Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΜΠΣ στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων ΠΑ.ΠΕΙ / Χ.Μ. Ε.Μ.Π ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ, καθ. ΕΜΠ Συνεργάτες/Προτεινόμενοι διδάσκοντες : Μ. Γεωργιοπούλου, PhD, X.M Υπεύθυνος Παρουσίασης: Γεωργιοπούλου Μάρθα, PhD, Χημικός Μηχανικός 21/02/2013

2 Περιεχόμενα Μαθήματος
Το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Τεχνολογίες επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων. Εναλλακτικά διαχειριστικά σενάρια.

3 Στόχοι του Μαθήματος α) Να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων . β) Να ενημερωθούν οι φοιτητές για τις τεχνολογίες επεξεργασίας και διάθεσης των στερεών αποβλήτων. γ) να μπορούν οι φοιτητές να σχεδιάσουν ένα σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων. δ) Να αναπτύξουν οι φοιτητές την ικανότητα περιβαλλοντικής και οικονομικής αποτίμησης εναλλακτικών διαχειριστικών σεναρίων.

4 Επίπεδο και χαρακτηρισμός του Μαθήματος : Επιλογής
Εξάμηνο : Εαρινό Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας : 3 Συντονιστής – Διδάσκων : Γ. Λυμπεράτος Συνεργάτες/Προτεινόμενοι διδάσκοντες : Μ. Γεωργιοπούλου Διδακτικό εγχειρίδιο /Σημειώσεις : Σημειώσεις διδάσκοντος

5 Προτεινόμενη βιβλιογραφία
1. Integrated Solid Waste Management, G.Tchobanoglous, McGraw-Hill, 1993 2. Handbook of Solid Waste Management, G.Tchobanoglous and F. Kreith, McGraw-Hill, 2002 3. Hazardous Waste Management, M.D.LaGrega, P.L.Buckingham,J.C.Evans, McGraw-Hill, 1994 4. Environmental Science and Engineering. J.G. Henry and G.W. Heinke. Prentice Hall, 1996 5. Τεχνολογίες διάθεσης απορριμμάτων, Αδ.Σκορδίλη, ΙΩΝ 1993 6. Η θερμική επεξεργασία απορριμμάτων και RDF, Αδ. Σκορδίλη. ΚΟΣΜΟΣ 1997 7. Διαχείριση στερεών αποβλήτων, Γ.Λυμπεράτος και Χ.Τσιλιγιάννης, Εκδόσεις Παν/μίου Πατρών, 1999 8. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων , Σκορδίλης, Α., ΕΑΠ 2004

6 Στοιχεία εκπαιδευτικής διαδικασίας
Διαλέξεις, συζητήσεις Σύντομες εργασίες: ΝΑΙ (προαιρετικές) Θέμα εξαμήνου: ΝΑΙ Σεμινάρια: ΟΧΙ Διαγώνισμα: ΝΑΙ

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Εισαγωγή – το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Αστικά απορρίμματα – Ειδικά απόβλητα – Επικίνδυνα απόβλητα – Γεωργικά απόβλητα . Νομοθεσία 2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Φυσικά, Χημικά και Βιολογικά χαρακτηριστικά απορριμμάτων 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Συλλογή απορριμμάτων – Τύποι Συστημάτων Συλλογής – Σταθμοί Μεταφόρτωσης – Σχεδιασμός συστήματος συλλογής – Βελτιστοποίηση διαδρομών.

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια)
4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ & 5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ανακύκλωση συσκευασιών – Εναλλακτικά συστήματα – Ροές υλικών – Οικονομική αποτίμηση  6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Μηχανικός διαχωρισμός απορριμμάτων – Διακίνηση στερεών – Μηχανήματα 7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Βιολογικές διεργασίες – Γενικές αρχές

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια)
 8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Αναερόβια χώνευση αποβλήτων – αρχές διεργασίας - προσομοίωση διεργασίας – συσχέτιση απόδοσης με σύσταση – Σχεδιασμός χωνευτήρα – Αξιοποίηση βιοαερίου – Διαχείριση αναερόβιας εκροής - Οικονομική αποτίμηση 9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Υγειονομική ταφή απορριμμάτων – χωροθέτηση ΧΥΤΑ – ανάπτυξη ΧΥΤΑ – Σχηματισμός στραγγιδίων και Επεξεργασία – Παραγωγή, συλλογή και αξιοποίηση βιοαερίου – Υπολογισμοί – Οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια)
10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Θερμική επεξεργασία απορριμμάτων – Καύση, Αεριοποίηση, Πυρόλυση – Ενεργειακή αξιοποίηση και εκτίμηση αποδόσεων – Σχεδιασμός συστημάτων καύσης – Διαχείριση αέριων εκπομπών και τέφρας – Οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση 11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Βιοξήρανση και παραγωγή SRF και RDF. Αξιοποίηση στη τσιμεντοβιομηχανία

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (συνέχεια)
12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης αστικών απορριμμάτων – Οικονομική και περιβαλλοντική σύγκριση και επιλογή βέλτιστης διαθέσιμης τεχνολογίας 13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ειδικά στερεά απόβλητα – τύποι, χαρακτηριστικά και μέθοδοι διαχείρισης - Επικίνδυνα απόβλητα – τύποι, χαρακτηρισμός, επεξεργασία και διάθεση

12 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google