Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Select WORK. Ajax Antigone Electra Oedipus Coloneus Oedipus Tyrannus Philoctetes Trachiniae.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Select WORK. Ajax Antigone Electra Oedipus Coloneus Oedipus Tyrannus Philoctetes Trachiniae."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Select WORK

2 Ajax Antigone Electra Oedipus Coloneus Oedipus Tyrannus Philoctetes Trachiniae

3 Oedipus Tyrannus 2. Select LINE

4 Oedipus Tyrannus ……… 741 ……… 1348 ………

5 OT 741 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔχων τίν’ ἔσχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔχων A ‘aut εἷχε aut ἔχων suspicari licet’ Dawe 1996 τίν’ εἷρπε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔχων Schneidewin 1849; Blaydes 1859, 1904; Herwerden 1866; Tournier 1867; Tourn. – Desrousseaux 1886; Tyrrell 1897; PearsonBlaydes 1859 τίν’ ἔτυχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔχων Hartung 1851; Schn. – Nauck – Bruhn 1897; Masqueray; Milio 1925 τίν’ ἦλθε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔχων Dindorf 1860; Ddf. – Mekler 1885 τίν’ εἷχε φράζ’ ἔτ’· ἦν δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔχων Wolff 1870; Konsis 1901 τίν’ εἷχε φράζ’ ἔτ’ ἦν δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔχων Herwerden 1887 τίν’ εἷχε φράζε, τίνος ἀκμὴν ἥβης ἔχων Nauck (olim); Jebb; Blaydes 1904; obl. Campbell 1907 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα κόμην βέβηκ’ ἔχων Panagiotopoulos 1880 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν Θήβης ὶών Bergk 1858 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν τότ’ ἦλθ’ ἔχων Meineke 1863 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἔβη κιχών Wecklein 1869 (olim) τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἔχων ἔβη Wecklein 1876; Wunder – Wecklein; Schubert; Kuiper τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἦρρησ’ ἔχων Badham (Pl. Euth., X) τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἤμυσ’ ἔχων M. Schmidt 1863 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἔβαιν’ ἔχων Kennedy 1884, 1885 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης τότε Brunck τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης θανών Firnhaber 1849 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης κυρῶν Blaydes 1859 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔτι Kennedy 1874 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἐτῶν Margoliouth 1883 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔφυ Schütz 1890 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης λαχών Danielsson 1918 τίν’ εἷχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης σ’ ἔχων dub. Kamerbeek 1967 Back to line selection

6 Dawe Dawe 1996 738ΟΙ.ὦ Ζεῦ, τί μου δρᾶσαι βεβούλευσαι πέρι; 739ΙΟ.τί δ’ ἐστί σοι τοῦτ’, Οἰδίπους, ἐνθύμιον; 740ΟΙ.μήπω μ’ ἐρώτα· τὸν δὲ Λάιον, φύσιν 741741τίν’ εἷχε, φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔχων. Back to line Back to line selection

7 Blaydes 1859 738ΟΙ.ὦ Ζεῦ, τί δρᾶσαι μου βεβούλευσαι πέρι; 739ΙΟ.τί δ’ ἐστί σοι τοῦτ’, Οἰδίπους, ἐνθύμιον; 740ΟΙ.μή τοι μ᾽ vel μὴ τοῦτ᾽ ἐρώτα· τὸν δὲ Λάιον τότε 741741φύσιν τιν᾽ εἶχε φράζε, τίνα δ᾽ ἥβης ἀκμήν. Back to line Back to line selection

8 Dawe, Roger D. Dawe 1968A note on the codex A of Sophocles, PCPhS 1968 XIV: 5-7 Dawe 1968aEmendations in Sophocles, PCPhS 1968 XIV: 8-18 Dawe 1973Studies on the text of Sophocles, I : The manuscripts and the text; II : The collations; III : Women of Trachis, Antigone, Philoctetes, Oedipus at Colonus: Leiden : Brill, 1978 Dawe 1973aSophocles, Antigone 44 ff., Mnemosyne 1973 XXVI: 127-130 Dawe 1973bA further note on Sophocles, Antigone 44ff., Mnemosyne 1973 XXVI: 137-139 Dawe 1973cSophocles. Electra, 1205-10, PCPhS 1973 XIX: 45-46 Dawe 1988Miscellanea critica, CPh 1988 LXXXII: 97-111 Dawe 1994Conjectures on Oedipus at Colonus, ICS 1994 19: 65-72 Back to line Back to line selection

9 OT 1348 ὡς σ’ ἠθέλησα μηδ’ ἀναγνῶναι ποτ’ ἄν ὡς ἠθέλησα μηδ’ ἀναγνῶναι ποτ’ ἄνO V ac G ὡς σ’ ἠθέλησα μηδ’ ἀναγνῶναι ποτεA D Xr Xs ὡς σ’ ἠθέλησα μηδ’ ἀναγνῶναι non legiturO ~ 1368 κρείσσων γὰρ ἦσθα μηκέτ’ ὢν ἢ ζῶν τυφλός κρείσσων γὰρ οἶσθα μηκέτ’ ὢν ἢ ζῶν τυφλόςC ac Pa ac R, fort. P ac 1348Mss. def. (… ποτε) V OLLGRAFF 1923 Mss. def. (… ποτ’ ἄν) K AMERBEEK 1967 ποτ’ ἄν def. D AWE 1973 μηδέ σ’ ἂν γνῶναί ποτε N EUE 1831 μηδέν’ ἀναγνῶναί ποτε F IRMHABER 1847 μηδαμὰ γνῶναί ποτε D OBREE 1832 μηδάμ’ ἂν γνῶναι ποτε W ECKLEIN 1869 ὡς ἠθέλησ’ ἂν μή σ’ ἀναγνῶναί ποτε W UNDER -W ECKLEIN 1880 5 ὡς ἠθέλησ’ ἂν μηδαμὰ γνῶναί ποτε P LATT 1910 μηδέ νιν γνῶναί ποτε W ECKLEIN 1914 6 ὡς σ’ ἠθέλησ’ ἂν μηδὲν ἂν γνῶναί ποτε B ROADHEAD 1961 ὥς σ’ ἠθέλησ’ ἂν μηδ’ ἀναγνῶναί ποτε E LMSLEY 1811 ὡς ἠθέλησ’ ἂν μηδέ σε γνῶναί (vel μή σ’ ἀναγν.) ποτε B LAYDES 1859 vel ὡς ἤθελον σ’ ἂν μηδαμὰ γνῶναί ποτε B LAYDES 1859 vel ὡς ὤφελόν σε μηδ’ ἀναγνῶναί ποτε (vel μήποτε γνῶναι, τάλαν) B LAYDES 1859 ὡς ἠθέλησ’ ἂν μηδέ σε γνῶναί ποτε (iam antea) B LAYDES 1902 μηδέ σε γνῶναί ποτε B LAYDES 1904 ὡς ἠθέλησα μηδέ σ’ ἂν γνῶναί ποτε D INDORF μηδέ γ’ἂν γνῶναί ποτε H ERMANN 1823 2 1368ἦσθ’ P ORSON Back to line selection


Κατέβασμα ppt "1. Select WORK. Ajax Antigone Electra Oedipus Coloneus Oedipus Tyrannus Philoctetes Trachiniae."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google