Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ. ανεπιθύμητο, ενοχλητικό ή δυσάρεστο ηχητικό ερέθισμα (ήχος) ΘΟΡΥΒΟΣ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ. ανεπιθύμητο, ενοχλητικό ή δυσάρεστο ηχητικό ερέθισμα (ήχος) ΘΟΡΥΒΟΣ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

2 ανεπιθύμητο, ενοχλητικό ή δυσάρεστο ηχητικό ερέθισμα (ήχος) ΘΟΡΥΒΟΣ:

3 Ανεπιθύμητος/επιθυμητός ήχος: Υποκειμενική στάθμιση και εξαρτάται από τις ψυχικές αντιδράσεις που το φυσικό φαινόμενο προκαλεί στην ανθρώπινη αντίληψη Ψυχική-ακουστική παράμετρος που ερμηνεύει ως θόρυβο κάθε ήχο ως ανεπιθύμητο Ψυχική-ακουστική παράμετρος που ερμηνεύει ως θόρυβο κάθε ήχο ως ανεπιθύμητο Ανεπιθύμητος/επιθυμητός ήχος: Υποκειμενική στάθμιση και εξαρτάται από τις ψυχικές αντιδράσεις που το φυσικό φαινόμενο προκαλεί στην ανθρώπινη αντίληψη Ψυχική-ακουστική παράμετρος που ερμηνεύει ως θόρυβο κάθε ήχο ως ανεπιθύμητο Ψυχική-ακουστική παράμετρος που ερμηνεύει ως θόρυβο κάθε ήχο ως ανεπιθύμητο

4 Ήχος : μεταβολή της πίεσης του αέρα ή άλλου μέσου, που είναι ικανή να ερεθίσει την αίσθηση της ακοής και να γίνει αντιληπτή από τον άνθρωπο

5 Από φυσική άποψη θόρυβος είναι ένα σύμπλεγμα ηχητικών κυμάτων με ποικίλη περιοδικότητα

6 Τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι η συχνότητα και η ένταση Τα κύρια φυσικά χαρακτηριστικά του ήχου είναι η συχνότητα και η ένταση

7 Συχνότητα: αριθμός των ολοκληρωμένων δονήσεων στη μονάδα του χρόνου και μετράται σε κύκλους ανά δευτερόλεπτο ή Hertz (Hz) Ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί, να αφομοιώσει και κυρίως να ανεχθεί ένα ορισμένο φάσμα ήχων που βρίσκονται μέσα στην περιοχή συχνοτήτων από 16- 20.000 Ηz

8 Ως ένταση ορίζεται το ποσό της ηχητικής ενέργειας που διέρχεται από τη μονάδα επιφάνειας (η οποία βρίσκεται κάθετα στην ακτίνα μετάδοσης του ηχητικού κύματος), στη μονάδα του χρόνου. Εκφράζεται σε Watt/m 2 Μονάδα μέτρησης: decibel (dB), και εκφράζει το επίπεδο της ηχητικής πίεσης Το decibel (dB) παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, για κάθε διπλασιασμό της έντασης παρατηρείται μια αύξηση 3dB του ηχητικού επιπέδου Ως ένταση ορίζεται το ποσό της ηχητικής ενέργειας που διέρχεται από τη μονάδα επιφάνειας (η οποία βρίσκεται κάθετα στην ακτίνα μετάδοσης του ηχητικού κύματος), στη μονάδα του χρόνου. Εκφράζεται σε Watt/m 2 Μονάδα μέτρησης: decibel (dB), και εκφράζει το επίπεδο της ηχητικής πίεσης Το decibel (dB) παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, για κάθε διπλασιασμό της έντασης παρατηρείται μια αύξηση 3dB του ηχητικού επιπέδου

9

10  Ελλάδα: επίπεδα θορύβου σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες ξεπερνούν την οριακή τιμή έκθεσης των 90 dB  Αυξημένη συχνότητα βαρηκοϊας εκ θορύβου  Ελλάδα: επίπεδα θορύβου σε διάφορες παραγωγικές διαδικασίες ξεπερνούν την οριακή τιμή έκθεσης των 90 dB  Αυξημένη συχνότητα βαρηκοϊας εκ θορύβου

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Εργαζόμενοι ηλ. ενέργεισς ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 145 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΘΟΡΥΒΟΓΕΝΗ 41%44 Μαρμαροτε/ες752736,0 Αμμοβολιστές14011884,2 Μεταλλεργάτες27911340,5 Βιολογικοί καθαρισμοί 892426,9

12

13

14 ηχητικά κύματα -  πτερύγιο-  έξω ακουστικός πόρος -  τυμπανική μεμβράνη-  παλμική κίνηση -  ακουστικά οστάρια  (σφύρα, άκμονας, αναβολέας)-  έξω  λέμφος-  έσω λέμφος -  όργανο του  Corti ηχητικά κύματα -  πτερύγιο-  έξω ακουστικός πόρος -  τυμπανική μεμβράνη-  παλμική κίνηση -  ακουστικά οστάρια  (σφύρα, άκμονας, αναβολέας)-  έξω  λέμφος-  έσω λέμφος -  όργανο του  Corti

15 Ο κοχλίας -  «όργανο αντίληψης της ακοής»-  οργάνο του Corti-  μηχανική ενέργεια παλμικών κινήσεων  ηλεκτρική ενέργεια -  ηχητικά ερεθίσματα -  κοχλιακό νεύρο  ακουστικό φλοιό εκκεφάλου

16 «Οργανο του Corti» : 30.000 τριχωτά κύτταρα διανεμημένα σε περιοχές «ευαίσθητες» στις διάφορες συχνότητες που συνθέτουν το ηχητικό φάσμα

17 Οι παλμικοί θόρυβοι προκαλούν μεγαλύτερης έκτασης βλάβη, από τους συνεχείς Οξύ ακουστικό τραύμα Οι παλμικοί θόρυβοι προκαλούν μεγαλύτερης έκτασης βλάβη, από τους συνεχείς Οξύ ακουστικό τραύμα

18 Συνεχής θορύβος-  μειωμένη/ανεπαρκής ενεργειακή παροχή στα τριχωτά κύτταρα -  αγγειοσύσπαση-  χρόνιες μεταβολικές και λειτουργικές αλλοιώσεις παλμικός -  καταστροφή του νευρικού επιθηλίου Οξειδωτικό stress Bιταμίνες Συνεχής θορύβος-  μειωμένη/ανεπαρκής ενεργειακή παροχή στα τριχωτά κύτταρα -  αγγειοσύσπαση-  χρόνιες μεταβολικές και λειτουργικές αλλοιώσεις παλμικός -  καταστροφή του νευρικού επιθηλίου Οξειδωτικό stress Bιταμίνες

19 Οι επιδράσεις του θορύβου στον οργανισμό: επιδράσεις στο αισθητήριο όργανο της ακοής «μη ακουστικές επιδράσεις» που αφορούντο νευρικό σύστημα, τις ψυχικές λειτουργίες, το κυκλοφορικό, το πεπτικό, το ενδοκρινικό Οι επιδράσεις του θορύβου στον οργανισμό: επιδράσεις στο αισθητήριο όργανο της ακοής «μη ακουστικές επιδράσεις» που αφορούντο νευρικό σύστημα, τις ψυχικές λειτουργίες, το κυκλοφορικό, το πεπτικό, το ενδοκρινικό

20 Συστήματα Οριακών Τιμών Έκθεσης, που αναφέρονται στο θόρυβο: ‘’αποδεκτος’’ αριθμός βαρηκόων, ως αποτέλεσμα της έκθεσης για συγκεκριμένο χρόνο σε συγκεκριμένα επίπεδα έντασης θορύβου

21 90 dB: 24% βαρηκοϊα 85 dB: 12% 80 dB: 3% NIOSH

22 Η «εξίσωση»: «θόρυβος- βαρηκοΐα»  πρόληψη των λεγόμενων ακουστικών επιδράσεων μη ακουστικές επιδράσεις του θορύβου στον ανθρώπινο οργανισμό ??????? Η «εξίσωση»: «θόρυβος- βαρηκοΐα»  πρόληψη των λεγόμενων ακουστικών επιδράσεων μη ακουστικές επιδράσεις του θορύβου στον ανθρώπινο οργανισμό ???????

23 Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα: Ο θόρυβος-  περιφερειακή αγγειοσύσπαση  ελάττωση της ροής του αίματος σε ορισμένα όργανα και ιστούς. Μεταβολές στην αρτηριακή πίεση και στην καρδιακή συχνότητα Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα: Ο θόρυβος-  περιφερειακή αγγειοσύσπαση  ελάττωση της ροής του αίματος σε ορισμένα όργανα και ιστούς. Μεταβολές στην αρτηριακή πίεση και στην καρδιακή συχνότητα

24 Επιδράσεις στο νευρικό σύστημα: Υψηλά επίπεδα θορύβου-  προκαλώντας αλλοιώσεις στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Διαταραχές ύπνου Επιδράσεις στο νευρικό σύστημα: Υψηλά επίπεδα θορύβου-  προκαλώντας αλλοιώσεις στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Διαταραχές ύπνου

25 Ψυχιατρικές διαταραχές 1970: ψυχιατρικά νοσοκομεία Αμφισβήτηση αιτιολογικής σχέσης Θόρυβος: ελάσσονες ψυχιατρικές διαταραχές ( δείκτης ευπάθειας) Βαθμός ενόχλησης

26 Επιδράσεις στο σύστημα αναπαραγωγής και στους ενδοκρινείς αδένες:  Μείωση ροής του αίματος στον πλακούντα -  πρόωροι τοκετοί, αποβολές εμβρύων.  Αύξηση του βασικού μεταβολισμού, υπερλειτουργία της υπόφυσης, των επινεφριδίων, σιαλόρροια, αύξηση περισταλτισμού του εντέρου Επιδράσεις στο σύστημα αναπαραγωγής και στους ενδοκρινείς αδένες:  Μείωση ροής του αίματος στον πλακούντα -  πρόωροι τοκετοί, αποβολές εμβρύων.  Αύξηση του βασικού μεταβολισμού, υπερλειτουργία της υπόφυσης, των επινεφριδίων, σιαλόρροια, αύξηση περισταλτισμού του εντέρου

27 Η έκθεση σε θόρυβο προκαλεί στο όργανο της ακοής λειτουργικές αλλοιώσεις προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα 1.«ακουστική κόπωση» 2. «επαγγελματική βαρηκοΐα από χρόνιο ακουστικό τραύμα» ή «βαρηκοΐα θορύβου» Η έκθεση σε θόρυβο προκαλεί στο όργανο της ακοής λειτουργικές αλλοιώσεις προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα 1.«ακουστική κόπωση» 2. «επαγγελματική βαρηκοΐα από χρόνιο ακουστικό τραύμα» ή «βαρηκοΐα θορύβου»

28 Η «ακουστική κόπωση» είναι η παροδική πτώση της ακουστικής οξύτητας (Temporary Threshold Shift – TTS) Λειτουργική εξάντληση των περιφερειακών ακουστικών κυττάρων Η «ακουστική κόπωση» είναι η παροδική πτώση της ακουστικής οξύτητας (Temporary Threshold Shift – TTS) Λειτουργική εξάντληση των περιφερειακών ακουστικών κυττάρων

29 Η «επαγγελματική βαρηκοΐα (E.B)-χρόνιο ακουστικό τραύμα»: χαρακτηρίζεται ως μία αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοία εκφυλιστικές αλλοιώσεις στο όργανο του Corti και το ακουστικό νεύρο, συνέπεια της επαγγελματικής έκθεσης σε θόρυβο

30 Αναπτύσσεται προοδευτικά Aρχικά αφορά στο φάσμα των υψηλών συχνοτήτων (3000- 6000 Hz), με μία χαρακτηριστική εκλεκτική ακοομετρική πτώση (τύπου λατινικού V {dip} στα 4000 Hz) Αναπτύσσεται προοδευτικά Aρχικά αφορά στο φάσμα των υψηλών συχνοτήτων (3000- 6000 Hz), με μία χαρακτηριστική εκλεκτική ακοομετρική πτώση (τύπου λατινικού V {dip} στα 4000 Hz)

31 Στάδια ανάπτυξης Ε.Β.  Ακοομετρικό  Εμφάνισης (πτώση 35-40 dB:1000- 4000 Hz)  Μονιμότητας (>30 ;500-1000 >70-80 ;1000-4000 Hz)

32

33 Η «επαγγελματική βαρηκοΐα από οξύ ακουστικό τραύμα»: Προκαλείται από ένα αιφνίδιο και οξύ ακουστικό ερέθισμα (έναν πολύ ισχυρό θόρυβο) Μονόπλευρη Πόνος, εμβοές Νευροαισθητήρια βλάβη Η «επαγγελματική βαρηκοΐα από οξύ ακουστικό τραύμα»: Προκαλείται από ένα αιφνίδιο και οξύ ακουστικό ερέθισμα (έναν πολύ ισχυρό θόρυβο) Μονόπλευρη Πόνος, εμβοές Νευροαισθητήρια βλάβη

34 Η βαρηκοΐα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών που καθορίζονται στο άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ (ΦΕΚ 132/12.2.1979) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης για την αναγνώριση της βαρηκοΐας σαν επαγγελματική ασθένεια: 5 έτη. Στην περίπτωση εργασιών σε δοκιμαστήρια μηχανών αεροπλάνων, ο χρόνος αυτός μειώνεται στα 2 έτη Η βαρηκοΐα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών που καθορίζονται στο άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ (ΦΕΚ 132/12.2.1979) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης για την αναγνώριση της βαρηκοΐας σαν επαγγελματική ασθένεια: 5 έτη. Στην περίπτωση εργασιών σε δοκιμαστήρια μηχανών αεροπλάνων, ο χρόνος αυτός μειώνεται στα 2 έτη

35 Συνέργεια: Δονήσεις Ξυλόλιο, στυρόλιο Κάπνισμα ;; Εγκάρσιοι κίνδυνοι (βάρδιες) Συνέργεια: Δονήσεις Ξυλόλιο, στυρόλιο Κάπνισμα ;; Εγκάρσιοι κίνδυνοι (βάρδιες)

36 Η πτώση της ακουστικής οξύτητας αυξάνεται στο ακοογράφημα κατά 10-13 dB( συνυπολογισμός της έκθεσης σε θόρυβο

37 Η πρόληψη της επαγγελματικής βαρηκοΐας βασίζεται κύρια στην άμεση διάγνωσή της δια μέσου του επαγγελματικού ιστορικού και της ακοομετρικής εξέτασης που ολοκληρώνει τον ιατρικό κλινικό έλεγχο

38 Η ακοομετρική εξέταση θα πρέπει να εκτελείται υπό την ευθύνη Ειδικού Ιατρού Εργασίας ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (μια φορά το χρόνο) και σε συνθήκες ακουστικής ανάπαυσης, δηλαδή τουλάχιστον 14 ώρες μετά το τέλος της πιο πρόσφατης έκθεσης

39 Νέες μέθοδοι Ωτοακουστικές εκπομπές Προ- ακοομετρική διάγνωση

40 Ο ρόλος των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) Εκτιμώμενη έκθεση [dB(A)]= Οριακή τιμή έκθεσης- (συντελεστής μείωσης- 7) Το νέο ΠΔ (οδηγία ΕΕ 2003/10)

41 1.Μείωση του θορύβου στην πηγή 1.Μείωση/ έλεγχος της έκθεσης 2. ΜΑΠ: δυνατότητες και περιορισμοί 3. Έλεγχος παραγόντων που δρούν συνεργικά 4. Ιατρικός έλεγχος


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ. ανεπιθύμητο, ενοχλητικό ή δυσάρεστο ηχητικό ερέθισμα (ήχος) ΘΟΡΥΒΟΣ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google