Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Library Μπαλάφα Κάσσυ Πλασταρά Κατερίνα. Εφαρμογή Χρήση του RDF schema για τη μοντελοποίηση της βιβλιοθήκης ενός πανεπιστημίου Εφαρμογή της RQL για την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Library Μπαλάφα Κάσσυ Πλασταρά Κατερίνα. Εφαρμογή Χρήση του RDF schema για τη μοντελοποίηση της βιβλιοθήκης ενός πανεπιστημίου Εφαρμογή της RQL για την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Library Μπαλάφα Κάσσυ Πλασταρά Κατερίνα

2 Εφαρμογή Χρήση του RDF schema για τη μοντελοποίηση της βιβλιοθήκης ενός πανεπιστημίου Εφαρμογή της RQL για την άντληση δεδομένων μέσω επερωτήσεων

3 Οντολογία

4 Κλάσεις και ιδιότητες Οι κλάσεις που χρησιμοποιούνται είναι: Student με υποκλάσεις: Graduate UnderGraduate Οι ιδιότητες της Student είναι: name surname performs booklist H υποκλάση UnderGraduate έχει επιπλέον την ιδιότητα studentID

5 Κλάσεις και ιδιότητες Borrow με ιδιότητες: BorrowDate ReturnDate LibraryItem με υποκλάσεις: Βοοκ Journal και ιδιότητες: title available belongsTo

6 Κλάσεις και ιδιότητες Επιπλέον, η Book έχει τις εξής ιδιότητες: Author ISBN isSubjectOf και η Journal: isUsedBy publishDate

7 Κλάσεις και ιδιότητες Category με υποκλάσεις: Computer Science Physics Chemistry Psychology Biology

8 Επερωτήσεις σε RDF Μερικές επερωτήσεις είναι: Ποίος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο «...»: select A from Book{B1}.author{A}, Book{B2}.title{T} where B1=B2 and T="C++ for engineers" Ποια βιβλία έχει δανειστεί ο φοιτητής «...»: select B from Undergraduate{U1}.BookList{B}, UnderGraduate{U1}.studentID{ID} where U1=U2 and ID=904

9 Επερωτήσεις σε RDF Ποια είναι η ημερομηνία επιστροφής του βιβλίου «» που το έχει δανειστεί ο φοιτητής «...»: select D from Borrow{B1}.returnDate{D}, Student{S1}.name{N}, Student{S2}.performs{B2}, Book{X}.title{T}, Book{Y}.isSubjectOF{B3} where B1=B2 and B1=B3 and X=Y and S1=S2 and T="C++ for engineers" and N="Balafa" Ποια η κατηγορία του βιβλίου «...»: select C from Book{B1}.title{T}, Book{B2}.belongsTo{C} where B1=B2 and T="C++ for engineers"

10 Περιορισμοί Τοπική εμβέλεια των ιδιοτήτων: Στο RDF schema δεν μπορούμε να ορίσουμε περιορισμούς σε μια ιδιότητα έτσι ώστε να εφαρμόζεται σε μια μόνο υποκλάση κάποιας κλάσης ενώ για τις υπόλοιπες να έχει κάποια άλλη τιμή. Εξαιτίας αυτού του περιορισμού, χρησιμοποιήσουμε περισσότερες κλάσεις και ιδιότητες για να γίνει μία δοσοληψία γιατί για την κλάση Book η δοσοληψία αναφέρεται στο δανεισμό(Borrow) ενώ για την κλάση Journal στην απλή χρήση τους(isUsedBy) ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια ιδιότητα Transaction που να έχει διαφορετικό range για τη Book κι άλλο για τη Journal

11 Περιορισμοί Μη συνδεσιμότητα των κλάσεων: Ενώ οι κλάσεις Graduate και UnderGraduate αποκλείει η μία την άλλη δεν μπορούμε να το γράψουμε απευθείας αλλά πρέπει πρώτα να ορίσουμε μια κλάση Student που έχει σαν υποκλάσεις αυτές τις δύο

12 Περιορισμοί Λογικός συνδυασμός των κλάσεων: Στο RDF schema δε μπορούμε να συνδυάσουμε κλάσεις μέσω τις ένωσης τους, της τομής τους ή του συμπληρώματος. Έτσι δεν μπορούμε να γράψουμε ότι η κλάση Student είναι η ένωση της Graduate και UnderGraduate.

13 Περιορισμοί Περιορισμός πληθικότητας: Με το RDF schema δεν έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε περιορισμούς πληθικότητας. Για παράδειγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα βιβλίο ανήκει ταυτόχρονα σε δύο κατηγορίες.

14 Περιορισμοί Ειδικά χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων: Με το RDF schema δεν έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε μια ιδιότητα και να ισχύει και η αντιστροφή της. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρειαζόμαστε ιδιότητα τόσο για το αν ένα βιβλίο είναι δανεισμένο από κάποιον αλλά και για τον ένας φοιτητής έχει δανειστεί ένα βιβλίο αφού δεν ισχύει αυτόματα

15 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Library Μπαλάφα Κάσσυ Πλασταρά Κατερίνα. Εφαρμογή Χρήση του RDF schema για τη μοντελοποίηση της βιβλιοθήκης ενός πανεπιστημίου Εφαρμογή της RQL για την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google