Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

מודלים אלה יצרו תנודתיות : דועכת מחזורית כאוטית תנודתיות דמוגרפית מיוצרת ע " י המודל הבסיסי של גידול לא מוגבל ונטול סביבה כשהוא משופר ע " י – הגבלה תלוית.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "מודלים אלה יצרו תנודתיות : דועכת מחזורית כאוטית תנודתיות דמוגרפית מיוצרת ע " י המודל הבסיסי של גידול לא מוגבל ונטול סביבה כשהוא משופר ע " י – הגבלה תלוית."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 מודלים אלה יצרו תנודתיות : דועכת מחזורית כאוטית תנודתיות דמוגרפית מיוצרת ע " י המודל הבסיסי של גידול לא מוגבל ונטול סביבה כשהוא משופר ע " י – הגבלה תלוית - צפיפות עונתיות וגידול בדיד תגובה לצפיפות בפיגור תמותות וילודות תלויות - גיל על דינמיקה דמוגרפית עשירה זו מתווספת תנודתיות סביבתית התנודתיות הסביבתית אינה כאוטית, אלא סטוכסטית = אקראית עבור כל מצב סביבתי אקראי יהיה ל - r ערך משלו ה – r של האוכלוסיה הוא ממוצע הערכים הללו מתוך השונות סביבו נדגמים ערכים לצורך הדמיית המודל

2 מימדי התנודתיות האוכלוסיתית תלויים : בעוצמת הגורם הסביבתי האקראי בתדירות הגורם הסביבתי האקראי גורמים סביבתיים אקראיים קובעים את חשיבותם היחסית של הפרמטרים הדמוגרפיים בדינמיקה של האוכלוסיה תדירות גבוהה של קטסטרופות בעוצמה חזקה מקטינה את האוכלוסיה לצפיפויות רחוקות מכושר הנשיאה, ולכן - מאפשרת לאוכלוסיה לממש תדירות את ה – r שלה בתדירות נמוכה של קטסטרופות - האוכלוסיה בדרך כלל בצפיפויות ליד כשר הנשיאה, K ולכן – בתנאי תחרות מתמידים מכאן – חשיבות הפרמטרים r ו- K תחת השפעת סביבה אקראית המתבטאת במיקום הנפוץ של האוכלוסיה על ציר הזמן של העקומה הלוגיסטית r K

3 סלקצית r וסלקצית K משאב ייצור צאצאים המנצח בתחרות והנברר - זה שהגנים שלו משתלטים שרידת צאצאים אסטרטג r אסטרטג K איך מנצלים משאבים על מנת להגדיל שרידה ?

4 שרידה כושר תחרותי להגדלת החלק במשאבים עמידות כנגד טורפים מוכנות למחסור עמידות כנגד קטסטרופות עמידות כנגד תנודות אקלים צבירת נסיון קבלת " חונכות " איך משיגים זאת ? גוף גדול חיים ארוכים משאבים לו " ז קודם שרידה אח " כ רביה  דחיית גיל הרביה

5 Σxl x b x lxbxlxbx bxbx lxlx x 0001.00 0.5 1 1 2.41.230.42 1.20.420.23 2.1 Σl x b x - קצב ה ריבוי נטו R O 4.1 Σxl x b x – המספר הצפוי של לידות משוקלל בגיל Nx 100 50 40 20 גיל תחילת הרביה והקשר שלו לגידול א. Nx– קוהורטה וקורותיה = שרידתה ( קוהורטה – כל הנולדים באותה שנה ) במינים חד - שנתיים, היינו ללא חפיפת דורות Ro - פי כמה השתנתה האוכלוסיה במספריה מדור לדור ב. Nx – התפלגות גילים של שנה מסוימת, משוחזרת על פי גיל מוות ידוע Ro: א. מס ' הפרטים השורדים שיצר פרט אחד במהלך חייו ב. פי כמה השתנתה האוכלוסיה מדור לדור, גם כאשר הדורות חופפים לעמודת Nx שתי אפשרויות : מעקב אחר שרידת קוהורטה במינים עם חפיפת דורות קשה יותר. ניתן לשחזר מעקב כזה, ואז –

6 קרוב טוב ל – T – הגיל הממוצע בו נקבה מתרבה מספר צאצאים הנוצר בגיל 1 – l 1 b 1 מספר צאצאים הנוצר בגיל 2 – l 2 b 2 גיל הרביה הממוצע הוא - הסכום  xl x b x, מחולק בסכום הצאצאים שנוצרו במהלך החיים (לאורך כל הגילים) גיל הרביה - אורך הדור ליולד פעם בחיים – משך הזמן מלידת הורה ללידת צאצאו ( בדרך כלל אז גם מת ההורה, כך שאורך הדור = אורך החיים ) ליולד במשך תקופה - משך הזמן מלידת הורה ללידת צאצאו " הממוצע " אורך הדור, T, מבוטא ביחידות זמן של גיל, x l x מספר השורדים מגיל 0 לגיל x b x מספר הנולדים לבני גיל x Σl x b x קצב הריבוי נטו, שעור התחלופה – R 0

7 אורך הדור וקצב הגידול ראה שקף קודם xl x b x lxbxlxbx bxbx lxlx x 0001.00 0.5 1 1 2.41.230.42 1.20.420.23 2.1 Σl x b x - קצב ה ריבוי נטו R O 4.1 Σxl x b x – המספר הצפוי של לידות משוקלל בגיל כך או כך חושב lx. כיצד מחושב בקירוב r a?

8 הקטנת המונה מקטינה את r הגדלת T מקטינה את r מה עדיף למיתון גידול? הקטנת שעור תחלופה? הגדלת אורך הדור? R0R0 4 3 T 20 r 0.069 0.055 4 25 0.055 אסטרטגיות מהלך חיים ואורך הדור 4 26 0.053

9 סלקצית r וסלקצית K משאב ייצור צאצאים המנצח בתחרות והנברר - זה שהגנים שלו משתלטים שרידת צאצאים אסטרטג r אסטרטג K מה ההבדל בין הסביבות הבוררות ? מימדי יציבותן

10 אסטרטג r לא יצטרך להתחרות ישקיע בצאצאים מוקדם ככל האפשר אסטרטג K קודם יהפוך המשאב לגופו אח " כ יהפכו לצאצאים אורך חיים קצר ילודה גבוהה גוף קטן רביה מוקדמת אריכות ימים ילודה נמוכה גוף גדול רביה מאוחרת סביבה יציבה בוררת אסטרטגי – K סביבה מרובת תנודות חריפות בוררת אסטרטגי – r אסטרטגית r אסטרטגית K t N K r K רצף r-K

11 מינים אסטרטג. מהלך החיים אורך חייםארוךקצר התפתחותאיטיתמהירה בגרותמאוחרתמוקדמת השקעה הורית רבהמעטה הבדלי ם בגודל גוף הבדלי ם ביציבו ת הסביב ה פיל נברן ציקדת 19 השנים זבוב תסיסה אלון מצוי אורן ירושלים יסעור שחרור כן לא ? עד כאן התאוריה. ומה המציאות ?

12 יסעור קכלי גיל רביה ראשונה 3-4 שנים שנה אחת גודל תטולה ביצה אחת 3-4 ביצים מספר תטולות בשנה 1 2 גיל מירבי 30-40 ש ' 3-4 שנים ים יבשה יציבות ? סביבות שונות לאו דווקא ביציבותן פתרונות שונים בהקצאת משאבים


Κατέβασμα ppt "מודלים אלה יצרו תנודתיות : דועכת מחזורית כאוטית תנודתיות דמוגרפית מיוצרת ע " י המודל הבסיסי של גידול לא מוגבל ונטול סביבה כשהוא משופר ע " י – הגבלה תלוית."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google