Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 : Κανόνες του Kirchhoff

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 : Κανόνες του Kirchhoff"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 : Κανόνες του Kirchhoff

2 Ηλεκτρικό Κύκλωμα Ηλεκτρικό Κύκλωμα ονομάζουμε ένα σύνολο στοιχείων συνδεδεμένων κατάλληλα για να επιτύχουν κάποιο σκοπό. Για παράδειγμα το παρακάτω κύκλωμα αποτελείται από δυο ανεξάρτητες πηγές τάσης και τρεις αντιστάσεις. Κανόνες του Kirchhoff

3 Κλάδος-Κόμβος-Βρόχος
Κλάδος ονομάζεται κάθε στοιχείο δυο ακροδεκτών και διαρρέεται από ένα ηλεκτρικό ρεύμα, το ρεύμα κλάδου. Κόμβος ονομάζεται το σημείο τομής δυο ή περισσότερων κλάδων. Βρόχος λέγεται κάθε κλειστή διαδρομή ρεύματος στο κύκλωμα. Απλός βρόχος λέγεται ο βρόχος που δεν περιέχει στο εσωτερικό του άλλους βρόχους. Σύνθετος βρόχος λέγεται ο κόμβος που περιέχει και άλλους βρόχους στο εσωτερικό του. Στο παραπάνω παράδειγμα υπάρχουν τρεις κλάδοι, δυο κόμβοι, και τρεις βρόχοι από τους οποίους δυο είναι απλοί. Κανόνες του Kirchhoff

4 Ανεξάρτητη πηγή τάσης Μια ανεξάρτητη πηγή τάσης έχει στα άκρα της ίδια τάση ανεξάρτητα από το ρεύμα που τη διαρρέει. Ιδανική πηγή τάσης είναι αυτή που έχει εσωτερική αντίσταση ίση με το μηδέν. Σε διαφορετική περίπτωση ονομάζεται πραγματική, όπως στο παρακάτω σχήμα. Κανόνες του Kirchhoff

5 Ανεξάρτητη πηγή ρεύματος
Μια ανεξάρτητη πηγή ρεύματος διαρρέεται από την ίδια ένταση ρεύματος ανεξάρτητα από την τάση στα άκρα της. Ιδανική πηγή τάσης είναι αυτή που έχει εσωτερική αντίσταση ίση με το μηδέν. Σε διαφορετική περίπτωση ονομάζεται πραγματική, όπως στο παρακάτω σχήμα. Κανόνες του Kirchhoff

6 Μετατροπή πηγής ρεύματος σε τάσης
Κανόνες του Kirchhoff

7 Φορά αναφοράς Η φορά αναφοράς ενός ρεύματος του κλάδου σημειώνεται με ένα βέλος και η φορά αναφοράς της τάσης ενός κλάδου σημειώνεται με τα σύμβολα + και – στα άκρα του κλάδου όπως το παρακάτω σχήμα. Αν το πραγματικό ρεύμα (τάση) έχει την ίδια φορά με τη φορά αναφοράς του ρεύματος (τάσης) του κλάδου, τότε το πραγματικό ρεύμα (τάση) θεωρείται θετικό. Κανόνες του Kirchhoff

8 Νόμος των ρευμάτων του Kirchhoff
Σε ένα συγκεκριμένο ηλεκτρικό κύκλωμα το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων όλων των κλάδων, που φτάνουν ή φεύγουν από κάθε κόμβο του κυκλώματος, είναι κάθε χρονική στιγμή ίσο με μηδέν. Θετικά θεωρούνται κατά σύμβαση τα ρεύματα που εισέρχονται στο κόμβο. Κανόνες του Kirchhoff

9 Νόμος των τάσεων του Kirchhoff
Σε ένα συγκεκριμένο ηλεκτρικό κύκλωμα το άθροισμα των τάσεων των κλάδων, που αποτελούν βρόχους, είναι κάθε χρονική στιγμή μηδέν. Κανόνες του Kirchhoff

10 Διαιρέτης Τάσης Κανόνες του Kirchhoff

11 Διαιρέτης Έντασης Κανόνες του Kirchhoff


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3 : Κανόνες του Kirchhoff"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google