Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

מה נלמד? מושגים בסיסיים באופציות אסטרטגיות השקעה בסיסיות אסטרטגיות הגנה (ביטוח) מודלים לתמחור אופציות.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "מה נלמד? מושגים בסיסיים באופציות אסטרטגיות השקעה בסיסיות אסטרטגיות הגנה (ביטוח) מודלים לתמחור אופציות."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 מה נלמד? מושגים בסיסיים באופציות אסטרטגיות השקעה בסיסיות אסטרטגיות הגנה (ביטוח) מודלים לתמחור אופציות

2 מושגים בסיסיים מהי אופציה? חוזה בין שני צדדים (רוכש וכותב) המקנה לרוכש זכות (אך לא חובה) לקנות (אופציית רכש) או למכור (אופציית מכר) כמות קבועה של נכס מסוים (נכס הבסיס) למשך תקופת זמן מוגדרת, במחיר קבוע מראש (מחיר מימוש). הכותב מתחייב (אם יידרש ע"י הקונה) למכור (אופציית רכש) או לקנות (אופציית מכר) את נכס הבסיס במועד ובמחיר (מימוש) שנקבעו בחוזה.

3 מושגים בסיסיים מהי אופציית רכש (CALL)? חוזה בין שני צדדים המקנה לרוכש זכות לקנות כמות קבועה של נכס מסוים (נכס הבסיס) למשך תקופת זמן מוגדרת, במחיר קבוע מראש (מחיר מימוש). הכותב מתחייב (אם יידרש) למכור את נכס הבסיס במועד ובמחיר (מימוש) שנקבעו בחוזה.

4 מושגים בסיסיים מהי אופציית מכר PUT))? חוזה בין שני צדדים המקנה לרוכש זכות למכור כמות קבועה של נכס מסוים (נכס הבסיס) למשך תקופת זמן מוגדרת, במחיר קבוע מראש (מחיר מימוש). הכותב מתחייב (אם יידרש) לקנות את נכס הבסיס במועד ובמחיר (מימוש) שנקבעו בחוזה.

5 מושגים בסיסיים מהי הפרמיה? מחיר האופציה בשוק תמורת הזכות שקיבל, משלם רוכש האופציה לכותב האופציה (המוכר) סכום כסף בזמן רכישת האופציה. התשלום הוא חד פעמי ובלתי חוזר ואמור לשקף את הערך הכלכלי של האופציה.

6 מושגים בסיסיים נכס הבסיס הנכס עליו רשומה האופציה. הנכס עשוי להיות סחורה, מניה, מדד מניות, שער ריבית, מטבע ועוד. נכסי בסיס בבורסה בתל אביב היום: מדד ת"א 25, מדד מניות הבנקים, שער יציג של הדולר ושער יציג של האירו.

7 מושגים בסיסיים מכפיל נכס הבסיס מספר הפעמים שנכס הבסיס נכלל באופציה אחת. המכפיל על מדד 25 הוא 100. המכפיל על המט"ח הוא 10,000

8 מושגים בסיסיים מחיר מימוש (E) המחיר שנקבע מראש בו יוכל רוכש האופציה לקנות (או למכור) את נכס הבסיס אם ירצה לממש את האופציה. תאריך מימוש מועד פקיעת חיי האופציה (בסוף חודש בדרך כלל) מנוף האופציה שווי נכס הבסיס מחולק במחיר האופציה

9 מושגים בסיסיים אופן המימוש של האופציה התחשבנות כספית אוטומטית ע"י מסלקת המעו"ף. אין צורך להודיע על הרצון לממש.

10 מושגים בסיסיים אופציה אמריקנית מעניקה לרוכש זכות לממש אותה בכל יום מסחר לאורך חיי האופציה. אופציה אירופאית מעניקה לרוכש זכות לממש אותה רק ביום מימוש ספציפי (כך גם בתל-אביב).

11 דוגמא לקריאת אופציה (23.11.2006) C0900Dec שער 3218 P0900Dec שער 976 מדד המעוף 925, סטיית תקן 19%, ריבית 5.50%

12 דוגמא לקריאת אופציה (23.11.2006) C0900Dec שער 3218 נניח שבמועד הפקיעה המדד יגיע ל- 1000. האופציה תמומש. רוכש האופציה יזוכה ב- 100*(1000-900)=10000 NIS הרווח הנקי של קונה האופציה: 10000-3218=6782 NIS (וזה גם ההפסד נטו של כותב האופציה).

13 דוגמא לקריאת אופציה (23.11.2006) C0900Dec שער 3218 המשך: תשואתו של רוכש האופציה היא: 6782/3218=210.75% לעומתו: קונה מדד 25 באותו פרק זמן שילם 92500 ₪ והרוויח : 100000-92500=7500 NIS ותשואתו: 7500/92500=8.1%

14 דוגמא לקריאת אופציה (23.11.2006) C0900Dec שער 3218 המשך: מסקנה: משקיע ספקולטיבי שצופה עליית המדד, ימנף השקעתו: במקום שישקיע 92500 בקניית המדד יקנה באותו סכום אופציות CALL על המדד (עבור 29 יחידות מדד) 92500/3218=29, ובכך כאמור יקבל תשואה של מעל 210%, במקום להסתפק ב- 8.1%

15 דוגמא לקריאת אופציה (23.11.2006) C0900Dec שער 3218 המשך: אזהרה חמורה הספקולנט יודע שהמנוף פועל גם בכיוון הנגדי. נניח שהמדד ביום הפקיעה יעמוד על 900 או מתחת. לא יתבצע מימוש. המשקיע יפסיד את כל השקעתו (תשואתו -100%). לעומתו רוכש המדד יפסיד באופן מתון יותר. תשואתו: 900/925-1=-2.7%, והוא איננו חייב למכור.

16 דוגמא לקריאת אופציה (23.11.2006) C0900Dec שער 3218 נסמן S שער המדד ביום הפקיעה, X שער המימוש, C מחיר האופציה, מכאן: הרווח מאופציית CALL ניתן בנוסחה: C - Max[100*(S-X), 0] הרווח מאופציית PUT ניתן בנוסחה: C - Max[100*(X-S), 0 ]

17 אסטרטגיות השקעה 1.אסטרטגיות עירומות 2.אסטרטגיות משולבות 3.אסטרטגיות גידור

18 קניה (וכתיבה) של אופציית רכש ללא כיסוי דוגמא: מחיר האופציה =C10, מחיר מימוש X=900

19 רווחמימוש?S(T) -10לא870 -10לא880 -10לא890 -10אדיש900 0כן910 10כן920 20כן930 30כן940 40כן950 - C Max[(S-X), 0]

20 רווח S(T) 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 0 870880890900910920930940950960 קניה long (צפי לעליה במחיר נכס הבסיס) כתיבה short (צפי לירידה במחיר נכס הבסיס)

21 קניה וכתיבה של אופציית מכר ללא כיסוי דוגמא: מחיר האופציה =C10, מחיר מימוש X=900

22 רווחמימוש?S(T) 20כן870 10כן880 0כן890 -10אדיש900 -10לא910 -10לא920 -10לא930 -10לא940 -10לא950 - c Max[(X-S), 0]

23 רווח S(T) 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 0 870880890900910920930940950960 קניה long (צפי לירידה במחיר נכס הבסיס) כתיבה short (צפי לעליה במחיר נכס הבסיס)

24 קנית אוכף Long Straddle קניה בו זמנית של אופציית PUT ואופציית CALL על אותו נכס בסיס. תאריך פקיעה ומחיר מימוש זהים דוגמא: מחיר מימוש X=900 מחיר אופציית CALL הוא C=10 מחיר אופציית PUT הוא P=5

25 Put TotalCallS(T) 25 15-10870 15 5-10880 5 -5-10890 -5 -15-10900 -5 -50910 -5 510920 -5 1520930 -5 2530940 -5 3540950

26 רווח S(T) 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 0 870880890900910920930940950960 קניה long (צפי לעליה בתנודתיות נכס הבסיס מבלי לצפות את כיוון השינוי) כתיבה short (צפי ליציבות מחיר נכס הבסיס)

27 רווח S(T) 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 0 870880890900910920930940950960 קניה long (צפי לשינוי חד במחיר נכס הבסיס, אך לא נתן לצפות את כיוון השינוי) כתיבה short (צפי ליציבות במחיר נכס הבסיס)

28 אסטרטגיית הגנה קניית נכס הבסיס (נניח שמחירו 900 – מדד המעו"ף) קניית אופציית מכר PUT על נכס הבסיס (נניח במחיר מימוש 900). מחיר האופציה 20.

29 אסטרטגיית הגנה: נכס הבסיס + Put רווח נקי רווח מאופ' Max (900-s, 0) -20 רווח מנכס הבסיס S-900 לממש אופ' ? שער S -2010-30כן870 -200 כן880 -20-10 כן890 -20 0אדיש900 -10-2010לא910 0-2020לא920 10-2030לא930 20-2040לא940 30-2050לא950

30 רווח S(T) 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 0 870880890900910920930940950960 קניית נכס הבסיס + קניית אופציית PUT על נכס הבסיס אסטרטגיה זו שקולה לקניית נכס חסר סיכון (מק"מ) + קניית אופציית CALL

31 רווח S(T) 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 0 870880890900910920930940950960 אג ב קניית Call מכירת 2 Call ג>ב>א (כאשר מחיר נכס הבסיס הוא ב והצפי ליציבות במחיר ב)

32 רווח S(T) 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 0 870880890900910920930940950960 א ב ג מכירת Call קניית 2 Call מכירת Call (צפי לשינוי חד במחיר נכס הבסיס (ב) אך לא ניתן לצפות את כיוונו (ירידה או עליה))

33 רווח S(T) 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 0 870880890900910920930940950960 א ב קניית Call מכירת Call (צפי שהסיכוי לעליה גבוה מהסיכוי לירידה. ציפייה אופטימית המלווה בחשש להתבדות)

34 רווח S(T) 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40 0 870880890900910920930940950960 א בקנייתPut מכירתPut (צפי שהסיכוי לירידה גבוה מהסיכוי לעליה. ציפייה פסימית המלווה בחשש להתבדות)

35 כיצד נקבע מחיר האופציה? הפרמיה או מחיר האופציה אמורים לשקף את השווי הכלכלי הגלום באופציה. הערך הכלכלי מושפע מהגורמים: מחיר השוק של הנכס מחיר המימוש הזמן עד לפקיעה שער הריבית סיכון נכס הבסיס (עוד נדון במודלים לתמחור אופציות)

36 כיצד נקבע מחיר האופציה? מחיר האופציה מורכב מהערך הפנימי ומערך הזמן הערך הפנימי של האופציה הוא ההפרש הכספי הנובע ממימוש מידי של האופציה-גם אם לא ניתן למימוש מידי (באופן תיאורטי)

37 (המשך) הערך הפנימי של האופציה באופציית רכש: מחיר הנכס פחות מחיר המימוש באופציית מכר: מחיר המימוש פחות מחיר הנכס הערך הפנימי הוא תמיד אי-שלילי, היות ולרוכש האופציה זכות אשר תמומש אך ורק אם הערך הפנימי איננו נמוך מאפס.

38 סיווג האופציות על פי הערך הפנימי בתוך הכסף IN THE MONEY עמוק בתוך הכסף DEEP IN THE MONEY בכסף AT THE MONEY מחוץ לכסף OUT OF THE MONEY

39 ערך הזמן הערך הנוסף שיש לאופציה מעבר לערך הפנימי משקף את ציפיות המשקיעים לשינויים צפויים במחיר נכס הבסיס ערך הזמן מורכב מגורם התנודתיות ומגורם הריבית במשק

40 S מחיר נכס הבסיס X מחיר המימוש r ריבית חסרת סיכון t הזמן עד למועד הפקיעה σ סטיית תקן נכס הבסיס N(d) ההסתברות המצטברת בהתפלגות הנורמאלית עד לערך d C(X) מחיר אופציית CALL P(X) מחיר אופציית PUT

41 C(X)=S*N(d 1 )-X*e *N(d 2 ) P(X)= X*e *N(-d 2 )- S*N(-d 1 ) d 1 =[Ln(s/x)+(r+0.5σ²)*t]/(σ*√t) d 2 =d 1 - σ*√t הערה: N(d 1 ) =1-(N(-d 1 N(d 2 ) =1-(N(-d 2 -rt

42 בשיווי משקל אופציית מכר ואופציית רכש עם אותו מחיר מימוש, הכתובות על אותו נכס בסיס ובעלות אותו מועד פקיעה, מקיימות את הקשר הבא: P(X)+S=C(X)+ X*e מחיר אופציית מכר ועוד מחיר נכס הבסיס שווה למחיר אופציית רכש ועוד פיקדון בגובה הערך הנוכחי של מחיר המימוש. -rt

43 Put(X)Call(X)עליה במשתנה -+S דלתא +-X ++T תיטא ++σ ויגא r רו + -

44 מחיר האופציה אמור לשקף את שוויה הכלכלי. צפויים שני מצבי טבע. לדוגמא: מחיר של מניה עשוי לעלות ב- 20% או לרדת ב- 15%. הרעיון הוא לבנות תיק המורכב ממניות (A) ואגרות חוב (B) חסרות סיכון ששוויו זהה לתקבול הנגזר ממימוש האופציה. (המודל מחקה את התקבולים של האופציה ע"י תיק שמורכב ממניות ומאגרות חוב (חסרות סיכון)). עלות תיק החיקוי = מחיר האופציה.

45 A מספר המניות בתיק ו- B מספר אגרות חוב. עבור אופציית רכש :CALL A>0 (קניית מניות LONG) ו- B<0 (מכירת אג"ח SHORT - לווה) עבור אופציית מכר PUT A<0 (מכירת מניות בחסר SHORT) ו- B>0 (קניית אג"ח LONG- מלווה) דוגמא

46 אופציות לעובדים אופציות מסוג CALL מדוע מחלקים אופציות לעובדים בעיות אתיות הקשורות למתן אופציות למנהלים: אופציות ב\בתוך\מחוץ לכסף, מועדי מתן האופציות, Backdating, Spring Loading, מועדי מימוש מול דיווח לרשויות המס, רשימות פיקטיביות של עובדים התייחסות הרגולאטור לפרצות

47 שישים שניות על...

48 פיקדונות מובנים הבנקים שאולצו למכור, בעקבות רפורמת בכר את קרנות הנאמנות וקופות הגמל, משווקים לאחרונה במרץ "פקדונות מובנים" ("סטרקצ'רים") מסוגים שונים. ה"פקדון המובנה" הוא פקדון בו מוותר הלקוח על קבלת הריבית, בתמורה לאפשרות קבלת תשואה גבוהה יותר. הפקדונות המובנים צמודים למדדים שונים: מדדי המניות בארץ ובעולם, שערי מטבעות זרים, סחורות וכיו"ב.

49 דוגמאות לפקדונות מובנים פקדון מוצמד לסל מניות, שמורכב ממספר בורסות בעולם. לדוגמא: מדד המניות הגדולות באוסטרליה בשילוב עם מדד המניות במזרח אירופה. פקדונות הנותנים מענק כפונקציה של עליית או ירידת מטבעות שונים כגון: הדולר, האירו, או מטבעות "אקזוטיים" כמו: הדולר הטיוואני והרופיה ההודית. חלק מהפקדונות המובנים שנפדו לאחרונה הניבו תשואות גבוהות, ואולם יש להניח שהסיכוי שהעליות החדות בשווקי המניות בעולם (בייחוד אלו ה"מתעוררים") בשנים האחרונות יחזרו – הוא קטן.

50 החסרונות בפיקדונות המובנים בהשקעה בפקדונות מובנים ישנם מספר חסרונות: אמנם קרן ההפקדה מובטחת בתום תקופת הפיקדון, אבל מדובר בסכום הנומינלי בלבד, ללא ריבית והצמדה ככל שתקופת הפקדון ארוכה יותר, וכלל ששיעור הריבית המוצעת במשק גבוה יותר – כך ההפסד האלטרנטיבי בהפקדה ללא ריבית והצמדה גם הוא גדול יותר. חלק מהפקדונות המובנים כרוכים גם בסיכוני מטבע: כאשר הפקדון מבטיח את הקרן כשהיא צמודה למטבע זר, שאז קיים לסיכון של פיחות המטבע ביחס לשקל. בחלק מהפקדונות המענק המובטח הוא אינו פונקציה ישירה של העלייה במדד מ"נקודה לנקודה", אלא מתבסס על ממוצע דגימות תקופתי.

51 הסכם בין שני צדדים למסירה עתידית (קנייה או מכירה) של סחורה או נכס. בהסכם נקבע מראש מהו נכס הבסיס, כמותו, איכותו, מועד ביצוע העסקה והמחיר בו תבוצע העסקה. ביום חתימת ההסכם לא מבוצעת העברה פיסית של מזומנים או סחורה בין הצדדים (אך נדרשים בטחונות). מוכר החוזה מתחייב לספק את הנכס במועד שנקבע. הקונה מתחייב לקבל את הנכס ולשלם את המחיר שנקבע מראש בחוזה. שימושים: השקעות ספקולטיביות, הגנות (גידור סיכונים), הגנות צולבות, עסקאות ארביטראז'

52 מחיר הנכס רווח צפי לעלייה במחיר נכס הבסיס דוגמא: מחיר הזהב היום (ספוט) הוא 585 $ לאונקיה. בשוק נסחר חוזה עתידי על הזהב לעוד שלושה חודשים במחיר מימוש (פורוורד) של 590 $ לאונקיה. גד צופה לעלייה חזקה יותר במחירי הזהב. הוא מחליט לקנות חוזה עתידי על הזהב.

53 מחיר הנכס רווח צפי לירידה במחיר נכס הבסיס דוגמא: בשוק נסחר חוזה עתידי על מדד מניות הנדל"ן הפוקע בעוד חצי שנה. שער הספוט הוא 3543 ושער הפורוורד הוא 3550. רן צופה ירידה תלולה במחירי המניות הכלולות במדד. לכן הוא מחליט למכור חוזה עתידי על מדד מניות הנדל"ן.

54 מחיר הנכס רווח קונה מוכר

55

56 חוזה עתידיFutureForward מקום מסחרבורסות בעולם חדרי עסקאות בנקים OTC הנכס הנסחר סחורות, בקר, מטבעות, ניירות ערך בעיקר מט"ח פרטי החוזהסטנדרטים וקבועיםנקבעים בין הצדדים צורת מסירהכספית \ פיזיתפיזית \ כספית מנגנון סליקהMark to marketבתום החוזה בטחונות נקבעים בבורסהכ- 10% מגובה העסקה פוזיציית קונה-מוכרShort-Long

57 נכס הבסיסאג"ח רעיונית עם קופון 6% שנתי מתוך סל של אג"ח הניתנות למסירה כלהלן סל אג"חכמות רשומה מעל 5 מיליארד ₪ ע"נ תקופה לפדיון בטווח בינוני 3-6 שנים ובטווח ארוך 6-11 שנים מכפיל חוזה100,000 ₪ ע"נ תקופת חוזה3, 6, 9, 12 חודשים מנגנון סליקההתחשבנות יומית MTM, ביום המסירה סליקה פיזית של אג"ח CTD תמחור החוזה מבוסס על מניעת אפשרות לארביטראז' בין רכישת אג"ח ממונפת באמצעות הלוואה או חוזה עתידי על אותה אג"ח

58 1.השקעה ספקולטיבית אם אתה צופה עליה בתשואה תמכור חוזה עתידי על אג"ח שחר אם אתה צופה ירידה בתשואה תקנה חוזה עתידי על אג"ח שחר 2. גידור סיכונים משקיע בעל פוזיציה כלשהי באיגרות חוב חשוף לשינויים בתשואות ועשוי להשתמש בחוזה עתידי על אג"ח שחר על מנת לגדר את סיכון הריבית 3. עסקאות ארביטראז'

59 אסטרטגיות הגנה על המטבע דוגמא 1 כל הוצאותיך בשקלים. כל הכנסותיך מארצות הברית. ההוצאה וההכנסה הקרובות בעוד חצי שנה. אתה מעוניין לגדר את הסיכון. א. לאיזה סיכון אתה חשוף? ב. איזו פוזיציה תחנוך?

60 אסטרטגיות הגנה על המטבע דוגמא 2 בעוד שלושה חודשים תזדקק ל- 100 אלף יורו לקניות חומרי גלם מאירופה. אתה מעוניין לגדר את הסיכון. א. לאיזה סיכון אתה חשוף? ב. איזו פוזיציה תחנוך?

61 כיצד נקבע מחיר ה- Forward ? שער ה- Forward מורכב מהשער הנוכחי השורר בשוק – Spot, ומהפרש הריביות של צמד המטבעות לתקופת הזמן עד לתאריך המוסכם. FWD = S*(1+r*t)/(1+R*t) דוגמא


Κατέβασμα ppt "מה נלמד? מושגים בסיסיים באופציות אסטרטגיות השקעה בסיסיות אסטרטגיות הגנה (ביטוח) מודלים לתמחור אופציות."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google