Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1996 : Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης και «Δια Βίου Κατάρτισης» 2000 : Λισσαβόνα Η Ε.Ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1996 : Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης και «Δια Βίου Κατάρτισης» 2000 : Λισσαβόνα Η Ε.Ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1996 : Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης και «Δια Βίου Κατάρτισης» 2000 : Λισσαβόνα Η Ε.Ε. να γίνει η πιο ισχυρή κοινωνία της γνώσης  Πρόσβαση στη μάθηση  Αύξηση επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους  Ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας / μάθησης

3 Δια Βίου Εκπαίδευση Εκπαίδευση Ενηλίκων Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

4 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αναφέρεται σε όλους τους τύπους της εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, άτυπη) Θεωρείται μια μακροχρόνια διαδικασία που αρχίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί σε όλη τη ζωή του ατόμου (CEDEFOP, 1996) Βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με κοινωνικο- οικονομική πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα Χαρακτηρίζεται από ευκαμψία στο χρόνο, το χώρο, το περιεχόμενο και τις τεχνικές διδασκαλίας (Βεργίδης, 2001)

5 Εκπαίδευση Ενηλίκων Η εκπαίδευση ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του ατόμου, που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η σφαίρα της καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό σκοπό.

6 Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων Σύνδεση οργανωμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων –με την επαγγελματική εξέλιξη –τις ανάγκες της οικονομίας

7 Επαγγελματική Κατάρτιση Ειδικές επαγγελματικές γνώσεις – ικανότητες για επαγγελματική επάρκεια

8 Μορφές Επαγγελματικής Κατάρτισης Αρχική Βασικές επαγγελματικές ικανότητες / δεξιότητες σε συγκεκριμένες ειδικότητες ή εξειδικεύσεις με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας. Συνδέεται με το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα Συνεχιζόμενη Συμπληρωματικές γνώσεις / δεξιότητες με σκοπό την ένταξη ή την επανένταξη των ατόμων στην απασχόληση, την επαγγελματική εξέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη.

9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ UNESCO  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

10 Θεσμοί – Φορείς Σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο ΠΑΕΠ / ΟΑΕΔ (Παρατηρητήριο Απασχόλησης / Ερευνητική – Πληροφορική Α.Ε.) ΚΠΑ ΟΑΕΔ ΚΕΣΥΥ ΕΟΠΠΕΠ(υποδομές / ανθρώπινο δυναμικό / προγράμματα) ΠΕΠ (εξειδίκευση σε περιφερειακές και τοπικές ανάγκες, συμπληρωματικά ως προς τον κεντρικό σχεδιασμό)

11 Φορείς Υλοποίησης της ΣΕΚ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (χρηματοδοτούμενη από το ΕΚΤ και την ελληνική πολιτεία) Φορείς που ανήκουν στο δημόσιο, ιδιωτικό και ευρύτερο κοινωνικό τομέα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμοί, Συνδικάτα και Ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτο-χρηματοδοτούμενη κατάρτιση

12 ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Πολλοί οι φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και αντίστοιχα πολλά τα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων (Ο ΕΟΠΠΕΠ το πιο απαιτητικό) Π.χ. Δ.ΙΕΚ και Ι.ΙΕΚ (ιδιωτικά), Κέντρα ελευθέρων σπουδών, ΚΕΚ, Φορείς δια βίου εκπαίδευσης, ενδο- επιχειρησιακά, Εθνικό κέντρο δημόσιας διοίκησης, Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ), ΚΕΚ ΟΑΕΔ, ΕΣΔΔΑ, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ.λπ. Προβλέπεται η συστηματοποίηση και η ενιαιοποίηση των πάντων (φορείς – συστήματα – μητρώα κλπ.)


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1996 : Ευρωπαϊκό έτος εκπαίδευσης και «Δια Βίου Κατάρτισης» 2000 : Λισσαβόνα Η Ε.Ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google