Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ (attenuation) ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ.  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (absorption  light-to-heat) - Ενδογενής (Intrinsic Si-O μοριακοί δεσμοί) - Προσμίξεις Fe, Cu, V,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ (attenuation) ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ.  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (absorption  light-to-heat) - Ενδογενής (Intrinsic Si-O μοριακοί δεσμοί) - Προσμίξεις Fe, Cu, V,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ (attenuation) ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

2  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (absorption  light-to-heat) - Ενδογενής (Intrinsic Si-O μοριακοί δεσμοί) - Προσμίξεις Fe, Cu, V, Co, OH ion (Impurity) - Ελαττωματικό υλικό (Defect)  ΣΚΕΔΑΣΗ (light scattering) - Ενδογενής (Intrinsic) – μεταβολές στον δείκτη διάθλασης και στην σύνθεση του γυαλιού - Rayleigh Scattering - Κυματοδηγική (waveguide) – ατέλειες cladding - Λυγίσματα (bends, microbends) ΑΙΤΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

3 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ P(z) = προσπίπτουσα οπτική ισχύς ΔPb = οπισθοσκεδασμένη οπτική ισχύς απο το τμήμα ινας μήκους Δz ΔPs = υπόλοιπη συνολική σκεδασμένη οπτική ισχύς απο το τμήμα Δz ΔPa = Αποροφούμενη οπτική ισχύς απο το τμήμα Δz

4 α a = absorption coefficient α s = scattering coefficient α b = backscattering coefficient α T = total attenuation coefficient = α a + α s + α b P( z ) = P( 0 ) exp (-α T z) P( 0 ) = οπτική ισχύς εισερχόμενη στην ίνα Εξασθένηση (dB) = (1 / L) 10 log 10 P(0) / P(L) = α T P( L ) = οπτική ισχύς εξερχόμενη απο ίνα σε απόσταση L ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Attenuation coefficient (α)

5 ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ( λ ) ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ (SPECTRAL ATTENUATION)

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ λ (μήκος κύματος) 3 ΠΑΡΑΘΥΡΑ  3 τεχνολογίες 0.8μm  Short wavelenth 1.3μm  Long wavelength 1.5μm  Very Long wavelength

7 ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ - ATTENUATION ΜΟΝΟΤΡΟΠΙΚΩΝ / ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

8 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETRY (OTDR)

9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETRY (OTDR) α T = total attenuation coefficient  dB / km

10 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETRY (OTDR)

11 ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΑΠΟ ΛΥΓΙΣΜΑΤΑ Bending - microbending

12 ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ (DISPERSION )

13 ΔΙΑΣΠΟΡΑ (dispersion) ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Διασπορά = η παραμόρφωση του οπτικά διαμορφωμένου ψηφιακού σήματος (bits 1 & 0) που ταξιδεύει στην οπτική ίνα Οφείλεται  στην ύπαρξη των Modes & στο λ της φωτεινής πηγής Συμβαίνει  στον Χρόνο (t) & στην Συχνότητα (f) ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΑΝ «ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ ΑΠΛΩΜΑ» ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ

14 ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ & ΕΙΔΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ Modal ΔΙΑΣΠΟΡΑ Χρωματική ΔΙΑΣΠΟΡΑ Αρχικοί παλμοί Μετά απο μεγάλη απόσταση Μετά απο απόσταση

15 MODAL ΔΙΑΣΠΟΡΑ (modal dispersion)

16 MODAL ΔΙΑΣΠΟΡΑ MODAL ΔΙΑΣΠΟΡΑ (modal ή intermodal dispersion)  Οφείλεται στην ύπαρξη των Modes και την μείξη τους (mode mixing)  Εμφανίζεται στις πολυτροπικές ίνες (multimode fiber)  Απλώνει τον παλμό έξω και πέρα απο το αρχικό «time slot” του  Είναι υψηλή στις Step - Index οπτικές ίνες  Είναι σχετικά χαμηλή στις Graded – Index οπτικές ίνες  Είναι πολύ χαμηλή έως αμελητέα στις μονοτροπικές ίνες διότι σε αυτές δεν δημιουργούνται περισσότερες απο 1 – 2 modes

17 Πολλές modes 1 - 2 modes Συγκέντρωση των modes MODAL ΔΙΑΣΠΟΡΑ (modal dispersion)

18  Η mode 1 διανύει ένα μακρύτερο φυσικο μονοπάτι απο ότι η mode 2  Η mode 1 όμως ταξιδεύει σε φυσικό μέσο με μικροτερο n και συνεπώς έχει μεγαλυτερη ταχύτητα  ταξιδεύει γρηγορότερα  Συνεπώς η καθυστέρηση διάδοσης (propagation delay) είναι περίπου η ίδια  χαμηλότερη διασπορά σε σύγκριση με step-index ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ MODAL ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΙΣ GRADED – INDEX ΙΝΕΣ

19 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (chromatic dispersion)

20 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (chromatic dispersion) ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ (chromatic dispersion)  Οφείλεται στην μεταβολή του δείκτη διάθλασης n με το λ  Το φώς ταξιδεύει με διαφορετική ταχύτητα (Group Velocity - Vg) σε διαφορετικά λ  Κάθε λ έχει τη δική του ταχύτητα – Group Velocity  Εξαρτάται απο το φασματικό εύρος του φωτός της πηγής  Τα μικρά λ (μπλέ) ταξιδεύουν ταχύτερα απο τα μεγάλα λ (κόκκινο)  Συνεπώς φτάνουν γρηγορότερα στο τέλος της ίνας  Οταν η πηγή έχει μεγάλο φασματικό εύρος  εμφανίζεται μεγάλη χρωματική διασπορά  συνεπώς απαιτούνται πηγές με στενό φασματικό εύρος  Η χρωματική διασπορά μηδενίζεται για λ = 1.3 μm  2ο παράθυρο

21

22 ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ σε ΜΟΝΟΤΡΟΠΙΚΗ ΙΝΑ

23 ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (group velocity dispersion) σε ΜΟΝΟΤΡΟΠΙΚΗ ΙΝΑ

24 ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ (material dispersion)

25 ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΥΛΙΚΟΥ

26 ΜΟΝΟΤΡΟΠΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (DSF)

27 Η χρωματική διασπορά στην SMF ίνα μηδενίζεται για λ = 1.3 μm Με ειδική επεξεργασία παράγεται η DSF ινα όπου η χρωματική διασπορά μηδενίζεται για λ = 1.55 μm  3ο παράθυρο

28 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ - ΜΟΝΟΤΡΟΠΙΚΩΝ

29 ΔΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ

30 ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ - OPTICAL COUPLING

31 ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ  ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

32 ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΞΗ FUSION SPLICING

33 ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ OPTICAL CONNECTORS

34

35

36


Κατέβασμα ppt "ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ (attenuation) ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ.  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (absorption  light-to-heat) - Ενδογενής (Intrinsic Si-O μοριακοί δεσμοί) - Προσμίξεις Fe, Cu, V,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google