Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 5 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Καθαρή παρούσα αξία και άλλα επενδυτικά κριτήρια McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 5 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Καθαρή παρούσα αξία και άλλα επενδυτικά κριτήρια McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 5 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Καθαρή παρούσα αξία και άλλα επενδυτικά κριτήρια McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

2 5-2 Θέματα που καλύπτονται  Ανασκόπηση βασικών εννοιών  Περίοδος επανείσπραξης  Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης  Επιλογή κεφαλαιουχικών επενδύσεων με περιορισμένους πόρους 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

3 5-3 NPV και μεταβιβαστικές πληρωμές  Κάθε πιθανή μέθοδος αξιολόγησης έργων επηρεάζει ως εξής τη ροή διαθεσίμων στο εσωτερικό της εταιρείας. Μετρητά Επενδυτική ευκαιρία (πραγματικό στοιχείο ενεργητικού) Μέτοχοι Επενδυτικά έργα (χρηματοικον. στοιχεία ενεργητικού) Επένδυ ση Εναλλακτική: καταβολή μερίσματος στους μετόχους Οι μέτοχοι επενδύουν για λογαριασμό τους Οικονομικός διευθυντής 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

4 5-4 Εργαλεία λήψης αποφάσεων από CFO ΠΗΓΗ: Graham and Harvey, “The Theory and Practice of Finance: Evidence from the Field,” Journal of Financial Economics 61 (2001), σελ. 187-243. Ερευνητικά στοιχεία για τη χρήση μεθόδων αποτίμησης επενδύσεων από CFO 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

5 5-5 Συντελεστής λογιστικής απόδοσης Συντελεστής λογιστικής απόδοσης - Πηλίκο του μέσου εισοδήματος με τη μέση λογιστική αξία στη διάρκεια της ζωής του έργου. Οι μάνατζερ σπανίως χρησιμοποιούν αυτή τη μέτρηση για τη λήψη αποφάσεων. Τα συστατικά της αντανακλούν φορολογικά και λογιστικά μεγέθη, όχι αγοραίες αξίες ή χρηματοροές. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

6 5-6 Επανείσπραξη  Η περίοδος αποπληρωμής ενός έργου είναι ο αριθμός των ετών που πρέπει να περάσουν μέχρι το σωρευτικό άθροισμα των χρηματοροών να ισούται με την αρχική επένδυση.  Σύμφωνα με τον κανόνα επανείσπραξης, αποδεχόμαστε μόνο έργα που αποδίδουν μέσα στο επιθυμητό χρονικό πλαίσιο.  Η μέθοδος αυτή είναι προβληματική, κυρίως επειδή αγνοεί τις χρηματοροές μεταγενέστερων ετών και την παρούσα αξία των μελλοντικών χρηματοροών. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

7 5-7 Επανείσπραξη Παράδειγμα Εξετάστε τα τρία έργα και επισημάνετε το λάθος που θα κάναμε αν επιμέναμε να αναλαμβάνουμε μόνο έργα με περίοδο επανείσπραξης από 2 έτη και κάτω. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

8 5-8 Επανείσπραξη Παράδειγμα Εξετάστε τα τρία έργα και επισημάνετε το λάθος που θα κάναμε αν επιμέναμε να αναλαμβάνουμε μόνο έργα με περίοδο επανείσπραξης από 2 έτη και κάτω. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

9 5-9 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Παράδειγμα Μπορείτε να αγοράσετε μια τούρμπο εργαλειομηχανή προς 4.000 $. Η επένδυση θα αποφέρει χρηματοροές 2.000 $ και 4.000 $ σε δύο χρόνια. Ποιος ο IRR αυτής της επένδυσης; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

10 5-10 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Παράδειγμα Μπορείτε να αγοράσετε μια τούρμπο εργαλειομηχανή προς 4.000 $. Η επένδυση θα αποφέρει χρηματοροές 2.000 $ και 4.000 $ σε δύο χρόνια. Ποιος ο IRR αυτής της επένδυσης; 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

11 5-11 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης IRR=28%

12 5-12 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Παγίδα 1 – Δανείζω ή δανείζομαι;  Για κάποιες χρηματοροές (όπως επισημαίνεται παρακάτω) η NPV του έργου αυξάνεται όσο αυξάνεται το προεξοφλητικό επιτόκιο.  Αυτό αντιτίθεται στη φυσιολογική σχέση μεταξύ NPV και προεξοφλητικού επιτοκίου. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

13 5-13 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Παγίδα 2 – Πολλαπλοί συντελεστές απόδοσης  Συγκεκριμένες χρηματοροές μπορούν να δώσουν NPV=0 με δύο διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια.  Η ακόλουθη χρηματοροή δίνει NPV=253 εκατ. $Α με IRR τόσο +3,50% όσο και +19,54%. Χρηματοροές (εκατ. δολάρια Αυστραλίας) 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

14 5-14 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Παγίδα 2 – Πολλαπλοί συντελεστές απόδοσης  Συγκεκριμένες χρηματοροές μπορούν να δώσουν NPV=0 με δύο διαφορετικά προεξοφλητικά επιτόκια.  Η ακόλουθη χρηματοροή δίνει NPV=253 εκατ. $Α με IRR τόσο +3,50% όσο και +19,54%. 40 NPV 20 0 -40 -60 Προεξοφλητικό επιτόκιο IRR=19,54 % IRR=3,5 0% 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

15 5-15 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Παγίδα 2 – Πολλαπλοί συντελεστές απόδοσης  Είναι πιθανό να έχουμε μηδενικό IRR και θετική NPV 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

16 5-16 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Παγίδα 3 – Αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις  Ο IRR παραβλέπει μερικές φορές το μέγεθος το έργου.  Τα παρακάτω 2 έργα δίνουν μια εικόνα του προβλήματος. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

17 5-17 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Παγίδα 3 – Αμοιβαία αποκλειόμενες επενδύσεις

18 5-18 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης Παγίδα 4 – τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει μόνο ένα κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου  Παραδοχή χρονικής διάρθρωσης  Κάνουμε την παραδοχή ότι τα προεξοφλητικά επιτόκια μένουν σταθερά κατά τη διάρκεια του έργου.  Η παραδοχή συνεπάγεται ότι όλα τα κεφάλαια επανεπενδύονται με τον IRR.  Η παραδοχή αυτή είναι εσφαλμένη. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

19 5-19 Δείκτης αποδοτικότητας  Με περιορισμένους πόρους, ο δείκτης αποδοτικότητας (PI) προσφέρει ένα εργαλείο επιλογής ανάμεσα σε διάφορους συνδυασμούς έργων και εναλλακτικές λύσεις.  Ένα σύνολο από περιορισμένους πόρους και έργα μπορεί να δώσει διάφορους συνδυασμούς.  Ο υψηλότερος σταθμισμένος μέσος PI μπορεί να δείξει ποια έργα πρέπει να επιλέξουμε. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

20 5-20 Δείκτης αποδοτικότητας Χρηματοροές, (εκατ. $) 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

21 5-21 Δείκτης αποδοτικότητας Χρηματοροές, (εκατ. $) 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

22 5-22 Δείκτης αποδοτικότητας Ένα ακόμα παράδειγμα Έχουμε μόνο 300.000 για επένδυση. Ποιο έργο επιλέγουμε; ΈργοNPV ΕπένδυσηPI A230.000200.0001,15 B141.250125.0001,13 Γ194.250175.0001,11 Δ162.000150.0001,08 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

23 5-23 Δείκτης αποδοτικότητας Ένα ακόμα παράδειγμα - συνέχεια ΈργοNPV ΕπένδυσηPI A230.000200.0001,15 B141.250125.0001,13 Γ194.250175.0001,11 Δ162.000150.0001,08 Επιλέξτε έργα με τον υψηλότερο σταθμισμένο μέσο PI WAPI (BD) = 1,13(125) + 1,08(150) + 0,0 (25) (300) (300) (300) = 1,01 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

24 5-24 Δείκτης αποδοτικότητας Ένα ακόμα παράδειγμα - συνέχεια ΈργοNPV ΕπένδυσηPI A230.000200.0001,15 B141.250125.0001,13 Γ194.250175.0001,11 Δ162.000150.0001,08 Επιλέξτε έργα με τον υψηλότερο σταθμισμένο μέσο PI WAPI (BΔ) = 1,01 WAPI (Α) = 0,77 WAPI (BΓ) = 1,12 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

25 5-25 Καταμερισμός περιορισμένων κεφαλαίων Καταμερισμός περιορισμένων κεφαλαίων - Περιορισμός στο ποσό κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα για επενδύσεις. Υποκειμενικοί περιορισμοί - Περιορισμοί που επιβάλλονται στα διαθέσιμα κεφάλαια από τη διεύθυνση. Αντικειμενικοί περιορισμοί - Περιορισμοί που επιβάλλονται εξαιτίας της ανεπάρκειας κεφαλαίων στην κεφαλαιαγορά. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

26 5-26 Πηγές στο διαδίκτυο Κάντε κλικ για να μεταβείτε στους ιστότοπους Απαραίτητη η σύνδεση στο Internet www.djindexes.com www.spglobal.com www.wilshire.com www.msci.com www.mscibarra.com 2013 Utopia Publishing, All rights reserved


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 5 Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Καθαρή παρούσα αξία και άλλα επενδυτικά κριτήρια McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google