Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο Νηπιαγωγών Σέρρες 4/6.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο Νηπιαγωγών Σέρρες 4/6."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο Νηπιαγωγών Σέρρες 4/6

2 Οι γνώσεις για την εκπαίδευση μαθητών με ΕΕΑ είναι:
α) ελάχιστες β) ικανοποιητικές γ) υψηλές

3 Σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με ΕΕΑ αισθάνομαι:
α) Ανασφαλής β) Τις περισσότερες φορές θα βρω τον τρόπο γ) Έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου

4 Τι είναι; Δεν έχω πολλές γνώσεις για τα παιδιά με ΕΕΑ, αλλά θα προσπαθήσω και θα τα καταφέρω. Οι μαθητές με ΕΕΑ είναι μαθητές που χρειάζονται τη βοήθειά μου… Δεν ξέρω τι ακριβώς να κάνω αλλά θα βρω τον τρόπο να μάθω. Είναι πολύ σπουδαίο να μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά με ΕΕΑ…

5 Τι είναι; Δεν είμαι της ΕΑ, είμαι της τυπικής εκπαίδευσης. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τα παιδιά αυτά, έχω μια ολόκληρη τάξη. Δεν μπαίνω στα χωράφια σας, δεν έχω εκπαιδευτεί… Προτεραιότητες Τι είναι σημαντικό;

6 Τι είναι σημαντικό; Προτεραιότητες

7 Μοντέλα αντιμετώπισης της αναπηρίας
Κοινωνικό οι ανάπηροι καθίστανται ανάπηροι από το κοινωνικό σύστημα που θέτει περιορισμούς στη συμμετοχή τους η αναπηρία δεν είναι αποτέλεσμα της σωματικής παθολογίας αλλά της κοινωνικής οργάνωσης και (γιαυτό) προτείνεται η τυπική εκπαίδευση. «η τύφλωση δεν είναι απλά ένα ελάττωμα, ένα μείον, μία αδυναμία… είναι επίσης μία πηγή εκδήλωσης δυνατοτήτων, ένα συν, μία δύναμη» (Vygotsky) Π.χ. «Είναι ανάπηρος επειδή η πολιτεία δεν του έδωσε τη δυνατότητα πρόσβασης (άρση προκαταλήψεων, αμαξίδιο, ράμπες κλπ) Ιατρικό Η αναπηρία θεωρείται απόρροια οργανικής βλάβης και προτείνεται εκπαίδευση σε ξεχωριστές δομές. Το σώμα θεωρείται ως η κύρια αιτία της αναπηρίας. Κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση της αναπηρίας ανάλογα με τη βλάβη – αναπηρία, π. χ. τύφλωση Π.χ. «Είναι ανάπηρος επειδή δεν μπορεί να κινηθεί»

8 συναφεισ εννοιεσ & εκπαιδευτικα μοντελα με τη σειρα που παρουσιαστηκαν διεθνωσ
1. ενσωμάτωση 2. ένταξη/Integration Βασική ιδέα στην οποία στηρίζονται: ΌΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Κριτική: η ένταξη οδηγεί στην ενσωμάτωση, αλλά υπονοεί ότι τα άτομα χάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους προκειμένου να ενσωματωθούν σε ένα σύνολο, π.χ. στο σχολείο 3. συνεκπαίδευση ή συμπεριληπτική εκπαίδευση/inclusion: η εκπαίδευση για όλους, με & χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

9

10 θεσμικό πλαίσιο Ν. 1566/1985, Σκοπός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 2101/1992, Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού Ν. 3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ν. 4074/2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες... Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 4186/2013, Άρθρο 28 Θέματα Ειδικής Αγωγής Υ.Α /Γ6/2014, Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών

11 δυσκολίες στην καθημερινότητα
Ο μεγάλος αριθμός των παιδιών στη γενική τάξη, αλλά και στο Τ.Ε., που έχει σχέση με την κατανομή του χρόνου που διαθέτει ο δάσκαλος της κανονικής τάξης ανάμεσα στους μαθητές με ειδικές ανάγκες και στα υπόλοιπα παιδιά. Εξεύρεση χρόνου για προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγησης Συγκρούσεις ή διαφορές προσωπικοτήτων, στυλ, αξιών Οι μη καθορισμένοι και αποσαφηνισμένοι ρόλοι μέσα από το νομικό πλαίσιο Η ανεπαρκής επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και τέλος η αντιμετώπιση μια βαθιάς ριζωμένης αντίληψης, όπου τα παιδιά με Ε.Ε.Α ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων έχουν οι ειδικοί παιδαγωγοί και το αντίστροφο

12 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας πετυχημένης συνεργασίας
Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας πετυχημένης συνεργασίας Η άρση της προηγούμενης παρωχημένης αντίληψης όπου τα παιδιά με Ε.Ε.Α ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων έχουν οι ειδικοί παιδαγωγοί και το αντίστροφο Η συνεργασία είναι εθελοντική Η συνεργασία απαιτεί ισοτιμία Η συνεργασία στηρίζεται στην δημιουργία και καθιέρωση κοινών στόχων Η συνεργασία απαιτεί συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων και αίσθημα συνυπευθυνότητας Η συνεργασία απαιτεί μοίρασμα υλικών και μέσων, εμπειριών και γνώσεων, συναισθημάτων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων

13 Σε επίπεδο πρακτικό Συνδιδασκαλία Ευελιξία
Σε επίπεδο πρακτικό Συνδιδασκαλία Ευελιξία Συχνή, σταθερή και αποτελεσματική επικοινωνία Μοίρασμα και έλεγχος των αποφάσεων, των κοινοποιήσεων στους γονείς, των ευθυνών, των αξιολογήσεων.

14 μορφές συνεργασίας-συνδιδασκαλίας 1
Διδασκαλία και Υποστήριξη Ο εκπαιδευτικός γενικής αγωγής διδάσκει, ενώ ο ειδικός παιδαγωγός παρατηρεί, εντοπίζει και υποστηρίζει τα παιδιά που έχουν δυσκολία, προλαμβάνει προβλήματα συμπεριφοράς. Οι ρόλοι εναλλάσσονται Παράλληλη διδασκαλία Ο εκπαιδευτικός Γ.Α και ο Ε.Π. σχεδιάζουν από κοινού τη διδασκαλία και χωρίζουν την τάξη σε ετερογενείς ομάδες με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης.

15 μορφές συνεργασίας-συνδιδασκαλίας 2
μορφές συνεργασίας-συνδιδασκαλίας 2 Σταθμοί διδασκαλίας Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν μαζί διαφορετικές δραστηριότητες για διαφορετικές ετερογενείς ομάδες, σε διαφορετικές γωνιές και υποστηρίζουν διακριτικά την κάθε ομάδα Εναλλακτική διδασκαλία Ο ένας εκπαιδευτικός διδάσκει σε όλη την ομάδα, ενώ άλλος διδάσκει σε μια μικρότερη ομάδα

16 μορφές συνεργασίας-συνδιδασκαλίας 3
μορφές συνεργασίας-συνδιδασκαλίας 3 Συμπληρωματική διδασκαλία Ο εκπαιδευτικός Γ.Α διδάσκει σε όλη την τάξη και ο Ε.Π υποστηρίζει τη διδασκαλία: Διαφοροποιεί δραστηριότητες Τροποποιεί το Α.Π. Ετοιμάζει εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, Υποστηρίζει τους μαθητές να αναπτύξουν προαπαιτούμενες δεξιότητες για την κατάκτηση της γνώσης Οι ρόλοι εναλλάσσονται

17 μορφές συνεργασίας-συνδιδασκαλίας 4
Ομαδική διδασκαλία Οι δύο εκπαιδευτικού συνδιδάσκουν σε ολόκληρη την τάξη. ο ένας μπορεί να παρέμβει, όταν συζητά ό άλλος με τα παιδιά, να εξηγήσει, να διευρύνει, να επεξεργαστεί πιο αναλυτικά ένα θέμα. Και οι δύο εκπαιδευτικοί ενισχύουν τη συζήτηση, το διάλογο, με ανοιχτές ερωτήσεις για να ενθαρρύνουν όλα τα παιδιά για συμμετοχή και ενεργή εμπλοκή, χωρίς διαχωρισμούς Και οι δύο εμπλέκονται σε χειρισμούς συμπεριφορών και πειθαρχίας.

18 μορφές συνεργασίας-συνδιδασκαλίας 5
μορφές συνεργασίας-συνδιδασκαλίας 5 Ευέλικτη ομαδοποίηση Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ομάδες στην τάξη ανάλογα με τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών για επαναληπτικές δραστηριότητες, για καλύτερη κατανόηση, εμπέδωση και αυτονομία

19 Σημαντικά Οι διευθύντριες νηπιαγωγείων με Τμήματα Ένταξης να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία και να μην επιτρέπουν τη φοίτηση μαθητών στο ΤΕ χωρίς εισήγηση του ΚΕΔΔΥ. Μαθητές με εισήγηση για Ειδικό Νηπιαγωγείο δεν πρέπει να εντάσσονται στα ΤΕ, αλλά να γίνεται προσπάθεια απ’ τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου και τους Σχολικούς Συμβούλους(γενικής και ειδικής) για αλλαγή του σχολικού πλαισίου

20 Ιδρυσεις Οι διευθύντριες χωρίς Τμήμα Ένταξης και με πάνω από τρεις εισηγήσεις μαθητών για ΤΕ, μπορούν να εισηγούνται ίδρυση ΤΕ στο νηπιαγωγείο τους, μέσω της οικείας διεύθυνσης. Μεταφορά τμήματος

21 Παραταση φοιτησης μαθητη με ΕΕΑ
Ν4186/ , άρθρο 28 παράγραφος 14 ορίζει: «Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο». ΠΔ200 αρ 7, §7

22 Πως λειτουργει η παραλληλη
Δεν είναι αντικαταστάτης Βοηθός νηπιαγωγού Εναλλάσσονται οι ρόλοι Η ένταξη αφορά και άλλους μαθητές Συνεργασία στην προετοιμασία της διδασκαλίας Απαραίτητες προσαρμογές του αναλυτικού προγράμματος

23 Πρωτοκολλο συνεργασιας
Ευχάριστο κλίμα Υπηρεσιακή πειθαρχία Αλληλοσεβασμός και κατανόηση(η περίπτωση των εκπαιδευτικών ΕΑΕ) Κοινές συναντήσεις Προσαρμογές της ύλης Διαμορφωτική αξιολόγηση

24 Διαχειριση διαλειμματος
Αξιολόγηση-παρατήρηση συμπεριφοράς στη διάρκεια του διαλείμματος Αξιολόγηση ενδιαφερόντων Ανάπτυξη δράσης για διευκόλυνση της αποδοχής Διακριτική και συνεχή επίβλεψη Ανάπτυξη αυτονομίας

25 ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ (Καταγράφεται ό,τι παρατηρήθηκε σχετικά με τη συμπεριφορά του παιδιού, αναγνωρίζοντας: (α) συναισθηματικούς παράγοντες, άγχος, μελαγχολία, χαμηλή αυτοαντίληψη, που παίζουν ρόλο στην οργάνωση ή κατεύθυνση της προβληματικής συμπεριφοράς (β) το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε η συμπεριφορά):

26 Πρωτόκολλο - Βήματα παρέμβασης
Συζήτηση με τους γονείς Στο σύλλογο διδασκόντων Σχολικό σύμβουλο- ΚΕΔΔΥ Ειδικούς

27 Περιεχόμενο παιδοψυχιατρικής αξιολόγησης:
Ο μαθητής παρουσιάζει διαταραχή αυτιστικού φάσματος με ποιοτική απόκλιση στην επικοινωνία και στον λόγο, στην κοινωνική συνδιαλλαγή, στο παιχνίδι και στην οργάνωση και προσαρμογή της συμπεριφοράς. Παρουσιάζει αισθητηριακές ευαισθησίες, απόκλιση στην λεπτή κινητικότητα, περιορισμένα ενδιαφέροντα, υψηλή οπτική αντίληψη, ιδιαίτερες ικανότητες και ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και την μουσική.

28 Σε καθημερινή βάση κατασκευάσαμε και τοποθετήσαμε μέσα στην τάξη οπτικοποιημένο πρόγραμμα που αποτυπώνει τις δραστηριότητες της ημέρας κάθε ώρα ώστε ο μαθητής να είναι ενήμερος για το τι ακολουθεί

29 Σε καθημερινή βάση Επίσης σε καθημερινή βάση καθιερώσαμε με τον μαθητή, προς το τέλος της ημέρας, να συμπληρώνουμε δυο φυλλάδια, ένα για το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας και ένα για τα νέα της ημέρας Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής έμπαινε στην διαδικασία να θυμηθεί τι έχει για την επόμενη μέρα Επιπλέον με τα νέα της ημέρας γνώριζαν και οι γονείς τι κάναμε αλλά και ο ίδιος δεν μπορούσε να μεταφέρει φανταστικά πράγματα στο σπίτι

30 Έτσι χωρίσαμε την ώρα του μαθήματος σε 4 επιμέρους τμήματα και θέσαμε από ένα κίνητρο για την επίτευξη του καθενός. Όταν συμπληρώνονταν το πρώτο κομμάτι του χρόνου ο μαθητής έπαιρνε μια χαρούμενη φατσούλα και κέρδιζε ένα κίνητρο, το οποίο σταδιακά περιορίστηκε και πλέον σήμερα ο χωρισμός αυτός δεν μας χρειάζεται καθόλου. Δραστηριότητες Τελείωσα την δουλειά μου; Δεν τελείωσα την δουλειά μου; Τι θα κερδίσω; Γράφω σωστή ορθογραφία. 1 γλειφιτζούρι! Κάνω καλή και καθαρή ανάγνωση. 1 σοκοφρέτα! Διαβάζω το επόμενο μάθημα. Θα κάνω ένα παζλ! Κάνω τις ασκήσεις στο τετράδιο εργασιών. Θα πάρω ένα σοκολατένιο αυγό!


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο Νηπιαγωγών Σέρρες 4/6."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google