Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

University of Crete HY566-Semantic Web CS566 – Semantic Web Computer Science Department - UoC Heraklion 1 April, 2003 Παπαγγελής Μάνος, Κοφφινά Ιωάννα,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "University of Crete HY566-Semantic Web CS566 – Semantic Web Computer Science Department - UoC Heraklion 1 April, 2003 Παπαγγελής Μάνος, Κοφφινά Ιωάννα,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 University of Crete HY566-Semantic Web CS566 – Semantic Web Computer Science Department - UoC Heraklion 1 April, 2003 Παπαγγελής Μάνος, Κοφφινά Ιωάννα, Κοκκινίδης Γιώργος Intellidimension

2 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 2 Σχετικά με την Intellidimension...  Ίδρυση : Ιούνιος 2000  Αυτοχρηματοδοτούμενη και ιδιωτική  Κύρια ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη τεχνολογιών για τον Σημασιολογικό Ιστό Παροχή υπηρεσιών  Βασικός στόχος Παροχή πληροφοριών εύκολα διαμοιραζόμενων Δημιουργία υπηρεσιών για πλοήγηση

3 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 3 RDF Gateway  Δύο Εκδόσεις (Desktop/Server) Application Server RDF-based Deductive Database Web Server  Σημασιολογική Ενοποίηση Εξωτερικών Πηγών Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων Διαδικτυακά Έγγραφα (RDF, XML, HTML) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Οικείος Σχεδιασμός RDFQL συντακτικό (παρόμοιο με ECMAScript (Javascript) ) Επιπλέον Γλώσσα Επερωτήσεων (like SQL) Αντικείμενα (Server, Session, Request, Response) RSPs (παρόμοιες με ASPs or JSPs)

4 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 4 RDF Gateway Αρχιτεκτονική (1/2)

5 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 5 RDF Gateway Αρχιτεκτονική (2/2)  Deductive Database Engine  RDFQL Script Processor  Data Service Interface  Package Management  Component Management  Session Management  Authentication/Security  Network I/O

6 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 6 RDF-based Database

7 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 7 RDFQL Language  Δηλώσεις - Statements (if, for, do … while, var, switch, …)  Αντικείμενα - Objects (Server, Session, Array, Response, …)  Τελεστές - Operators (NOT, +, -, ==, OR, XOR,, …)  Εντολές - Database Commands (insert, delete, select, …)

8 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 8 RSP (RDF Server Page) Παράδειγμα (1/2) Κώδικας

9 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 9 RSP (RDF Server Page) Παράδειγμα (2/2) Έξοδος

10 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 10 Εφαρμογές Σημασιολογικού Ιστού  Πύλες Σημασιολογικού Ιστού  Δημοσιοποίηση Πληροφορίας  Πράκτορες για συγκέντρωση RDF Δεδομένων  Εκτεταμένη Λειτουργικότητα με COM  HTTP Requests  Πακέτα

11 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 11 Πακέτα  RDF Gateway Packages  Ο σκοπός τους είναι να παρέχουν ανεξάρτητες λύσεις στον χρήστη  Χρησιμοποιούνται σε συνεργασία με το RDF Gateway  Διπλή σημασία Ήδη υπάρχουσες λύσεις Προγραμματιστικά παραδείγματα για τον χρήστη

12 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 12 Desktop Portal Package  Συγκεντρώνει και επιδεικνύει ειδήσεις και νέα από διάφορες δικτυακές πηγές  Υποστηρίζει μεγάλη ποικιλία από RSS (RDF Site Summary) formats  Δυναμική κατηγοριοποίηση βασισμένη σε κανόνες  Αποθήκευση όλων των πληροφοριών σε RDF μορφή

13 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 13 Website package  Δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδας  Αναζήτηση περιεχομένων με πλήρη κείμενο (full-text search)  Αυτόματη παραγωγή και συγχρονισμός του χάρτη των περιεχομένων της ιστοσελίδας (site map)  Χρήση της RDF περιγραφής της ιστοσελίδας  Δεν είναι διαθέσιμο ακόμα

14 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 14 RSS Sample Package  Εφαρμογή βασισμένη σε πράκτορες (agents)  Σήμερα πολλοί παροχείς περιεχομένου χρησιμοποιούν RSS  Το πακέτο συγκεντρώνει πληροφορίες από παροχείς ειδήσεων με RSS και δημιουργεί μια απλή ιστοσελίδα ειδήσεων η οποία περιέχει Τίτλο Μικρή Περιγραφή Σύνδεσμο (Link) για κάθε πληροφορία και προσφέρει αυτόματη ανανέωση

15 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 15 Αρχιτεκτονική RSS Sample Package

16 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 16 Υπηρεσίες  Χωρίζονται σε 5 κατηγορίες  Εφαρμογές σχετικές με το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web Applications) Σχεδίαση και ανάπτυξη πακέτων που “τρέχουν” πάνω από το RDF Gateway  Ολοκλήρωση Δεδομένων (Data Integration) Συλλογή πληροφοριών και έκθεσή τους με την χρήση RDF

17 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 17 Υπηρεσίες  Schema Mapping Ανάπτυξη συμπερασματικών κανόνων για την αντιστοίχηση πληροφοριών μεταξύ σχημάτων  Επικύρωση δεδομένων (Data Validation) Ανάπτυξη συμπερασματικών κανόνων για την επικύρωση πληροφοριών για ανακάλυψη ασυνεπειών  Πράκτορες (Agents) Ανάπτυξη πρακτόρων για την μεταχείριση πληροφορίας και την αυτοματοποίηση υπηρεσιών

18 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 18 Λύσεις  Οι λύσεις προσφέρονται μέσω του RDF Gateway και περιλαμβάνουν τα εξής: δυνατότητα απόκτησης πληροφορίας από διάφορες πηγές στο δίκτυο λειτουργίες web server για ολοκλήρωση πληροφοριών αποθήκευση και διαχείριση πληροφορίας δημιουργία ιστοσελίδων

19 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 19 Σύγκριση  Υπάρχουνε διαθέσιμες και άλλες υλοποιήσεις στο δίκτυο π.χ. GEM RDF Gateway  Διαφοροποιήσεις ως προς την αποθήκευση των δεδομένων Συνήθης υλοποίηση: πάνω από βάση δεδομένων π.χ. MSSQL, PostgreSQL κ.α. Το RDF Gateway της Intellidimension αποθηκεύει τα δεδομένα σε αρχεία

20 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 20 Σύγκριση  Διαφοροποίηση ως προς την γλώσσα επερώτησης στα δεδομένα Χρήση της SQL (κάποιες εκδόσεις του GEM RDF Gateway) Χρήση νέας γλώσσας RDFQL (Intellidimension RDF Gateway) RDQL (κάποιες εκδόσεις του GEM RDF Gateway)  Χρήση Java Servlets Παρέχουν μεθόδους για κατασκευή δικτυακών εφαρμογών

21 University of Crete HY566-Semantic Web Spring‘03Intellidimension 21 The End


Κατέβασμα ppt "University of Crete HY566-Semantic Web CS566 – Semantic Web Computer Science Department - UoC Heraklion 1 April, 2003 Παπαγγελής Μάνος, Κοφφινά Ιωάννα,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google