Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

σε άτομα- μόρια- στερεά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "σε άτομα- μόρια- στερεά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 σε άτομα- μόρια- στερεά
Καταστάσεις ηλεκτρονίων σε άτομα- μόρια- στερεά

2 Κατανομή πιθανότητας Α) Κατανομή πιθανότητας ηλεκτρονίων για το δεσμικό και το αντιδεσμικό τροχιακό Ψσ και Ψσ*. Β) Οι γραμμές αντιπροσωπεύουν περιοχές με σταθερή πιθανότητα

3 Ενέργεια  Ψσ  Εσ Ψσ* Εσ* Αρχή Pauli
R=α => Εσ(R) : Minimum  Δεσμική Ενέργεια Διαχωρισμός (Split) σταθμών

4 Μόριο Η2 e-e p-p μικρές

5 Ηλεκτρικό Ανάλογο: RLC
Σύζευξη ταλαντώσεων

6 ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
Ηλεκτρονικές Καταστάσεις Άτομο – Μόριο - Στερεό Μοριακά Τροχιακά – δεσμοί H2 ή Η-Η : Εξίσωση Schrödinger Δεσμικό Αντιδεσμικό

7 Ζώνες στερεών Ι. Μέταλλα
π.χ. Li (μέταλλο) Ν άτομα split N στάθμες (2Νe) Ενέργεια e Ν∞ => ΔΕ0 Ζώνες συνεχείς Στερεό Ελεύθερα άτομα

8 Si: 14 e: ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ Ενέργεια e
3s ΚΑΙ 3p επικάλυψη  4 Υβριδικά τροχιακά

9

10 Φ: έργο εξόδου : Ενέργεια Fermi

11 Οπτική απορρόφηση ημιαγωγών
Ταχύτητα Γενικά: Ημιαγωγός άμεσου διακένου (GaAs για LED) Δύναμη: Οπτική απορρόφηση ημιαγωγών Ημιαγωγός έμμεσου διακένου (Si για ανιχνευτές)

12 Ενεργειακό διάκενο (χάσμα)
Κάθε τροχιακό Εη(k) Ενέργεια διαχωρισμού άδειων και γεμάτων ζωνών Ενεργειακό διάκενο Εg Eg=1,43 eV Eg=1,12 eV Κατειλημμένοι κλάδοι: ζώνη σθένους Ελεύθεροι κλάδοι: Ζώνη αγωγιμότητας

13   Ταχύτητα – Μάζα * - Ορμή e (Χώρος ) Άρα:
Ισχύει επίσης: Ε(k)=E(-k) γιατί Συμμετρία α’ ζώνης Brillouin Πλήρης ζώνη  J=0

14 Συμπεριφορά e σε Ημιαγωγό
Ενεργός μάζα Άρα: m γ Παραβολικό Μοντέλο Σχεδόν ελεύθερο e

15 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
Α) nπ/α: ασυνέχεια Β) 1η ζώνη Brillouin: -π/α <k< π/α α: σταθερά πλέγματος  Διάκενα

16 Κυματοσυνάρτηση: στο πλέγμα Εξίσωση Schrödinger: Θεώρημα Bloch: Περιοδικό πλέγμα : Συνάρτηση Bloch : Περιοδική Συνάρτηση (περίοδος = μοναδιαία κυψελίδα)

17 Απόδειξη: Μονοδιάστατο μοντέλο: Μήκος αλυσίδας: L=N α Συνθήκη:
Πυκνότητα φορτίου: ρ περιοδική: Ομοίως: n=0,1…N-1 Ν φορές: κυματαριθμός ή

18 Συνθήκη Bloch ή  Τελικά: Γενικά: Αποδεκτή λύση της δ.ε. Schrödinger
R: Άνυσμα πλέγματος Bravais Συνθήκη Bloch Γενικά: Αποδεκτή λύση της δ.ε. Schrödinger Σε τρισδιάστατη μορφή: Όπου: και:

19 Τελικά : Κυματοσυνάρτηση Στερεού: Bloch τύπου: Εξίσωση Schrödinger:
Όταν: n=m n=m±1 πρώτοι γείτονες Τελικά : Μη γειτονικά σημεία Μηδενική επικάλυψη

20 Μορφή Ε(k) Ε(k) S συμμετρία 1 άτομο ανά κυψελίδα 1η ζώνη Brillouin Γραμμική αλυσίδα ατόμων Ημιαγωγοί: Ι) Τρισδιάστατο πλέγμα : γειτονικά άτομα ιι) Όχι μόνο s τροχιακά Όχι μόνο 1 άτομο ανά κυψελίδα Για κάθε τροχιακό: Ε(k) τροποποιημένη

21 Ενεργειακές καταστάσεις Si
From Principles of Electronic Materials and Devices, Third Edition, S.O. Kasap (© McGraw-Hill, 2005)

22 Συνάρτηση Fermi-Dirac
Η EF καλείται ενέργεια Fermi f(E) = πιθανότητα κατάληψης της ενεργειακής στάθμης E από ένα ηλεκτρόνιο given

23 Γραφική παράσταση της συνάρτησης κατανομής πιθανότητας fermi-Dirac f(E,Τ) των ηλεκτρονίων σε ένα στερεό.

24 Πυκνότητα καταστάσεων
g(E) = συνάρτηση πυκνότητας καταστάσεων. g(E) dE αριθμός καταστάσεων (κυματοσυναρτήσεων) με ενέργεια στο διάστημα E και (E + dE) ανά μονάδα όγκου του δείγματος

25 MEΤΑΛΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (a) Θερμική διέγερση ηλεκτρονίων κοντά στην EF για Τ>0K,. (b) Πυκνότητα καταστάσεωνg(E) σε μία ζώνη. (c) Πιθανότητα κατάληψης ενεργειακής στάθμης E είναι f (E). (d) Το γινόμενο g(E) f (E) είναι ο αριθμός των e ανά μονάδα ενέργειας και ανά μονάδα όγκου. Εμβαδόν περιοχής = συγκέντρωση e

26


Κατέβασμα ppt "σε άτομα- μόρια- στερεά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google