Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάριος Χαϊνταρλής Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάριος Χαϊνταρλής Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάριος Χαϊνταρλής Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ [ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡIΠΤΩΣΗΣ / CASE STUDY] Μάριος Χαϊνταρλής Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η ανάκληση μιας διοικητικής πράξης από τη σκοπιά του διοικητικού δικαίου ( Η έννοια της πλάνης περί τα πράγματα, η σημασία του παράγοντα «χρόνος») Η κατάργηση, τροποποίηση / διόρθωση μιας διοικητικής πράξης Η τροποποίηση / διόρθωση της διοικητικής πράξης της Πράξης Εφαρμογής - Η ιδιαιτερότητα του θέματος και η θέση της νομολογίας στο συγκεκριμένο ζήτημα Η υπ’ αριθ. 1730/2000 απόφαση του Σ.τ.Ε. και η προκύψασα ανάγκη αλλαγής της νομοθεσίας (μιας νέας νομικής ρύθμισης)

3 Β. ΑΠΟ ΤΟΝ 1337/1983 ΣΤΟΝ Ν. 3212/2003 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3212/2003 (αντικατάσταση της περ. ε’ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983) α) Βασικές νομικές προϋποθέσεις ανάκλησης της πράξης εφαρμογής ι) για λόγους νομιμότητας, ιι) για πλάνη περί τα πράγματα β) Πρόσθετες πραγματολογικές προϋποθέσεις ανάκλησης: ι) μη λήψη υπόψη (άγνωστων) κατά την κύρωση στοιχείων ιι) παρέλευση ευλόγου χρόνου από την κύρωση, ιιι) μη αντίθεση προς τις αρχές της καλής πίστης και της ασφάλειας δικαίου

4 Γ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Έκταση περίπου τ.μ. εντάχθηκε στο σχέδιο με την έγκριση σχετικής πολεοδομικής μελέτης το έτος 2003 στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου Η έκταση αυτή ανήκει σε μεταλλουργική εταιρεία στην οποία αναπτύχθηκε με νόμιμη οικοδομική άδεια από το έτος 1975 βιομηχανική δραστηριότητα συνολικής δόμησης τ.μ. Με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης η ιδιοκτησία απομειώνεται κατά τ.μ. για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και καθίσταται κατά τα ανωτέρω μικρότερη

5

6 Δ. ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
«Επιβεβαίωση» / οριστικοποίηση των κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνονται για τη δημιουργία της οδοποιίας Δημιουργία τριών νέων ιδιοκτησιών οι οποίες δίδονται σε τρίτους ως αντιστάθμισμα για την απώλεια αντίστοιχων εκτάσεων που τους αφαιρέθηκαν στην ίδια Πολεοδομική Ενότητα για την υλοποίηση του εγκεκριμένου πολεοδομικού σχεδιασμού 3. Η δημιουργία των τριών νέων οικοπέδων θέτει ζωτικά ζητήματα λειτουργίας στην νομίμως αδειοδοτημένη βιομηχανική δραστηριότητα

7 Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Είναι νόμιμη η πράξη εφαρμογής από τη στιγμή που δημιουργεί τρία νέα οικόπεδα - που παραχωρούνται σε τρίτους - στον εκμεταλλεύσιμο και λειτουργικό χώρο της βιομηχανίας ; Είναι νομικά εφικτή, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη νομολογία, η διόρθωση της πράξης εφαρμογής και υπό ποιες προϋποθέσεις ; Είναι υποχρεωμένη ή όχι η Διοίκηση να προχωρήσει στην τροποποίηση / διόρθωση της αρχικής πράξης εφαρμογής ;


Κατέβασμα ppt "Μάριος Χαϊνταρλής Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google