Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ CHALKIDA UNTER DER TÜRKISCHEN HERRSCHAFT To κάστρο μας – Unsere Burg.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ CHALKIDA UNTER DER TÜRKISCHEN HERRSCHAFT To κάστρο μας – Unsere Burg."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ CHALKIDA UNTER DER TÜRKISCHEN HERRSCHAFT To κάστρο μας – Unsere Burg

2 Eine Aussicht der Burg

3 Der Eintritt des Museums in der Burg

4 Der Eintritt der Burg

5 Κάστρο Καράμπαμπα στη Χαλκίδα Το κάστρο Καράμπαμπα βρίσκεται στο λόφο της βοιωτικής ακτής σε στρατηγική θέση καθώς ελέγχει το στενό του Ευρίπου και την πόλη της Χαλκίδας. – Die Burg ist von den Türken im Jahr 1684 gebaut worden. Aber von einem Venezianer Architekten namens Gerolimo Galopo gezeichnet. Der Name der Burg ist türkisch Karababa vom Sultan Kara Baba.

6 Geschichte Ο λόφος πιθανότατα οχυρώθηκε για πρώτη φορά κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν είχε οχύρωση στους Βυζαντινούς χρόνους, στη διάρκεια της Βενετοκρατίας καθώς και τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Der Hügel wurde vermutlich zum ersten Mal während der römischen Zeit befestigte, aber es war sicherlich nicht in byzantinischer Zeit befestigte, während der venezianischen Zeit und den ersten Jahrhunderten der osmanischen Herrschaft.

7 Geschichte der Burg Το φρούριο που σώζεται σήμερα οικοδομήθηκε από τους Τούρκους το 1684, με σκοπό την προστασία της Χαλκίδας από τους Βενετούς. Σχεδιάστηκε από τον Βενετό Gerolimo Galopo και η αρχιτεκτονική του είναι περισσότερο Ευρωπαϊκή και λιγότερο Τουρκική. Το φρούριο επιτέλεσε το σκοπό του αφού από την κατασκευή του μέχρι και την παράδοση της Εύβοιας στο Ελληνικό κράτος το 1833 είχε μείνει απόρθητο. Κατά την διάρκεια του Βενετοτουρκικού πολέμου, το 1688, πολιορκήθηκε ανεπιτυχώς από τον Φραγκίσκο Μοροζίνι.

8 Geschichte Η θέση του Κάστρου ταυτίζεται από μερικούς μελετητές με την αρχαία πόλη Κάνηθο, καθώς σώζονται σποραδικά ίχνη κτισμάτων και τάφων, στην επιφάνεια του εδάφους. Η ονομασία του λόφου την περίοδο της κατασκευής του κάστρου ήταν Φούρκα (το όνομα φούρκα που μεταφράζεται σε αγχόνη δηλώνει την χρησιμοποίηση του λόφου κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας ως χώρου απαγχονισμού των καταδικασμένων σε θάνατο). Die Lage des Schlosses wird von einigen Gelehrten mit der antiken Stadt Kanithos als sporadische Spuren erhaltenen Gebäude und Gräber, an der Bodenoberfläche identifiziert. Der Name des Hügels, in der Zeit der Bau des Schlosses war Fourka (in Fourka Name übersetzt zum Galgen gibt die Nutzung des Hügels während der osmanischen Zeit als Platz zum Aufhängen zum Tode verurteilt)..

9 Beschreibung der Form der Burg Το σχήμα του φρουρίου είναι ακανόνιστο και καταλαμβάνει την κορυφή του λόφου. Η μεγαλύτερη διάσταση του είναι 240 μέτρα και η μικρή 54 μέτρα. Η μορφή του προσεγγίζει κυρίως βενετικά πρότυπα, με στενόμακρο περίβολο, προσανατολισμένο από ανατολή προς δύση, με προτείχισμα στη βόρεια πλευρά, τρεις προμαχώνες και έναν μεγάλο πύργο. Αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη έχουν εντοιχιστεί σε αρκετά σημεία του περιβόλου.Στο εσωτερικό του, υπάρχουν δύο ισχυροί πολυγωνικοί προμαχώνες. Die Form der Festung ist unregelmäßig und nimmt die Spitze des Hügels. Der größte Teil ist 240 m und der kürzeste 54 Meter. Seine Form nähert meist venezianische Verhältnisse, mit länglichen Gehäuse, von Osten nach Westen ausgerichtet, mit einem Wall auf der Nordseite, drei Bastionen und einem großen Turm. Alten architektonischen Mitglieder verfügen über integrierte in mehreren Teilen der Fußgängerzone. Im Inneren gibt es zwei mächtigen polygonalen Bastionen.

10 Beschreibung Η είσοδος βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό άκρο το οποίο είναι και το χαμηλότερο του κάστρου, ενώ γύρω της έχουν οικοδομηθεί κτήρια στρατιωτικού χαρακτήρα.. Τα τείχη είναι κατακόρυφα και έχουν ύψος 6 περίπου μέτρα. Στο ανατολικό τμήμα των τειχών υπάρχουν τουφεκιοθυρίδες ενώ πίσω από αυτές υπάρχει διάδρομος για την κίνηση των πολεμιστών. Der Eingang befindet sich am südöstlichen Ende, die die untere der Burg ist, während um ihn herum gebaut sind militärische Gebäude.. Die Wände sind vertikale und eine Höhe von 6 Metern. Im östlichen Teil der Wände sind toufekiothyrides, während hinter ihnen ein Korridor für die Bewegung von Kombattanten.

11 Ο ανατολικός προμαχώνας στις επάλξεις φιλοξενεί δύο ρωσικά κανόνια του 19ου αιώνα ενώ περιλαμβάνει ένα μόνο υπόγειο επιμήκη θολοσκεπή χώρο που πιθανό είναι να χρησιμοποιούταν ως αποθηκευτικός χώρος. Die östlichen Bastion der Burgmauer beherbergt zwei russischen Kanonen aus dem 19. Jahrhundert und umfasst einen einzelnen langgestreckten Gewölbekeller Platz, die wahrscheinlich als Lagerraum genutzt werden soll.

12 Ο δυτικός προμαχώνας είναι ίσως και το πιο ενδιαφέρον από κατασκευαστική άποψη, κομμάτι του κάστρου. Βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του λόφου και ουσιαστικά είναι ένα πολύγωνο κτίσμα με επτά άνισες πλευρές ενώ το πάχος του εξωτερικού τείχους είναι 3,5 μέτρα. Die westliche Bastion ist vielleicht der interessanteste Aspekt der Konstruktion, Teil des Schlosses. Die Burg liegt auf dem höchsten Punkt des Hügels und ist im Wesentlichen ein Polygon Gebäude mit sieben ungleichen Seiten, während die Dicke der Außenwand ist 3,5 Meter.

13 Στο εσωτερικό του υπάρχει ένα ακόμα πολύγωνο κτίσμα το οποίο δημιουργεί ένα διάδρομο τριών περίπου μέτρων. Στον πυρήνα του κτιρίου δημιουργείται ένα κλειστό δωμάτιο το οποίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από δεξαμενή νερού. Σε γενικές γραμμές το σχέδιο του κτίσματος είναι ακανόνιστο όμως η κατασκευή του προμαχώνα αυτού είναι εξαιρετικά επιμελημένη. Im Inneren befindet sich ein weiteres Gebäude, das Polygon einen Korridor von etwa drei Metern schafft. Im Gebäude des Kern entsteht ein geschlossener Raum, der nicht mehr als der Wasserbehälter. Im Allgemeinen wird das Design der Struktur ist unregelmäßig, jedoch ist die Konstruktion dieser Bastion extrem aufwendig.

14 Στον ανατολικό τοίχο του περιβόλου, μεταξύ της πύλης και του ανατολικού πύργου, βρίσκεται κωδωνοστάσιο, κτισμένο στη θέση όπου βρισκόταν η καμπάνα του συναγερμού του φρουρίου. Το μόνο καλά σωζόμενο κτίσμα μέσα στον περίβολο είναι ναός αφιερωμένος στον Προφήτη Ηλία, που χρονολογείται το 1895. Auf der östlichen Wand des Gehäuses, zwischen dem Gateway und dem östlichen Turm, Turmspitze befindet sich an der Stelle, wo die Alarmglocke der Festung stand gebaut. Der einzige gut erhaltene Gebäude auf dem Gelände ist ein Tempel, der dem Propheten Elias gewidmet, aus dem Jahr 1895.

15 Profitis Elias

16

17 Ο δυτικός προμαχώνας λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος όπου εκτίθεται η συλλογή γλυπτών από την περιοχή της Χαλκίδας και την περιοχή του Κάστρου. Η συλλογή των αρχιτεκτονικών γλυπτών περιλαμβάνει απλά αρχιτεκτονικά μέλη, ανάγλυφα από αρχιτεκτονικό διάκοσμο εκκλησιαστικών και κοσμικών κτηρίων, επιγραφές, θυρεούς και ταφικά ανάγλυφα εξαιρετικής τέχνης και ιστορικής σημασίας. Η συλλογή χωρίζεται χρονολογικά στις εξής περιόδους: Παλαιοχριστιανική, Μεσοβυζαντινή, Φράγκικη και Οθωμανική, ενώ επιγραφές φανερώνουν και την ύπαρξη Εβραϊκής κοινότητας.

18 ΠΗΓΕΣ = QUELLEN Διπλωματική εργασία και Υπουργείο Πολιτισμού, Η Αποκάλυψη της Εύβοιας, Αλέξανδρου Καλέμη, Ιούνιος 2000 http://www.eviaportal.gr/euboea_content.asp?ID=2 9737#prettyPhoto http://www.eviaportal.gr/euboea_content.asp?ID=2 9737#prettyPhoto http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=16 30 http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=16 30


Κατέβασμα ppt "H ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ CHALKIDA UNTER DER TÜRKISCHEN HERRSCHAFT To κάστρο μας – Unsere Burg."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google