Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολυμπιάδα Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολυμπιάδα Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολυμπιάδα Πληροφορικής
Μάθημα 4

2 Στόχοι μαθήματος Εισαγωγή στους πίνακες Δήλωση πινάκων
Αρχικοποίηση, Προσπέλαση πίνακα Παράλληλοι πίνακες

3 Εισαγωγή Ένας πίνακας είναι μια απλή δομή δεδομένων στην οποία τα δεδομένα έχουν το ίδιο όνομα και τον ίδιο τύπο π.χ. αντί int a,b,c;  int pinakas[3]; Μπορούμε να επεξεργαστούμε την κάθε τιμή του πίνακα ξεχωριστά ή σαν ομάδα. Μπορείτε να φαντάζεστε τον μονοδιάστατο πίνακα σαν μια στήλη με πολλές γραμμές, όπου σε κάθε γραμμή μπορούμε να εισάγουμε μια πληροφορία

4 Διδάσκων: Παύλος Παυλικκάς
Παραδείγματα πινάκων Τα ονόματα των μαθητών ενός σχολείου Οι βαθμοί των ομάδων σε ένα πρωτάθλημα Οι θερμοκρασίες μίας εβδομάδας Το χρώμα των pixels μιας εικόνας Διδάσκων: Παύλος Παυλικκάς

5 Δήλωση Πινάκων Τύπος δεδομένων όνομα πίνακα[μέγεθος]; Π.χ. int a[5];
Η παραπάνω δήλωση δεσμεύει χώρο στη μνήμη ώστε να αποθηκευτούν 5 ακέραιοι Η αρχικές τιμές του πίνακα ΔΕΝ είναι το μηδέν Η πρώτη θέση του πίνακα είναι το 0

6 Αρχικές τιμές σε πίνακα
int a[5]={5,10,30,145,1}; int b[5]={ }; a b 5 10 30 145 1 a[0] a[1] a[2] a[3] a[4]

7 Διδάσκων: Παύλος Παυλικκάς
Παράδειγμα 1 Να δηλώσετε ένα πίνακα, με όνομα Τ που αποθηκεύει τις θερμοκρασίας για ένα χρόνο (365 μέρες). Οι θερμοκρασίες είναι πραγματικοί αριθμοί float Τ[365]; Να δηλώσετε 3 πίνακες που αποθηκεύουν τους βαθμούς των 3 τριμήνων στο μάθημα της πληροφορικής για μια τάξη 25 μαθητών. Οι βαθμοί είναι ακέραιοι αριθμοί. int trimino1[25],trimino2[25],trimino3[25]; Διδάσκων: Παύλος Παυλικκάς

8 Παράδειγμα 2 Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που δέχεται 5 ακέραιους αριθμούς και τους τυπώνει σε αντίστροφη σειρά εισαγωγής.

9 Παράδειγμα 2 #include<iostream> #include<stdio.h> using namespace std; int main(){ int a[5]; int i; for(i=0;i<5;i++) scanf("%d",&a[i]); for(i=4;i>=0;i--) printf("%d\n",a[i]); system("PAUSE"); return 0; }

10 Παράδειγμα 3 Να δημιουργήσετε το πρόγραμμα που διαβάζει από το αρχείο par3.in 20 ακέραιους αριθμούς. Τους πρώτους 10 τους αποθηκεύει στον πίνακα Α και τους επόμενους στον πίνακα Β. Στη συνέχεια υπολογίζει το άθροισμα μεταξύ των στοιχείων των πινάκων Α και Β και το αποθηκεύει στον πίνακα C (C[0]=A[0]+B[0]). Τέλος τυπώνει τον πίνακα C στο αρχείο par3.out

11 Παράδειγμα 3 #include<stdio.h> using namespace std; int main(){ FILE *fin,*fout; int i,A[10],B[10],C[10]; fin=fopen("par3.in","r"); fout=fopen("par3.out","w"); for(i=0;i<10;i++) fscanf(fin,"%d",&A[i]); for(i=0;i<10;i++) fscanf(fin,"%d",&B[i]); for(i=0;i<10;i++){ C[i]=A[i]+B[i]; fprintf(fout,"%d\n",C[i]); } fclose(fin); fclose(fout); return 0;


Κατέβασμα ppt "Ολυμπιάδα Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google