Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

2 Ορισμός Γεωτεμαχίου ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

3 Γεωτεμάχιο 1/3 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

4 Γεωτεμάχιο 2/3 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

5 Γεωτεμάχιο 3/3 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

6 ΑΚΙΝΗΤΑ

7 Δημιουργία Γεωτεμαχίου 1/6  Φυσικός τρόπος δημιουργίας γεωτεμαχίων Ο φυσικός τρόπος δημιουργίας ενός γεωτεμαχ ί ου στηρίζεται στο γεγονός ότι όλες οι επιφάνειες σε μία έκταση θεωρούνται γεωτεμ ά χια (δηλαδ ή κλειστ ά πολ ύ γωνα). Επομένως τα γεωτεμ ά χια που δημιουργούνται με φυσικά τρόπο είναι: Ποτάμι – Ρέμα Αιγιαλός Παραλία Λίμνη Έλος Παρόχθια Ζώνη Ερημονησ ί δες (ιδιοκτησία Υπουργείου Οικονομίας) Δασικές Εκτάσεις ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

8 Δημιουργία Γεωτεμαχίου 2/6  Τεχνητός τρόπος δημιουργίας γεωτεμαχίων Οι άνθρωποι από τη στιγμή που άρχισαν να οργανώνονται σε κοινωνίες διαπιστώσαν ότι είναι ζωτικής σημασίας η δημιουργία χ ώ ρων (γεωτεμαχ ί ων) που θα τους εξασφάλιζαν την αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου. Οι χώροι αυτοί είχαν να κάνουν είτε με την στέγαση, είτε με την εργασία τους, είτε με τη την μετακ ί νησ ή τους, είτε με την ψυχαγωγία τους, είτε με την περ ί θαλψ ή τους, κ.λπ. Δημιουργηθήκαν τα εξής γεωτεμ ά χια: Λατομεία Αλυκές Μεταλλεία – Ορυχεία Αρχαιολογικοί – Ιστορικοί χώροι Δρόμοι Σιδηρόδρομοι Λιμάνια Αεροδρόμια Πλατείες Άλση Πάρκα Κήποι Παιδικ έ ς χαρ έ ς Χώροι για την δημιουργία κοινωφελών εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, κ.λπ.) Οικόπεδα - γήπεδα ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

9 Δημιουργία Γεωτεμαχίου 3/6 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

10 Δημιουργία Γεωτεμαχίου 4/6 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

11 Δημιουργία Γεωτεμαχίου 5/6 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

12 Δημιουργία Γεωτεμαχίου 6/6 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

13 ΓΠΣ Νόμος 1337/1983 (Τρίτση) 1/2  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Περιφέρεια εφαρµογής του ΓΠΣ είναι ολόκληρη η εδαφική περιφέρεια ενός ΟΤΑ και περιλαµβάνεται ένας τουλάχιστον οικισµός µε πληθυσµό άνω των 2000 κατοίκων. Το ΓΠΣ περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 1.„Τα όρια της κάθε πολεοδομικής ενότητας και της περιοχής ένταξης, 2.Την υποδιαίρεση της περιοχής επέκτασης σε πυκνοδοµηµένες, αραιοδοµηµένες ή αδόμητες περιοχές 3.Την γενική εκτίμηση των αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους & πολεοδομικές ενότητες, 4. Το δίκτυο κυκλοφορίας, 5. „Τις χρήσεις γης & τα πολεοδομικά κέντρα, 6. Την πυκνότητα, τον μέσο συντελεστή δόμησης και τυχόν απαγορεύσεις στην δόμηση max σ.δ. = 0.8 Α’ κατ. / 0.4 Β’ κατ. 7. Τον καθορισµό (ενδεχομένης) χωροθέτησης βιομηχανικών και βιοτεχνικών περιοχών καθώς και περιοχών άλλων ειδικών χρήσεων 8. Τις περιοχές ειδικής προστασίας (φυσικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού, αισθητικού ενδιαφέροντος, δάση) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

14 ΓΠΣ Νόμος 1337/1983 (Τρίτση) 2/2  Εγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχέδιου  Η διαδικασία σύνταξης ΓΠΣ κινείται µε πρωτοβουλία του οικείου Δήµου ή περισσοτέρων Δήµων από κοινού. Μπορεί να κινηθεί η διαδικασία από το Υπουργείο ΠΕΧΩ∆Ε πλέον ΥΠΕΚΑ.  Το ΓΠΣ εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, πλέον ΥΠΕΚΑ, περιλαµβάνει την πρόταση της µελέτης και συνοδεύεται από τους σχετικούς χάρτες. Η απόφαση, µε σµικρυµένους τους χάρτες (σε Α4), δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

15 ΠΜ Νόμος 1337/1983 (Τρίτση) 1/2  Πολεοδομική Μελέτη  Πολεοδομική Μελέτη : Η Πολεοδομική Μελέτη είναι το επόμενο στάδιο σχεδιασμού, εναρμονίζεται µε τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ και εξειδικεύει τις προτάσεις και τα σχετικά προγράµµατά του. Εκπονείται σε οριζοντιογραφικό και υψομετρικό τοπογραφικό και κτηματολογικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:1.000. Η ΠΜ περιέχει : 1.„Οριστικοποίηση των ορίων των πολεοδομικών ζωνών του ΓΠΣ, 2.„Τις χρήσεις γης και σχετικούς περιορισμούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, 3.„Τα διαγράμματατων δικτύων κυκλοφορίας, 4.„Τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, βάσει των γενικών εκτιμήσεων αναγκών που προκύπτουν από το ΓΠΣ 5. Τους οικοδοµήσιµους χώρους και συστήματα και περιορισμούς δόμησης 6. Τα ζητήματα που αφορούν στην αισθητική των κτιρίων, τα δομικά υλικά που θα χρησιμοποιούνται, τον τρόπο κατασκευής κλπ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

16 ΠΜ Νόμος 1337/1983 (Τρίτση) 2/2  Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτη  Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτη : Η διαδικασία σύνταξης της ΠΜ κινείται από τον οικείο ∆ήµο ή από το ΥΠΕΧΩ∆Ε (πλεον ΥΠΕΚΑ), μετά από ενημέρωση του Δήµου. Η ΠΜ εγκρίνεται µε Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΠΕΚΑ), ύστερα από γνωμοδότηση „του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας (Περιφερειακού), Οικισμού & Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ Νομού) και του οικείου Δήμου Η ΠΜ, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να υποβάλλεται ταυτόχρονα µε το ΓΠΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

17 ΠΕ Νόμος 1337/1983 (Τρίτση) 1/2  Πράξη Εφαρμογής  Πράξη Εφαρμογής : Μετά την έγκριση της ΠΜ, η εφαρµογή της γίνεται µε τη σύνταξη, κύρωση και µεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο της Πράξης Εφαρµογής, για όλη την έκταση της περιοχής ή για τµήµα της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται και για µεµονωµένο οικοδοµικό τετράγωνο. Η ΠΕ καθορίζει: 1.„Τα τμήματα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης, 2.„Τα τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά, 3.Προσδιορίζει τα τµήµατα που ρυµοτοµούνται για κοινόχρηστους χώρους ή για κοινωφελείς χώρους. Με την ΠΕ: 1.„Τα µη άρτια οικόπεδα τακτοποιούνται και προσκυρώνονται, 2.Είναι δυνατή η συνένωση και δημιουργία νέων εξ αδιαιρέτου οικοπέδων, 3.Είναι δυνατή η υποχρεωτική ανταλλαγή µε ίσης αξίας οικόπεδα ή µε ιδανικά μερίδια οικοπέδων ή τµήµατα διαιρεμένης ιδιοκτησίας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ

18 ΠΕ Νόμος 1337/1983 (Τρίτση) 2/2  Πράξη Εφαρμογής  Πράξη Εφαρμογής : Η ΠΕ συνοδεύεται από: 1.Κτηματολογικό διάγραµµα εφαρμογής και 2.„ Κτηματολογικό πίνακα εφαρμογής Για κάθε ιδιοκτησία περιλαμβάνουν: 1.Το εμβαδόν του αρχικού γεωτεµαχίου 2.„Τα στοιχεία των ιδιοκτητών και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας 3.„Το εμβαδόν του αποδιδόμενου οικοπέδου μετά την ΠΕ 4.„Τα τμήματα που αφαιρούνται λόγω εισφοράς σε γη 5.„Το ρυµοτοµούµενο τµήµα και τον όγκο των κτισµάτων ή άλλων συστατικών των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων 6.„Κάθε άλλο στοιχείο για την εφαρµογή του νόµου ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. - Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ. Γ. Χ. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google