Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έλεγχος της άνθισης Φωτοπεριοδικός μηχανισμός στα φύλλα Διαφορές στο μήκος της ημέρας © 2010 Paul Billiet ODWSODWS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έλεγχος της άνθισης Φωτοπεριοδικός μηχανισμός στα φύλλα Διαφορές στο μήκος της ημέρας © 2010 Paul Billiet ODWSODWS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Έλεγχος της άνθισης Φωτοπεριοδικός μηχανισμός στα φύλλα Διαφορές στο μήκος της ημέρας © 2010 Paul Billiet ODWSODWS

3

4 Απόκριση στη διάρκεια της ημέρας Αγγουριά Αραβόσιτος Δεν αποκρίνονταιΟυδέτερα φυτά Χρυσάνθεμο < 15h Poinsettia < 10-16 hΒραχυήμερα φυτά (Φυτά «μεγάλης νύχτας) τριφύλι> 9h βρώμη > 12h Χειμερινο σιτάρι> 12h >9-16 hΜακροήμερα φυτά EXAMPLESDAY LENGTHRESPONSE Image Credit: Chrysanthemum Chrysanthemum

5 5

6

7 Φαινόμενο «διακοπής νύχτας»

8

9

10

11 Διακοπή της νύχτας σε συγκεκριμένους χρόνους αποκαλύπτει τον κιρκάδιο έλεγχο

12 (SDP Soybean) Το φαινόμενο της διακοπής της νύχτας εξαρτάται από περιοδικότηα στην ευαισθησία φωτός (μοντέλο σύμπτωσης)

13

14 long day, short night short day, long night short day, interrupted night short day, red followed by far-red short day, red interruption white light red light redfar-red flowers long day, short night short day, long night short day, interrupted night short day, red followed by far-red short day, red interruption white light red light redfar-red No flowers long day, short night short day, long night short day, interrupted night short day, red followed by far-red short day, red interruption white light red light redfar-red No flowers Φυτό μικρής-ημέρας

15 The quality of the light The wavelength of the light used is important StimulatesInhibits670 – 680nmRed light ReversesStimulates>700nmFar red light LONG-DAYSHORT-DAYWavelengthColour

16 CO: transcriptional regulator

17 Παράγεται στα φύλλα Μεταφέρεται προς το ακραίο μερίστωμα Μεταφέρεται με εμβολιασμό σε άλλα φυτά Το σημα της άνθισης: florigen Βλαστητική ή αναπαραγωγική ανάπτυξη SAM Florigen

18 Επαγωγή της άνθισης στα φύλλα του βραχυήμερου Perrila crispa

19 19 DEMONSTRATION OF LEAF-GENERATED FLORAL STIMULUS (FLORIGEN) IN THE SDP PERILLA

20 20

21 21 Εαρινοποίηση

22 22

23 23 VERNALIZATION: PROMOTING FLOWERING WITH COLD TREATMENT (40 DAYS AT 4  C)

24

25 Transcriptional-translational negative feedback loop Entrainment (συγχρονισμός)

26 TOC1 (timing of CAB expression) CCA (cicardian clock associated) LHY (late elongated hypocotyl)   Φυτοχρώματα Υποδοχέας UV

27

28 Οι φωτομορφογενετικές αντιδράσεις κατηγοριοποιούνται με βάση τη δόση του φωτεινού ερεθίσματος που απαιτούν για την ενεργοποίησή τους, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά τους Οι μηχανισμοί τους οποίους ελέγχει το φυτόχρωμα μπορούν να διακριθούν από: Την δόση φωτεινού ερεθίσματος (ένταση φωτεινής ακτινοβολίας × χρόνος αντίληψης) που χρειάζεται για να ενεργοποιηθούν Νόμος της αμοιβαιότητας (σχέση εντασης και χρόνου) Χρόνο διαφυγής Ικανότητα φωτομετατροπής

29 Διάκριση δράσεων φυτοχρώματος με βάση την απαιτούμενη ποσότητα φωτός  Πολύ χαμηλής φωτονιακής ροής (VLFR: very low fluence response)  Xαμηλής φωτονιακής ροής (LFR: low fluence response)  Yψηλής έντασης ακτινοβολίας (HIR: high-irradiance response)

30 Αντιδράσεις πολύ χαμηλής ενέργειας (very low fluence responses – VLFR-πολύ χαμηλής φωτονιακής ροής) Τίθενται σε κίνηση με πολύ χαμηλές δόσεις ερεθίσματος (περίπου 0,1 nmoles m -2 -ηλιακό φως ~1500 nmoles m -2 ) Χαρακτηριστικό των VLFR είναι ότι η αντίδραση που παρατηρείται δεν ακυρώνεται από την επίδραση υπέρυθρου φωτός Παράδειγμα VLFR αποτελεί η επίδραση κόκκινου φωτός στην αύξηση του κολεόπτυλου εκχλοιωτικών φυταρίων Ο υπεύθυνος φωτοδέκτης στη περίπτωση αυτή φαίνεται ότι είναι κυρίως το Φυτόχρωμα Α

31 Αντιδράσεις χαμηλής ενέργειας (low fluence responses – LFR- χαμηλής φωτονιακής ροής) Γίνονται αντιληπτές εφόσον η ένταση του ερεθίσματος ξεπεράσει τα 1,0 nmoles m -2 Οι LFR περιλαμβάνουν τις τυπικότερες, και περισσότερο μελετημένες φωτομορφογενετικές αντιδράσεις, όπως το κλασσικό παράδειγμα των φωτοευαίσθητων σπερμάτων μαρουλιού Πειράματα με μεταλλάγματα φυτών Arabidopsis έδειξαν ότι σε αυτού του είδους φωτομορφογενετικές αντιδράσεις εμπλέκεται ως φωτοδέκτης κυρίως το φυτόχρωμα Β

32 Αντιδράσεις υψηλής έντασης φωτός (high irradiance responses – HIR-) Οι αντιδράσεις του είδους αυτού παρατηρούνται με παρατεταμένη ή συνεχή επίδραση ερεθίσματος Σε εκχλοιωτικά φυτάρια παρατηρούνται τυπικές LFR που ακυρώνονται με την επίδραση υπέρυθρου φωτός. Ωστόσο, συνεχές υπέρυθρο φως υψηλής έντασης (HIR), προκαλεί ανάλογες φωτομορφογενετικές αντιδράσεις χωρίς να παρατηρείται φωτομετατροπή. Οι υπεύθυνοι φωτοδέκτες, εκτός από τα φυτοχρώματα τύπου Ι και φυτοχρώματα τύπου ΙΙ, φαίνεται ότι είναι χρωστικές που απορροφούν στην μπλε και υπεριώδη περιοχή του φάσματος και σχετίζονται με τους φωτοδέκτες του φωτοτροπισμού

33 Mimosa pudica

34 Results from changes in turgor Pressure in pulvini Entire leaf drops in response To movement, shock, thermal Stimulation, touch

35 Touch reponse in the venus flytrap (Dionaea muscipula)

36 Ποια είναι η δομή του φυτοχρώματος; Ποια η ιδιαιτερότητα του φυτοχρώματος σε σχέση με όλους του άλλους φωτοϋποδοχείς των φυτών; Ποια είναι η μοριακή βάση της φωτοαντιστρεψιμότητας; Πού συντίθεται το φυτόχρωμα; Πού απαντάται το φυτόχρωμα; Μπορεί να γίνει πλήρης μετατροπή του φυτοχρώματος από τη μια μορφή στην άλλη; Ποιος τύπος φωτοϋποδοχέα είναι υπεύθυνος για τα τις φυσιολογικές αποκρίσεις? Αποκρίσεις στο κυανό φως Ηλιοφυτα και σκιόφυτα φυτά. Απόκριση αποφυγής σκίασης Φωτοτροπισμοί και φωτοϋποδοχείς Φωτοπεριοδισμός και φωτοϋποδοχείς. Ποιο τμήμα του φυτού προσλαμβάνει το ερέθισμα του φωτοπεριοδισμού; Βραχυήμερα και μακρυήμερα φυτά. Σημασία της διάρκειας μέρας –νύχτας. Ορισμοί στο κιρκαδικό ρολόι (περίοδος ημερήσιου ρυθμού, ταλαντωτής, θερμοκρασιακή αντιστάθμιση, εξαναγκασμός, χρονοθέτηση, χρονοδότες, ) Κεφαλαια 17 και 25


Κατέβασμα ppt "Έλεγχος της άνθισης Φωτοπεριοδικός μηχανισμός στα φύλλα Διαφορές στο μήκος της ημέρας © 2010 Paul Billiet ODWSODWS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google