Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HAMSTER Κώστα Κωνσταντίνος Ματθαίου Γιώργος Σκιττίδου Ελένη Τορτούρη Κατερίνα Advance p2p network 1/7/20141ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HAMSTER Κώστα Κωνσταντίνος Ματθαίου Γιώργος Σκιττίδου Ελένη Τορτούρη Κατερίνα Advance p2p network 1/7/20141ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HAMSTER Κώστα Κωνσταντίνος Ματθαίου Γιώργος Σκιττίδου Ελένη Τορτούρη Κατερίνα Advance p2p network 1/7/20141ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

2 Ενότητες  Στόχος  Λειτουργικότητα Συστήματος  Μοντέλο-Αρχιτεκτονική Συστήματος  NAPSTER Vs ΗAMSTER  Εργαλεία 21/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

3 Ενότητες  Στόχος  Λειτουργικότητα Συστήματος  Μοντέλο-Αρχιτεκτονική Συστήματος  NAPSTER Vs ΗAMSTER  Εργαλεία 31/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

4 Στόχος  Αναζήτηση αντικειμένων με χρήση λέξεων κλειδιών (tags) σε ένα κεντρικοποιημένο p2p δίκτυο  Κύριες λειτουργίες των peers:  Δημοσίευση των tags  Αναζήτηση tags  Ανταλλαγή αρχείων μεταξύ τους 41/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

5 Ενότητες  Στόχος  Λειτουργικότητα Συστήματος  Μοντέλο-Αρχιτεκτονική Συστήματος  NAPSTER Vs ΗAMSTER  Εργαλεία 51/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

6 Λειτουργικότητα Συστήματος (1/3)  REGISTRATION  Αίτηση του peer για εγγραφή στο σύστημα  Προσθήκη του peer στους χρήστες  O server δημιουργεί ένα μοναδικό αριθμό για τον peer  SEARCH  Ο peer αποστέλλει τα tags στον server για αναζήτηση  Ο server κάνει αναζήτηση με τη χρήση των tags  Αποστολή αποτελέσματος στον peer από τον server  Λογική έκφραση (AND, OR, NOT) 61/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

7 Λειτουργικότητα Συστήματος (2/3)  ADD  Προσθήκη tags στον server από τον peer  PEER-EXCHANGE  O peer συνδέεται με άλλο peer  Ο 1 ος peer αποστέλλει τη λίστα με τα tags στο 2 ο  Ο 2 ος peer αποστέλλει μια λίστα με τις περιγραφές των αρχείων  Ο 1 ος επιλέγει τα αρχεία που θέλει να κατεβάσει  DELETE  Ο peer μπορεί να διαγράψει τα tags που επιθυμεί από τον server 71/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

8 Λειτουργικότητα Συστήματος (3/3)  UPDATED PEER ADDRESS  Ανανέωση της διεύθυνσης (IP, port)  UNREGISTER  Διαγραφή του peer από το σύστημα και όλων των δεδομένων που ανήκουν σε αυτόν  CONNECT  Σύνδεση του peer στο σύστημα  DISCONNECT  Αποσύνδεση του peer από το σύστημα  Χρήση αλγόριθμου Stemming στις λειτουργίες SEARCH, ADD, DELETE 81/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

9 Ενότητες  Στόχος  Λειτουργικότητα Συστήματος  Μοντέλο-Αρχιτεκτονική Συστήματος  NAPSTER Vs ΗAMSTER  Εργαλεία 91/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

10 Μοντέλο-Αρχιτεκτονική Συστήματος 101/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

11 Ενότητες  Στόχος  Λειτουργικότητα Συστήματος  Μοντέλο-Αρχιτεκτονική Συστήματος  NAPSTER Vs ΗAMSTER  Εργαλεία 111/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

12 NAPSTER Vs ΗAMSTER (1/2)  Κεντρικοποιημένο μοντέλο συστήματος p2p  Χρήση κεντρικού καταλόγου (στον server) με τα αρχεία των peers 121/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

13 NAPSTERΗAMSTER 1. Δεν υπάρχει κατάσταση με τα δεδομένα των χρηστών 2. Σε κάθε νέα σύνδεσή τους χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των δεδομένων του χρήστη 3. Απευθύνεται σε χρήστες προσωπικών υπολογιστών 1. Κρατάει κατάσταση με τα δεδομένα των χρηστών που έχουν ξανασυνδεθεί με το σύστημα, έστω και αν έχουν αποσυνδεθεί (DISCONNECT) 2. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται μόνο όταν το ζητήσει ο peer (UNREGISTER) 3. Απευθύνεται σε χρήστες android phone NAPSTER Vs ΗAMSTER (2/2) 131/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

14 Ενότητες  Στόχος  Λειτουργικότητα Συστήματος  Μοντέλο-Αρχιτεκτονική Συστήματος  NAPSTER Vs ΗAMSTER  Εργαλεία 141/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

15 Εργαλεία (1/2)  Server: JAVA  Portability  Αντικειμενοστραφής γλώσσα  Δωρεάν λογισμικά για ανάπτυξη εφαρμογών  Database: MySQL  Open source σχεσιακή βάση δεδομένων της Oracle  Υποστηρίζει transactions  Υποστηρίζει auto-increment αριθμούς και πολλαπλότητα κλειδιών  Υποστηρίζει πολλούς τύπους πινάκων 151/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

16 Εργαλεία (2/2)  Peer: Android  Open Source  Δωρεάν λογισμικά για ανάπτυξη εφαρμογών  Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός εφαρμογών 161/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

17 Αναφορές  http://el.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer http://el.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer  http://www.cs.uoi.gr/~pitoura/courses/p2p/surveys/vicky.p df http://www.cs.uoi.gr/~pitoura/courses/p2p/surveys/vicky.p df  http://computer.howstuffworks.com/file-sharing1.htm http://computer.howstuffworks.com/file-sharing1.htm  http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx  http://www.mysql.com/ http://www.mysql.com/  http://www.oracle.com/us/products/database/index.html http://www.oracle.com/us/products/database/index.html  http://developer.android.com/index.html http://developer.android.com/index.html  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg490765.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg490765.aspx  https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action 171/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου

18 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ??? 18 ΤΕΛΟΣ!!! 1/7/2014ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου


Κατέβασμα ppt "HAMSTER Κώστα Κωνσταντίνος Ματθαίου Γιώργος Σκιττίδου Ελένη Τορτούρη Κατερίνα Advance p2p network 1/7/20141ΕΠΛ 602 - Θεμελιώσεις Τεχνολογιών Διαδικτύου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google