Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ζευγάρια που επικοινωνούν τουλάχιστον μία φορά το μήνα Αριθμός Ζευγαριών (% από τα 462 ζεύγη) Μέσος (Ενδιάμεσος) Αριθμός Σχέσεων Μέσος (Ενδιάμεσος) Αριθμός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ζευγάρια που επικοινωνούν τουλάχιστον μία φορά το μήνα Αριθμός Ζευγαριών (% από τα 462 ζεύγη) Μέσος (Ενδιάμεσος) Αριθμός Σχέσεων Μέσος (Ενδιάμεσος) Αριθμός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ζευγάρια που επικοινωνούν τουλάχιστον μία φορά το μήνα Αριθμός Ζευγαριών (% από τα 462 ζεύγη) Μέσος (Ενδιάμεσος) Αριθμός Σχέσεων Μέσος (Ενδιάμεσος) Αριθμός Μέσων Μέση (Ενδιάμεση) Συχνότητα Επικοινωνιών Οκτώβριος75 (16,23)1,72 (2)1,63 (2)11,67 (6) Νοέμβριος76 (16,45)2,08 (2)1,80 (2)12,04 (7) Δεκέμβριος76 (16,45)2,20 (2)1,74 (2)11,96 (7) Συνολική Περίοδος 77 (16,67)2,45 (3)1,83 (2)35,19 (18,99) Πίνακας 1. Μέση επικοινωνία για ζευγάρια κατά χρονική περίοδο.

2 ΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριοςΣυνολική περίοδος n (%) Μέσος (Ενδιάμεσος) n (%) Μέσος (Ενδιάμεσος) n (%) Μέσος (Ενδιάμεσος) n (%) Μέσος (Ενδιάμεσος) ΣΕ60 (80)8,13 (5)65 (85,53)7,49 (5)70 (92,11)6,47 (4)73 (94,81)19,68 (13,50) ΚΟ39 (52)4,54 (2)46 (60,53)4,87 (3)52 (68,42)4,71 (2,5)57 (74,03)11,34 (5,01) ΤΕ26 (34,67)3,77 (1)39 (51,32)3,23 (3)41 (53,95)3,10 (2)51 (66,23)6,93 (3) ΣΥ4 (5,33)28 (29)8 (10,53)9,75 (2)4 (5,26)21 (17,50)8 (10,39)20,43 (3,99) Συνο λικά 75 (100)11,67 (6)76 (100)12,04 (7)76 (100)11,96 (7)77 (100)35,19 (18,99) Πίνακας 2. Ζευγάρια και συχνότητες κατά σχέση επικοινωνίας.

3 Α Αριθμός (ποσοστό επί του συνόλου) των ζευγαριών Αριθμός Σχέσεων ΣΕΚΟΤΕΣΥ Όλες οι σχέσεις 110 (100)000 220 (83,33)14 (58,33)13 (54,17)1 (4,17)24 (100) 341 (100) 36 (87,80)5 (12,20)41 (100) 42 (100) Συνολικά 73 (94,81)57 (74,03)51 (66,23)8 (10,39)77 (100) Β. Μέσος (Ενδιάμεσος) όρος συχνότητας επικοινωνίας Αριθμός Σχέσεων ΣΕΚΟΤΕΣΥ Όλες οι σχέσεις 14,25 (2,17) - - - 2 6,03 (5)2,76 (1,33)1,82 (1)0,5 (0,5)7,64 (5,67) 37,14 (4,33)4,04 (1,33) 2,5 (1,17) 17,73 (4,67) 15,54 (9,33) 411,5 (11,5) 5,5 (5,5) 2 (2)1,17 (1,17) 20,17 (20,17) Συνολικά 19,68 (13,50) 11,34 (5,01) 6,93 (3) 20,43 (3,99) 35,19 (18,99) Πίνακας 3: Αριθμός ζευγαριών και συχνοτήτων κατά σχέση επικοινωνίας.

4 Πίνακας 4: Συντελεστές συσχέτισης Pearson για συχνότητες, σχέσεις και μέσα επικοινωνίας. n Συχνότητα επικοινωνίας με βάση την πολυσυνθετότητα των σχέσεων Πολυσυνθετότητα των σχέσεων με βάση την πολυσυνθετότητα των μέσων Συχνότητα επικοινωνίας με βάση την πολυσυνθετότητα των μέσων Οκτώβριος 750,430,200,33 Νοέμβριος 760,390,410,38 Δεκέμβριος 760,300,340,38 Συνολικά 770,240,410,29

5 Περίοδος 1Περίοδος 2Περίοδος 3 Συνολική περίοδος Συνεργασία,130,141,152,158 Κοινωνικοποίηση,084,100,113,123 Τεχνική Βοήθεια,056,084,089,110 Συναισθηματική Υποστήριξη,009,017,009,017 Όλες οι σχέσεις,162,165,167 Πίνακας 5: Πυκνότητες ως προς τις σχέσεις επικοινωνίας.

6 Κατά πρόσωποΌλα τα μέσα Συνεργασία,108,141 Κοινωνικοποίηση,090,100 Τεχνική Βοήθεια,041,084 Συναισθηματική Υποστήριξη,007,017 Όλες οι σχέσεις,110,165 Πίνακας 6: Πυκνότητα δικτύου για την κατά πρόσωπο επικοινωνία ανά σχέση (μόνο φάση 2).

7 E-mailIRCΤηλέφωνοΚατά πρόσωποΌλα τα μέσα Συνεργασία,032,013,134,093,158 Κοινωνικοποίηση,011,004,100,089,123 Τεχνική Βοήθεια,015,009,080,045,110 Συναισθηματική Υποστήριξη,002 -,015,006,017 Όλες οι σχέσεις,035,013,143,115,167 Πίνακας 7: Πυκνότητα δικτύου ως προς τα μέσα και τις σχέσεις.

8 E-mailIRCΤηλέφωνοΚατά πρόσωποΌλα τα μέσα ΣΕ με ΚΟ,768,856,921,918,832 ΣΕ με TE -,045 - 163 -,097 -,077 -,06 ΣΕ με ΣΥ,058 -,851,861,832 ΚΟ με TE,192,296 -,012,012 -,013 ΚΟ με ΣΥ,034 -,871,881,867 TE με ΣΥ -,270 - -,123 - 124 -,112 Πίνακας 8: Οι συσχετισμοί Pearson ως προς τις σχέσεις και τα μέσα.

9 Περίοδος 1Περίοδος 2Περίοδος 3 Συνολική περίοδος ΣΕ με ΚΟ,886,857,890,832 ΣΕ με TE -,172 -,017 -,008 -,06 ΣΕ με ΣΥ,849,726,807,832 ΚΟ με TE -,102 -,021,020 -,013 ΚΟ με ΣΥ,885,808,805,867 TE με ΣΥ -,082 -,140 -,105 -,112 Πίνακας 9: Οι συσχετίσεις Pearson για όλες τις σχέσεις.

10 ΟκτώβριοςΝοέμβριοςΔεκέμβριοςΣυνολική περίοδος n (%) Μέσος (Ενδιάμεσος) n (%) Μέσος (Ενδιάμεσος) n (%) Μέσος (Ενδιάμεσος) n (%) Μέσος (Ενδιάμεσος) E-mail16 (21,33)3,06 (3)16 (21,05)3,44 (3)16 (21,05)4,38 (4)16 (20,78)10,89 (9) IRC 6 (8)9,67 (10)6 (7,89)12 (9)6 (7,89)12,67 (11,5)6 (7,79)34,32 (29,49) Τηλέφωνο 51 (68)10,63 (6)64 (84,21)8,67 (5)60 (78,95)9,3 (6)66 (85,71)25,23 (16,5) Κατά Πρόσωπο 49 (65,33) 4,61 (3)51 (67,11)4,57 (3) 50 (65,79) 4,1 (3)53 (68,83)12,54 (9) Συνολικά 75 (100)11,67 (6)76 (100)12,04 (7)76 (100)11,96 (7)77 (100)35,19 (18,99) Πίνακας 10: Ζευγάρια και συχνότητες κατά μέσο επικοινωνίας.

11 A. Αριθμός (ποσοστό επί του συνόλου) των ζευγαριών Αριθμός Μέσων Ε-mailIRCΤηλέφωνοΚατά ΠρόσωποΌλα τα μέσα 11 (4,76)014 (66,67)6 (28,57)21 (100) 29 (18)4 (8)46 (92)41 (82)50 (100) 34 (100)0 42 (100) Συνολικά16 (20,78)6 (7,79)66 (85,71)53 (68,83)77 (100) B. Μέσος (Ενδιάμεσος) όρος συχνότητας επικοινωνίας Αριθμός ΜέσωνΕ-mailIRCΤηλέφωνοΚατά ΠρόσωποΌλα τα μέσα 12,33 (2,33) -3,75 (2,67)2,06 (2)3,2 (2,33) 23,41 (2,67)9,42 (9,17)9,78 (6)4,83 (3,67)14,32 (10,17) 33,85 (3,17) -8,17 (8,33)1,5 (1)13,25 (14,5) 45,33 (5,33)15,5 (15,5)10,17 (10,17)2,5 (2,5)33,5 (33,5) Συνολικά10,89 (9)34,32 (29,49)25,23 (16,5)12,54 (9)35,19 (18,99) Πίνακας 11: Αριθμός ζευγαριών και συχνοτήτων κατά μέσο επικοινωνίας.

12 Περίοδος 1Περίοδος 2Περίοδος 3Συνολική περίοδος E-mail,035 IRC,013 Τηλέφωνο,110,139,130,143 Κατά πρόσωπο,106,110,108,115 Όλα τα μέσα,162,165,167 Πίνακας 12: Πυκνότητες ως προς τα μέσα επικοινωνίας.

13 Περίοδος 1Περίοδος 2Περίοδος 3Συνολική περίοδος E-mail με Τηλέφωνο -,085,004,021 -,028 IRC με Τηλέφωνο -,1110,45 -,011 -,039 Τηλέφωνο με Κατά Πρόσωπο,664,645,729,692 IRC με E-mail,631,703,698,686 IRC με Κατά Πρόσωπο -,234 -,072 -,046 -,128 E-mail με Κατά Πρόσωπο -,350 -,249 -,191 -,276 Πίνακας 13: Οι συσχετίσεις Pearson για όλα τα μέσα.

14 Τεχνικές ΣυμβουλέςΚοινωνικοποίησηΣυναισθηματική Υποστήριξη Συνεργασία,654,789,562 Τεχνικές Συμβουλές -,550-,081 Κοινωνικοποίηση - -,555 Πίνακας 15: Η κατάταξη Spearman για τις διασυνδέσεις των σχέσεων.

15 Περίοδος 1 με 2Περίοδος 2 με 3Περίοδος 1 με 3 ΣΕ,896,942,889 ΚΟ,592,948,545 ΤΕ,749,490,538 ΣΥ-,362-,701,671 Πίνακας 21: Συσχετισμοί Spearman ως προς σχέσεις και φάσεις.

16 Πίνακας 22: Η μέση θέση κεντρικότητας κατά σχέση και φάση. Περίοδος 1Περίοδος 2Περίοδος 3Συνολική Περίοδος Μέσος όροςΤυπ.απ.Μέσος όροςΤυπ.απ. Μέσος όρος Τυπ.απ.Μέσος όροςΤυπ.απ. ΣΕ2,0650,6953,6051,1343,0150,8979,5833,024 ΚΟ0,3090,1130,6990,1880,6830,2042,2530,723 TE0,1680,0730,6170,180,2950,1060,9260,255 ΣΥ0,04900,0740,0210,04900,0740,022

17 Σχήμα 1: Επικοινωνία για συνεργασία πάνω από 2 φορές τη βδομάδα στη φάση 3.

18 Σχήμα 2: Επικοινωνία για κοινωνικοποίηση πάνω από 2 φορές τη βδομάδα στη φάση 3.

19 Σχήμα 3 (Α): Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου στη φάση 3 (όλες οι σχέσεις).

20 Σχήμα 3 (Β): Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου στη φάση 3 (όλες οι σχέσεις).

21 Σχήμα 4: Επικοινωνία μέσω προσωπικής επαφής στη φάση 3 (όλες οι σχέσεις).

22 Σχήμα 5: Επικοινωνία μέσω IRC στη φάση 3 (όλες οι σχέσεις).

23 Σχήμα 6: Επικοινωνία μέσω e-mail στη φάση 3 (όλες οι σχέσεις).

24 Σχήμα 7 (Α): Όλες οι επαφές και τα μέσα στην επικοινωνία παραπάνω από τρεις φορές τη βδομάδα στο εξάμηνο.

25 Σχήμα 7 (Β): Όλες οι επαφές και τα μέσα στην επικοινωνία παραπάνω από τρεις φορές τη βδομάδα στο εξάμηνο.

26 Σχήμα 7 (Γ): Όλες οι επαφές και τα μέσα στην επικοινωνία παραπάνω από τρεις φορές τη βδομάδα στο εξάμηνο.


Κατέβασμα ppt "Ζευγάρια που επικοινωνούν τουλάχιστον μία φορά το μήνα Αριθμός Ζευγαριών (% από τα 462 ζεύγη) Μέσος (Ενδιάμεσος) Αριθμός Σχέσεων Μέσος (Ενδιάμεσος) Αριθμός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google