Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μοντέλο Kaiser Το μοντέλο στηρίζεται στην αρχή της προληπτικής δράσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μοντέλο Kaiser Το μοντέλο στηρίζεται στην αρχή της προληπτικής δράσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μοντέλο Kaiser Το μοντέλο στηρίζεται στην αρχή της προληπτικής δράσης. Στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε την μακροχρόνια ασθένεια τόσο σε επίπεδο φροντίδας όσο και σε επίπεδο αγωγής υγείας και ενδυνάμωσης του ασθενούς. Χωρίζεται σε 3 κατηγορίες. √ Υποστήριξη της αυτό-φροντίδας για άτομα με χρόνιες ασθένειες που βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο επιπλοκών και νοσηλείας. √ Διαχείριση της νόσου για ανθρώπους που χρειάζονται τακτική παρακολούθηση και βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο. √ Διαχείριση της νόσου για άτομα με σύνθετες ανάγκες που είναι χρήστες της δευτεροβάθμιας περίθαλψης πολλές φορές απρογραμμάτιστα.

2 Αντιμετώπιση κινδύνου
Τρίγωνο Kaiser Συννοσηρότητα χρήση υπηρεσιών για σοβαρό κίνδυνο. 3ο Επίπεδο πολύπλοκη κατάσταση ασθενούς. 2ο Επίπεδο Υψηλός κίνδυνος. Διαχείριση φροντίδας τακτική παρακολούθηση. 1ο Επίπεδο 70-80% των ασθενών με χρόνια ασθένεια. Υποστήριξη αυτοφροντίδaς καλός έλεγχος. Αντιμετώπιση κινδύνου

3 Κύρια χαρακτηριστικά λειτουργείας του μοντέλου είναι:
Εκπαίδευση ασθενών: Εκπαίδευση και επιμόρφωση από το διαδίκτυο κατά την διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο. Ομάδες στόχου: Περιλαμβάνει όλο το φάσμα των χρόνιων ασθενειών. Σχέδιο παρεμβάσεων: Προληπτική διαχείριση των ασθενών και ενθάρρυνση της διασυνδετικής μεταξύ των υπηρεσιών. 4. Επαγγελματίες Υγείας: Ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των νοσοκομειακών ιατρών, ο γιατρός παίζει κυρίαρχο ρόλο στις ομάδες φροντίδας. 5. Εργαλεία: Βασικά εργαλεία είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών, τα κλινικά συστήματα παρακολούθησης και οι βάσεις δεδομένων. 6. Έξοδος από το νοσοκομείο: Κατά την έξοδο του ο ηλεκτρονικός φάκελος εμπλουτίζεται με την περίληψη της τρέχουσας κατάστασης. Η συνέχεια της φροντίδας αφορά μέχρι 25 ασθενείς ανά επαγγελματία υγείας.

4 Μοντέλο Pfzier: Απευθύνεται σε εκείνους τους ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο με σκοπό την αποφυγή πρόσθετων εισαγωγών. Προληπτική επαφή με ασθενείς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για την εκπαίδευση και παρακολούθηση τους έτσι ώστε να μην πραγματοποιούν πολλαπλές εισαγωγές αλλά και για να μην εμφανίσουν άλλα παράλληλα νοσήματα (συννοσηρότητα)

5 Κύρια χαρακτηριστικά λειτουργείας του μοντέλου είναι:
1. Εκπαίδευση ασθενών: Κύριο ρόλο στην εκπαίδευση των ασθενών παίζει το τηλέφωνο. 2. Ομάδες στόχου: Είναι οι ασθενείς υψηλού κινδύνου. 3. Σχέδιο παρεμβάσεων: Εκπαίδευση στους ασθενείς υψηλού κινδύνου. 4. Επαγγελματίες Υγείας: Νοσηλευτές σε τηλεφωνικό κέντρο. 5. Εργαλεία: Λογισμικό διαχείρισης τηλεφωνικών κλήσεων 6. Έξοδος από το νοσοκομείο: Δεν υπάρχει νοσοκομειακή φροντίδα στο πλαίσιο του μοντέλου αυτό λειτουργεί επικουρικά στο υφιστάμενο σύστημα.

6 Το μοντέλο EverCare Αφορά την νοσηλευτική φροντίδα ασθενών και υποστηρίζει ασθενείς με Μακροχρόνιες ασθένειες ή αναπηρίες σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας δηλαδή πρωτοβάθμιας φροντίδας στο σπίτι, γηροκομεία και εγκαταστάσεις Μακροχρόνιας Φροντίδας ή υποβοηθούμενης διαβίωσης. Οι αρχές του μοντέλου βασίζονται κυρίως στην Νοσηλευτική φροντίδα λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πολυφαρμακία, οι ανεπιθύμητες παρενέργειες των φαρμάκων παράλληλα δεν αυξάνεται ο αριθμός των εισαγωγών.

7 Κύρια χαρακτηριστικά λειτουργείας του μοντέλου είναι EverCare:
1. Εκπαίδευση ασθενών: Προσανατολισμένη στην ατομική εκπαίδευση, στην τακτική παρακολούθηση των ασθενών με στόχο την αυτοφροντίδα. 2. Ομάδες στόχου: Εντοπισμός ασθενών υψηλού κινδύνου. 3. Σχέδιο παρεμβάσεων: Αναζήτηση περιπτώσεων ασθενών εξατομικευμένης φροντίδας και προσδιορισμός συννοσηρότητας λόγω φαρμακοληψίας. 4. Επαγγελματίες Υγείας: Κεντρικό ρόλο παίζουν οι Νοσηλευτές μια σειρά από νοσηλευτικές παρεμβάσεις ο κάθε ασθενής αισθάνεται ότι έχει τον προσωπικό του Νοσηλευτή.

8 Κύρια χαρακτηριστικά λειτουργείας του μοντέλου είναι EverCare:
5. Εργαλεία: Λογισμικό σύστημα αυτόματης αξιολόγησης ασθενών με βάση συγκεκριμένα κλινικά πρωτόκολλα και ιατρικό αρχείο. 6. Έξοδος από το νοσοκομείο: Το μοντέλο λειτουργεί σε επίπεδο Π.Φ.Υ. και όχι ως σημείο διασύνδεσης με την Νοσοκομειακή φροντίδα.

9 Μοντέλο Ενδυνάμωσης Strengths Model (Δυνατό Μοντέλο)
Το συγκεκριμένο μοντέλο αναφέρεται σε ασθενείς με προβλήματα ψυχικής υγείας εστιάζει στην εξατομικευμένη φροντίδα των ασθενών με στόχο την ανάδειξη ατομικών δεξιοτήτων, ταλέντων και ικανοτήτων αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασία, επανα – τακτοποίηση της ζωής, κοινωνική και πνευματική υποστήριξη, ψυχική υγεία και εκπαίδευση. Χωρίς να αγνοεί την σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς επιχειρεί να αναδείξει τις θετικές εσωτερικές δυνάμεις του ασθενούς σε συνδυασμό με τις κοινωνικές δυνατότητες

10 Βασικές αρχές του μοντέλου ενδυνάμωσης Strengths Model:
Δίνεται έμφαση στις δυνάμεις και αδυναμίες του ασθενούς. Η τοπική κοινωνία ενεργεί ως κύρια πηγή φυσικών πόρων στην λειτουργία του μοντέλου. Είναι αποδεκτό από τους συμμετέχοντες ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν και να ανακτήσουν την ζωή τους. Βασίζεται στις σχέσεις των ανθρώπων. 5. Όλη η δράση αναπτύσσεται στην τοπική κοινωνία.

11 Το μοντέλο Δημόσιας Υγείας Public Health Model
Αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων όλων των ασθενών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας παράλληλα με το σύστημα υγείας. Κινείται σε 3 επίπεδα περίθαλψης: α) πρόληψης β) ιατρικής παρέμβασης γ) αποκατάστασης Δέσμευση της ηγεσίας για την ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων, για την αλλαγή νοοτροπίας των εργαζομένων την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων αμοιβών και υπηρεσιών με έμφαση στην κοινωνική οικονομία.

12 5 Βασικοί άξονες: Α. Έγκαιρη ανίχνευση και αξιολόγηση του ασθενούς αποτελεί την βάση της επιτυχούς λειτουργίας (οξείες και χρόνιες παθήσεις, ψυχικές διαταραχές έμφαση στην πρόληψη και στην ανάγκη εκπαίδευσης του ασθενούς) Β. Φροντίδα: Ύπαρξη φαρμακείου, λειτουργία συστήματος τηλεφωνικών κλήσεων, κλινικές για 5 ημέρες εφαρμόζονται ατομικά σεμινάρια εκπαίδευσης και έλεγχος αποφυγής κατάχρησης φαρμακευτικών ουσιών. Γ. Πρόληψη εκπαίδευση – έλεγχος για την δημιουργία συνθηκών μη εμφάνισης χρόνιων ασθενειών, μείωση επιβαρυντικών παραγόντων για τις χρόνιες ασθένειες, οδηγίες για την διαχείριση χρόνιων παθήσεων.

13 5 Βασικοί άξονες: Δ. Αγωγή υγείας με περισσότερες γνώσεις για την ασθένεια και τη διαχείριση της. Ε. Συνέχεια της φροντίδας μετά την Νοσοκομειακή περίθαλψη ο σχεδιασμός της συνέχειας της φροντίδας ξεκινάει με την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο πληροφορίες που σχετίζονται με ανάγκες στέγασης, επαγγελματικής κατάρτισης, οικονομικής βοήθειας.

14 Πρόγραμμα ολοκληρωμένης φροντίδας PACE (Program of All-inclusive Care for the Elderly)
Το μοντέλο βασίζεται στην αντιμετώπιση της Μακροχρόνιας Φροντίδας με την ανάπτυξη των Κέντρων Ημέρας: Τo βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η ενσωμάτωση της οξείας νοσηλείας και των υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα αδύναμα και ηλικιωμένα άτομα με πολλαπλά προβλήματα να έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη από μια ενιαία υπηρεσία. Στις Η.Π.Α. όπου έχει αναπτυχθεί είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθώς έχει καταφέρει να μειώσει τις εισαγωγές στα νοσοκομεία.


Κατέβασμα ppt "Μοντέλο Kaiser Το μοντέλο στηρίζεται στην αρχή της προληπτικής δράσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google