Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μετατροπή συνεχούς διαστήματος σε διακριτό 0  x  rWidth maxX = n-1; // pixelWidth = rWidth / maxX; // κλίμακα Συντεταγμένες συσκευής (pixels): int iX(float.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μετατροπή συνεχούς διαστήματος σε διακριτό 0  x  rWidth maxX = n-1; // pixelWidth = rWidth / maxX; // κλίμακα Συντεταγμένες συσκευής (pixels): int iX(float."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μετατροπή συνεχούς διαστήματος σε διακριτό 0  x  rWidth maxX = n-1; // pixelWidth = rWidth / maxX; // κλίμακα Συντεταγμένες συσκευής (pixels): int iX(float x) {return Math.round(x/ pixelWidth)} 0123456789 10 Λογικές Μονάδες (rWidth) n = 10 Pixels:

2 1 η Άσκηση Γραφικής Anisotropic mapping mode 0,0 Χ = 10 Y = 10 Ανισοτροπικό σύστημα συντεταγμένων xy Είναι το σύστημα στο οποίο η αναλογία κλίμακας των x και y συντεταγμένων,δεν είναι ίση με 1. Μήκος μονάδας x διαφορετικό από μήκος μονάδας y. Χ / Υ = 2

3 1 η Άσκηση Γραφικής Anisotropic mapping mode rWidth = 10.0; rHeight = 7.0; Dimension d = getSize(); maxX = d.width - 1; maxY = d.height - 1; //pixels number -1 // κλίμακα x pixelWidth = rWidth/maxX; // κλίμακα x // κλίμακα y pixelHeight = rHeight/maxY; // κλίμακα y Συντεταγμένες συσκευής: int iX(float x){return Math.round(x/pixelWidth);} int iY(float y){return maxY - Math.round(y/pixelHeight);} Λογικές συντεταγμένες: float fx(int X){return X * pixelWidth;} float fy(int Y){return (maxY - Y) * pixelHeight;} 0  y  7

4 2 η Άσκηση Γραφικής Isotropic mapping mode 0,0 Χ = 10 Y = 10 Iσοτροπικό σύστημα συντεταγμένων xy Είναι το σύστημα στο οποίο η αναλογία κλίμακας των x και y συντεταγμένων, είναι ίση με 1. Μήκος μονάδας x ίσο με μήκος μονάδας y. Χ / Υ = 1

5 2 η Άσκηση Γραφικής Isotropic mapping mode rWidth = 10.0; rHeight = 10.0; Dimension d = getSize(); maxX = d.width - 1; maxY = d.height - 1; //pixels number -1 //scale pixelSize = Math.max(rWidth/maxX, rHeight/maxY); //scale // λογικό (0,0) centerX = maxX/2; centerY = maxY/2; // λογικό (0,0) // κέντρο frame // κέντρο frame Συντεταγμένες συσκευής: int iX(float x){return Math.round(centerX + x/pixelSize);} int iY(float y){return Math.round(centerY - y/pixelSize);} Λογικές συντεταγμένες: float fx(int X){return (X - centerX) * pixelSize;} float fy(int Y){return (centerY - Y) * pixelSize;} 0  y  10


Κατέβασμα ppt "Μετατροπή συνεχούς διαστήματος σε διακριτό 0  x  rWidth maxX = n-1; // pixelWidth = rWidth / maxX; // κλίμακα Συντεταγμένες συσκευής (pixels): int iX(float."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google