Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΕΡΟΣ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΕΡΟΣ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΕΡΟΣ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης

2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης Η αιρετή περιφερειακή διοίκηση στην Ελλάδα έχει πλέον, με βάση τις διατάξεις του Καλλικράτη, αυξημένες αρμοδιότητες και ευθύνες σε σχέση με τη Δημόσια Υγεία και την οργάνωση του συστήματος υγείας σε περιφερειακό επίπεδο σε συνεργασία με τους Δήμους και τα αρμόδια Υπουργεία. Από σήμερα έως το 2013 οι Περιφέρειες μέσα από μια μεταβατική περίοδο θα απορροφήσουν βάση νόμου και τις υφιστάμενες Υγειονομικές Περιφέρειες αναλαμβάνοντας έτσι πλήρως την οργάνωση και διοίκηση της Δημόσιας Υγείας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (1)

3 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μεγάλη πρόκληση για την Περιφέρεια τόσο σε στρατηγικό, όσο και σε λειτουργικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Ειδικά η περιφέρεια Αττικής, καλείται να ενσωματώσει μία ολόκληρη Υγειονομική Περιφέρεια (1η ΥΠΕ) και το ένα τρίτο μίας άλλης (2η ΥΠΕ), ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο μητροπολιτικός χαρακτήρας των υποδομών υγείας που έχουν την έδρα τους στο λεκανοπέδιο και ο ρόλος που διαδραματίζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε σχέση πάντα με την υποστήριξη των υπόλοιπων υγειονομικών μονάδων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (2)

4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης H ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδίου για τη Δημόσια Υγεία μπορεί να υλοποιηθεί απαντώντας σε πέντε απλά ερωτήματα: 1.Γιατί είναι απαραίτητη η αλλαγή στο υφιστάμενο σύστημα; 2.Πως θα εξελιχθούν οι ανάγκες του πληθυσμού στο χρόνο; 3.Ποια κλινικά μοντέλα (διαδρομή ανάμεσα στις βαθμίδες) θα απαντήσουν στο μέλλον καλύτερα στις ανάγκες των ασθενών; 4.Ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης του συστήματος υγείας που θα μπορέσει να βελτιστοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας; και τέλος, 5.Είναι οι προτεινόμενες αλλαγές εφικτές και οικονομικά δυνατές να πραγματοποιηθούν; ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (3)

5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (1) Στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για την αναδιάταξη και τον εξορθολογισμό των Μονάδων Υγείας: (1) Χωροταξικά: η τοποθέτηση των Μονάδων Υγείας πρέπει να καλύπτει σε ότι αφορά την απόσταση όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες υγείας Πληθυσμός αναφοράς: αποτελεί το σύνολο των κατοίκων ή επισκεπτών της περιοχής αλλά και άλλων περιοχών όταν ζητούν εξειδικευμένες υπηρεσίες Επιδημιολογικά δεδομένα: στοιχεία που η αξιοποίηση τους μπορεί να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά των Μονάδων Υγείας που χρειάζεται να αναπτυχθούν

6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (2) Στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για την αναδιάταξη και τον εξορθολογισμό των Μονάδων Υγείας: (2) Αποδοτικότητα: Παραγόμενο Έργο με βάση τους πόρους που καταναλώνει η κλινική, το νοσοκομείο κ.λ.π. Στελέχωση: αν το ανθρώπινο δυναμικό επαρκεί ή δεν επαρκεί για να καλύψει τις ζητούμενες υπηρεσίες ή είναι πλεονάζον Βιοϊατρική Τεχνολογία: σε ποιο επίπεδο είναι εξοπλισμένη τεχνολογικά η Μονάδα Υγείας

7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης Ποια στοιχεία – δείκτες χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας Αττικής και στη βάση ποιών στοιχείων έγιναν οι προτάσεις που παρουσιάζονται σήμερα; Είναι σημαντικό να γνωρίζει η Περιφέρεια τα στοιχεία αυτά ώστε να είναι σε θέση να προτείνει τεκμηριωμένες απόψεις για την αναδιάταξη των Μονάδων Υγείας. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (3)

8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης ΧΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τα στοιχεία του Χάρτη Υγείας που αφορούν την Περιφέρεια Αττικής πρέπει να δίνονται ηλεκτρονικά στην Περιφέρεια πρωτογενή (χωρίς επεξεργασία) ώστε να είναι σε θέση να τα επεξεργαστεί, να εντάξει και δικά της δεδομένα όπου κρίνεται απαραίτητο, να τα αναλύσει και με βάση αυτά να χαράξει πολιτικές προτεραιότητες που αφορούν στην κατανομή, στη χρήση και στην επάρκεια των πόρων υγείας & πρόνοιας, στη χρήση υπηρεσιών και στην κατάσταση υγείας του πληθυσμού.

9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (1) «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας δωρεάν με καθιέρωση του οικογενειακού γιατρού και κοστολόγηση ανά ασφαλισμένο και όχι ανά πράξη». Μετά τη Θεσμοθέτηση του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση του ιατρού αναφοράς ο οποίος θα έχει το ρόλο του οικογενειακού ιατρού. Η αμοιβή του ιατρού αναφοράς θα γίνεται με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων που τον έχουν επιλέξει. Αυτός θα είναι ο ρυθμιστής, ο πρώτος αποδέκτης των ασθενών και αυτός που θα παραπέμπει τον ασθενή για περαιτέρω αντιμετώπιση.

10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης «Οργάνωση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών ώστε να καλύπτουν γεωγραφικά και πληθυσμιακά ολόκληρη την Αττική». Τα Τμήματα αυτά μικρά ή μεγάλα, να είναι ανάλογα της δυναμικότητας της δομής που τα υποστηρίζει (μέγεθος Νοσοκομείου, Κ.Υ.) και να μπορούν οι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο της Αττικής. Επίσης να εφημερεύουν σε καθημερινή βάση. 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (2)

11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης «Αναδιάταξη και εξορθολογισμός της Δευτεροβάθμιας Υγείας με κριτήρια (δείκτες) προσδιορισμένα και αξιολόγηση που θα προέλθει μετά από ανάλυση πραγματικών στοιχείων». Παραπάνω αναφερθήκαμε σε κάποια κριτήρια που εμείς θεωρούμε σημαντικά μπορεί να υπάρξουν και άλλα, όμως θα πρέπει με διαφανείς διαδικασίες και γνώση να αντιμετωπίσουμε την όποια αναδιάταξη. Κριτήριο επίσης, θα πρέπει να αποτελεί η σχέση της Πρωτοβάθμιας με τη Δευτεροβάθμια Υγεία και η πρόσβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Πρόταση για Άμεση δημιουργία νοσοκομείου στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (3)

12 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης «Ανάπτυξη δομών αποκατάστασης στην Τριτοβάθμια Υγεία». Ένας τομέας που το Δημόσιο σύστημα στην Ελλάδα έχει κάνει πολύ μικρά βήματα μέχρι σήμερα είναι ευκαιρία στο πλαίσιο της αναδιάταξης των Μονάδων Υγείας να αρχίσει να κινείται. 4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (4)

13 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Παίρνοντας υπόψη τη σημερινή δύσκολη συγκυρία η Περιφέρεια Αττικής οφείλει σε ό,τι αφορά την υγεία και την κοινωνική πρόληψη να αναλάβει Πρωτοβουλίες Δράσεων για τους πολίτες της που μπορούν να υλοποιηθούν από πόρους του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΠΑΝΑΔ (Άξονας 4 και 5), συμμετέχοντας ενεργά με προτάσεις στις προσκλήσεις για δικαιούχους που εκδίδει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΥΥΚΑ

14 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται: Εκδήλωση και μετρήσεις του σακχάρου του αίματος για την αντιμετώπιση του διαβήτη. Ενημερωτική εκστρατεία για την αντιμετώπιση των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων από τους νέους. Ενημέρωση για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος στην τρίτη ηλικία. Αντιμετώπιση περιστατικών με δυσκολίες στη διαχείριση άγχους και κρίσεων πανικού. Έλεγχος ακουστικής οξύτητας παιδιών

15 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται: Πρόληψη της παραβατικότητας / εγκληματικότητας. Αντιμετώπιση φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας – δικτύωση υπηρεσιών. Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και δημόσιας υγείας για μετανάστες. Ανάπτυξη εθελοντικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

16 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης Εισηγητής: Γεώργιος Σμέρος


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΕΡΟΣ ΜΑΙΟΣ 2011 Δυνατότητες Ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google