Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Επιμέλεια: Γεωργιλάκη Ιουλία Άννα 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Επιμέλεια: Γεωργιλάκη Ιουλία Άννα 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Επιμέλεια: Γεωργιλάκη Ιουλία Άννα 1

2 Τ Ι ΘΥΜΟΜΑ Σ ΤΕ ΑΠ ’ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ? Έλλειψη Έννοια έλλειψης 2 βασικοί άξονες Χάραξη έλλειψης γνωρίζοντας τους 2 άξονες της Όργανα κατασκευής έλλειψης (ελλειψογράφος, καμπυλόγραμμο) Στο σημερινό μάθημα θα αναφερθούμε στις κλίμακες σχεδίασης και συγκεκριμένα στο τι είναι κλίμακα σχεδίασης και σε τι μορφές την συναντάμε. Στόχοι του μαθήματος Κατανόηση σχέσης μεταξύ φυσικού και σχεδιαστικού μεγέθους Έννοια της κλίμακας σχεδίασης Αναγνώριση διαφορετικών μορφών σχεδίασης (σχεδίαση σε σμίκρυνση, σχεδίαση σε φυσικό μέγεθος, σχεδίαση σε μεγέθυνση) 2

3 > Σχέση στη σχεδίαση υπό κλίμακα ανάμεσα στο σχεδιασμένο μήκος και στο αντίστοιχο πραγματικό. α 1 / α 2 σχεδιασμένο μήκος / πραγματικό μήκος 1 / 100 1 εκ. στο χαρτί / 100 εκ. στην πραγματικότητα ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετράμε ΠΑΝΤΑ στις ίδιες μονάδες μήκους. 3

4 ΑΣ ΚΗ Σ Η ΕΜΠΕΔΩ Σ Η Σ Μία σκάλα είναι σχεδιασμένη σε κλίμακα 1:5. Κάθε σκαλοπάτι στο σχέδιο έχει πλάτος ίσο με 6 εκ. Πόσο είναι το πλάτος του σκαλοπατιού στην πραγματικότητά; Απάντηση: 1 εκατοστό στο χαρτί 5 εκατοστά στην πραγματικότητα 6 εκατοστά στο χαρτί πόσα εκ. στην πραγματικότητα (x;) 1*x = 6*5 x = 30 Το πλάτος του σκαλοπατιού στην πραγματικότητα είναι ίσο με 30 εκατοστά. 4

5 Δ ΙΑΦΟΡΟΙ Τ ΡΟΠΟΙ Σ ΧΕΔΙΑ Σ Η Σ Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αντικείμενα που σχεδιάζουμε είναι μεγαλύτερα στην πραγματικότητα απ’ ότι στην αναπαράσταση τους στο σχέδιο. Δηλαδή, κάνουμε σμίκρυνση των πραγματικών διαστάσεων και παριστάνουμε αυτή την κλίμακα σχεδίασης με την μορφή 1:α. 5

6 Μερικές φορές οι διαστάσεις του αντικείμενου στο σχέδιο είναι ίδιες με τις διαστάσεις του στην πραγματικότητα. Σχεδιάζουμε δηλαδή, το αντικείμενο στο φυσικό του μέγεθος και παριστάνουμε αυτή την κλίμακα σχεδίασης με την μορφή 1:1. 6

7 Αν θέλουμε να σχεδιάσουμε πολύ μικρά αντικείμενα, σχεδιάζουμε σε μεγέθυνση. Οι διαστάσεις του σχεδίου είναι μεγαλύτερες από τις πραγματικές. Τότε, η κλίμακα σχεδίασης παίρνει την μορφή α:1. 7

8 ΑΣ ΚΗ Σ Η ΕΜΠΕΔΩ Σ Η Σ Ένα σπιρτόκουτο είναι σχεδιασμένο σε κλίμακα 2:1. Το μήκος του είναι 4 εκατοστά στο σχέδιο και το πλάτος του 2 εκατοστά. Ποιες είναι οι πραγματικές του διαστάσεις; Απάντηση: Για το μήκος: 2 εκ. στο χαρτί 1 εκ. στην πραγματικότητα 4 εκ. στο χαρτί πόσα εκ. στην πραγματικότητα (x;) 2*x = 4*1 x = 4 / 2 x = 2 Το μήκος του σπιρτόκουτου στην πραγματικότητα είναι ίσο με 2 εκατοστά. Για το πλάτος: 2 εκ. στο χαρτί 1 εκ. στην πραγματικότητα 2 εκ. στο χαρτί πόσα εκ. στην πραγματικότητα (x;) 2*x = 2*1 x = 2 / 2 x = 1 Το πλάτος του σπιρτόκουτου στην πραγματικότητα είναι ίσο με 1 εκατοστό. 8

9 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩ Σ Η Είδαμε στην ενότητα αυτή ότι η κλίμακα σχεδίασης είναι ένα κλάσμα με αριθμητή το σχεδιασμένο μήκος και παρονομαστή το αντίστοιχο πραγματικό μήκος του αντικειμένου. Επίσης, αναφερθήκαμε στις διαφορετικές μορφές κλιμάκων σχεδίασης, που είναι τρεις, η κλίμακα σχεδίασης σε σμίκρυνση, σε φυσικό μέγεθος και σε μεγέθυνση. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τις συνηθέστερες κλίμακες σχεδίασης, για την έννοια της αριθμητικής κλίμακας και για την έννοια της γραφικής κλίμακας. 9


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Επιμέλεια: Γεωργιλάκη Ιουλία Άννα 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google