Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu2 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

3 3 ΓΕΝΙΚΑ Προϊόντα έκφρασης της Γενετικής Πληροφορίας Προϊόντα έκφρασης της Γενετικής Πληροφορίας Κωδικοποιούνται: από ΓΟΝΙΔΙΑ Κωδικοποιούνται: από ΓΟΝΙΔΙΑ Περιγράφονται : από το ΜΒ (kDa) Περιγράφονται : από το ΜΒ (kDa)

4 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu4 Προϊόντα Πρωτεϊνών

5 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Ένζυμα : κατάλυση πολλών κυτ. Αντιδράσεων Ένζυμα : κατάλυση πολλών κυτ. Αντιδράσεων Κυτταροσκελετός: Δομική σταθερότητα & Κίνηση Κυτταροσκελετός: Δομική σταθερότητα & Κίνηση Διαπερατότητα Μεμβρανών (μεταβολίτες, αέρια, ορμόνες) Διαπερατότητα Μεμβρανών (μεταβολίτες, αέρια, ορμόνες) Επικοινωνία : Ορμόνες & Νευροδιαβιβαστές Επικοινωνία : Ορμόνες & Νευροδιαβιβαστές Γονιδιακή Ρύθμιση  Κυτταρική Διαφοροποίηση Γονιδιακή Ρύθμιση  Κυτταρική Διαφοροποίηση Κυτταρική Αναγνώριση  Οργάνωση σε Ιστούς Κυτταρική Αναγνώριση  Οργάνωση σε Ιστούς Ρύθμιση Συγκεντρώσεων Μεταβολιτών Ρύθμιση Συγκεντρώσεων Μεταβολιτών Μεταβολισμός : Αναπνοή & Φωτοσύνθεση Μεταβολισμός : Αναπνοή & Φωτοσύνθεση Άμυνα : Αντισώματα Άμυνα : Αντισώματα

6 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu6 ΔΟΜΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Πολυμερή ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ Πολυμερή ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ Σε pH=7.0 : ΑΜΙΝΟΜΑΔΑ : (+) & Σε pH=7.0 : ΑΜΙΝΟΜΑΔΑ : (+) & ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΑ: (-) ΚΑΡΒΟΞΥΛΟΜΑΔΑ: (-) ΠΟΛΙΚΑ Αμινοξέα : Υδρόφιλα ΠΟΛΙΚΑ Αμινοξέα : Υδρόφιλα  ΔΙΑΛΥΤΑ σε Η 2 Ο  ΔΙΑΛΥΤΑ σε Η 2 Ο ΜΗ-ΠΟΛΙΚΑ Αμινοξέα: Υδρόφοβα ΜΗ-ΠΟΛΙΚΑ Αμινοξέα: Υδρόφοβα  ΑΔΙΑΛΥΤΑ στο Η 2 Ο  ΑΔΙΑΛΥΤΑ στο Η 2 Ο

7 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu7 ΔΟΜΗ ΑΜΙΝΟΞΕΩΣ H H NΗ 2 - C -COOH NΗ 2 - C -COOH R R

8 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

9 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu9 Ο ΠΕΠΤΙΔΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ H O H H H O H O H H H O ΝΗ 2 -C-C-OH H-N-C-COOH  NH2-C-C NH-C-COOH R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 Ολιγοπεπτίδια & Πολυπεπτίδια (<50 αμινοξέα) Ολιγοπεπτίδια & Πολυπεπτίδια (<50 αμινοξέα) 1 ταγής, 2 ταγής, 3 ταγής & 4 ταγής δομή 1 ταγής, 2 ταγής, 3 ταγής & 4 ταγής δομή

10 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu10 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Α. ΠΡΩΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ : Αλληλουχία Αμινοξέων με ΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΔΕΣΜΟ Αλληλουχία Αμινοξέων με ΠΕΠΤΙΔΙΚΟ ΔΕΣΜΟ Β. ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ: Τυχαία περιέλιξη στο χώρο α-έλικα ή Τυχαία περιέλιξη στο χώρο α-έλικα ή Σταθεροί Δεσμοί Υδρογόνου β-πτυχωτή επιφάνεια Σταθεροί Δεσμοί Υδρογόνου β-πτυχωτή επιφάνεια

11 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu11 Γ. ΤΡΙΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ : Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις συνδυασμός α-ελίκων Υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις συνδυασμός α-ελίκων (μεταξύ Μη-Πολικών αμινοξέων) & β-πτυχωτών επιφαν. (μεταξύ Μη-Πολικών αμινοξέων) & β-πτυχωτών επιφαν. Δισουλφιδικοί δεσμοί Δισουλφιδικοί δεσμοί Δ. ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗ : Αφορά πρωτεΐνες με περισσότερες από μία Πολυπεπτιδικές αλυσίδες Αφορά πρωτεΐνες με περισσότερες από μία Πολυπεπτιδικές αλυσίδες πχ: αιμοσφαιρίνη (4+4), αιμοσυγκολλητίνη (3) πχ: αιμοσφαιρίνη (4+4), αιμοσυγκολλητίνη (3) Ε. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ: πχ: καψίδιο ιών, οκταμερή πυρηνικών πόρων, πχ: καψίδιο ιών, οκταμερή πυρηνικών πόρων, δέσμες ινιδίων ακτίνης δέσμες ινιδίων ακτίνης

12 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu12 Επίπεδα Πρωτεϊνικής Δομής

13 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu13 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ  Η ΧΩΡΟΔΙΑΤΑΞΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α. ΙΝΩΔΕΙΣ Πρωτεΐνες  επιμήκεις ίνες μη-υδατοδιαλυτές μη-υδατοδιαλυτές Β. ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ Πρωτεΐνες  συμπαγείς μάζες υδατοδιαλυτές υδατοδιαλυτές

14 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu14 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

15 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu15 α-ΕΛΙΚΑ Το καρβονυλικό ΟΞΥΓΟΝΟ σε ΔΥ με το Υδρογόνο του αμινοομάδας Το καρβονυλικό ΟΞΥΓΟΝΟ σε ΔΥ με το Υδρογόνο του αμινοομάδας Η α-έλικα αποκτά κάποια ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ Η α-έλικα αποκτά κάποια ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ Τα αμινοξικά κατάλοιπα σχηματίζουν μία ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΔΟΜΗ (με τις ομάδες R εξωτερικά) : Τα αμινοξικά κατάλοιπα σχηματίζουν μία ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΔΟΜΗ (με τις ομάδες R εξωτερικά) : - ΥΔΡΟΦΟΒΗ - ΥΔΡΟΦΟΒΗ - ΥΔΡΟΦΙΛΗ - ΥΔΡΟΦΙΛΗ - ΑΜΦΙΦΙΛΗ - ΑΜΦΙΦΙΛΗ

16 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu16 β-ΠΤΥΧΩΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Από β-αλυσίδες σε ΑΝΤΙ-/ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ διάταξη Από β-αλυσίδες σε ΑΝΤΙ-/ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ διάταξη ΔΥ μεταξύ γειτονικών β-αλυσίδων ΔΥ μεταξύ γειτονικών β-αλυσίδων Επίσης εμφανίζουν κάποια ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ Επίσης εμφανίζουν κάποια ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ (ανάλογα με την κατεύθυνση των ΠΔ) (ανάλογα με την κατεύθυνση των ΠΔ)

17 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu17 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ Κατασκευές σχήματος U από 3-4 κατάλοιπα Κατασκευές σχήματος U από 3-4 κατάλοιπα Βρίσκονται στην ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ πρωτεϊνών όπου σταθεροποιούνται με ΔΥ Βρίσκονται στην ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ πρωτεϊνών όπου σταθεροποιούνται με ΔΥ Συχνότερα αμινοξέα:- ΓΛΥΚΙΝΗ (R=H) Συχνότερα αμινοξέα:- ΓΛΥΚΙΝΗ (R=H) - ΠΡΟΛΙΝΗ (R:συστροφές) - ΠΡΟΛΙΝΗ (R:συστροφές)

18 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu18 ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΛΙΚΑ Μία πολύπλοκη κατασκευή από 2,3 ή 4 αμφίφιλες έλικες που αλληλεπιδρούν μέσω των ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ περιοχών τους Μία πολύπλοκη κατασκευή από 2,3 ή 4 αμφίφιλες έλικες που αλληλεπιδρούν μέσω των ΥΔΡΟΦΟΒΩΝ περιοχών τους Οι περιοχές αυτές “Θηλυκώνουν” η μία στην άλλη Οι περιοχές αυτές “Θηλυκώνουν” η μία στην άλλη

19 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu19 ΕΛΙΚΑ – ΑΓΚΥΛΗ - ΕΛΙΚΑ Χαρακτηρίζεται από την παρουσία ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ Αμινοξέων σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ Θέσεις Χαρακτηρίζεται από την παρουσία ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ Αμινοξέων σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ Θέσεις Τα άτομα Ο στις θέσεις αυτές δεσμεύουν Ca ++ (με ΔΥ) Τα άτομα Ο στις θέσεις αυτές δεσμεύουν Ca ++ (με ΔΥ)

20 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu20 ΔΑΚΤΥΛΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ 3 Δευτεροταγείς δομές: 1 α-έλικα 3 Δευτεροταγείς δομές: 1 α-έλικα 2 β-νήματα 2 β-νήματα που σχηματίζουν ΔΑΚΤΥΛΟΕΙΔΕΣ σχήμα & συγκρατούνται από ένα ιόν Zn ++ που σχηματίζουν ΔΑΚΤΥΛΟΕΙΔΕΣ σχήμα & συγκρατούνται από ένα ιόν Zn ++ Συναντάται σε πρωτεΐνες που σχετίζονται με DNA & RNA Συναντάται σε πρωτεΐνες που σχετίζονται με DNA & RNA

21 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu21 ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Μεταβολή της Θ ο C ή του pH πέρα από τα όρια αντοχής της πρωτεϊνικής δομής οδηγεί στην ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ: απώλεια ΔΟΜΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μεταβολή της Θ ο C ή του pH πέρα από τα όρια αντοχής της πρωτεϊνικής δομής οδηγεί στην ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ: απώλεια ΔΟΜΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οφείλεται στην καταστροφή των ΔΥΝΑΜΕΩΝ της ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗΣ Οφείλεται στην καταστροφή των ΔΥΝΑΜΕΩΝ της ΔΕΥΤΕΡΟΤΑΓΗΣ ΔΟΜΗΣ

22 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu22 ΠΡΩΤΕΪΝΟΣΥΝΘΕΣΗ Η Γενετική Πληροφορία περιέχεται σε Γονίδια Η Γενετική Πληροφορία περιέχεται σε Γονίδια Μετά την Μεταγραφή και την ωρίμανση του mRNA γίνεται η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στα ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΑ Μετά την Μεταγραφή και την ωρίμανση του mRNA γίνεται η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ στα ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΑ

23 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu23 ΡΙΒΟΣΩΜΙΚΕΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΕΣ

24 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu24 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Στόχος : έκφραση Γενετικής Πληροφορίας Στόχος : έκφραση Γενετικής Πληροφορίας Μηχανισμός: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μηχανισμός: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ κωδικωνίων (mRNA) με κωδικωνίων (mRNA) με αντικωδικώνια (tRNA)+αμινοξέα αντικωδικώνια (tRNA)+αμινοξέα Λόγος : παραγωγή ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Λόγος : παραγωγή ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

25 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu25 ΔΟΜΗ tRNA

26 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu26 Γενετικός Κώδικας

27 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu27 Μετάφραση: Έναρξη

28 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu28 Μετάφραση: Επιμήκυνση

29 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu29 Μετάφραση: Λήξη

30 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu30 Πολυσώματα

31 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu31 Μεταγραφή & Μετάφραση σε Προκαρυωτικά

32 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu32 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΟ ΕΔ

33 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu33 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΟΛΙΓΟΠΕΠΤΙΔΙΟΥ

34 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu34 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΟΛΙΓΟΠΕΠΤΙΔΙΩΝ

35 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu35 ΕΝΖΥΜΑ & ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : η ΚΑΤΑΛΥΣΗ Οργανικών ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ : η ΚΑΤΑΛΥΣΗ Οργανικών αντιδράσεων αντιδράσεων ΧΡΗΣΗ : πολλαπλή (ΔΕΝ καταναλώνονται) ΧΡΗΣΗ : πολλαπλή (ΔΕΝ καταναλώνονται) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: - είδος κυττάρου ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: - είδος κυττάρου - σημείο κυττάρου - σημείο κυττάρου - χημική αντίδραση - χημική αντίδραση

36 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu36 ΕΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΩΝ Επιταχύνουν τις αντιδράσεις x10 6 -10 12 Επιταχύνουν τις αντιδράσεις x10 6 -10 12 ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ τις αντιδράσεις ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ τις αντιδράσεις ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ (: ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ την ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ) (: ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ την ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΚΡΟΥΣΕΩΝ) [Οι ανόργανοι καταλύτες συνήθως απαιτούν ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ] [Οι ανόργανοι καταλύτες συνήθως απαιτούν ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ] ΔΕΝ καταλύουν αντιδράσεις που δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθούν ΔΕΝ καταλύουν αντιδράσεις που δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθούν

37 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu37 Ενεργό Κέντρο Ενζύμου Ειδική Θέση της Πολυπεπτιδικής αλυσίδας Ειδική Θέση της Πολυπεπτιδικής αλυσίδας Χαρακτηριστικό ΣΧΗΜΑ & ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Χαρακτηριστικό ΣΧΗΜΑ & ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: (σε συνέχεια ή σαφώς διαχωρισμένες) (σε συνέχεια ή σαφώς διαχωρισμένες) (1) Περιοχή δέσμευσης ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (1) Περιοχή δέσμευσης ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ (2) Περιοχή ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ για το ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ του (2) Περιοχή ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ για το ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οι χημικές αλληλεπιδράσεις ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ μειώνουν την Ενέργεια Ενεργοποίησης Οι χημικές αλληλεπιδράσεις ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ & ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ μειώνουν την Ενέργεια Ενεργοποίησης

38 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu38 Μηχανισμός Ενζυμικής Δράσης

39 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu39 Ένζυμα: Η Δομή  Λειτουργία

40 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu40 Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Ενζυμικές Αντιδράσεις Α. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: - Για κάθε ένζυμο υπάρχει ΑΡΙΣΤΗ Θ ο C δράσης - Πέραν αυτής υπολειτουργούν ή αδρανοποιούνται - ΓΕΝΙΚΑ: Θ ο C  ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ αντίδρασης (αλλά: υπερβολική Θ ο C  ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ) (αλλά: υπερβολική Θ ο C  ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ)

41 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu41 Β. pH : - Όμοια, υπάρχει ΑΡΙΣΤΟ pH δράσης - Εξαρτάται από την ΚΑΤΑΛΥΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ το ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ & τον ΙΣΤΟ Γ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ : - Γενικά όσο αυξάνεται η συγκέντρωση τόσο αυξάνεται και η ταχύτητα

42 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu42 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ K m : η σταθερά Michaelis K m : η σταθερά Michaelis V max : η ΜΕΓΙΣΤΗ ενζυμική ταχύτητα σε V max : η ΜΕΓΙΣΤΗ ενζυμική ταχύτητα σε κατάσταση κορεσμού κατάσταση κορεσμού Δέσμευση Κατάλυση Απελευθέρωση Δέσμευση Κατάλυση Απελευθέρωση E + S ES EP E + P Όπου: Ε= ένζυμο, S= υπόστρωμα & P= προϊόν

43 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu43 Εξίσωση Michaelis - Menten K 1 K 3 K 1 K 3 E + S ES E + P K 2 K 2 V = V max [S] / K m +[S] όπου: K m = K 1 /K 2 όπου: K m = K 1 /K 2

44 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu44 Μελέτης της Εξίσωσης Michaelis - Menten Η V max επιτυγχάνεται αν η συγκέντρωση [S] είναι πολύ μεγάλη Η V max επιτυγχάνεται αν η συγκέντρωση [S] είναι πολύ μεγάλη Η V μεταβάλλεται αναλογικά με την [S] Η V μεταβάλλεται αναλογικά με την [S] Αν η K m =[S], τότε V=V max /2 Αν η K m =[S], τότε V=V max /2

45 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu45 ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΕΝΖΥΜΩΝ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ: ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ: καταστροφή των λειτουργικών ομάδων του ενεργού κέντρου του ενζύμου καταστροφή των λειτουργικών ομάδων του ενεργού κέντρου του ενζύμου ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ : ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ : Α. ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α. ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ δέσμευση του ενεργού κέντρου του ενζύμου δέσμευση του ενεργού κέντρου του ενζύμου Β. ΜΗ-ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β. ΜΗ-ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ μείωση ή αναστολή της ικανότητας του ενεργού μείωση ή αναστολή της ικανότητας του ενεργού κέντρου λόγω προσθήκης σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ κέντρου λόγω προσθήκης σε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

46 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu46 Γ. ΕΝ ΜΕΡΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: αναστολή της ικανότητας κατάλυσης λόγω της δέσμευσης μορίου-ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ τόσο από το Υπόστρωμα όσο και από το Ενζύμο αναστολή της ικανότητας κατάλυσης λόγω της δέσμευσης μορίου-ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ τόσο από το Υπόστρωμα όσο και από το Ενζύμο (με διαφορετική σταθερά) (με διαφορετική σταθερά) Δ. ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ: αναστολή της ικανότητας κατάλυσης λόγω της αναστολή της ικανότητας κατάλυσης λόγω της δέσμευσης του αναστολέα πάνω στο δέσμευσης του αναστολέα πάνω στο Υπόστρωμα που ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ Υπόστρωμα που ΗΔΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΚΕΝΤΡΟ του Ενζύμου ΚΕΝΤΡΟ του Ενζύμου

47 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu47 ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ & ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Πολλά ένζυμα απαιτούν την παρουσία ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ, δηλ. ειδικών προσθετικών ομάδων Πολλά ένζυμα απαιτούν την παρουσία ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή ΣΥΜΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ, δηλ. ειδικών προσθετικών ομάδων Αν πρόκειται για ΟΡΓΑΝΙΚΑ μόρια τότε ονομάζονται ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ Αν πρόκειται για ΟΡΓΑΝΙΚΑ μόρια τότε ονομάζονται ΣΥΝΕΝΖΥΜΑ ΟΛΟΕΝΖΥΜΟ = ΕΝΖΥΜΟ + ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ ΟΛΟΕΝΖΥΜΟ = ΕΝΖΥΜΟ + ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ ΑΠΟΕΝΖΥΜΟ = ΕΝΖΥΜΟ χωρίς ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ ΑΠΟΕΝΖΥΜΟ = ΕΝΖΥΜΟ χωρίς ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ

48 Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu48 ΤΕΛΟΣ 3 ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ 2 ο Κεφ. - σελ. 17-34


Κατέβασμα ppt "Dr. ΜΙCHΜΙΖΟΣ, UTh-Edu 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Dr. ΜΙΧΜΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google