Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η έννοια της πρωτοτυπίας στη βυζαντινή αρχιτεκτονική Ousterhout R., Beyond Hagia Sophia: Originality in Byzantine Architecture, στο: A.R. Littlewood, επιμ.,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η έννοια της πρωτοτυπίας στη βυζαντινή αρχιτεκτονική Ousterhout R., Beyond Hagia Sophia: Originality in Byzantine Architecture, στο: A.R. Littlewood, επιμ.,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η έννοια της πρωτοτυπίας στη βυζαντινή αρχιτεκτονική Ousterhout R., Beyond Hagia Sophia: Originality in Byzantine Architecture, στο: A.R. Littlewood, επιμ., Originality in Byzantine Literature, Art and Music. A Collection of Essays, Oxford 1995, 167-185 Bouras Ch., Originality in Byzantine Architecture, Mélanges Jean-Pierre Sodini, T&MByz 15 (2005) 99-108

2 Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία Ψηφιακή αποκατάσταση του εξωτερικού Κάτοψη

3 Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία Τομή κατά πλάτος προς Ανατολάς Άποψη του εσωτερικού σήμερα από Δυσμάς

4 Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία Άποψη του κεντρικού κλίτους από το ύψος του τρούλου (ψηφιακή αποκατάσταση)

5 Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία Προτάσεις αποκατάστασης της αρχικής Αγίας Σοφίας

6 Τρουλαίοι ναοί του 5 ου αι. Meriamlik, Ayatekla και Alahan Manastir, εποχή Ζήνωνος (476-491)

7 Κωνσταντινούπολη, Άγιος Πολύευκτος

8 A. Tantsis, The So-called “Athonite” Type of Church and Two Shrines of the Theotokos in Constantinople, Zograf 34 (2010) 3-11 Τυπολογική προσέγγιση: ο C. Mango, ο R. Krautheimer και οι άλλοι

9 Καππαδοκία, Κόραμα, Tokalı kilise (αρχή 10 ου και μέσα 10 ου αι.) T. Mathews, ‘’Private’ Liturgy in Byzantine Architecture: towards a Re- Appraisal, CahArch 30 (1982) 125-138

10 “Change occurs in the details and in response to the specific requirements of the building with regard to function, location or decoration” (R. Ousterhout) Ερωτήματα που έθεταν οι αρχιτέκτονες πριν από την οικοδόμηση ενός ναού: Καθολικός ναός, ιδιωτικός ναός ή κυριακόν μονής; Με ταφές στο εσωτερικό του; Διακόσμηση με τοιχογραφίες ή με ψηφιδωτά; Το έδαφος είναι ισόπεδο ή με κλίση; Παλαιότερα ερείπια που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν; Διαθέσιμα υλικά δομής;

11 Άγιος Γεώργιος των Μαγγάνων (1045-1047)

12 Άγιος Γεώργιος των Μαγγάνων (1045-1047): προτεινόμενες λύσεις ανωδομής (κατά Χαράλαμπο Μπούρα)

13 Παραλλαγές οκταγωνικού ναού (κατά Χαράλαμπο Μπούρα) Ch. Bouras, Twelfth and Thirteenth Century Variations of the Single Domed Octagon Plan, ΔΧΑΕ 9 (1977-1979) 21-34

14 Άγιον Όρος, μονή Μεγίστης Λαύρας, καθολικό (963 και περ. 1000) P. Mylonas, Le plan initial du catholicon de la Grande-Lavra au Mont-Athos et la genèse du type du catholicon athonite, CahArch 32 (1984) 89-112

15 Άγιον Όρος, καθολικά μονών Ιβήρων και Βατοπεδίου (τέλη 10 ου και 11 ος αι.) Στ. Μαμαλούκος, Το καθολικό της Μονής Βατοπεδίου, Ιστορία και αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001

16 Χίος, Νέα Μονή, επί Κωνσταντίνου Μονομάχου (1042-1055) Χ. Μπούρας, Η Νέα Μονή της Χίου, Ιστορία και αρχιτεκτονική, Αθήνα 1981

17 Χίος, Νέα Μονή

18

19 Fenari Isa Çamii, μονή του Κωνσταντίνου Λιβός, βόρειος ναός (907)

20 Κωνσταντινούπολη, Νέα Εκκλησία (περ. 876-880), επί Βασιλείου Α’ (867-886) Νέα Εκκλησία, χαρακτικό του O. Panvinio (λεπτ.) και πρόταση αποκατάστασης (K.J. Conant) P. Magdalino, Observations on the Nea Ekklesia of Basil I, JbÖByz 37 (1987) 51–64

21 Οι μετά Θεοφάνην, Χρονογραφία V 83-84, έκδ. I. Bekker, Bonnae 1838, 325-326

22 Π. Αγαπητός, επιμ., Εικών και λόγος. Έξι βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης, Αθήνα 2006 Α. Λεβίδης, μετάφρ. Περί της Αρχαίας Ελληνικής Ζωγραφικής, 35 ο Βιβλίο της «Φυσικής Ιστορίας», Αθήνα 1994 H. Maguire, Art and Eloquence in Byzantium, Princeton, New Jersey 1981 C. Mango, The Art of the Byzantine Empire, 312-1453 : Sources and Documents, Toronto 2000 (Englewood Cliffs, New Jersey. 1972, 1 η έκδ.) L. James, R. Webb, ”To Understand Ultimate Things and Enter Secret Places”: Ekphrasis and Art in Byzantium, Art History 14 (1991) 1-17 R. Webb, The Aesthetics of Sacred Space: Narrative, Metaphor, and Motion in "Ekphraseis" of Church Buildings, DOP 53 (1999) 59-74 R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in Ancient Rhetorical Theory and Practice, Farnham, Surrey, Burlington, Vermont 2009 Εκφράσεις

23 Εγκατάλειψη χρήσεων (λ.χ. διακονικό) Θήβα, Αγία Φωτεινή και ανώνυμος ναός (12 ος αι.) Φλ. Καραγιάννη, Στ. Μαμαλούκος, Παρατηρήσεις στη διαμόρφωση του διακονικού κατά τη μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο, ΔΧΑΕ 30 (2009) 95-102

24 Δομικοί-στατικοί λόγοι Χίος, Βαβύλοι, Παναγία Κρήνα (1197)

25 Λόγοι που σχετίζονται με το μέγεθος του ναού: σύμπτυξη - μεγέθυνση Άθως, μονή Βατοπεδίου, καθολικό (περί το 1000) και Κίεβο, Αγία Σοφία (1037-1046) Κωνσταντινούπολη, μονή Χριστού Παντεπόπτη (περ. 1080)

26 Ανεπαρκείς (;) τεχνικές γνώσεις

27 Αισθητικοί λόγοι και μόνο (;) Κωνσταντινούπολη, Vefa Kilise Camii, Άγιος Θεόδωρος (προσθήκη εξωνάρθηκα γύρω στο 1320) Κωνσταντινούπολη, Φανάρι, Παναγία Μουχλιώτισσα (11ος αι.)

28 Πρωτοτυπία: ο συγκερασμός δύο τύπων Αθήνα, Άγιοι Απόστολοι Σολάκη στην Αρχαία Αγορά (περ. 1000)

29 Πρωτοτυπία: ο συγκερασμός δύο τύπων Μανολάδα Ηλείας, ναός Παλαιοπαναγιάς (12 ος αι.)

30 Μυστράς, μονή Βροντοχίου, Αφεντικό (1300-1310) Ηγούμενος Παχώμιος († μετά το 1322) Πρωτοτυπία: ο συγκερασμός δύο τύπων

31 Πρωτοτυπία: η ελεύθερη ερμηνεία παλαιότερων προτύπων Κωνσταντινούπολη, ναός Αγίων αποστόλων κατά την ιουστινιάνεια φάση (πρόταση αποκατάστασης C. Mango)

32 Πρωτοτυπία: ο νέος (;) σχεδιασμός

33

34

35 Πώς προέκυψε ο σύνθετος οκταγωνικός ναός; Κατά την άποψη του Παύλου Μυλωνά υπήρχε παλαιότερος ναός, του τύπου του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με πλάγιες εισόδους, ο οποίος μετασκευάστηκε σε μεταγενέστερη περίοδο

36 Πρωτοτυπία: ο νέος (;) σχεδιασμός Χ. Μπούρας, Δύο μικροί ναοί, οκταγωνικού τύπου, ανέκδοτοι, ΔΧΑΕ 3 (1962-1963) 127-173

37 Πρωτοτυπία: ο νέος (;) σχεδιασμός Αντίκυρρα, οκταγωνικός ναός (11 ος αι.)

38 Αθήνα, Σώτειρα Λυκοδήμου (πριν από το 1031) Πρωτοτυπία: ο σχεδιασμός όπως προκύπτει από αντιγραφή


Κατέβασμα ppt "Η έννοια της πρωτοτυπίας στη βυζαντινή αρχιτεκτονική Ousterhout R., Beyond Hagia Sophia: Originality in Byzantine Architecture, στο: A.R. Littlewood, επιμ.,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google