζήτηση. Το φαινόμενο της προκλητής ζήτησης επιτείνεται ιδιαίτερα σήμερα που αριθμός των Ιατρών συνεχώς αυξάνεται και παρουσιάζει άνιση γεωγραφική κατανομή. Το Αμερικάνικο σύστημα υγείας είναι το ακριβότερο στον κόσμο. -Το «κέρδος» βασίζεται στην θεραπευτική παρέμβαση και αποκατάσταση με αποτέλεσμα να μην δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη.

5 Δημόσιο Σύστημα «Κρατικό» -Κάλυψη αναγκών όλου το πληθυσμού Υποδιαιρείτε στο: Μοντέλο Bismarck: Χρηματοδότηση μέσο της Κοινωνικής ασφάλισης. Ασφαλιστικά ταμεία ενίσχυση των ταμείων από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών το μοντέλο αυτό το συναντάμε Γαλλία και Γερμανία Μοντέλο Beveridge: Χρηματοδότηση απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό πλήρη κρατική παραγωγή και ιδιοκτησία των υπηρεσιών, το μοντέλο αυτό το συναντάμε στην Μ. Βρετανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία Σουηδία.

6 Πλεονεκτήματα του συστήματος είναι: Ο κεντρικός ο σχεδιασμός των υπηρεσιών, η ενιαία και κεντρική χρηματοδότηση, καθολική κάλυψη του πληθυσμού. Μειονεκτήματα του συστήματος: Ανάπτυξη γραφειοκρατίας, λίστες αναμονών για τα χειρουργεία Απουσία μηχανισμών που προάγουν την αποτελεσματικότητα Γίνεται προσπάθεια για καλύτερο μάνατζμεντ και καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες.

7 Το μεικτό σύστημα: Σήμερα ούτε το Δημόσιο ούτε το Ιδιωτικό σύστημα το συναντάμε στην αμιγή τους μορφή Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα είναι δύσκολο να προσδιοριστούν μια τέτοια απόπειρα έχει ως προαπαιτούμενο την μελέτη αυτών των συστημάτων κατά περίπτωση σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Στην Ελλάδα σήμερα τι σύστημα έχουμε;;;;;

8 Τα τρία επίπεδα περίθαλψης Δύο μορφές περίθαλψης οι εξωνοσοκομειακή ή ανοικτή και η νοσοκομειακή ή κλειστή. Πως συνδέονται; Πρωτοβάθμιο επίπεδο περίθαλψης κέντρα υγείας, γενικούς-οικογενειακούς ιατρούς υπηρεσίες πρόληψης και προαγωγής της υγείας εξωνοσοκομειακή περίθαλψη Δευτεροβάθμιο επίπεδο περίθαλψης γενικό ή νομαρχιακό νοσοκομείο γιατρούς βασικών ειδικοτήτων Τριτοβάθμιο επίπεδο περιφερειακό (πανεπιστημιακό) νοσοκομείο εξειδικευμένο προσωπικό με μηχανήματα σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας. Τέλος ένα τέταρτο επίπεδο είναι η αυτοφροντίδα και είναι η φροντίδα η οποία παρέχεται σε οικογενειακό συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον.

9 Τα τρία επίπεδα περίθαλψης
Γεωγραφικό διαμέρισμα Πληθυσμός Περιφέρεια και άνω Τριτοβάθμιο Νομαρχία Δευτεροβάθμιο Κοινότητα Πρωτοβάθμιο Οικογένεια Αυτοφροντίδα 1-10 άτομα

10 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Π. Φ. Υ
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Π.Φ.Υ. Αποτελεί βασικό συστατικό του συστήματος υγείας και μπορούμε να πούμε ότι είναι το βασικό σημείο αναφοράς όσο αναφορά τις υπηρεσίες πρόληψης, ενημέρωσης αλλά και προαγωγής της υγείας. Η διατήρηση και η βελτίωση ενός καλού επιπέδου υγείας επιτυγχάνεται καλύτερα μέσο της Π.Φ.Υ. Ανάπτυξη προγραμμάτων νοσηλείας στο σπίτι και της μετανοσοκομειακής φροντίδας Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στον εξωνοσοκομειακο τομέα του συστήματος Διασύνδεση των Κ.Υ. με τα νοσοκομεία. Η Π.Φ.Υ. πρέπει να διασφαλίζεται την υψηλή προσπελασιμότητα οργανωτικά, λειτουργικά, γεωγραφικά Διαθεσιμότητα 24 ώρες το 24ωρο 365 το χρόνο

11 - Πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη: διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση - Ιατροπροληπτικές εξετάσεις: εμβολιασμοί, παιδική υγιεινή, οικογενειακός προγραμματισμός, υγιεινή της εργασίας, αντιμετώπιση χρόνιων τοπικών νοσημάτων Στελέχωση των Κέντρων Υγείας με επαρκεί και εξειδικευμένο προσωπικό.

12 Ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού Ο ρόλος του εξειδικεύεται στην δυνατότητα που έχουν οι ασθενείς να προσφεύγουν στους ιατρούς ειδικοτήτων χωρίς την διαμεσολάβηση του γενικού ιατρού. Ελλάδα Βέλγιο Γερμανία Γαλλία η προσφυγή στις ειδικότητες είναι ελεύθερη στην Αγγλία Ολλανδία Δανία Αυστραλία γίνεται μόνο μέσω του Γενικού Ιατρού. Τρόπος αμοιβής μισθό ή κατά πράξη Εργασιακή σχέση γιατρών ασφαλιστικού φορέα ή ελεύθεροι επαγγελματίες (Ελλάδα – ΙΚΑ) Αγγλία Αυστραλία ελεύθεροι επαγγελματίες Ο ρόλος τους εξειδικεύεται στην δυνατότητα να εξυπηρετούν ή όχι έναν συγκεκριμένο πληθυσμό.

13 Δευτεροβάθμια – Τριτοβάθμια περίθαλψη
Πρωτοβάθμια πρόληψη διάγνωση επείγουσα ιατρική εξωτερικά ιατρεία Δευτεροβάθμια – Τριτοβάθμια περίθαλψη Το νοσοκομείο λειτουργεί ως οίκος ελπίδας Δευτεροβάθμια Νοσηλεία, εργαστηριακός έλεγχος, γενικές επεμβάσεις Ιατρικές Δραστηριότητες Τριτοβάθμια εξειδικευμένες γνώσεις, προσωπικό, υποστήριξη και από άλλες ειδικότητες

14 Νοσηλευτικές δραστηριότητες: Νομαρχιακό-παθολογικός, χειρουργικός, εργαστηριακός. Περιφερειακό μονάδα εντατικής, μονάδα τεχνητού νεφρού μονάδα μεταμοσχεύσεων Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Νομαρχιακό προπτυχιακή νοσηλευτική και ιατρική εκπαίδευση. Περιφερειακό πλήρη ιατρική και νοσηλευτική εξειδίκευση με παράλληλη εκπαίδευση Ερευνητικές δραστηριότητες Νομαρχιακό περιορισμένες μελέτες και εφαρμογές Περιφερειακό μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα τόσο σε βασική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα.

15 Π.Φ.Υ στην Δανία Αποτελείτε από Ιδιώτες γιατρούς – Γενικούς γιατρούς, ειδικευμένοι γιατροί, φυσιοθεραπευτές, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί, αμείβονται χρηματοδοτούμενοι από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Δανίας οι ασθενείς συνεισφέρουν στο κόστος ανάλογα με το είδος της ασφάλισης αλλά και την υπηρεσία υγείας που λαμβάνουν. Τα νοσοκομεία διευθύνονται και χρηματοδοτούνται από την κομητεία Δημοτικές υπηρεσίες υγείας – νοσηλεία κατ΄ οίκον, επισκέπτες υγείας, οδοντίατροι διοικούνται και χρηματοδοτούνται από τους 275 Δήμους της χώρας. Το Σύστημα Υγείας της Δανίας κατά 83% στηρίζεται σε ένα φόρο – χρηματοδοτούμενο σύστημα.

16 Π.ΦΥ. Στην Μεγάλη Βρετανία Η φροντίδα της Δημόσιας Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία είναι ευθύνη της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (National Health Service - NHS) από το Η Ιδιωτική ασφάλιση απλά συμπληρώνει το εθνικό σύστημα υγείας. Οι Γενικοί Γιατροί λειτουργούν σαν γιατροί Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και σαν « θυρωροί» του συστήματος υγείας. Περισσότερο από το 99% του πληθυσμού της χώρας είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες των Γενικών Γιατρών, οι οποίοι παρέχουν 24ωρη πρόσβαση σε ένα εύρος προληπτικών, διαγνωστικών, και θεραπευτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας.

17 Η αμοιβή των γενικών γιατρών βασίζεται σε ένα καθορισμένο ποσό ανά ασθενή, το οποίο παίρνουν από τις PCG για τους ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα τους. PCG;;; Υπηρεσία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Public Consulting Group (PCG) είναι ένας κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο κράτος, και τις δημοτικές αρχές σε όλη την ΗΠΑ, με αναπτυσσόμενη παρουσία και στην Ευρώπη. Παρέχει πληροφορίες και στην δημόσια εκπαίδευση, στην τεχνολογίας αλλά και την διασφάλιση του Ιατρικού απορρήτου των ασθενών.

18 Παραπομπή σε νοσοκομεία από Γενικούς Ιατρούς Από το Απρίλιο του 1999, οι Ομάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ( PCGs ) έχουν γίνει ο θεμέλιος λίθος του οργανισμού υπηρεσιών υγείας στην Μ. Βρετανία. Συμβουλευτικές υπηρεσίες Το 1987 εκδόθηκε μια Λευκή Βίβλος, η Promoting Beton Health, η οποία περιλάμβανε πολλά μέτρα με σκοπό να βοηθήσουν την γενική ιατρική να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς. Δημιουργία εξωνοσοκομειακων τμημάτων παροχή Ιατρικών συμβουλών


Κατέβασμα ppt "Μορφές συστημάτων Υγείας των χωρών: Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των συστημάτων υγείας των χωρών εξαρτώνται από: -Τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google