Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών
Ανοσολογία στην πειραματική διερεύνηση των πρωτεϊνών

2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ Το κύτταρο διασφαλίζει ότι δεν θα εξαντληθούν τα ενεργειακά του αποθέματα, ούτε τα υποστρώματά του Έτσι, η δράση των ενζύμων υπόκειται σε ρύθμιση από άλλα μόρια Ρύθμιση έκφρασης γονιδίου που κωδικοποιεί το ένζυμο Περιορίζει τα ένζυμα σε υποκυττάρια διαμερίσματα που περικλείονται από μεμβράνες, μακριά από τα υποστρώματα Αλλαγή της δομής και ενεργητικότητας του ενζύμου βάση άλλων μορίων Αναστολή από ανάδρομη τροφοδότηση (feedback inhibition)

3 Feedback inhibition Ένα ένζυμο που δρά σε αρχικό στάδιο αλυσίδας αντιδράσεων αναστέλλεται από το προϊόν μιας μετέπειτα αντίδρασης Είναι αρνητική ρύθμιση Επίσης, τα ένζυμα υπόκεινται σε θετική ρύθμιση - το προϊόν μιας μετέπειτα αντίδρασης διεγείρει ένα ένζυμο

4 ΑΛΛΟΣΤΕΡΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ Τα ένζυμα έχουν στην επιφάνειά τους δύο θέσεις πρόσδεσης (1)το ενεργό κέντρο για τα υποστρώματα και (2)μια δεύτερη θέση για τα ρυθμιστικά μόρια Αυτά τα δύο μεταβάλλουν τη διαμόρφωση της πρωτεΐνης Πολλά ένζυμα είναι αλλοστερικά: μπορούν να προσλάβουν δύο ή περισσότερες ελαφρώς διαφορετικές διαμορφώσεις με διαφορετική ενεργητικότητα Η διαφορετική διαμόρφωση μπορεί να προκληθεί λόγω φωσφορυλίωσης (προσθήκη P ομάδας στην πλευρική αλυσίδα ενός αμινοξέος από το ATP)

5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Η μεταβολή της διαμόρφωσης στις ενδοκυττάριες πρωτεΐνες συναντάται συχνά στις πρωτεΐνες που συνδέουν GTP Συνδέονται με ένα μόριο νουκλεοτίδιο γουανοσίνης GTP, όταν είναι σε ενεργή φάση και στη συνέχεια μεταπίπτουν σε ανενεργό διαμόρφωση όταν υδρολύσουν τη φωσφορική ομάδα Είναι μοριακοί διακόπτες

6 ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΠΡΩΤΕÏΝΕΣ Η διαμόρφωση των πρωτεϊνών δημιουργεί μεταβολές στη δομή τους Οι κινητήριες πρωτεΐνες ευθύνονται για τη μετακίνηση των μορίων (ουσιών, οργανιδίων, χρωμοσωμάτων) στα κύτταρα Παραδείγματα: Μυοσίνη- κινητήρια πρωτεΐνη των μυϊκών κυττάρων που κινείται κατά μήκος των ινιδίων ακτίνης για τη μυϊκή συστολή Κινησίνη – συμμετέχει κατά τις μετακινήσεις των χρωμοσωμάτων στη μίτωση Μυοσίνη κινείται κατά μήκος των ινιδίων ακτίνης Κινησίνη στην μετακίνησει των χρωματοσωμάτων στην μίτωση

7 Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ

8

9

10

11


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google