Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ολυμπιάδα Πληροφορικής Μάθημα 4. 2 Στόχοι μαθήματος Εισαγωγή στους πίνακες Δήλωση πινάκων Αρχικοποίηση, Προσπέλαση πίνακα Παράλληλοι πίνακες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ολυμπιάδα Πληροφορικής Μάθημα 4. 2 Στόχοι μαθήματος Εισαγωγή στους πίνακες Δήλωση πινάκων Αρχικοποίηση, Προσπέλαση πίνακα Παράλληλοι πίνακες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ολυμπιάδα Πληροφορικής Μάθημα 4

2 2 Στόχοι μαθήματος Εισαγωγή στους πίνακες Δήλωση πινάκων Αρχικοποίηση, Προσπέλαση πίνακα Παράλληλοι πίνακες

3 Εισαγωγή Ένας πίνακας είναι μια απλή δομή δεδομένων στην οποία τα δεδομένα έχουν το ίδιο όνομα και τον ίδιο τύπο π.χ. αντί int a,b,c;  int pinakas[3]; Μπορούμε να επεξεργαστούμε την κάθε τιμή του πίνακα ξεχωριστά ή σαν ομάδα. Μπορείτε να φαντάζεστε τον μονοδιάστατο πίνακα σαν μια στήλη με πολλές γραμμές, όπου σε κάθε γραμμή μπορούμε να εισάγουμε μια πληροφορία 3

4 Διδάσκων: Παύλος Παυλικκάς4 Παραδείγματα πινάκων Τα ονόματα των μαθητών ενός σχολείου Οι βαθμοί των ομάδων σε ένα πρωτάθλημα Οι θερμοκρασίες μίας εβδομάδας Το χρώμα των pixels μιας εικόνας

5 Δήλωση Πινάκων Τύπος δεδομένων όνομα πίνακα[μέγεθος]; Π.χ. int a[5]; Η παραπάνω δήλωση δεσμεύει χώρο στη μνήμη ώστε να αποθηκευτούν 5 ακέραιοι Η αρχικές τιμές του πίνακα ΔΕΝ είναι το μηδέν Η πρώτη θέση του πίνακα είναι το 0 5

6 Αρχικές τιμές σε πίνακα int a[5]={5,10,30,145,1}; int b[5]={ }; 6 5 10 30 145 1 a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a 0 0 0 0 0 b

7 Διδάσκων: Παύλος Παυλικκάς7 Παράδειγμα 1 Να δηλώσετε ένα πίνακα, με όνομα Τ που αποθηκεύει τις θερμοκρασίας για ένα χρόνο (365 μέρες). Οι θερμοκρασίες είναι πραγματικοί αριθμοί float Τ[365]; Να δηλώσετε 3 πίνακες που αποθηκεύουν τους βαθμούς των 3 τριμήνων στο μάθημα της πληροφορικής για μια τάξη 25 μαθητών. Οι βαθμοί είναι ακέραιοι αριθμοί. int trimino1[25],trimino2[25],trimino3[25];

8 Παράδειγμα 2 Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που δέχεται 5 ακέραιους αριθμούς και τους τυπώνει σε αντίστροφη σειρά εισαγωγής. 8

9 Παράδειγμα 2 #include using namespace std; int main(){ int a[5]; int i; for(i=0;i<5;i++) scanf("%d",&a[i]); for(i=4;i>=0;i--) printf("%d\n",a[i]); system("PAUSE"); return 0; } 9

10 Παράδειγμα 3 Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που διαβάζει από το αρχείο par3.in 20 ακέραιους αριθμούς. Τους πρώτους 10 τους αποθηκεύει στον πίνακα Α και τους επόμενους στον πίνακα Β. Στη συνέχεια υπολογίζει το άθροισμα μεταξύ των στοιχείων των πινάκων Α και Β και το αποθηκεύει στον πίνακα C (C[0]=A[0]+B[0]). Τέλος τυπώνει τον πίνακα C στο αρχείο par3.out 10

11 Παράδειγμα 3 #include using namespace std; int main(){ FILE *fin,*fout; int i,A[10],B[10],C[10]; fin=fopen("par3.in","r"); fout=fopen("par3.out","w"); for(i=0;i<10;i++) fscanf(fin,"%d",&A[i]); for(i=0;i<10;i++) fscanf(fin,"%d",&B[i]); for(i=0;i<10;i++){ C[i]=A[i]+B[i]; fprintf(fout,"%d\n",C[i]); } fclose(fin); fclose(fout); return 0; } 11


Κατέβασμα ppt "1 Ολυμπιάδα Πληροφορικής Μάθημα 4. 2 Στόχοι μαθήματος Εισαγωγή στους πίνακες Δήλωση πινάκων Αρχικοποίηση, Προσπέλαση πίνακα Παράλληλοι πίνακες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google