Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ניתוח תחבירי (Parsing) - המשך. 2 שיפורים לאלגוריתם LR(0)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ניתוח תחבירי (Parsing) - המשך. 2 שיפורים לאלגוריתם LR(0)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ניתוח תחבירי (Parsing) - המשך

2 2 שיפורים לאלגוריתם LR(0)

3 3 תזכורת : אלגוריתם LR(k) אלגוריתם LR(k) הוא אלגוריתם : bottom-up, מבוסס טבלאות, סורק את הקלט משמאל (L) לימין, מניב את הגזירה הימנית (R) ביותר, וזקוק ל -lookahead בגודל k. המקרה הפשוט ביותר הוא אלגוריתם LR(0).

4 4 אלגוריתם LR(0) מחסנית Parser קלט פלט טבלת פעולות טבלת goto

5 5 דקדוק פשוט לדוגמא... נשתמש בדקדוק הבא לצורך הדגמה : E → 1 E E → 1 מורחב וממוספר : (0) S → E (1) E → 1 E (2) E → 1

6 6 מכונת המצבים מצב 0 (התחלתי) clos({S → ∙ E}) = {S → ∙ E, E → ∙ 1 E, E → ∙ 1} מצב 1 clos({E → 1 ∙ E, E → 1 ∙}) = {E → 1 ∙ E, E → 1 ∙, E → ∙ 1 E, E → ∙ 1} 1 מצב 2 clos({S → E ∙}) = {S → E ∙} מצב 3 clos({E → 1 E ∙}) = {E → 1 E ∙} E E E$1 210 311 2 3 1 (0) S → E (1) E → 1 E (2) E → 1

7 7 בניית טבלאות action ו -goto מתחילים מטבלת המעברים...

8 8 בניית טבלאות action ו -goto goto פעולות E$1 210 311 2 3 מתחילים מטבלת המעברים. מוסיפים acc במקום המתאים...

9 9 בניית טבלאות action ו -goto goto פעולות E$1 210 311 acc2 3 מתחילים מטבלת המעברים. מוסיפים acc במקום המתאים. כל מעבר על - סמך אסימון הופך לפעולת shift...

10 10 בניית טבלאות action ו -goto מתחילים מטבלת המעברים. מוסיפים acc במקום המתאים. כל מעבר על - סמך אסימון הופך לפעולת shift. לכל מצב עם פריט A → α ∙, מוסיפים reduce מתאים לכל השורה... goto פעולות E$1 2s10 3 1 acc2 3

11 11 בניית טבלאות action ו -goto מתחילים מטבלת המעברים. מוסיפים acc במקום המתאים. כל מעבר על - סמך אסימון הופך לפעולת shift. לכל מצב עם פריט A→α∙ מוסיפים reduce מתאים לכל השורה. מזהים קונפליקט. goto פעולות E$1 2s10 3r2r2/s11 acc2 r1 3

12 12 ממה נובע הקונפליקט ? הקונפליקט קיים כשהמכונה במצב 1 וקיים האסימון 1 בקלט. מצב 1 כולל את הפריטים : E → 1 ∙ E, E → 1 ∙, E → ∙ 1 E, E → ∙ 1 אם במצב 1 רואים אסימון 1 בקלט, מבצעים shift ומתקדמים עם הפריטים E→∙1E, E→∙1 למצב הכולל פריטים E→1∙,E→1∙E. זהו בעצם חזרה למצב 1. לא, רגע. בלי שום קשר לקלט, כשאנחנו במצב 1, מבצעים reduce לכלל הגזירה E → 1 בגלל הפריט E→1∙.

13 13 המגבלה של LR(0) LR(0) לא יכול להכריע בין שני המצבים. אבל לנו די פשוט לקבל החלטה : אחרי E לא יכול לבוא האסימון 1. במילים אחרות : 1 ∉ follow(E). לכן, אם יש 1 בהמשך הקלט, ברור שלא צריך לגזור E. במילים אחרות, מבצעים shift ולא reduce.

14 14 תיקון פשוט ל -LR(0) נתקן את LR(0) כך : צעד ה -reduce המקורי בבניית הטבלה : לכל מצב עם פריט ∙A → α, מוסיפים reduce מתאים לכל השורה. הופך להיות : לכל מצב עם פריט ∙A → α, מוסיפים reduce מתאים בשורה זו, לכל עמודה שהאסימון שבראשה שייך ל -follow(A).

15 15 Simple LR(1) האלגוריתם המשופר נקרא Simple LR(1) בקיצור : SLR(1), ועוד יותר בקיצור : SLR. יכול לזהות יותר שפות מ -LR(0) ללא קונפליקטים.... אבל עדיין לא מספיק חזק עבור מרבית שפות התכנות.

16 16 עוד דוגמא נתבונן בדקדוק ( החד - משמעי ) הבא : (0) S’ → S (1) S → L = R (2) S → R (3) L → * R (4) L → id (5) R → L ( ניתן לחשוב עליו כעל דקדוק להשמות בשפת C, כאשר L ו -R הם l-value ו -r-value, בהתאמה. הוסיפו R→EXPR להשלמת התמונה ).

17 17 מכונת המצבים מצב 0 S’ → ∙ S S → ∙ L = R S → ∙ R L → ∙ * R L → ∙ id R → ∙ L מצב 1 S’ → S ∙ מצב 2 S → L ∙ = R R → L ∙ מצב 3 S → R ∙ מצב 4 L → * ∙ R R → ∙ L L → ∙ * R L → ∙ id מצב 5 L → id ∙ מצב 6 S → L = ∙ R R → ∙ L L → ∙ * R L → ∙ id מצב 7 L → * R ∙ מצב 8 R → L ∙ מצב 9 S → L = R ∙ S L R id * = R * R L * L

18 18 הקונפליקט נתבונן במצב 2: אם יש = בקלט, ניתן לבצע shift 6. לעבור מפריט S → L ∙ = R לפריט S → L = ∙ R. אבל ניתן גם לבצע reduce לפי כלל גזירה 5: R → L. קונפליקט shift/reduce. האסימון = נמצא ב -follow(R) ( לאור S → L = R → * R = R ), ולכן הקונפליקט קיים גם ב -SLR(1). מצב 2 S → L ∙ = R R → L ∙ מצב 6 =

19 19 איך מתגברים על הקונפליקט ? הבעיה היא ש -SLR מתייחס ל -follow האפשרי המשתנה שיתקבל לאחר ה -reduce בלבד, ומתעלם משאר המחסנית. אם בראש המחסנית נמצא הסמל α, וקיים כלל A→α, SLR בודק את follow(A) מול האסימון שבקלט.  (" ראש המחסנית " בדיון זה מתייחס לסמלים שבמחסנית ומתעלם מהמצבים שבה ). אבל אולי בהמשך המחסנית, מעבר ל -α, נמצאים סמלים שעומדים בסתירה לאסימון שבקלט ? למשל, אם שני הסמלים שבראש המחסנית הם βα, ואסימון הקלט לא שייך ל -follow(βA)? follow(βA)  follow(A)

20 20 איך מתגברים על הקונפליקט ? בדוגמא שלנו, אפשר להגיע למצב 2 רק ישירות ממצב 0: כלומר ההקשר לביצוע reduce לפי R→L במצב 2, הוא הגזירות S → R → L; מכאן שנצפה לראות $ בקלט, לא =. ) אין תבנית המתחילה ב -... = R; אם נבצע reduce נתקע עם =.) זאת בהשוואה לביצוע reduce לפי R→L במצב 8, הנובע מהגזירות S → L = R →…, שאז נצפה גם ל -$ וגם ל - =. מצב 2 S → L ∙ = R R → L ∙ L מצב 0

21 21 אלגוריתם Canonical LR (CLR) הרעיון : לפרק את המצבים של LR(0) למצבים " עדינים " יותר, המכילים גם lookahead. לשם כך נגדיר מהו פריט LR(1), ונגדיר את פונקצית הסגור עבור פריטי LR(1). מעבר לכך, שאר האלגוריתם נותר ללא שינוי.

22 22 פריט LR(1) הגדרה : פריט LR(1) מורכב מזוג סדור : פריט LR(0) ואסימון ( או סימן סוף הקלט, $). מכלל גזירה עם n רכיבים מצד ימין, בדקדוק בו קיימים t אסימונים, ניתן לקבל (n+1)·(t+1) פריטי LR(1). למשל מהכלל L → id מהדקדוק הקודם נקבל 8 פריטי LR(1): [L → ∙ id, *] [L → ∙ id, =] [L → ∙ id, id] [L → ∙ id, $] [L → id ∙, *] [L → id ∙, =] [L → id ∙, id] [L → id ∙, $]

23 23 מה משמעותו של פריט LR(1)? גם הפעם, פריט מסמל את מצבו של ה -parser. משמעותו : זיהינו את מה שנמצא משמאל לנקודה ; אנו מצפים כעת למצוא את מה שנמצא מימין לה, ולאחר מכאן את האסימון המצורף לפריט. למשל, הפריט : [S→ L ∙ = R, id] פירושו : פגשנו L, אנו מצפים ל - = ולאחר מכן ל - R ( כלומר, סדרה הנגזרת מ -R), ואח " כ ל - id.

24 24 סגור של פריטי LR(1) הגדרה : קבוצת הסגור של קבוצת פריטי LR(1): קבוצת פריטי LR(1) שבה, עבור כל פריט LR(1) מהצורה [A → α∙Bβ, a] בקבוצת הסגור, ועבור כל כלל מהצורה B→δ וכל אסימון b בדקדוק ( כולל $), כך ש - b  FIRST(βa), גם הפריט [B → ∙δ, b] נמצא בקבוצת הסגור. המצב הראשון מתקבל מסגור של הפריט [S’→ ∙S, $]

25 25 בניית הטבלאות כמו ב -SLR, מתחילים מטבלת המעברים של האוטומט. הופכים כל מעבר בעמודה של אסימון לפעולת shift. עמודות המשתנים הן טבלת ה -goto. ה -acc מושם בעמודת $, בשורה של כללים המכילים את הפריט [S’ → S∙, $]. עבור כל מצב המכיל פריט מהצורה [A → α∙,a], וכלל A→α שמספרו m (m>0), שמים reduce m בשורה של מצב זה, בעמודה של אסימון a.

26 26 למשל, עבור דקדוק הדוגמא שלנו... טבלת goto טבלת הפעולות LRS$=*id 231s4s50 acc1 r5s62 r23 87s4s54 r4 5 912s10s116 r3 7 r5 8 9 913s10s1110 r411 r112 r313

27 27 כדאי להבין... מדוע יש יותר מצבים ב -CLR לעומת SLR? איך נראה CLR(k) עבור k>1? האם כל דקדוק חד - משמעי חסר - הקשר ניתן לניתוח ע " י מנתח CLR(k)?


Κατέβασμα ppt "1 ניתוח תחבירי (Parsing) - המשך. 2 שיפורים לאלגוריתם LR(0)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google