Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας Σχεδιασμός και Εφαρμογή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας Σχεδιασμός και Εφαρμογή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας Σχεδιασμός και Εφαρμογή Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στο πλαίσιο ενός Θαλάσσιου Κτηματολογίου για την Ελλάδα Αρβανίτης Α. Δαδάλα Χ. Δημητρούλη Μ. Ζωγραφιστός Δ. Ιωάννου Α. Στεφανίδης Κ. Θεσσαλονίκη 26-28 Σεπτεμβρίου 2014

2 Ανθρωπογενείς δραστηριότητες & βιωσιμότητα θαλάσσιου χώρου ΣΤΟΧΟΣ: η βιώσιμη ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου απαίτηση για ολοκληρωμένο προγραμματισμό & σχεδιασμό του θαλάσσιου χώρου αυξανόμενες κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον ΕΡΓΑΛΕΙΑ Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός & Θαλάσσιο Κτηματολόγιο

3 Αντικείμενο Θαλάσσιου Κτηματολογίου χωροθέτηση & προσδιορισμός δικαιωμάτων, περιορισμών & περιοχών αρμοδιότητας στη θάλασσα

4 Δικαιώματα στο Θαλάσσιο Χώρο κυριότητα θαλάσσιων περιοχών: ανήκει στο κράτος εκτάσεις παραχωρούνται σε ιδιώτες για περιορισμένο χρονικό διάστημα αλληλοεπικάλυψη δικαιωμάτων, ασαφή όρια Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: χωρικός & χρονικός προσδιορισμός δικαιωμάτων

5 Μονάδα αναφοράς & οριοθέτηση ζωνών & συνόρων μονάδα αναφοράς: θαλασσοτεμάχιο όρια των μοναδιαίων στοιχείων αναφοράς του Θ.Κ. από: ◦ διεθνείς συνθήκες & διακρατικές συμφωνίες ◦ Ευρωπαϊκή Νομοθεσία & Ευρωπαϊκές πολιτικές ◦ κρατικά όρια & ύπαρξη ζωνών UNCLOS : ◦ κατηγοριοποίηση θαλάσσιων ζωνών & ορίων ◦ πραγματεύεται δικαιώματα, περιορισμούς & υποχρεώσεις στις παράκτιες περιοχές

6 Τεχνικά ζητήματα στη δημιουργία Θαλάσσιου Κτηματολογίου 1. χαρτογραφικό σύστημα αναφοράς: ◦ ανάγκη δημιουργίας ενιαίου θαλάσσιου χαρτογραφικού υποβάθρου στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων 2. ακρίβεια αποτύπωσης θαλάσσιων ζωνών & θαλασσοτεμαχίων: ◦ μεγαλύτερη ακρίβεια κοντά στην οριογραμμή του αιγιαλού ◦ μικρότερη όσο απομακρυνόμαστε από την στεριά

7 3. βάση δεδομένων: ανάπτυξη μιας σύγχρονης βάσης που θα αξιοποιεί την τεχνολογία 3D, 4D & Web GIS σκοπός: διάδοση της πληροφορίας - Περιγραφική (στοιχεία ιδιοκτησιών, δικαιούχων κλπ.) - Χωρική (θαλασσοτεμάχια, διοικητικά όρια κλπ.) 4. υπόβαθρο: χαρτογραφικό υπόβαθρο 3 διαστάσεων αναπαράσταση δικαιωμάτων στη θάλασσα Τεχνικά ζητήματα στη δημιουργία Θαλάσσιου Κτηματολογίου

8 Ανάπτυξη Πιλοτικής Εφαρμογής δημιουργία ενιαίου τρισδιάστατου χαρτογραφικού υποβάθρου αναπαράσταση σημαντικότερων δραστηριοτήτων έμφαση σε δεδομένα που αφορούν υποδομές, ζώνες αλιείας κλπ περιοχή μελέτης: Πατραϊκός κόλπος & θαλάσσιο τμήμα δυτικά αυτού, έως τη νήσο Ζακύνθου

9 συλλογή δεδομένων επιλογή συστήματος συντεταγμένων μετατροπή πρωτογενών δεδομένων σε αξιοποιήσιμη μορφή γεωαναφορά ψηφιδωτών αρχείων εφαρμογή γεωδαιτικών μετασχηματισμών συντεταγμένων ψηφιοποίηση πληροφορίας εξαγωγή σημείων βάθους εξαγωγή σημείων υψομέτρου παραθαλάσσιων περιοχών δημιουργία τρισδιάστατου ανάγλυφου (ΤΙΝ) δημιουργία απαραίτητων τρισδιάστατων πολυγώνων συνδυασμός των επιπέδων πληροφορίας σε ενιαίο σύστημα GISΜεθοδολογία 11 10 1 8 76 5 4 3 2 9

10 1. Συλλογή Δεδομένων διανυσματικά δεδομένα: Προσωρινή Οριογραμμή Αιγιαλού, ακτογραμμή, περιοχές Natura 2000, περιοχές σεισμικών ερευνών, θέσεις γεωτρήσεων ψηφιδωτά δεδομένα: ορθοφωτοχάρτες παραθαλάσσιων περιοχών, ΨΜΕ, δορυφορική εικόνα περιοχής περιγραφικά δεδομένα: διαδρομές πλοίων, ιχθυοκαλλιέργειες, αιολικά πάρκα/ανεμογεννήτριες βαθυμετρική πληροφορία & στοιχεία του υποβάθρου: έντυποι χάρτες της ΥΥΠΝ, κλίμακας 1:50000 & 1:250000

11 Δεδομένα & ακρίβεια δεδομένα διαφορετικής ακρίβειας & φύσεως προϊόντα με διαφορετική ακρίβεια δεν απαιτείται η ίδια ακρίβεια σε όλη τη θαλάσσια περιοχή

12 2. Επιλογή συστήματος συντεταγμένων ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς ETRS89 κοινό για όλα τα επίπεδα πληροφορίας

13 3. Μετατροπή πρωτογενών δεδομένων σε αξιοποιήσιμη μορφή μετατροπή περιγραφικής πληροφορίας σε διανυσματικά αρχεία σάρωση έντυπων χαρτών εξαγωγή πληροφορίας χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών

14 4. Γεωαναφορά ψηφιδωτών αρχείων μεγάλα σφάλματα λόγω προβολικού συστήματος & έκτασης των χαρτών αντιμετώπιση: γεωαναφορά των χαρτών ανά τμήματα

15 5. Εφαρμογή γεωδαιτικών μετασχηματισμών συντεταγμένων έλλειψη συνοχής γεωδαιτικού συστήματος των πρωτογενών δεδομένων εφαρμογή πολλών μετασχηματισμών

16 6. Ψηφιοποίηση πληροφορίας σημειακά, επιφανειακά, γραμμικά δεδομένα μεγάλος όγκος δεδομένων προς ψηφιοποίηση (βάθη, ελλείψεις ακτογραμμών σε νήσους κ.α.) ενδιαφέροντα τα δεδομένα αναπαράστασης του ανάγλυφου του βυθού: 3D πληροφορία

17 Βήματα 7, 8 Βήμα 7. Εξαγωγή σημείων βάθους από ισοβαθείς καμπύλες & βαθυμετρικά σημεία ◦ έλλειψη λεπτομέρειας (μικρή κλίμακα χαρτών) Βήμα 8. Εξαγωγή σημείων υψομέτρου παραθαλάσσιων περιοχών από DEM ◦ μεγάλος βαθμός λεπτομέρειας (υψηλής χωρικής ανάλυσης DEM) προβλήματα στην απεικόνιση τμημάτων στο όριο ξηράς & θάλασσας

18 9. Δημιουργία τρισδιάστατου ανάγλυφου (ΤΙΝ) ανάγλυφο βυθού: χρήση ψηφιοποιημένης πληροφορίας ανάγλυφο ξηράς: ◦ μετατροπή DEM σε σημειακή πληροφορία υψομέτρου αρχείο των ακτογραμμών: ◦ διαχωρισμός ξηράς - θάλασσας

19 10. Δημιουργία τρισδιάστατων πολυγώνων επιφανειακά χαρακτηριστικά: καταλαμβάνουν το χώρο που τους αντιστοιχεί στο θαλάσσιο χώρο πχ ιχθυοκαλλιέργειες, αιολικά πάρκα, περιοχές απαγόρευσης

20 11. Συνδυασμός επιπέδων πληροφορίας σε σύστημα GIS εισαγωγή όλων των τελικών δεδομένων σε ένα σύστημα GIS για ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος: σύνδεση των χωρικών δεδομένων με βάση δεδομένων

21 Συμπεράσματα – Προοπτικές εφικτή η δημιουργία ΘΚ στον ελλαδικό χώρο ανάγκη: ◦ νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό δικαιωμάτων, δραστηριοτήτων, φαινομένων ◦ συντονισμού εμπλεκόμενων φορέων προοπτική: ◦ δημιουργίας διαδικτυακής πύλης πρόσβασης στα δεδομένα του ΘΚ, μέσω ψηφιακών δυναμικών χαρτών ◦ ύπαρξη εξουσιοδοτημένων φορέων (αρμόδιος φορέας: ΕΚΧΑ Α.Ε.;)


Κατέβασμα ppt "4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της χώρας Σχεδιασμός και Εφαρμογή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google