Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA1/48 18/3/2015 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 5 LMS, LCMS, LA.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA1/48 18/3/2015 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 5 LMS, LCMS, LA."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA1/48 18/3/2015 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 5 LMS, LCMS, LA Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή

2 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA2/48 18/3/2015 Σύνοψη μαθήματος 1.Εισαγωγή 2.Περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης – eClass 3.Περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης – Blackboard & Moodle 4.Περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης – BigBlueButton & Centra 5.Συστήματα διαχείρισης μάθησης, learning analytics

3 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA3/48 18/3/2015 Σύνοψη διάλεξης Επανάληψη των προηγουμένων  e-learning systems Συστήματα διαχείρισης μάθησης  learning management systems Συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου  learning content management systems Learning Analytics  educational data mining

4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA4/48 18/3/2015 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση eClass  διαχείριση ηλεκτρονικών μαθημάτων  844 ηλεκτρονικά μαθήματα στο ΠΘ (52 ανά τμήμα!!!)  ανταλλαγή περιεχομένου, ασύγχρονη επικοινωνία

5 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA5/48 18/3/2015 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (2/3) Moodle  course management system, learning management system, virtual learning environment  open source  49,952 registered sites, 36,920,681 users, 3,732,772 courses, 210 countries, 75 languages  ανταλλαγή περιεχομένου, ασύγχρονη επικοινωνία, εργασίες, ψηφοφορίες, wiki

6 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA6/48 18/3/2015 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (3/3) Blackboard  ανταλλαγή περιεχομένου, επικοινωνία, διαχείριση  better educational experiences  increased performance

7 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA7/48 18/3/2015 Σύγχρονη τηλεκπαίδευση Centra & BBB  webminars

8 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA8/48 18/3/2015 e-learning systems/environments Περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης  comprehensive software packages that support courses that depend on the WWW for some combination of delivery, testing, simulation, discussion, or other significant aspect Κύριες λειτουργίες  ανταλλαγή διδακτικού περιεχομένου  επικοινωνία  διαχείριση  αξιολόγηση  συνεργασία

9 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA9/48 18/3/2015 Σημασία Ambient Insight Research  το 2009, το 44% των σπουδαστών στη μετα-Β/θμια εκπαίδευση παρακολουθούν κάποια (ή και όλα) τα μαθήματά online  το 2014, υπολογίζεται ότι το ποσοστό θα ξεπεράσει το 80% Ευρωπαϊκή Ένωση  η διεθνής αγορά υπολογίζεται κοντά στα $50 billion US anyone, anytime, anyplace

10 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA10/48 18/3/2015 Κι από περιεχόμενο???

11 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA11/48 18/3/2015 Και η Ελλάδα κύριε???

12 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA12/48 18/3/2015 Άλλα συστήματα???

13 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA13/48 18/3/2015 Ας δούμε ένα τελευταίο παράδειγμα...

14 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA14/48 18/3/2015 Σύνοψη διάλεξης Επανάληψη των προηγουμένων  e-learning systems Συστήματα διαχείρισης μάθησης  learning management systems Συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου  learning content management systems Learning Analytics  educational data mining

15 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA15/48 18/3/2015 LMS – learning management system

16 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA16/48 18/3/2015 Εισαγωγή Εφαρμογές λογισμικού για  διαχείριση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση και αναφορά των προγραμμάτων μάθησης/κατάρτισης, είτε είναι online είτε όχι Βασικές λειτουργίες/δυνατότητες  διαχείριση χρηστών, ρόλων, μαθημάτων, εκπαιδευτών, πηγών, κλπ  ημερολόγιο μάθησης, μονοπάτια μάθησης (learning paths)  συστήματα μηνυμάτων και ανακοινώσεων  αξιολόγηση

17 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA17/48 18/3/2015 Στόχος Απλοποίηση της διαχείριση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ένα οργανισμό  βοηθά τους εκπαιδευόμενους (εργαζομένους) να προγραμματίσουν την εκπαιδευτική πρόοδό τους και να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους  βοηθά τους διαχειριστές να στοχεύουν, παραδίδουν, παρακολουθούν, αναλύουν και αναφέρουν τις συνθήκες μάθησης (learning conditions) μέσα στον οργανισμό

18 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA18/48 18/3/2015 Πλεονεκτήματα Μια στρατηγική λύση υψηλού επιπέδου για τον προγραμματισμό, τη διάχυση και τη διαχείριση όλων των μαθησιακών γεγονότων μέσα σε ένα οργανισμό (online τάξεις, εικονικές τάξεις, παραδοσιακές τάξεις, κλπ) Η βασική ιδέα είναι η αντικατάσταση των μεμονωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ένα συστηματικό τρόπο που επιτρέπει την αξιολόγηση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απόδοσης σε ένα οργανισμό Προσφέρει ένα μοναδικό, κοινό σημείο πρόσβασης σε διασκορπισμένες πηγές μάθησης Αυτοματοποιεί τη διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προσφέρει νέες δυνατότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

19 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA19/48 18/3/2015 Παράδειγμα Αναγνωρίζει τους ανθρώπους που χρειάζονται ένα συγκεκριμένο course, τους ενημερώνει πώς ταιριάζει μέσα στο συνολικό προφίλ της καριέρας τους, πότε είναι διαθέσιμο, πώς είναι διαθέσιμο (τάξη, online, CD-ROM, κλπ), αν υπάρχουν προαπαιτούμενα και πώς μπορεί να τα ικανοποιήσει Όταν οι εκπαιδευόμενοι ολοκληρώσουν το course, μπορεί να προτείνει αντίστοιχα tests (με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις εξειδίκευσης), να καταγράψει τα αποτελέσματα και να προτείνει τα επόμενα βήματα Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διασφάλιση συγκεκριμένων certification requirements σε κάθετες αγορές, όπως η υγεία, τα χρηματοοικονομικά, κλπ

20 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA20/48 18/3/2015 eLearning vs. LMS elearning systems  αναφέρονται σε "μαθήματα" που διαρκούν μερικές εβδομάδες/μήνες LMS  τα μαθήματα μπορεί να είναι πολύ μικρότερα – μερικές ώρες – στον επιχειρηματικό κόσμο κυρίως (corporate learning)

21 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA21/48 18/3/2015 Σύνοψη διάλεξης Επανάληψη των προηγουμένων  e-learning systems Συστήματα διαχείρισης μάθησης  learning management systems Συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου  learning content management systems Learning Analytics  educational data mining

22 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA22/48 18/3/2015 CMS – content management system

23 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA23/48 18/3/2015 Στόχος Πρόκειται για ένα όρο που χρησιμοποιείται στην εκδοτική βιομηχανία  ο στόχος είναι η απλοποίηση της δημιουργίας και η διαχείριση του online υλικού (άρθρα, εικόνες, κλπ)  π.χ. www.in.gr Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για ένα υποθετικό site ειδήσεων AlphaBetaNews.com  περιλαμβάνει περισσότερους από 100 reporters σε όλη τη χώρα  για να αποφύγουμε έναν "εκδοτικό εφιάλτη", πρέπει να έχουμε κάποιο τρόπο για να διαχειριζόμαστε εύκολα όλα τα άρθρα που συντάσσουν οι συντάκτες κάθε μέρα

24 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA24/48 18/3/2015 Βασικές ιδέες Διαχωρισμός του περιεχομένου από την παρουσίασή του  οι συντάκτες πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο περιεχόμενό τους (π.χ. να γράφουν σε ένα πρότυπο) και να μην ενδιαφέρονται για την παρουσίαση (π.χ. που θα εισαχθεί η εικόνα, πόσο μεγάλα θα είναι τα γράμματα, κλπ)  η παρουσίαση καθορίζεται μόνο από τα συγκεκριμένα πρότυπα (templates) που χρησιμοποιούνται  έτσι είμαστε σίγουροι ότι όλα τα άρθρα έχουν το ίδιο look-and-feel

25 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA25/48 18/3/2015 Βασικές ιδέες (2/2) Διαδικασίες workflow  τα άρθρα που συντάσσει κάθε συντάκτης πριν δημοσιευθούν πρέπει να εγκριθούν από ένα αρχισυντάκτη  όταν δημοσιεύονται, παραμένουν "ενεργά" για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και μετά αρχειοθετούνται Τα ολοκληρωμένα άρθρα συνθέτονται από διάφορα αυτόνομα κομμάτια περιεχομένου (content components)  το πλεονέκτημα είναι ότι η σύνθεση αυτών των κομματιών προσφέρει τη δυνατότητα για εξατομικευμένες υπηρεσίες  για παράδειγμα, ένας συγκεκριμένος χρήστης (αναγνώστης) μπορεί να επιλέξει να διαβάζει μόνο τα νέα που αφορούν το χρηματιστήριο και τις πολιτικές ειδήσεις

26 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA26/48 18/3/2015 LCMS – learning content management system

27 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA27/48 18/3/2015 Στόχος Ένα σύστημα (web-based) που χρησιμοποιείται για τη συγγραφή και διαχείριση μαθησιακού περιεχομένου (αντικείμενα μάθησης) Δηλαδή, προσφέρει τα πλεονεκτήματα ενός LMS (διαχείριση) και ενός CMS (ανάπτυξη περιεχομένου) Στην ουσία μιλάμε για βιβλιοθήκες αντικειμένων μάθησης (learning objects) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή ως μέρος μεγαλύτερων courses

28 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA28/48 18/3/2015 Δηλαδή... Όπως ακριβώς σε ένα CMS, υπάρχει μια διαδικασία workflow  οι instructional designers δημιουργούν μεμονωμένα αντικείμενα μάθησης ή συνθέτουν ολοκληρωμένα courses με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους για συγκεκριμένους εκπαιδευόμενους  οι συντάκτες επιθεωρούν τα αντικείμενα μάθησης και τα εγκρίνουν ώστε να είναι διαθέσιμα για τους εκπαιδευόμενους  όταν τα αντικείμενα μάθησης δε χρειάζονται πια, αρχειοθετούνται  επίσης, μπορούν να οριστούν κανόνες που καθορίζουν ποια αντικείμενα μάθησης ταιριάζουν με το προφίλ κάθε εκπαιδευόμενου

29 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA29/48 18/3/2015 Πλεονεκτήματα Το LCMS μπορεί να ικανοποιήσει τις πολύ συγκεκριμένες ανάγκες κάθε εκπαιδευομένου  για παράδειγμα, έστω ότι τον επόμενο μήνα θα διατίθεται ένα νέο προϊόν – αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα κενό γνώσης αναφορικά με το προϊόν αυτό  μέσω του LCMS, οι instructional designers μπορούν (σε συνεργασία με τους ειδικούς για το προϊόν αυτό – content experts) να δημιουργήσουν συγκεκριμένα αντικείμενα μάθησης που έχουν στόχο να καλύψουν αυτό το συγκεκριμένο το κενό  τα αντικείμενα αυτά είναι πολύ σημαντικά για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων (π.χ. οι εργαζόμενοι στις πωλήσεις αυτού του προϊόντος)

30 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA30/48 18/3/2015 Νέοι Όροι!!! Οι εκπαιδευόμενοι (εργαζόμενοι) λαμβάνουν μόνο την κατάρτιση που χρειάζονται  just-enough learning  just-in-time learning Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα οργανισμό  γιατί η εναλλακτική λύση για το συγκεκριμένο σενάριο θα ήταν να οργανώσουμε ένα "παραδοσιακό" μάθημα, όπου οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν ένα ολόκληρο σεμινάριο (π.χ. για μια ολόκληρη ημέρα), ενώ αυτό που χρειάζονται είναι πιθανώς μόνο 20 λεπτά από αυτό το μάθημα

31 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA31/48 18/3/2015 Εξατομίκευση Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να έχουν εξατομικευμένες εμπειρίες μάθησης  σκεφτείτε για παράδειγμα την εταιρεία amazon, όπου τα βιβλία είναι αντίστοιχα με τα αντικείμενα μάθησης  όταν βλέπετε συγκεκριμένα αντικείμενα μάθησης, μπορείτε να λαμβάνετε προτάσεις για άλλα αντικείμενα μάθησης, με βάση την προηγούμενη ιστορία σας  μπορείτε να δείτε τα σχόλια συναδέλφων σας για κάθε αντικείμενο μάθησης  μπορείτε να αναζητήσετε αντικείμενα μάθησης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια  γενικά, μπορείτε να εξατομικεύσετε την εμπειρία μάθησης

32 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA32/48 18/3/2015 Webliography Nichani M., LCMS = LMS + CMS [RLOs], elearningpost  http://www.elearningpost.com/articles/archives/lcms_lms_cms_rlos

33 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA33/48 18/3/2015 Σύνοψη διάλεξης Επανάληψη των προηγουμένων  e-learning systems Συστήματα διαχείρισης μάθησης  learning management systems Συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου  learning content management systems Learning Analytics  educational data mining

34 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA34/48 18/3/2015 Εξόρυξη γνώσης Data mining (or Knowledge Discovery in Databases)  η διαδικασία ανακάλυψης προτύπων (patterns) σε μεγάλα σύνολα δεδομένων (big data sets), μέσω τεχνικών της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης, της στατιστικής και των βάσεων δεδομένων  ο απώτερος στόχος είναι η εξαγωγή πληροφορίας/γνώσης από ένα σύνολο δεδομένων

35 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA35/48 18/3/2015 Με άλλα λόγια...

36 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA36/48 18/3/2015 Learning Analytics Educational data mining  Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για τους εκπαιδευόμενους και το περιβάλλον μάθησης, με στόχο την κατανόηση και την βελτιστοποίηση της μάθησης the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimising learning and the environments in which it occurs

37 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA37/48 18/3/2015 Δυνατότητες Τα learning analytics μπορούν να βοηθήσουν  τους εκπαιδευόμενος να αξιολογήσουν την επίδοσή τους σε σχέση με άλλους  τους εκπαιδευτές να αξιολογήσουν την τάξη και να προβλέψουν ποιοι εκπαιδευόμενοι μπορεί να χρειάζονται βοήθεια  τους διευθυντές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να αξιολογήσουν και βελτιστοποιήσουν την εκπαίδευση

38 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA38/48 18/3/2015 Παράδειγμα: Blackboard

39 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA39/48 18/3/2015

40 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA40/48 18/3/2015

41 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA41/48 18/3/2015

42 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA42/48 18/3/2015

43 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA43/48 18/3/2015

44 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA44/48 18/3/2015

45 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA45/48 18/3/2015

46 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA46/48 18/3/2015

47 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA47/48 18/3/2015 Criticism

48 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA48/48 18/3/2015 Καλό απόγευμα! karagian@uth.gr


Κατέβασμα ppt "Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ-ΠΤΕΑΕφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Διάλεξη 5: LMS, LCMS, LA1/48 18/3/2015 Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 5 LMS, LCMS, LA."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google